Årsbokslut Enskild Firma

Årsbokslut för enskild firma. Hur gör man bokslutet i enskild firma? När ska man bokföra sista momsdeklarationen och momsbokningarna vid årsskiftet? Hur nollar man ut 2013 och 2018 konton? Hur bokförs resultatet i firman?

Nu är det snart nyår och det börjar bli dags att tänka på årsbokslutet. De flesta med enskild firma gör ett förenklat årsbokslut, vilket i klartext egentligen bara innebär att man skriver ut Resultaträkning och Balansräkning från Bokföringsprogrammet och för över uppgifterna till Skatteverkets blankett som du hittar länk till längre ned i artikeln. Sedan är det klart!

Bokslut enskild firma

I ett årsbokslut summeras den enskilda näringsverksamhetens transaktioner under verksamhetsåret i en Balansräkning och Resultaträkning. Den här genomgången har fokus på de som använder kontantmetoden för sin bokföring.Arbetsgång förenklat årsbokslut:

 1. Bokför obetalda fakturor
 2. Kontrollera bokföringen och alla verifikationer
 3. Justera värdet på bokförda tillgångar
 4. Kom ihåg sista Momsbokningen (dec/K4/helår)
 5. Nollställ 2013+2018 till 2010 (om ej auto i ditt program)
 6. Bokför RESULTATET mot 8999/2019 (om ej auto i ditt program)
 7. Skapa och skriv ut Resultaträkning
 8. Skapa och skriv ut Balansräkning
 9. Summera kostnaderna på ej avdragsgilla konton och ej skattepliktiga intäkter och justera resultatet med detta belopp i inkomstdeklarationen (Skattemässigt resultat). För många med enskild firma är skillnaden så liten att man kan hoppa över detta steg.  
 10. Fyll i Skatteverkets formulär för förenklat årsbokslut online
 11. Redovisa avsättningar till periodiseringsfond m.m. i U1-U4


Du måste fortfarande skriva under årsbokslutet (RR/BR) manuellt för hand på utskrifterna du sätter i bokföringspärmen.
(stanna gärna upp en stund vid punkt 4 när du kör sista momsrapporten, den är ett bra hjälpmedel för att hitta fel i bokföringen)

GDPR översyn

En ny sak som alla företag måste göra fr.o.m. maj 2018 är att hantera det nya regelverket för personuppgifter GDPR. Det är därför lämpligt att vid årsbokslutet lägga till en rutin för att både kontrollera vilka personuppgifter man samlat in under året och vilka som bör eller måste raderas.

Regionalt stöd

OBS! Om du har företag registrerat i stödområde och har rätt till regional nedsättning av egenavgifter, då måste du själv fylla i beloppet i punkt 13.1 när du deklarerar siffrorna från bokslutet i samband med vanliga deklarationen.

Det gör du under Inkomstdeklaration/Ändra/Regionalt nedsättningsbelopp (13.1).

Som belopp i 13.1 ska du ange 10% av värdet i punkt 10.1 (Ruta 100).

Har du 100K överskott i punkt 10.1 fyller du i 10000 som regionalt nedsättningsbelopp själv.

(Max avdrag är 18000 Kr/år)

Så här bokför du årets resultat i Enskild Firma

Den absolut sista bokningen du gör i årsbokslutet är att bokföra resultatet. Det är många som är förvirrade över hur man ska bokföra resultatet. När man läser forumtrådar på internet verkar det vara många konton inblandade som 8999, 2019, 2029, 2010, 2091, 2898 och 2099. Det ska krediteras och debiteras tvärtom vad man tror om det är vinst och förlust och tilllslut vet man varken ut eller in. En framgångsrik metod inom vetenskapen är att sålla bort allt som inte är relevant eller osannolikt (Ockhams rakkniv) och sedan dela upp det återstående problemet i mindre delar som man kan lösa var för sig (Descartes vetenskapliga metod) istället för att försöka lösa allt på en gång, då kör man lätt in i väggen.

Det första vi måste göra är att fokusera på det som gäller ENSKILD FIRMA, det betyder att du kan glömma alla exempel som anger 2091 (balanserad vinst och förlust), 2098 (vinst och förlust föregående år), 2898 (aktieutdelning), 2099 (årets resultat i AB).

I enskild firma behöver vi bara hålla koll på 2010, 2019 och 8999. Sedan klarnar det ännu mer när man får klart för sig vad som ska bokas i samband med årets årsbokslut och vad som ska bokföras som första post nästa år. Då blir det inte så krångligt längre.

Har du gjort VINST bokför du så här:

Beskrivning

Konto

Debet

Kredit

Årets Resultat

8999

1000

 

Eget Kapital (Årets Resultat)

2019

 

1000

Det kan verka förvirrande att man bokför resultatet i debet som en kostnad och att EK krediteras (blir mer minus) när man gör vinst, men det är så det fungerar. Du får helt enkelt lita på mig.

Har du gjort FÖRLUST bokför du så här:

Beskrivning

Konto

Debet

Kredit

Eget Kapital (Årets Resultat)

2019

1000

 

Årets Resultat

8999

 

1000 

Första bokföringsposten nästa år

Den absolut första bokningen du gör på det nya året är att flytta värdet på förra årets resultat 2019 till det ackumulerat EK kontot 2010. Du nollar med andra ord ut 2019. Konto 2019 håller koll på resultatet under aktuellt år och konto 2010 ansamlar alla vinster och förluster och följer med hela företagets livstid.

(Det här steget görs automatiskt av t.ex. Speedledger när man startar ett nytt räkenskapsår, kontrollera hur ditt bokföringsprogram fungerar så att du inte dubbelbokar denna kontering)

Har du gjort VINST förra året öppnar du det nya året så här:

Beskrivning

Konto

Debet

Kredit

Eget Kapital (Årets Resultat)

2019

1000

 

EK

2010

 

1000

  Har du gjort FÖRLUST förra året öppnar du det nya året så här:

Beskrivning

Konto

Debet

Kredit

Eget Kapital (Årets Resultat)

2019

 

 1000

EK

2010

1000 

 

Är det ditt första årsbokslut?

När man gör det förenklade årsbokslutet första gången är det många problem/frågor som dyker upp när man ska redovisa siffrorna till Skatteverket i deklarationen. Här är exempel på några frågor som säkert många funderar över när man sitter med detta första gången:

Typiska frågor och svar vid redovisning av årsbokslutet

När måste man göra riktigt årsbokslut?

Du som har varit med ett tag kanske undrar vad som hände med blankett N1 och N2 i din deklaration? Dessa har ersatts av den nya blanketten för förenklat årsbokslut. När måste man göra ett riktigt årsbokslut?

>3 miljoner i omsättning:

Om du omsätter över 3 miljoner Kr måste du göra ett riktigt bokslut. Det innebär att du upprättar ett årsbokslut enligt bokföringslagen. Du behöver inte skicka in detta till Bolagsverket.

>3M omsättning + följande:

Det är bara om du kommer över någon av följande punkter som du behöver göra en årsredovisning som ska skickas in till Bolagsverket:

 • Mer än  50 anställda i medeltal.
 • Mer än  40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning.
 • Mer än  80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning.

<3M omsättning och uppfyller ingen av punkterna ovan:

Det är det här som gäller för de allra flesta enskilda firmor.

Ligger du under gränsvärdena på de 3 punkterna ovan och dessutom har en omsättning under 3 miljoner kronor får du göra ett förenklat årsbokslut. På ren svenska betyder detta att om du säljer för under 3 miljoner Kr under ditt räkenskapsår får du göra förenklat årsbokslut.

Är det 3 miljoner inklusive moms?

Nej omsättningen är försäljningen utan momsen på varorna och tjänsterna du säljer. Ska man vara petig och uttrycka sig som en ekonom så är Omsättningen enligt årsredovisningslagen företagets nettoomsättning. Det betyder i praktiken att du summerar allt du säljer, drar bort den utgående momsen, plockar bort avdragen för lämnade rabatter samt reducerar ytterligare för andra typer av skatter som inkluderats i priset (t.ex punktskatter).

Ett förenklat årsbokslut behöver inte skickas till någon, men Skatteverket kan i vissa fall begära att få se den.

Vad är ett förenklat årsbokslut?

Ett förenklat årsbokslut innebär bara att du skriver ut Resultaträkning och Balansräkning från ditt bokföringsprogram och för över beloppen till den här blanketten och sätter det i en pärm:

Skatteverkets formulär Förenklat Årsbokslut

(du ska ej skicka in detta till Skatteverket)

För över beloppen från Förenklat Årsbokslut till deklarationsbilagan (NE)

(det är dessa uppgifter som Skatteverket får in från årsbokslutet)

Klart!

Det var inte så svårt! eller hur?

Ganska skönt att bokföringsprogrammen sammanställer de rapporter man behöver automatiskt.

Läs mer om deklarationen 2015 här

Avsättningar måste redovisas

Om du har gjort avsättningar till t.ex. periodiseringsfondexpansionsfond eller ersättningsfond i deklarationen ska du lämna upplysningar om detta i rutorna U1-U4

Exempel på U2 avsättning till Expansionsfond vid årsbokslut i enskild firma.

Om du har en nystartad verksamhet som säljer tjänster och detta är ditt första årsbokslut kommer du antagligen bara ha värden i rutorna B9, B10, B14, B16 i Balansräkning och R1, R4, R5, R6, R8, R11 för Resultaträkning, eller antagligen ännu färre än dessa. Du för bara över värdet från samma rubrik i Resultaträkningen och Balansräkningen som du skrivit ut från ditt bokföringsprogram. Det ska inte vara några större problem. Sen är du klar med det förenklade årsbokslutet!


 


Bokför obetalda fakturor i samband med årsbokslutet

Viktigt att komma ihåg när man använder Kontantmetoden är att alla obetalda fakturor, både leverantörsfakturor och sådana som du skickat till kund, måste bokas in i samband med det förenklade årsbokslutet. Detta innebär i praktiken att om du köpt ett tangentbord online mot faktura i december 2014, och den fakturan har förfallodag 10:e januari nästa år 2015, då måste du bokföra denna faktura och förbrukningsinventarie trots att du inte betalt den ännu. Eftersom det inte har gått ut några pengar från bankkontot kan du inte bokföra mot 1930 eller använda autokontering i t.ex. Speedledger.

Skatteverket vill du du ska tjafsa på med ett extra bokslutsunderlag på s27-28 här som inte ens jag orkade läsa allt av. Nä fan vad jobbigt alltså tänkte jag och hittade på en annan lösning istället som är mycket smartare och smidigare.

Bokför istället detta som ett köp med "Egen insättning" mot konto 2018.

Det är då enklast att du betalar detta med ditt privata kreditkort så är bokföringen så att säga klar redan där. Men har du lagt upp den för att bli betald den 10:e januari från ditt företagskonto måste du nästa år nolla ut bokningen mot 2018 med bokning mot 1930. För att nollställa, i januari 2015, bokar du alltså kostnaden i kredit på 1930 och i debet på 2018.

Jag tycker själv att det är väldigt svårt att hänga med i hur man ska bokföra om man måste läsa sig till vad som händer i text. Vissa lär sig enklast genom att få höra information, andra är bättre på att ta till sig information i text och andra, som mig, har enklast att ta till sig information via bilder. Så här kommer ett visuellt bokföringsexempel på hur man gör i samband med årsbokslutet när man har obetalda fakturor som ska bokas in:

December 2014

Beskrivning

Konto

Debet

Kredit

Tangentbord - Förbrukningsinventarie

5411

400

 

Ingående moms

2641

100

 

Egen insättning

2018

 

500

Som du ser är det en helt vanlig verifikation som om du hade betalt tangentbordet med ditt privata kreditkort. Du bokför så här eftersom pengarna inte dragits från företagskontot 1930 ännu. Pengarna dras först nästa år i januari.

Januari 2015

Beskrivning

Konto

Debet

Kredit

Företagskonto

1930

 

 500

Egen Insättning

2018

500

 

Nu har pengarna gått ut från företagskontot 1930 och du bokför därför betalningen 500 Kr i kredit på BAS-konto 1930. Men nu har du betalt tangentbordet två gånger i bokföringen. En gång med ”egen insättning” och en gång med företagskontot. För att korrigera för detta så måste du nu nollställa konto 2018 genom att bokföra 500 Kr i debet.

Bokföra obetald kundfaktura i samband med årsbokslutet

Har du skickat fakturor till kund som du inte fått betalt för innan årsskiftet måste dessa också bokföras ändå. Då gör du på samma sätt som ovan fast du bokför mot 2013 eget uttag istället:

December 2014

Beskrivning

Konto

Debet

Kredit

Försäljning tjänst

3041

 

 1000

Utgående moms

2611

 

 250

Eget Uttag

2013

 1250

 

Du bokför alltså som en helt vanlig verifikation som om du hade fått betalt till ditt PayPal konto eller privata bankkonto. Du bokför så här eftersom pengarna inte kommit in på ditt företagskontot 1930 ännu. Pengarna kommer först nästa år i januari då kunden betalar fakturan du skickat. 

Januari 2015

Beskrivning

Konto

Debet

Kredit

Företagskonto

1930

 1250

 

Eget Uttag

2013

 

 1250

Nu har betalningen från kunden kommit och vi bokför därför 1250 på företagskontot. Sedan måste vi nolla ut konto 2013 Eget Uttag eftersom vi inte fått några riktiga pengar till något privat konto. Pengarna har kommit in på företagskontot på riktigt och bokningen mot 2013 var bara en "temporär parkering" i väntan på den riktiga betalningen. På det här sättet slipper vi krångla med skatteverkets B15 blankett och annat onödigt trams. Vi uppfyller dessutom regelverket eftersom vi bokfört den utgående momsen i samband med årsbokslutet och vi bokar inte den dubbelt i januari.  

Så fixar du bokföring av obetalda fakturor i samband med årsbokslut och nytt räkenskapsår

-på ett smartare sätt!

Fortsätt att läsa mer ingående om Bokföring, Bokslut och Deklaration här på Skatteverket

19 dec 2014


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.

Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRING


Sök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)


www.momsens.se
Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu

bloggar om ekonomi, bokföring och finans 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Sekretesspolicy för Momsens.se