Rätt moms 2021

Stäng

Stäng
Dags att lämna in Periodisk Sammanställning - Kvartal 1 - 2016Periodisk sammanställning för Kvartal 1 (jan,feb,mar). Idag ska du lämna in den periodiska sammanställningen för första kvartalet 2016 om du deklarerar på papper. Den 25:e april ska redovisningen vara in om du gör det på nätet på Skatteverkets hemsida.

Periodisk sammanställning K1 januari-mars

Måste vara inlämnad senast 25:e april 2016

Du som deklarerar varor måste redovisa periodisk sammanställning varje månad, vilket betyder att din deklaration för mars måste vara klar senast 25:e april 2016. 

VARNING FÖR HÖJDA FÖRSENINGSAVGIFTER

Skatteverket har höjt staffavgifterna för sena och uteblivna inlämningar av momsdeklarationer, skattedeklarationer och arbetsgivardeklarationer med hela 25%. Det betyder att den periodiska sammanställningen nu har böter på 1250 Kr om du lämnar för sent eller inte alls. Helt orimligt hög straffavgift för en statistikrapportering som småföretagen förväntas göra gratis åt staten.

 

20 apr 2016


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.