Stäng

Stäng
Deadline för Periodisk sammanställning för K4 2015Periodisk sammanställningKvartal 4 - oktobernovemberdecember ska vara inskickad till Skatteverket senast nu om du deklarerar via pappersdeklarationer. Om du istället deklarerar elektroniskt på internet har du nu en vecka på dig att göra klart den periodiska rapporteringen och summera all EU-försäljning av tjänster som du haft under kvartal 4 (2015). Elektronisk deadline är 2016-01-25. Exempel på denna typ av försäljning kan t.ex. vara Adsense intäkter som du fått för att du har reklam på din hemsida. Det kan också vara försäljning av tjänster till andra företag inom EU som du måste plocka fram och summera för att kunna rapportera dessa belopp.

VARNING FÖR HÖJDA FÖRSENINGSAVGIFTER

Skatteverket har höjt staffavgiften vid sen eller utebliven periodisk sammanställning till det löjeväckande höga beloppet 1250 Kr för en ren statistik rapportering, det är ingen verklig moms inblandad bara rapportering av försäljningsbelopp.

Man kan inte hävda att man höjer avgifterna för att räkna upp det i takt med inflationen - den är ju nästan negativ! ..och blir ännu mer negativ i takt med att oljepriset sjunker som påverkar de flesta andra priser i ekonomin. Varför höjer man så mycket? Vad är det verkliga motivet till denna chockhöjning? Är det Bidragsdemokraterna som har handen i honungsburken igen? 

Orimligt högt straff för att företagen inte har gjort något åt staten som man inte får betalt för. Hur många accepterar att jobba gratis? Inte många, men företagen förväntas sköta all denna rapportering och statistikinsamling gratis åt staten. Det kanske är dags för småföretagen utan ekonomiavdelningar att börja fakturera Skatteverket 1250 Kr varje kvartal för "konsultarvode" för den statistik vi sammanställer och rapporterar åt Skatteverket.

Det är klart att vi måste börja ta betalt för de tjänster vi utför åt staten!

Betalar dom inte skickar vi Skatteverket till Kronofogden så kan myndigheterna stångas med varandra. Skulle vara kul om vi gick ihop några tusen och gjorde ett litet "practical joke" med myndigheterna. Det behövs lite mer modern civil olydnad från företagarnas sida för att hävda oss mot de allt starkare, mäktigare och verklighetsfrånvända byråkratiska intressena som har som ultimat mål att alla företag i slutändan ska pyssla uteslutande 100% av sin tid med byråkrati, rapporter och kontroller och inte en sekund med försäljning, jobbskapande och tillväxtfrämjande aktiviteter..

Men vem kommer då finansiera byråkratin?

Precis, det tänkte inte byråkraterna på. Det är vi företagare som finansierar mycket av byråkratin för att dom ska ge oss extra jobb. Företagen betalar för att få utföra mer jobb gratis åt byråkratin med andra ord. Det är dags att sätta ned foten nu företagare!

We're Not Gonna Take it Anymore!

 

20 jan 2016


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.