Stäng
EU-moms


EU moms. Hur bokför man försäljning inom EU? Hur ska man bokföra inköp från andra EU-länder? Hur redovisa du EU-handel i momsdeklarationen? Vilka konton ska tjänsteförsäljning till kunder i Europa bokföras på? Hur man fyller i momsdeklaration vid EU-transkationer? Ska jag fakturera utan moms till företag i andra Europeiska länder? Vad är destinationsprincipen för moms? Hur bokför jag försäljning av varor till EU-kunder? Vad innebär regeländringarna som kommer inom Europeiska Unionen 2021? Hur bokförs inköp med omvänd skattskyldighet? Måste man skriva kundens VAT-nr på fakturan? Vilka fakturaregler gäller när du säljer till EU?

EU momsen -vad är det? -hur gör man?

Moms i EU. Momsen inom Europa. Inom EU finns det också ett moms-system. Det är många som tycker det är krångligt med moms och ännu värre att hantera EU-moms, men det har blivit allt vanligare eftersom det är så många IT och internetbaserade företag som säljer till hela världen idag. Därför har jag skapat den här sidan för att informera om hur EU-momsen hanteras, bokförs och rapporteras.

Momssatser för alla EU-länder

Letar du efter en lista över alla momssatser i varje land inom EU:s momsområde? Här har du en tabell som uppdateras löpande med alla aktuella momssatser för de länder som är med i EU:

EU-ländernas momssatser

För att kunna göra rätt med momsen måste man dela in problemet med EU-momsen i olika kategorier. Är kunden företag eller privatperson? Är det varor eller tjänster?

Förenklad momshantering vid handel med utlandet

Känner du att du absolut inte fattar det här med EU moms och varor, tjänster och alla undantag? Då kan jag ge dig ett tips på hur du ska tänka som gör att det blir rätt nästan jämt.

Fakturera utan moms till ALLA, utom privatpersoner inom EU då du lägger på svensk moms på fakturan.

Beräkna alltid två rader svensk moms som tar ut varandra på inköp från både EU och utanför EU.

Nya momsregler 2021/22 för EU-handel

Det är stora förändringar på gång av momssystemet inom EU. Preliminärt från 2021 (till privatkunder) och 2022 (till företag) tänker EU gå över till destinationsprincipen för moms, vilket innebär att du ska fakturera med kundlandets moms och momssats. Detta ska gälla både varor och tjänster precis som det gör för digitala tjänster redan nu. Säljer du en tjänst till privatperson eller företag i Tyskland ska du då fakturera med tysk moms trots att du har ett svenskt företag.

"THE CORNERSTONES
 
The October proposal contains several fundamental principles or cornerstones for a definitive VAT regime.
 
The principle of taxation at destination for intra-EU cross-border supplies of goods. Under this principle the VAT rate of the Member State of destination is charged."
Faktablad om EU-moms-förändringen

 

2021: Kundlandets moms på B2C (preliminärt 1 juli 2021)

2022: Kundlandets moms på B2B

Detta kommer leda till betydligt större administration då det blir mycket krångligare att bokföra, eftersom du måste hålla reda på alla länders momssatser och skapa bokföringskonton för varje momssats i varje land och hålla detta uppdaterat. Hela världen är på väg mot detta system nu och resten av världen kommer inte ha en MOSS-deklaration eller rapporteringstjänst som gör att du kan redovisa alla olika momser för olika länder på ett ställe, i praktiken måste du alltså vara momsregistrerad i alla länder och lämna in lika många momsdeklarationer som det finns länder utanför EU om du säljer till hela världen. Det betyder också att alla bokföringsfirmor måste momsregistrera sig i alla länder för att kunna göra bokföringen åt alla de som säljer något till andra länder. De små redovisningsbyråerna kommer få fokusera på klienter som enbart har inrikesförsäljning. I ett läge där allt mer går mot tjänster och internetbaserad global handel blir det en väldigt stor grupp företag som de små byråerna inte kan ta sig an, samtidigt som de stora byråerna kommer vara för dyra för nystartade småföretag ändra upp till minst medelstora företag. 

Det kommer bli minst sagt tufft för en småföretagare att hantera denna maximering av byråkratin och tyvärr kommer detta få kraftig påverkan på världsekonomin, eftersom småföretagen antingen fokuserar på ett fåtal länder istället för att sälja till hela världen eller så lägger man ner internationell försäljning för att det inte är värt besväret. Det kommer också bli  en mycket tuffare arbetsmarknad eftersom de flesta jobb skapas i småföretag. Det kommer ta för mycket tid att bara hantera bokföring och myndighetsrapportering att man inte har tid att göra affärer. Så jag vill varna för detta redan nu så ni småföretagare har tid att förbereda er för den byråkratiska digerdöden som kommer svepa över världen de kommande åren.

USA har redan börjat införa ett liknande system med krav på momsregistrering i delstater även för icke-USA-baserade företag.

Konkreta frågor och svar från verkligheten om de nya reglerna för moms inom EU 2021 och 2022 

Moms vid försäljning av tjänster till kund inom EU

Om du har ett företag och säljer tjänster till en köpare i ett annat land ska du normalt inte lägga på någon moms (gäller företagskunder), men om du säljer tjänster till privatperson ska du normalt fakturera med moms. Om du säljer till en privatperson inom EU eller inte har något VAT-nr för köparen måste du alltså lägga till svensk moms på fakturan.

För digitala tjänster gäller speciella regler från 2015

Så här blir konteringen när du säljer tjänst till privatperson:

Beskrivning Konto Debet Kredit
Försäljning tjänster inom EU 3308   1000
Utgående moms 2611   250
Företagskonto (Bank) 1930 1250  

I Momsdeklarationen fyller du i intäkten (priset utan moms) i Ruta 05. Den svenska momsen skriver du in i Ruta 10 om det är 25% moms, alternativt i Ruta 12 om det är 6% moms. Precis som vid vanlig inrikesförsäljning alltså. I Speedledger använder du konto 3048 och momskod 150. Intäkten kan du bokföra på konto "3308 - Försäljning tjänster till annat EU-land" i de flesta bokföringsprogram enligt BAS-kontoplanen. Den utgående momsen bokförs på BAS-konto 2611 för 25% eller 2631 om det är 6% moms. Bokför du i Promikbook kan du köra cut 'n paste på exemplet ovan. Använder du Zervant är det smidigast att bokföra detta som en vanlig inrikesförsäljning för att det ska bli rätt i momsdeklarationen (Typ: 3000 - Försäljning). Det går, i alla fall numera, att bokföra så det blir rätt via mallarna genom att använda fältet "mottagen moms" där du skriver in det svenska momsbeloppet. Använd inte Zervants Debet/Kredit funktion för att bokföra något som har med moms att göra för det kommer inte med i momsrapporten..

Så här fyller du i momsdeklarationen för tjänsteförsäljning till privatperson inom EU

Moms vid försäljning av varor till kund inom EU

När du som företagare säljer varor till kunder inom EU ska du normalt inte lägga på någon moms till företagskunder med VAT-nr. Är kunden privatperson måste du lägga på svensk moms på fakturan till den kunden. Men om du kommer över tröskelvärdet för försäljning till kundens land måste du momsregistrera dig i det landet och betala moms där till det landets skatteverk.

Vad händer om man säljer över tröskelvärdet inom EU?

Säljer du mycket så att du kommer över tröskelvärdet eller gränsvärdet för ett enskilt EU-land, då måste du momsregistrera dig där och betala in moms till det landets skatteverkt. T.ex om du säljer till kunder i Tyskland för > €100000 är du skyldig att momsregistrera dig i Tyskland och betala tysk moms (fakturera med tysk moms). Du behöver inte registrera företag i varje enskilt land utan det räcker med att bara göra en momsregistrering i t.ex. Tyskland.

(Tröskelvärdet gäller bara varor ej tjänster)

Moms vid export av varor och tjänster

(utanför EU)

Om du säljer varor till kunder utanför EU, alltså till resten av världen, ska du inte lägga på någon moms varken till företag eller privatpersoner. Men säljer du tjänster anses dessa omsatta i Sverige om du säljer till privatperson utanför EU. Om du säljer till företagskund utanför EU ska du inte lägga på någon svensk moms.

Försäljning av tjänster till privatperson

= anses omsatt i Sverige

(lägg på svensk moms på fakturan)

Läs om undantagen här

Försäljning av tjänster till företag

= anses omsatt där köparen finns

(lägg ej på svensk moms)

Momshantering vid inköp av varor och tjänster inom EU

Kort sammanfattning av vad som gäller när du köper in en vara eller tjänst från annat företag inom EU: • Du köper varor/tjänster från ett företag i EU-land
 • Säljaren anger ditt VAT-nr på fakturan
 • Du ska normalt få en faktura utan moms
 • Säljaren ska motivera varför den fakturerar utan moms

(det är dock många som ej har koll på detta, det saknas ofta

motivering och hänvisningar till direktiv på fakturorna)

 • När du köper något från ett företag inom EU till ditt företag i Sverige måste du beräkna momsen själv
 • Detta kallas Omvänd Skattskyldighet (köparen betalar/beräknar momsen)
 • Omvänd skattskyldighet kallas också Reverse Charge
 • Har du köpt en vara från EU-företag kallas det Unionsinternt Förvärv
 • Du bokför detta genom att kontera 2 rader med fiktiv moms som tar ut varandra

Har du köpt en tjänst från ett EU land? Eller har du beställt en vara från ett företag inom EU (unionsinternt förvärv)? Då ska du normalt få en faktura utan moms (när du köper via ditt företag), men du måste själv beräkna moms på inköpet i din bokföring och momsrapportering. Detta gör man genom att lägga till en rad med utgående moms som ska betalas in på Skatteverket. Men detta blir endast en betalning av moms i teorin eftersom du normalt också har rätt att dra av denna beräknade moms på inköp från företag inom EU. Detta avdrag görs genom att du i samma verifikation bokför en rad med ingående moms som tar ut den utgående momsen. Därmed blir summan noll och inget betalas egentligen in till Skatteverket, men omsättningen av momsen registreras och bokförs och rapporteras till Skatteverket i momsdeklarationen. Detta kan verka väldigt förvirrande i början, speciellt om du inte riktigt förstått ingående och utgående moms till att börja med.

Egentligen är det bara på fakturering till dina kunder du lägger på utgående moms som betalas in till Skatteverket men vid omvänd skattskyldighet lägger man till denna fiktiva utgående moms eftersom man själv ska beräkna moms på inköpet. Om du känner dig osäker så kan du använda dig av konteringsexemplen längre ned på sidan. Bokför som vanligt på det kostnadskonto som passar och sedan lägger du till de 2 extra raderna med ingående och utgående moms precis som det står i exemplet så är allt lugnt. Du behöver inte förstå exakt varför du måste göra detta vid inköp av varor och tjänster inom EU, utan kör bara "cut 'n paste" från exemplen om du inte orkar bry dig om en djupare kunskap inom detta område. Notera att du endast ska betala totalbeloppet på fakturan, inte belopp plus utgående beräknad fiktiv moms. Den momsen ska betalas in till Skatteverket i de undantagsfall du inte har rätt att dra av den (kvitta bort den).

Ska den fiktiva momsen beräknas med Svenska eller utländska momsregler?

När du beräknar den fiktiva momssatsen ska du använda dig av de momsregler som gäller för varan eller tjänsten i Sverige, alltså som om det var fråga om ett inköp från ett företag baserat i Sverige (inrikesförsäljning). Antag att du köper en bok från Litauen med 9% bokmoms, då ska du ändå beräkna den fiktiva momsen på 6% eftersom vi har 6% bokmoms i Sverige.

Lathund för moms vid försäljning

Nu är du antagligen totalt förvirrad, om det är företag och tjänst så ska man göra si och är det privatperson och varor ska man göra så. Man får liksom ingen ordning på detta utan det blir bara kaos i huvudet, eller hur?

Eftersom Skatteverket fortfarande inte fattar att man måste ta fram en enkel generell lathund för detta som är överskådlig och snabbt ger svar på frågan om hur man hanterar moms i olika situationer, så får helt enkelt Momsens.se ta hand om detta åt dig istället. Här kommer alltså den ultimata lathunden för momshantering vid fakturering - endast här på Momsens. Bokmärk den här sidan. Jag har dammsugit hela internet utan att hitta en sådan här lathund så jag fick göra den själv!

 Lathund och tabell för moms vid försäljning inom EU och export utanför EU till både privatpersoner och företag.

OBS! Läs detta om Intellektuella tjänster (diverse tjänster)

Ladda hem Lathunden för moms vid försäljning som pdf här!

Ladda hem Lathunden för moms vid försäljning som Excel-fil här!

Momslathunden hjälper dig bokföra EU-inköp och EU-försäljning på rätt sätt och du ser enkelt hur du ska fylla i momsdeklarationerna.

Ladda hem appen Momslathunden

Kontrollera företags EU-VAT nummer

Här kan du kontrollera om en köpare/kund/företag inom EU har ett giltigt VAT-nr

Redovisa EU-moms

När du t.ex. sålt översättningstjänst till en kund i ett annat land, inom EU:s momsområde, som är ett företag och har ett registrerat VAT-nr måste du redovisa denna EU-moms trots att du inte lägger på någon moms i verkligheten. Låter det konstigt? Ja men det är inte så farligt som det verkar. Skatteverket vill få in info om omsättningen av handel med varor och tjänster inom EU. Detta gör att du i bokföringen anger en speciell momskod så att värdet tas med i momsrapporten. Du ska inte ta ut någon moms från ett företag i ett annat EU-land och du ska heller inte betala in någon moms till Skatteverket när du sålt till en kund med VAT-nr inom EU. MEN du måste rapportera försäljningen. Detta kan enkelt göras i lite mer avancerade bokföringsprogram med hjälp av olika momskoder. Annars får du boka fiktiva momser manuellt så att du kan plocka ut rapporter för dessa momskonton vid månadsbokslut så du kan stämma av vad du ska rapportera i olika rutor i momsdeklarationen och vilka värden du ska ta upp i den periodiska sammanställningen varje kvartal. Har du inte möjlighet till detta måste du vid varje moms-rapportering manuellt gå igenom dina inkommande och skickade fakturor och sortera ut de som gäller försäljning till EU-kunder eller inköp från EU-företag. Sedan fylla i rätt rutor med korrekta belopp i momsrapporten till Skatteverket. De mer avancerade programmen för bokföring gör detta automatiskt om du bokat med momskoder t.ex. M1 - "EU-sälj tjänster" eller M2 "EU-sälj varor".

Är det varor du säljer kommer du även behöva göra intrastat-rapportering, ett EU-system som kartlägger handel över gränserna inom EU. Men du blir först uppgiftsskyldig när du köper eller säljer till ett värde över 4,5 miljoner så oro dig inte! Man kan förenklat säga att allt som har en vikt är en produkt annars är det en tjänst. Tjänster rapporteras inte i Intrastat -bara fysiska produkter. Men båda typerna av försäljningar ska redovisas när det gäller själva skatten, eller snarare den fiktiva skatten eller momsberäkningen som hjälper Skatteverket att se omsättningen på varor och tjänster som sålts till annat land inom EU.

OBS! Det finns konstiga undantag om vilka områden som räknas vara inom EU och utanför EU när det gäller moms och skatter. Åland mellan Sverige och Finland anses ur moms och skattesynpunkt ligga utanför EU! Läs mer om vilka områden som ingår och vilka undantag det finns från EU:s momsområde här.

Tycker du att det verkar svårt och krångligt med momsen när du säljer till andra länder? Ja, det är det tyvärr! Om du ska hantera detta själv idag så har du skaffat dig ett par extra heltidsjobb, minst.., utöver att sköta ditt företag. Men nu finns det äntligen en tjänst som hjälper dig hantera denna byråkratiska mardröm. Läs mer här.

Ingående och utgående moms

I början är det väldigt förvirrande med ingående moms och utgående moms. Många tänker att det har att göra med riktningen för momspengarna, om jag betalar moms på en faktura till en leverantör borde det väl vara utgående moms för pengarna går ju ut från företaget när jag betalar inte sant? Tyvärr helt fel! Tänk istället vilken riktning fakturorna har: in till företaget eller ut från företaget.

Moms på fakturor som du skickar till andra har

UTGÅENDE MOMS (försäljning).

Moms på fakturor som kommer till ditt kontor har

INGÅENDE MOMS (inköp). 

Leverantörsfakturor från annat land

När en leverantörsfaktura kommer från ett annat land än Sverige (dvs ej inrikes faktura till ditt företag) ska det i princip aldrig vara någon moms specificerad när den är ställd till ditt svenska företag. Ibland får man utländska fakturor med utländsk moms. Då du som köpare i Sverige ska redovisa momsen till Skattemyndigheten blir det fel om leverantören redan lagt på sitt hemlands moms. T.ex. ett tyskt företag lägger på tysk moms och skickar fakturan till ditt svenska bolag. Du får då en högre kostnad eftersom du ej kan dra av/lyfta den utländska momsen (du kan ej dra av tysk moms i Sverige). Det finns ett antal undantag när det gäller hur framför allt olika tjänster ska behandlas skattemässigt, men det går ej täcka in alla varianter på ett enkelt sätt utan det kan egentligen bara bedömas från fall till fall av en momsexpert.

Det många företag gör för att hålla det så enkelt och så rätt som möjligt är följande: Vid beställning av varor och tjänster från länder i EU-området ska alltid ditt företags VAT-nummer anges (t.ex. SEXXXXXX-XXXX01). Detta skall den utländska leverantören ange på fakturan utställd till ditt svenska företag. Då ska även fakturan vara utan moms (i de allra flesta fall). Om en faktura kommer till dig med utländsk moms får du inte göra avdrag för momsen och beloppet måste kostnadsföras på samma sätt som den underliggande varan/tjänsten (vid detta undantagsfall, lägg momsen på samma konto som huvudbeloppet för den vanliga kostnaden på fakturan). Vid ej ringa belopp (t.ex. MOMS över 300 SEK/30 EUR) bör fakturor skickas tillbaka för kreditering och ny faktura ska ställas ut till ditt företag utan moms på med hänvisning till ditt VAT-nummer. Du ska själv redovisa både utgående och ingående moms för EU-handel.

Du kan lägga till egna konton i ditt bokföringsprogram. Det finns inga lagstadgade krav på vilka konton som måste användas för olika saker, men det kan vara smidigt att så långt det är möjligt följa BAS-kontoplanens uppställning. Detta eftersom det underlättar att få korrekta Resultat och Balansrapporter, speciellt för årsbokslutet.

Jag själv använder Speedledger och där har man ibland andra konton än BAS-kontoplanens exempel. Speciellt inom intervallet 30-34 Huvudintäkter kan det skilja sig åt en hel del mellan de förvalda alternativen i bokföringsprogrammen, eftersom detta kontointervall är s.k. "Fria kontogrupper" vilket gör att man i princip helt fritt kan använda vilket konto som helst i det intervallet för vilken försäljning man vill. BAS-kontoplanen anger bara några exempel här och dom exemplen skiljer sig från de konton man valt att använda i Speedledger. Jag anger också här i konteringen hur man bokför enligt Speedledgers kontoplan. Så här konterar du:

Kontering med nya BAS-2015 enligt nya rekommendationer för omvänd skattskyldighet

(Den fiktiva utgående momsen bokas nu alltid på 2614 vid inköp inom EU, förut bokade man på 2615 om det var varor och 2614 om det var tjänster. Kontona 2615, 2625 och 2535 ska nu användas för import av varor från land utanför EU)

OBS: Konteringsexemplen gäller inköp och försäljning till och från företag.


Försäljning av varor till EU-land

Beskrivning Konto Debet Kredit
Försäljning av varor till annat EU-land 3106   1000
Företagskonto 1930 1000  

Använder du Speedledger är det konto 3056 ej 3106 (BAS), Visma brukar ange 3008.

Bokför du på 3108 som har samma kontonamn fylls inte ruta 35 i med försäljningsvärdet i bl.a. Promikbook eftersom det syftar på försäljning av varor som är undantagna från moms t.ex. läkemedel.

MEN i t.ex. Zervant fanns bara 3108 som förvalt konto för den här typen av transaktion och i det programmet fylldes ruta 35 i korrekt när man bokförde på 3108, så kolla hur Ditt program fungerar genom att göra en testbokning och köra en momsrapport så att du ser att ruta 35 faktiskt fylls i.

I Bokio används också 3108 men där fylls ruta 35 i rätt i momsdeklarationen.

Momskod: 350 (Speedledger)

Fyll i momsrapporten så här (försäljning av varor till företagskund i EU)


Inköp av varor från EU-land

Beskrivning Konto Debet Kredit
Varor från annat EU-land 4515 1000  
Utgående moms omvänd skattskyldighet 2614   250
Ingående moms utland (fik) 2645 250  
Företagskonto 1930   1000

Använder du Visma eller Speedledger är det konto 4056.

Promikbook är som BAS alltså 4515 men du kan behöva lägga till det kontot själv.

Bokio och Fortnox använder konto 4515.

Momskod: 200/202 (Speedledger)

Kom ihåg att det är andra konton om momssatsen är reducerad, t.ex. för böcker då man räknar med 6% moms och bokför på 4517 istället. Momsen bokförs då på 2634/2645.

I andra bokföringsprogram väljer du "Varor från EU-land", då ska ruta 20 bli ifylld i momsdeklarationen med kostnaden och ruta 30,31,32/48 med det beräknade momsbeloppet.

Fyll i momsrapporten så här (inköp av varor från företag i EU)


Försäljning av tjänst till kund i EU-land

Beskrivning Konto Debet Kredit
Försäljning tjänster till annat EU-land 3308   1000
Företagskonto 1930 1000  

Använder du Visma eller Speedledger är det konto 3048 ej 3308.

Promikbook, Bokio och Zervant (Typ: "Försäljning av tjänster till EU-land") använder 3308. 

Momskod: 390 (Speedledger)

Fyll i momsrapporten så här (försäljning av tjänst till företagskund i EU)


Inköp av tjänst från företag i EU-land

Reklam eller fel video? Starta rätt genom att klicka här
Vill du också testa att göra en AI-video?
(Jag är partner med Synthesia)

Beskrivning Konto Debet Kredit
Inköp IT-tjänster 6540 1000  
Utgående moms omvänd skattskyldighet 2614   250
Ingående moms utland (fik) 2645 250  
Företagskonto 1930   1000

Du kan också använda 4046 (Speedledger), 4535 (BAS).

I Promikbook måste du använda BAS-kontot 4535 för att momsrapporten ska bli rätt.

Visma använder 4646.

Momskod: 210/212 (Speedledger)

I Bokio används också 4535 men mallen för 25% kan vara lite svår att hitta, ett tips är att söka på "inom eu" och scrolla ända ner.

I andra bokföringsprogram kan du leta efter alternativet "Tjänster från EU-land", då ska kostnaden komma in i ruta 21 och beräknad moms i 30,31,32/48.

Fyll i momsrapporten så här (inköp av tjänst från företag i EU)


 

Momskoder

Om du har ett program som ej använder momskoder är det viktigt att du följer BAS-kontoplanens konton vid försäljning och inköp av tjänster från utlandet för att beloppen ska hamna rätt i momsdeklarationen. Alternativt att du följer ditt specifika bokföringsprograms speciella konton för dessa typer av bokningar. I första hand är det konteringskontot som styr i vilka rutor moms och intäkt/kostnad hamnar i momsdeklarationen. Har du momskoder kan du bokföra på vilket konto du vill och sen styra typen av försäljning och inköp via momskoderna till rätt rutor i momsrapporten. Har du mycket inköp och försäljning med utlandet blir det konstigt att bokföra alla typer av internationella transaktioner i en klump på ett enda konto enligt BAS standarden. Därför är det bäst att välja ett program med momskoder om du har mycket affärer med utlandet så att du kan få lika detaljerad uppdelning och redovisning som för inrikestransaktionerna. Har du inte momskoder men ändå vill dela upp kostnader och intäkter på olika konton behöver du justera momsdeklarationerna manuellt, speciellt rutorna C 20-24 och E 35-42 kommer behövs fyllas i manuellt med underlagsbeloppen, lite pilligt och ökad risk för fel men det går om man vill.

Se momskoderna för bokföringssystemet Speedledger

Omvänd skattskyldighet

Det normala är att säljaren lägger på moms och betalar in det till Skatteverket. Vid omvänd skattskyldighet är det köparen som måste betala in momsen till staten. Läs mer om omvänd skattskyldighet här.

För dig som är säljare vid omvänd skattskyldighet

Du ska redovisa försäljningen i en av dessa rutor i momsdeklarationen:

 • ruta 35: Försäljning av varor till ett annat EU-land
 • ruta 39: Försäljning av tjänster till en näringsidkare i annat EU-land enligt huvudregeln
 • ruta 41: Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige.

Måste man skriva något speciellt på fakturan? 

Ja, det måste man faktiskt. Vad ska man då skriva på fakturan vid EU-handel? Vad behöver man skriva på fakturan vid export?

Här får du svar på vad du behöver skriva på fakturan 

Vill man inte hålla på och strula med sånt här manuellt så finns idag flera smidiga alternativ som sköter allt detta automatiskt utan att man egentligen behöver bry sig så mycket om vad som händer i bakgrunden. Speedledger är ett av de smartaste och smidigaste bokföringsalternativen jag sett, och jag har testat många program då jag jobbat med bokföring på allt från små svenska företag till gigantiska multinationella företag. Du bokför dessutom händelserna direkt i bankkontot på banken -vilket sparar mycket tid. Du kan givetvis skapa manuella konteringar även i detta system för t.ex. egen insättning i Enskild Firma etc (du har betalt något med ditt privata kreditkort som ska kostnadsföras i firman vilket skapar en skuld till dig som privatperson från företaget).

Detta system (Speedledger) fungerar mer som ett storföretagssystem i detta avseende där du anger momskoder för att ange om det rör sig om t.ex. en EU-försäljning, men programmet är mycket enklare och lättare att förstå och sätta sig in i jämför med t.ex. SAP och liknande klumpiga men kraftfulla affärssystem.  Dessutom behöver du bara klicka på menyalternativet momsrapport så genererar programmet automatiskt en färdigifylld momsrapporteringsblankett, du kan t.o.m ladda ned en färdig fil som kan laddas upp till Skatteverket och då tjänar du mycket tid på den återkommande och tidigare ofta tidskrävande momsrapporten.

Speedledger är en välkommen teknikutveckling på bokföringsområdet!

Lär dig mer om försäljning av tjänster inom Sverige, inom EU och utanför EU

Läs en komplett genomgång av tjänsteförsäljning här


Gillar du den här sidan?: Facebook


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se