Stäng
AffärsredovisningAffärsredovisning. Vad är Affärsredovisningen för något? Vad skiljer extern redovisning och affärsredovisningen åt?

Affärsredovisningen

Affärsredovisning är ett annat namn för Externredovisning. Termen syftar oftast på själva Årsbokslutet och presentationen av all bokföring. Därför kan man säga att affärsredovisningen inkluderar alla moment inom bokföringen. Centrala begrepp inom extern redovisning är Tillgång, Skuld, Intäkt, Kostnad och Eget Kapital. I årsredovisningen sammanställs detta och möjliggör en analys av sambandet mellan resultat och balansräkning och därmed en analys av hur den aktuella organisationen eller företaget har presterat under året, eller annan avgränsad tidsperiod t.ex. kvartal.

Definition av affärsredovisning

Den kortaste och mest komprimerade förklaringen av begreppet affärsredovisning hittar man i Nationalencyklopedin:

"Affärsredovisning, registrering av ett företags affärer, affärshändelser, med omvärlden."

För att förstå affärsredovisningen måste man också känna till principen om dubbel bokföring, bokföringskonton och kontoplan.

En populär bok vid landets högskolor och universitet är "Den nya affärsredovisningen" som används flitigt i t.ex. FEK A kurser:

Den är enligt förlaget själva den mest använda redovisningsboken och dessutom den äldsta.

Om jag själv skulle definiera affärsredovisning så skulle jag beskriva det som "Tillverkningen av bokföringen med fokus på information till personer utanför företaget".

Varför kallas det affärsredovisning?

Detta beror på att termen affärsredovisning används i lagar för att beskriva det ekonomer oftast väljer att kalla externredovisning.

Vad är det för skillnad mellan Externredovisning och Affärsredovisning?

Det är ingen skillnad, det är två sidor av samma mynt. Affärsredovisningen är viktigt för många externa personer och organisationer t.ex. företagets ägare, investerare, bankermyndigheter, kunder och leverantörer. Därför är det värt att nämna en annan viktigt term inom externredovisningen och det är "God redovisningssed" som syftar på att bokföringen måste ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning och prestation som summeras i årsredovisningen.

Vad är Intern redovisning?

Den externa redovisningen är till för att personer utanför företaget ska kunna få insyn och förståelse för bolagets ekonomiska ställning och framtidsutsikter. Den interna redovisningen däremot är till för att vägleda styrningen av företaget. Detta görs genom budgetarbete, analys av interna nyckeltal för produktion och redovisning av lönekostnader m.m. som påverkar företagets produktivitet och lönsamhet. Till skillnad från extern redovisning som krävs enligt lag så är intern redovisning frivillig.

Lagar som styr Affärsredovisningen

Bokföringslag (1999:1078)

Årsredovisningslag (1995:1554)

 

20 Aug 2018


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se