Stäng
Söker du en IT-översättare?IT-översättning. Letar du efter en duktig översättare inom Data-IT-Informationsteknologi? Det kan vara svårt att hitta en riktigt duktig och tekniskt kompetent översättare för avancerade IT-texter. Många mindre företag och webbshoppar har behov av att översätta kortare dokument, produktbeskrivningar, webbplatser och annat text-material eftersom handeln med kunder i andra länder ökat explosionsartat med hjälp av Internet. Många nya småföretag är eller blir allt mer internetbaserade och har behov av att både skapa och översätta textinnehåll och efterfrågan på dessa översättningar och "content creation" ökar därför i samma takt. Inte minst på grund av Googles alltid stegrande kvalitetskrav på innehållet för att ranka bra i sökmotorerna. Det skapar också en efterfrågan på kringtjänster som t.ex. den här Ordräknaren som jag gjort för att hjälpa både mig själv och andra som fakturerar per ord att snabbt se hur många ord det är i en given text. Men det kan vara svårt att få tag på en översättare som har djupare kunskaper inom IT och programmering för att kunna översätta dokumenten med korrekt terminologi. Ofta behöver man förstå komplicerade textavsnitt för att kunna göra en korrekt översättning och då behöver man egen erfarenhet av att skapa program och webbsidor så att man förstår vad texten handlar om och hur man bäst formulerar sig i målspråket.


Tjäna pengar på andras böcker genom att översätta!

Nu kan du tjäna provision på andras bokförsäljning när du översätter deras böcker. Du får 75% av intäkterna från början.

Få provision på översättning av böcker

Tjäna pengar på översättning av böcker här


Här kan du kontakta en IT-översättare med spetskompetens inom informationsteknologi

IT-översättare. Hitta översättare inom data och informationsteknologi här.

IT-Översättare

Vad är då en IT-översättare egentligen? Tidigare brukade man ofta kalla sig Teknisk översättare men eftersom behovet är så pass stort av kompetenta översättare med expertkunskaper inom Data-IT har jag valt att profilera mig som IT-översättare. Jag gör givetvis också översättningar inom Ekonomi och Finans med högsta kvalitet som du förstår eftersom det är jag som också driver den här webbplatsen momsens.se, och ofta hänger IT och Ekonomi ihop när det handlar om att göra översättningar åt företag.

Översättare inom Informationsteknologi

Har du behov av att översätta något inom data-IT-informationsteknologi föreslår jag att du kontaktar mig omgående för en diskussion av hur vi ska lägga upp arbetet. Jag har ett ganska späckat schema eftersom jag är engagerad i så många olika saker, därför är det inte alltid jag kan ta på mig översättningsjobb. Speciellt om du har större och längre texter som behöver översättas behöver du vara ute i god tid. Kontakta därför mig så fort du börjar fundera på att göra en översättning så att vi kan sondera terrängen i god tid. 

 

1 jan 2015


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.