Stäng
Hur bokför man författararvode från BoD i Tyskland?Bokföra Honorar och Royalty för böcker. Hur bokför man intäkterna från BoD? Jag har sålt böcker via tyska Books on Demand och undrar hur denna inkomst ska bokföras? Vilken ruta ska man fylla i momsdeklarationen när man får pengar utbetalda från bokförsäljning via BoD? Ska man bokföra författarroyalty på konto 3922 eller 3004? Hur bokför man royalty intäkter från bokförsäljning utomlands?

Bokföra författarhonorar från BoD

Bokföring av Royalties är ofta förvirrande och komplicerat. Speciellt om pengarna kommer från en utländsk distributör. I denna artikel kommer jag ta upp ett specifikt problem med författararvoden från BoD (Books on Demand). Dom har en svenskt sida BoD.se men är baserade i Tyskland och alla fakturor, både till och från BoD, är utställda med det tyska momsregistreringsnumret (VAT-nr DE212971392). Bokföringen ska därför behandlas som handel med Tyskland, det är inte inrikesförsäljning i Sverige.


Tjäna pengar på andras böcker genom att översätta!

Nu kan du tjäna provision på andras bokförsäljning när du översätter deras böcker. Du får 75% av intäkterna från början.

Få provision på översättning av böcker

Tjäna pengar på översättning av böcker här


Royalty och moms

Momsen för royalties är 6%, så du kanske tänker att du ska bokföra vederlaget eller författararvodet som en försäljning med 6% moms. Men inte i det här fallet med BoD eftersom det är handel med ett annat land - Tyskland. Upphovsrättsliga ersättningar från skiv-, film-, radio- och TV-bolag har 6% moms. Detta gäller också upphovsrättsliga ersättningar från STIM och BUS - men endast när det gäller inrikes transaktioner. Här får vi pengarna från Tyskland och då måste man tänka annorlunda.


Tjäna pengar på andras böcker genom att översätta!

Nu kan du tjäna provision på andras bokförsäljning när du översätter deras böcker. Du får 75% av intäkterna från början.

Få provision på översättning av böcker

Tjäna pengar på översättning av böcker här


3922 Licensintäkter och royalties

Det är på BAS-konto 3922 du ska bokföra dina intäkter från royalties. Du kan också lägga det på 3900 om du har en förenklad kontoplan med ett begränsat antal BAS-konton. Är det så att ditt företag helt och hållet håller på med författande och det är din enda egentliga intäktstyp, då brukar man istället bokföra det mot 3010, eller annat 30XX-konto eftersom man ser det som en huvudintäkt i företaget. Men i fallet med BoD kan det bli annorlunda beroende på hur ditt bokföringsprogram är strukturerat. Mer om detta längre ned i artikeln.

Vilken momsruta är det för BoD intäkt?

I fallet med BoD hänvisar den distributionstjänsten till en paragraf i den tyska momslagstiftningen på fakturorna till författaren som flyttar över momsproblematiken på någon annan, dock inte helt klart om dom syftar på författaren eller den slutgiltiga kunden: "Enl. §13 i tysk momslagstiftning övergår skatteskulden till mottagaren av tjänsten." som dom utrycker det lite lagom luddigt. Hur ska man tolka detta?

Om man ser till hela transaktionen sammantaget så blir slutsatsen att det finns 2 sätt att bokföra detta på för att momsdeklarationen i Sverige ska bli korrekt för ditt svenska företag. Antingen ser intäkten som en försäljning av tjänst till företag i annat EU-land som ska redovisas i ruta 39 i momsdeklarationen. Med tanke på BoD:s hänvisning till paragraf 13 kan det här bli fråga om en cirkelreferens i oändlighet där Bod skyfflar över momsproblemet på författaren och författare skyfflar tillbaka skyldigheten att beräkna och redovisa moms på BoD genom att hänvisa till omvänd skattskyldighet genom att redovisa detta i ruta 39 som medför skyldighet att också redovisa transaktionen i den periodiska sammanställningen. Det blir då ett fel i balansen mellan Tyskland och Sverige när Skattemyndigheterna kör kontroller mellan länderna eftersom ingen av de inblandade parterna anser sig skyldiga att beräkna och hantera moms för detta. Därför är det bäst att fylla i det belopp man får in på kontot i ruta 42 - momsfria intäkter. Hur ska man då bokföra detta för att bokföringsprogrammet ska lägga beloppet i ruta 42?

OBS! Om du har AB och får en royaltyintäkt kopplad till den juridiska personen kan du inte bokföra detta som en privat inkomst som bokförs i bolaget som en momsfri intäkt. Du bör redovisa detta som en försäljning av tjänst till företag i annat EU land (ruta 39) - vilket medför skyldighet att även redovisa transaktionen i en periodisk sammanställning

Vilket BAS-konto är kopplat mot ruta 42?

Standardalternativet är konto 3004 - Momsfri försäljning men kontrollera inställningarna för kontot och kopplingen till momsdeklarationen så att det verkligen är länkat mot ruta 42 i ditt program.

Har du momskoder i ditt bokföringsprogram väljer du bara koden för momsfri intäkt (t.ex. "420" i Speedledger) och bokför sedan på vilket konto du vill, t.ex. 3920, eftersom momskoden styr hur momsdeklarationen fylls i oavsett konteringskonto när man har ett bokföringsprogram med momskoder. På den här sidan kan du läsa mer om hur du ställer in ett konto för att fylla i ruta 42.

Annars får du skapa ett nytt konto i din kontoplan t.ex. 3049 "BoD honorar" eller liknande och koppla det mot ruta 42 i momsdeklarationen.

Kontering av BoD Royalty 

Beskrivning Konto Debet Kredit
Momsfria intäkter 3004   1000
Företagskonto (Bank) 1930 1000  

Hur vet man när man fått pengar från BoD?

Det är inte alltid så lätt att veta när man fått sitt författarhonorar utbetalat. Ibland har jag själv fått en faktura på mailen från dom där det framgår belopp och antal sålda böcker, men oftast får man inget meddelande alls utan man måste logga in och kolla själv hur mycket man sålt för varje kvartal: myBoD / Scrolla ned till "BOKFÖRSÄLJNING" och ange intervall för det kvartal du vill se t.ex. 01-01-2017 till 31-03-2017. Då får du förhoppningsvis fram en summa som motsvarar det belopp som betalats ut med konstig referens till ditt företagskonto.

Vad är det med betalningsreferenserna och BoD?

Referenserna på utbetalningarna från BoD är helt snurriga. En gång stod det "KDNR K950285" varav bara de 5 sista siffrorna hade något att göra med mitt kundnummer. Men när man bara ser den sifferkombinationen som referens på banken utan info om avsändare är det inte lätt att koppla ihop det med BoD om man inte har ett snuskigt sifferminne och känner igen beloppet från minnet..

En annan gång stod det bara referensen "30502851 400" och jag fick lägga beloppet på 1515 och kunde inte bokföra intäkten förens långt senare när jag lyckats spåra och koppla ihop betalningen med BoD. Här var i alla fall de 8 första siffrorna identiskt med mitt kundnummer hos BoD, men vad fan är de extra 400 för något? Helt obegripligt! Det är inte direkt så att jag gått och memorerat mitt kundnr hos dom liksom. Referens och meddelande är identiska poster, man önskar att dom i alla fall kunde klämma in ett "BoD" någonstans som ledtråd.

Här blir jag också mäkta besviken på Swedbanks Företagspaket. Man betalar en fet avgift varje år och sedan ska man ändå betala 100 spänn till för att dom ska spåra en betalning, seriöst? Det borde ingå som en tjänst i företagspaketet.

Snål som man är vägrade man givetvis betala för detta och några månader senare när jag loggar in på BoD.se för att se försäljningsstatistiken tycker jag att kundnummret ser bekant ut, har jag inte sett det där någonstans på banken? Men så kan man inte jobba. Här måste både Swedbank och BoD bli bättre både på service och information. Framförallt måste man jobba med att få fram bättre referenser och info om avsändaren för varje transaktion. Det är otroligt att det 2017 är så många transaktioner där banken inte kan ange vilken som är avsändare. Med tanke på alla nya penningtvättslagar är bankerna skyldiga att hålla kolla på från vem alla pengar kommer som går genom deras system men inte fan kan dom lägga till en ruta i infotexten för varje transaktion trots att dom sitter och trycker på den informationen.. Ska det verkligen vara så svårt att programmera in denna funktion? 

Bokföra royalty från BoD i AB

"Hej!
Jag har varit mycket inne på din sida angående bokföring av BoD-faktura och har en fråga eller förhoppning om att du vill lägga till litet information på sidan, om hur Royaltyn ska hanteras. En "gratis-fråga" alltså :)

Royalty-intäkterna som vi fått till företaget, från tyska förlaget BoD verkar innebära försäljning till annat EU-land. Vi fick nämligen en påminnelse från Skatteverket att de saknade periodisk sammanställning, och det verkade gälla royaltyn från BoD (Skatteverket specificerade inte detta), så vi skickade in en sådan sammanställning, varpå vi fick en förseningsavgift på 1250 kr. Det är inte mycket bevänt att försöka sig på att hantera förlagsverksamhet inom företaget, när det dyker upp saker man inte visste fanns, som äter upp en stor del av den lilla vinsten vi haft på detta projekt. Har du någon uppfattning om det är rätt att Skatteverket ska hantera royaltyn som försäljning till annat EU-land? Det vore i så fall bra om du ville komplettera sidan du skrivit om bokföring av fakturor från BoD med en notis om detta, så att andra kanske inte missar att skicka in den där periodiska sammanställningen som Skatteverket måste ha."

1250 för utebliven periodisk sammanställning borde vara olagligt

Först av allt vill jag beklaga sorgen med straffavgiften på 1250 för missad periodisk sammanställning. Detta är ocker och borde vara olagligt. Straffavgiften saknar relation till felet och någon tar förhoppningsvis detta till domstol. Höjningen av straffavgiften (+25%) till en ännu mer orimlig nivå är oskälig. Höjningen kan därför också utgöra ett brott mot Europakonventionen eftersom det blir en godtycklig skatt eller avgift, speciellt när det baseras på ett felkonstruerat och obegripligt momssystem inom EU. 

Kritik mot oskäliga straffavgifter

Svenskt Näringsliv har framför hård kritik mot denna avgift. Men man lyssnar inte på remissinstanserna eftersom skälet med höjningen inte har något med företagen och deklarationerna att göra utan är en ren extraskatt för att finansiera kostnaderna av massinvandringen som officiellt ger så stora överskott i kommunerna och statskassan. Sin vana trogen skickar sossarna fakturan till småföretagen via Skatteverket.

Royalty i AB och firma

Hur som helst, Royalty är per definition är svårtolkat område så det är svårt att med säkerhet säga att något är rätt eller fel i hantering av detta. När man får royalty som författare eller enskild firma (som ej är skilt från privatpersonen skattemässigt) blir royaltyn som en tjänsteinkomst, därför är det smartare att bokföra detta på 3004 som en momsfri intäkt (för att man tänker sig att inkomsten kommer till privatpersonen men man bokar in det i företaget för att få koll på sin ekonomi och att allt beskattas) och då slipper man hålla på med periodisk sammanställning. Min sida vänder sig i första hand till enskilda firmor och författare/frilansare och sidan om BoD är skriven med denna målgrupp i tanken. När man har AB måste man ibland bokföra på annorlunda sätt än de exempel jag tar upp på min sida. Ni som har AB kan ej bokföra royalty som en privatinkomst.

Belopp i ruta 39 = Periodisk sammanställning

Anledningen till att Skatteverket kräver en periodisk sammanställning från er är för att ni (antagligen) bokfört royaltyn så att den har redovisats i ruta 39 i momsdeklarationen, då måste en periodisk sammanställning skickas in. Alla försäljningar inom EU till andra företag (både varor och tjänster) måste in i en periodisk sammanställning (i alla fall till 2021/22 då momssystemet förändras i grunden inom EU). Så har man bokfört något som en försäljning inom EU måste man också fylla i en periodisk sammanställning.
Jag tycker för övrigt att jag varit tydlig med vad som händer vid olika sätt att bokföra honoraret t.ex.
"hänvisa till omvänd skattskyldighet genom att redovisa detta i ruta 39 som medför skyldighet att också redovisa transaktionen i den periodiska sammanställningen."

EU:s momssystem för krångligt för småföretagare

Men jag är tacksam för feedback och ska titta på om jag kan förtydliga exemplet. Det är alldeles för krångligt att hantera och sätta sig in i momssystemet inom EU, vilket ni nu återigen bevisar med detta problem, och därför bör företag med omsättning upp till 1 miljon i omsättning befrias från momshantering (så är det för företagen i t.ex. Storbritannien). Men det kommer bli ännu värre de kommande åren när EU:s momssystem förändras.

Syndaflod av byråkratiskt vansinne

Risken och kostnaderna för småföretag att ens existera i en syndaflod av byråkratiskt vansinne kommer snart göra att många företagare helt enkelt inte tycker det är värt besväret att göra affärer längre. Jag får så många mail från besvikna, förvirrade och upprörda företagare som skriker efter hjälp för att dom håller på att drunkna i den byråkratiska digerdöd som dagens politiker sprider över Europa.
Redan för 5 år sedan när jag startade mitt företag och momsens.se sidan upplevde jag en tuff administrativ uppförsbacke att sätta sig in i och hantera all administration med att starta ett företag, och då har jag ändå en magisterexamen i ekonomi och 7 års arbetslivserfarenhet från bl. a. ekonomiavdelningar på multinationella företag. Så jag förstår att det inte är kul att få straffavgift för något man egentligen inte kan förvänta sig att ett mindre företag ska kunna hålla koll på och hantera. Men idag har det blivit så att småföretagen måste hantera samma momsproblematik som stora multinationella företag med egna juristavdelningar och globala momsexperter rekryterade från KPMG och PWC. Det är inte rimligt att en småföretagare ska behöva hantera denna horribla byråkrati och tolkningssvårigheter som får t.o.m. momsexperter att bli gråhåriga över en natt. Speciellt inte drabbas av oskäliga straffavgifter som beror på ett felkonstruerat momssystem snarare än företagens egna fel och brister i administrationen.

Möjlig lösning på oskälig straffavgift 

En möjlig lösning på ert problem är att ni omtolkar royaltyn som en privat royalty och redovisar denna inkomst i er privata inkomstdeklaration. Gör sedan en rättelse av momsdeklarationen och vänd bort royaltybokningen ur företagets bokföring. Då kan ni överklaga straffavgiften eftersom den är relaterad till ett privat honorar som inte skulle ha bokats in i företaget. Nu vet jag inte hur er royalty ser ut och hur stark koppling den har till företaget. Men om det går att tolka det som en royalty till er som privatpersoner så finns en öppning att slippa straffavgiften.

Läs även:

Så här bokför du distributionsfakturan från BoD

Hur man skriver en bok och publicerar den?

Hur vet man vilket land fakturan kommer ifrån?

Måste författare registrera företag?

Starta Eget Guide - Momsens egen bok

Momskaos på e-böcker inom EU

 

5 May 2017


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu

bloggar om ekonomi, bokföring och finans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); // Creates an adblock detection plugin. ga('provide', 'adblockTracker', function(tracker, opts) { var ad = document.createElement('ins'); ad.className = 'AdSense'; ad.style.display = 'block'; ad.style.position = 'absolute'; ad.style.top = '-1px'; ad.style.height = '1px'; document.body.appendChild(ad); tracker.set('dimension' + opts.dimensionIndex, !ad.clientHeight); document.body.removeChild(ad); }); // TODO: Replace UA-XXXXX-Y with you tracking ID. // and replace XX with the index of the custom dimension you created. ga('create', 'UA-53161251-1', 'auto'); ga('require', 'adblockTracker', {dimensionIndex: 1}); ga('send', 'pageview');