Stäng
Vad innebär nya reglerna för moms inom EU 2021 och 2022?MOSS för alla varor och tjänster. Vad är CTP? Vilken moms ska man fakturera privatkunder med efter 2021? Hur ska man lägga på moms till företag efter 2022 inom EU? Hur blir det med momsen om man säljer från Sverige, varan levereras från annat EU-land och slutkund finns i ett tredje EU-land? Ska alla redovisa försäljning inom EU i MOSS-systemet efter 2021?

Nytt momssystem inom EU

"Vi har som sagt ett e-handelsföretag med lager i Sverige. Vi säljer varor till företrädesvis privatpersoner i Sverige. En del försäljning sker dock även till privatpersoner i andra EU-länder, men då vi inte överskrider nuvarande tröskelregler i respektive land redovisar vi svensk moms på försäljningen. Vi köper in varor från företag från andra EU-länder."

"Bör vi registrera oss som CTP innebärande att vi fortsätter redovisa svensk moms på vår försäljning till utländska privatpersoner och enbart redovisar utländsk moms om vi kommer över tröskelvärdena eller träffar bara CTP B2B? Om detta stämmer - stämmer det då också att vi bara kan göra det fram till siste december 2020, varpå vi ändå 2021 måste börjar redovisa moms till varje land där vi säljer till privatpersoner så att säga? Stämmer det att en CTP-certifiering för oss inte kommer påverka vår utgående moms (då vi säljer till privatpersoner), men att vi fortsätter förvärvsbeskattas för våra inköp från andra EU-länder? D.v.s. måste vi ändå börja nyttja One Stop Shop enligt nedan? D.v.s. är man inte CTP-certifierad så måste man tillämpa One Stop Shop?"

Mycket är oklart och osäkert med momssystemet inom EU och det verkar bli värre för varje år.

Kundlandets moms för BTC gäller från 2021 för alla som det ser ut nu vilket inkluderar MOSS. Certified Taxable Persons (CTP) innebär att man har ren och fin redovisning under en längre tid och får då vissa förenklingar för kedje-leveranser; call-off stock (lager i annat land, efter 2020 ev. ej krav på momsregistrering för lager i annat land), bevis på transporter. Ni får avgöra om detta är relevant för er. Vad CTP egentligen innebär och hur man kvalificerar sig är idag oklart.

Min prel. slutsats är svensk moms eller kundlandets moms över tröskelvärdet. Efter 2021 kundlandets moms för all BTC försäljning, men svensk moms om ni inte säljer för mer än 10000 Euro/år. Om jag förstår frågan rätt så är svaret MOSS eller omvänd skattskyldighet med CTP för B2B. CTP gör det möjligt att fakturera utan moms enligt omvänd skattskyldighet för B2B men inget är spikat ännu. Detta kan bara göras till företagskunder med VAT-nr. Så för B2C blir MOSS ett krav oavsett CTP-status. Som företag kommer ni antingen få svensk moms på inköpsfakturorna (leverantörsfakturor) eller utan moms som idag då ni beräknar moms själva på två rader (omvänd skattskyldighet), med andra ord för inköp behövs ej MOSS.

Försäljning från lager i annat EU-land

"Givet att varorna vi säljer till privatpersoner i Europa lämnar ett lager i Sverige är det svensk moms som gäller, men vad gäller om varorna i stället skickas direkt från vår utländska leverantör (Lettland) till t.ex. en privatperson i Frankrike?"

Denna situation är oklar inom EU. Idag följer momsen varans väg som huvudregel men Skatteverken gör lite olika tolkningar i olika länder. Vilket skulle innebära lettisk moms upp till tröskelvärdet för Frankrike (35000 Euro) sedan fransk moms. Andra gör tolkningen att man kan välja så att det blir fransk moms oavsett tröskelvärdet så länge varan ej levereras från Sverige (där ni har företaget registrerat) utan annat EU-land. Men problemet är att även lettiska skatteverket kan kräva momsregistrering där pga lager. Du måste alltså kontrollera med Skatteverket i både Lettland och Frankrike. Min rekommendation är att sälja med moms därifrån man har lager (Lettland) upp till tröskelvärdet i mottagarländerna för då kan du fakturera med lettisk moms till alla EU-kunder tills du passerar något lands tröskelvärde. Från 2021 fransk moms med redovisning i MOSS eller svensk moms om omsättningen är under 10K Euro totalt.

Gäller nya 10000-gränsen per land eller total försäljning?

"Enligt One Stop Shop (OSS) kommer vi inte behöva registrera oss för moms i varje EU-land vi säljer varor till. Stämmer det? Kommer det fungera som så att man i stället för att skicka in en vanlig momsdeklaration till Skatteverket skickar in en ny slags momsdeklaration till Skatteverket? När ska detta införas? Det finns en EU-gemensam tröskel om 10 000 EUR. Innebär det att vi kan fortsätta redovisa svensk moms på vår försäljning utomlands om vi inte säljer för mer än 10 000 EUR? Är det 10 000 EUR per land eller totalt? Innebär detta samtidigt att nuvarande/tidigare momströsklar i respektive land slopas?"

Ja, med MOSS behöver ni ej momsregistrering i andra EU-länder, detta är tänkt att gälla även om man har lager i andra länder. Ja, ni kan titta på hur MOSS-deklarationen ser ut ut för försäljning av elektroniska tjänster sedan 2015, det blir samma sak för vanliga varor och tjänster. Införs 2021 för BTC och 2022 för B2B. Ja, svensk moms upp till 10000 Euro (er totala omsättning i företaget ej per land). Ja, tröskelvärde för distansförsäljning försvinner.

Nu finns en tjänst som du kan använda för att hantera moms på elektroniska och digitala tjänster globalt, det är en fantastisk förenkling jämfört med tidigare.

Ersätter MOSS periodisk sammanställning?

"Kommer One Stop Shop ersätta periodisk sammanställning och när i så fall? D.v.s. slipper man redovisa försäljning till EU-länder i en periodisk sammanställning och i stället använder man "nya portalen One Stop Shop”?"

Ja, MOSS ska ersätta periodisk sammanställning men den kommer antagligen finnas kvar för de fall då två företag som har CTP-status säljer till varandra utan moms, dvs en fortsättning på dagens system med omvänd skattskyldighet B2B.

Vad innebär principen om att marknadsplatser hanterar momsen?

"Det föreslås att elektroniska marknadsplatser (plattformar) i vissa fall blir skattskyldiga för mervärdesskatt avseende försäljning av varor från säljare i ett tredjeland som görs via plattformen. Vad betyder det? Träffar det oss? Vi säljer även via Amazon i andra EU-länder och kommer att sälja via Amazon i USA."

Marknadsplatsen ska ansvara för moms gentemot kund. Som det ser ut idag måste du vara momsregistrerad i Tyskland om du säljer via Amazon i Tyskland och använder det vanligaste alternative Amazon FBA. Tanken är att Amazon och andra marknadsplatser ska bli ansvariga för momsen mot kunderna.

I USA inför man nu ett liknande system där även EU-företag blir skyldiga att momsregistrera sig i delstater om man säljer minst för 100000 USD/200 separata transaktioner (olika regler för olika delstater..). Men där är det i princip redan klart att Amazon och liknande plattformar ska bli ansvariga för momsen mot kund lokalt där.

Vad behöver man tänka på med det nya EU-momssystemet?

"Är det några andra ändringar som träffar oss över de som redan behandlats ovan? Jag tänker 'Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter (Fi2019/02563/S2)'?" 

Ja, det finns mer att tänka på. Framförallt när det gäller bokföringen. När ni går över till MOSS blir momshanteringen smidigare på sätt och vis men bokföringen blir krångligare. Ni måste skapa intäktskonton och momskonton för varje land i kontoplanen. Exempel på hur ni kan lösa detta finns på denna sidan som egentligen avser digitala tjänster. Principen blir densamma för vanliga varor och tjänster 2021/2022 så ni kan läsa på om detta och börja fundera på hur ni ska strukturera kontoplan och bokföring.

Läs även:

The principle of taxation at destination for intra-EU cross-border supplies of goods

EU-moms

Bokföra försäljning i EUR via webbshop

Försäljning via Amazon från tyskt momsnr

Destinationsprincipen för moms

Försäljning via Etsy i USA

EUs Tullunion vs EUs Momsområde

Försäljning av varor till privatkunder i USA

Moms vid Dropshipping

Sälja varor på nätet till Norge - Med eller utan moms?

EU:s nya planer för att förenkla för e-ekonomin

 

21 Sep 2019


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se