Stäng
Antal nystartade företag 2015Nya företag i Sverige 2015. Hur många företag startades det under 2015? Hur många enskilda firmor registrerades 2015? Hur många företag startades det per kvartal år 2015? Hur hög är andelen enskilda firmor av de nystartade företagen?

Antal nystartade företag 2015

Det är en stark trend senaste åren att de bildas allt fler AB i förhållande till enskilda firmor. 2014 var det 57% av de nya företagen som hade företagsformen enskild firma. Detta har gradvis sjunkit till drygt 54% vid utgången av 2015 men EF är fortfarande den klart populäraste företagsformen när man väljer att starta företag. Andelen kvinnliga företagare bland nya enskilda näringsidkare ligger på drygt 40%. Det är inga större variationer mellan kvartalen för EF varken i antal nya företag eller andelen kvinnliga och manliga företagare. Bolagsverket ser en ökning av antalet nyregistrerade företag i sitt system för 2015 med 3,6% och en stark ökning under sista delen av året. Men i deras statistik ingår inte alla enskilda firmor. En del EF är bara registrerade hos Skatteverket och syns inte i Bolagsverkets statistik.

Antal nyregistrerade eller nystartade företag i Sverige under år 2015 baserat på statistik och prognoser.

Källa: Tillväxtanalys.

Ombildningar från EF till AB och tvärtom ingår inte i statistiken. Kvartal 4 är en prognos och är inte Tillväxtanalys officiella siffror för K4 eftersom dessa inte finns tillgängliga ännu.

Antalet nya enskilda firmor 2015

Som man kan utläsa av tabellen jag sammanställt från kvartalsinformation från Tillväxtanalys uppgick det förväntade antalet enskilda näringsidkare till 38309 av de totalt 70425 nystartade företagen. Vilket ger en procentuell andel på drygt 54% för 2015.

 

23 feb 2016


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.