Stäng
Bokföra försäljning via Amazon i TysklandAmazonförsäljning i Tyskland. Hur bokför jag försäljningen på tyska Amazon i min svenska bokföring? Hur bokförs utbetalningarna från Amazon i annat land? Hur blir det med momsen i bokföringen på försäljning via Amazons utländska webbplatser?

"Jag förstår att bokföringsdatum ska vara det datum då pengarna kommer eller dras på mitt bankkonto (enligt kontantmetoden). Problemet med Amazon där jag säljer saker är att Amazon överför pengarna till mitt bankkonto två gånger per månad oavsett när kunder betalar till Amazon eller när de ställer ut sina fakturor till mig. Och när de betalar pengarna till mig (eller drar på mitt konto) blir det väldigt svårt att förstå vad summan står för eftersom den är alltid kvittad (försäljning mot olika Amazons avgifter, och de också fryser in en viss summa i fall det blir refunds till kunder). Hur ska man göra med bokföringsdatum i så fall?"

Bokföra försäljning med tyska Amazon

Du har uppfattat kontantmetoden korrekt. Bokföringsdatum blir det datum då utbetalningen kom in till ditt bankkonto.

Detta beror på ditt avtal och upplägg med Amazon. Räknas Amazon som återförsäljare? Hanterar Amazon momsen mot slutkund? Räknas du som den egentliga säljaren och Amazon bara som transportföretag/distributör av själva varan?

Om Amazon räknas som marknadsplats och hanterar moms mot slutkund blir det bara en B2B-transaktion för dig mellan ditt företag och amazon. Du bokför pengarna du får från amazon som en försäljning till företag i annat EU-land.

Om du räknas som självständig säljare (vilket är fallet med det vanliga alternativet FBA - Fulfilment by Amazon) måste du egentligen bokföra varje separat försäljning mot slutkund som om det gjordes direkt från ditt företag till privatkunden. Det kan anses finnas betydande svårigheter att lyckas med detta rent administrativt och praktiskt i bokföringen med Amazon och liknande lösningar. 

Du har bekräftat att du använder FBA.

Hur bokföra man försäljning med Amazon FBA?

I dessa fall kan man tänka sig att använda sig av reglerna för samlingsfakturor och du bokför då bara en försäljning varje gång du får pengar från Amazon och bifogar alla underlag för den perioden som du har. Du har då rätt att bokföra många transaktioner i en verifikation under högst en månad.

Enligt vilka källor får man slå ihop flera inbetalningar till en verifikation?

Enligt reglerna måste du bokföra varje affärshändelse, men det finns inget som hindrar att du bokför flera affärshändelser i samma verifikationVerifikationen är sedan underlaget som bevisar att transaktionerna eller affärshändelserna ägt rum. Tänk dig att du har flera kvitton som du bokför i samma verifikation genom att häfta fast dessa på ett A4 papper, det är samma sak och helt ok. 

"Flera likartade affärshändelser får dokumenteras genom en gemensam verifikation. Vid försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning får även inbetalningarna under en dags försäljning dokumenteras genom en gemensam verifikation. Den gemensamma verifikationen får då utgöras av uppgifter från en kassaapparat, kassarapport eller annan uppgift som anger summan av mottagna betalningar. Lag (2010:1514)."

Enligt SRF innebär detta:

"a)           återkommande affärshändelser som av praktiska skäl sammanförs i en samlingsfaktura som avser en period om högst en månad,

b)           affärshändelser som genereras automatiskt, eller

c)           andra likartade affärshändelser hänförliga till en och samma dag som av praktiska skäl är lämpliga att sammanföra.”

Läs en mer ingående genomgång av reglerna för samlingsfakturor

Det är lite i en gråzon för dig som har internationell handel och varor som passerar landsgränser, men eftersom det skulle innebära "betydande svårigheter" för dig att bokföra varje transaktion individuellt så finns stöd i lagar och praxis att bokföra på detta sätt i dessa situationer. Nu är det svårt att hitta domslut och ställningstaganden som passar in på just din situation, så hur man än vrider och vänder på det hamnar du lite utanför regelverket och ingen kan svara på hur du ska göra. Om det är svårt för alla att säga vad som är rätt sätt att bokföra är det ännu svårare för någon att säga att du bokfört fel om man säger så.

Som EU:s regelverk ser ut i dag finns det krav på att varje förflyttning av varor över landsgränser måste vara registrerad och dokumenterad. Detta tar Amazon hand om. Om du bara säljer inrikes i Tyskland från det tyska Amazonlagret blir det en fråga för tyska skatteverket att hantera. Men där finns inget centralt Skatteverk utan det är olika skatteverk för varje region.

Detta är alltså i första hand en fråga för varje skatteverk i varje land/region du säljer varor. Du måste alltså egentligen fråga det lokala tyska skatteverket om du får bokföra klumpsummor på detta sätt i din svenska bokföring för att sedan fylla i klumpsummorna i den tyska momsdeklarationen med din svenska bokföring som underlag.. Kan vara svårt att få svar på den frågan.

Fokus kommer ligga på om momshanteringen blir korrekt av den tyska momsen och att den tyska momsen redovisas rätt i den period som transaktionerna avser osv. Tyska Skatteverket är väl medvetna om att de krångliga reglerna gör att man kanske kan slippa undan med medvetet felaktig hantering. Därför har tyska skatteverket en speciell internetrobot Xpider som söker av internet, och speciellt Amazon, för "avvikelser" i momshanteringen. Så länge du fakturerar med 19% tysk moms för de varor som har 19% moms är detta inget problem och spindeln crawlar inte din bokföring så det ska vara lugnt för din del.

Faktum är att jag får in många frågor om denna och liknande typ av internet-transaktioner och ingen verkar kunna få några säkra svar från någon. När man frågat supporten för sitt bokföringsprogram, Skatteverket, BFN m.fl. och inte får något svar, inget vettigt svar eller svar i stilen med att det är för komplicerat att kunna svara på vänder sig folk till mig. Skatteverken kan bara inrikesförsäljning i varje land och blir det flera länder inblandade blir det för svårt. Så fort det rör transaktioner som handlar om flera länder med företag och kunder i olika länder blir det oftast för komplicerat för en enskild aktör att kunna ge några säkra svar, alla hänvisar till varandra och tillslut står småföretagaren där utan några tydliga anvisningar om hur tusan man ska hantera dessa transaktioner i praktiken i bokföringen!

Ofta svarar inte ens Skatteverket när företagare ställer frågor av den här typen eftersom Skatteverket inte bistår med bokföringshjälp. 

SLUTSATS: Det bästa och smidigaste är att använda en lösning som är specialiserad på att hantera momsproblematiken just för Amazon inom EU. Då kan du automatiskt får korrekta underlag. En sådan tjänst är Taxdoo.

Nu har du dock redan haft försäljning så detta året måste du hantera utan sådan hjälp, om det inte efterhand går att använda tjänsten med dina sparade Excel-filer med data. Hur ska vi då lösa detta manuellt för 2018?

Bokföring av försäljning via Amazon

De tre fakturorna från amazonservices med “försäljningsavgifter” är fakturerade utan moms enligt “art. 44 und 196” från både Luxemburg och Tyskland, vilket på vanlig svenska betyder “fakturerar enligt omvänd skattskyldighet”. Det blir ett inköp av tjänst från företag i EU-land i bokföringen. Du ska alltså beräkna och bokföra momsen själv på inköpet (avgifterna) med två rader moms som tar ut varandra för att din svenska momsdeklaration ska bli rätt. Du måste alltså även redovisa svenska momsdeklarationer även om du i praktiken bara säljer i Tyskland eftersom avgifterna faktureras till ditt svenska momsregistreringsnummer. Därför riskerar du förseningsavgifter även för svenska deklarationen om du inte kryssat i helårsredovisning av moms vid momsregistreringen.

Inköp av tjänst från företag i EU-land

Beskrivning

Konto

Debet

Kredit

Inköp IT-tjänster

4535

1000

 

Utgående moms omvänd skattskyldighet

2614

 

250

Ingående moms utland (fik)

2645

250

 

Företagskonto

1930

 

1000

När det kommer till försäljningsrapporterna ser jag att detta innebär en avancerad hantering. Kanske för avancerad att hantera själv. 

amount-type

amount-description

amount

fulfillment-id

posted

ItemPrice

Principal

 20,00

AFN

01.02.2019

ItemPrice

Shipping

 5,00

AFN

01.02.2019

ItemFees

FBAPerUnit

-6,00

AFN

01.02.2019

ItemFees

Commission

-3,00

AFN

01.02.2019

ItemFees

ShippingChargeback

-4,20

AFN

01.02.2019

Ingen moms finns specificerad någonstans så du blir tvungen att räkna ut detta baklänges. Det blir vid första anblick en väldigt komplicerad historia med alla olika avgifter, rabatter, frakter plus och minus. Här visar jag ett exempel på hur man skulle kunna göra:

Momshantering när du säljer saker på Amazons plattform i Tyskland från ett svenskt företag med tyskt momsnr.

Baklängesräknare för moms i Tyskland

Istället för att använda formler för baklängesmoms kan du också använda en baklängesmomsräknare för Tyskland:

Förhoppningsvis har du tänkt på att lägga på 19% tysk moms ovanpå det försäljningspris du skrivit in i Amazon Seller Central, annars blir momsen en extra kostnad som du måste ta från din vinst. Mer info om detta här.

Utan att veta exakt hur leveranserna och systemet fungerar finns det osäkerhet om det är du eller Amazon som ska hantera momsen på "shipping" och redovisa den. Jag har försökt läsa mig till hur det fungerar här.

Min slutsats är att "Shipping" är den fraktavgift som DU beställer från Amazon för leverans till kund. Det är inte en avgift från Amazon till dig utan en inbetalning från kunden som går till dig. I 5,00 ovan ingår 19% moms precis som för Principal om jag förstått det korrekt. Shipping står som en positiv post precis som Principal och båda raderna kategoriseras som ItemPrice, vilket antyder att det bör räknas ut moms baklänges även för denna rad. Amazons kostnad för frakten (ShippingChargeback? -4,20) dras av i en av de tre minusraderna som faktureras till dig utan moms enligt omvänd skattskyldighet. 5,00/4,20=1,19 vilket visar att Amazon anser att det ingår 19% moms i frakten för 5,00.

De tre avgifterna (- rader) är INTE INKLUSIVE MOMS i ditt fall. Det finns inte någon ingående moms att dra av på dessa eftersom det bara är kostnaden utan moms som faktureras till dig. Det beror på att avgifterna enligt de fakturor du skickat till mig faktureras utan moms enligt omvänd skattskyldighet från Amazon till DITT SVENSKA moms nr. Det blir faktiskt en förenkling för dig jämfört med hur britten förklarar det i videon nedan där han drar av ingående moms på avgifterna. Som jag förstår det behöver du därför bara summera och redovisa den UTGÅENDE TYSKA MOMSEN på försäljningarna och Shipping-raderna, eller med andra ord ItemPrice-raderna. Du bör kontrollera direkt med Amazon om det är du eller Amazon som ska redovisa utgående moms på “shipping”. Min slutsats är att det är DU som ska göra det enligt ovanstående resonemang.

Här finns en video som förklarar momshanteringen vid Amazonförsäljning i detalj:

Bokföra utgående tysk moms 19%

Summera baklängesmomsen för en månad i Tyskland och bokför summan i Kredit på konto 2651. Minska intäkten som du bokfört de gånger utbetalningarna kommit från Amazon med en bokning i Debet på konto 3120 med samma belopp (månadens utgående moms). Oavsett hur mycket intäkt du bokat tidigare under månaden på 3120 så reducerar du 3120 med momsbeloppet varje månad samtidigt som du bokför utgående moms. Detta eftersom utbetalningarna från Amazon är inklusive 19% tysk moms som du ska skicka vidare till tyska skatteverket. Det du fått utbetalt är inte ren vinst eller intäkt utan momsen måste delas av från det du fått in på kontot genom denna bokning:

Beskrivning

Konto

Debet

Kredit

Tysk moms

2651

 

1000

Försäljning inom Tyskland

3120

1000

 

Nolla momskontot vid inbetalning till tyska skatteverket

Beskrivning

Konto

Debet

Kredit

Tysk moms

2651

1000

 

Företagskonto

1930

 

1000

När det kommer till försäljningsrapporterna ser jag att detta innebär en avancerad hantering. Kanske för avancerad att hantera själv.

Depositionen hos Amazon

Eftersom du använder kontantmetoden kan du bortse från den summa som Amazon håller inne och bara bokföra det du faktiskt får utbetalt till dig som en intäkt. Det underlag du har innehåller alla transaktioner inklusive det som hålls inne som deposition, så formellt har du ett underlag som täcker varje utbetalning du får även om du inte kan para ihop exakta transaktioner med exakt det belopp som betalas ut till dig. Det bästa (och formellt korrekta) är att bokföra Försäljning - Avgifter = inbetalning istället för bara intäkt, men om det inte går för att det är omöjligt/obegripligt att räkna ut p.g.a. depositionen och avgifterna så har du inte så mycket val. Med kontantmetoden är regelverket lite mer tillåtande. Men hade du haft AB med faktureringsmetoden så hade du i princip varit tvungen att bokföra rätt totalbelopp (försäljningsbelopp) som intäkt och en rad med kostnad för avgiften(erna) som tillsammans ska bli summan som du fått utbetald. Orkar och kan du räkna ut detta så är det rekommenderat att du bokför så.

Bokföra avgifterna

Fakturorna för kostnaderna bokar du separat enligt exemplet jag visat för inköp enligt omvänd skattskyldighet. 

Summera utgående tysk moms

Momsen i Tyskland hanterar du separat genom att summera utgående moms för varje månad genom att räkna baklänges från försäljningspriset. Jag ser i dina Excelark att du har kolumn med datum så du lätt kan summera total försäljning under en specifik månad och sedan räkna ut den tyska utgående momsen baklänges från försäljningspriserna. Momsdeklarationerna görs för hela månader, hela kvartal eller ett helt år. Du behöver alltså inte para hop momsbeloppen med utbetalningsbelopp utan du kan rakt av summera försäljningsvärdet för en kalendermånad och räkna ut momsen baklänges från detta.

Totalsumman för momsen redovisar du i den tyska momsdeklarationen. Har du gjort som jag beskrivit och lagt upp ett speciellt momskonto för tysk moms kan du få balansen automatiskt i Huvudboken i bokföringsprogrammet du använder. Kom ihåg att tömma (nolla) det tyska momskontot varje gång du betalar in moms till tyska skatteverket. Det gör du på samma sätt som för den svenska momsen, men istället för att nolla redovisningskontot 2650 för moms nollar du istället tyska momskontot t.ex. 2651.

Momsredovisning i Tyskland

Man kan redovisa moms en gång per år om man säljer för under 1000 Euro per år. Upp till 7500 Euro är det kvartalsvis och över det månadsvis. MEN nyregistrerade företag måste lämna momsdeklaration VARJE MÅNAD i TVÅ ÅR! 

Eftersom du ej gjort löpande bokföring antar jag att du inte heller har lämnat in momsdeklarationer i Tyskland ännu? 

Som jag har förstått det sköter inte Amazon momsredovisningen för dig med FBA, dom har bara hand om logistiken. Har du inte fått något meddelande/krav från Skatteverken i Tyskland? 

För dig som har svenskt företag är det i första hand kontoret i Hamburg som du ska vända dig till:

Finanzamt Hamburg-Nord

Borsteler Chaussee 45

22453 Hamburg

Tel: 0049-040-4287070 

fax 0049-040-428220

https://www.hamburg.de/nord-start/

Böter för sent inlämnad momsdeklaration i Tyskland är 10% på det saknade (ej ännu redovisade) momsbeloppet plus 1% extra för varje månad som du är sen.

Detta är alltså något du måste titta på och ta tag i omgående.

Bokföra försäljningen av varor inom Tyskland

Du säljer varor i Tyskland till tyska kunder från ett tyskt momsnr. 

Ska detta redovisas i den svenska momsdeklaration också som försäljning till privatkunder i annat EU-land? 

Nej, denna försäljning (omsättning) är helt och hållet i Tyskland, därför har svenska Skatteverket inget med den att göra när det gäller momsen. Du måste dock redovisa intäkten i den svenska inkomstdeklarationen. Du måste därför bokföra intäkten men utan någon momsrad. Momsen redovisas i den tyska momsdeklarationen. Jag är dock ej expert på den, då du är utländsk entreprenör verksam i Tyskland (utan tyskt företag) kan "Anlage UN" bli aktuellt istället. Kontrollera med skattekontoret i Hamburg.

Jag beskrev tidigare att du bör skapa ett speciellt intäktskonto för vinsterna från Tyskland. Ett lämpligt konto att skapa som inte är upptaget av något annat i BAS-kontoplanen är t.ex. 3120. Vi kallar kontot “Försäljning inom Tyskland” så att det är glasklart. Säljer du till fler länder som jag såg att du gjorde kan du skapa 3121 Försäljning inom Österrike, 3122 Försäljning inom Storbritannien osv. Det ska inte kopplas mot den svenska momsdeklarationen, eller med andra ord inga belopp som bokförs mot konto 3120,21,22 osv. ska hamna i några rutor i den svenska momsdeklarationen. Det är bara intäkten och pengarna in på banken som vi vill få in i den svenska bokföringen.

Kom ihåg att du ska bokföra i SEK i din svenska bokföring så att du inte skriver in beloppen i Euro som du får från Amazon. Därför blir bokföringen i ditt svenska företag av försäljning inom Tyskland så här:

Beskrivning

Konto

Debet

Kredit

Försäljning inom Tyskland

3120

 

1000

Företagskonto

1930

1000

 

Bokföra försäljning av varor från Tyskland till Österrike, UK m.fl. 

Med rådande regelverk räknas försäljningar från ett företag inom EU till en privatperson i annat EU-land som en omsättning i säljarens land. Fast i ditt fall räknas det som en försäljning från ditt tyska momsnr, ej ditt svenska företag. Det betyder att även försäljningarna till kunder i Österrike och England bokförs och redovisas på samma sätt som en försäljning till tysk kund. Du kan alltså bokföra hela klumpsumman och redovisa den i samma ruta i tyska momsdeklarationen, du behöver ej dela upp efter land som du säljer till. Är kunden utanför EU kan det bli en annan ruta i tyska momsdeklarationen. I dessa fall behöver du kontrollera med skattekontoret i Hamburg vad som gäller för dig.

Det är ändringar på gång av momssystemet inom EU och världen som du bör känna till. Dessa ändringar, preliminär införs det 2021 eller 2022, innebär att Destinationsprincipen används fullt ut. Det betyder att du kommer behöva fakturera med kundens lands moms. Så om och när detta regelverk träder i kraft måste du alltså sälja med österrikisk moms till österrikisk kund. Detta kommer kräva att du antingen momsregistrerar dig även i Österrike, eller att du använder MOSS-portalen för att redovisa momsbeloppen för varje EU-land du säljer till på ett ställe. Du kan då sälja varor från Tyskland till kunder i Österrike med österrikisk moms från ditt tyska momsregistringsnummer och redovisa försäljningen i den kommande tyska MOSS-tjänsten för varor. Eventuellt kommer det gå att sälja från ditt svensk moms nr och redovisa i den svenska MOSS-tjänsten, men det kan jag inte svara på idag eftersom det är oklart hur regelverket kommer se ut. Är du nyfiken hur det ser ut och fungerar så blir det samma sak som redan sedan 2015 gäller för digitala tjänster.

Försäljning av varor till företag i annat EU-land (överkurs)

Säljer du varor till företag måste du även fylla i periodisk sammanställning. Dock inte den svenska om varorna levereras från Tyskland till annat EU-land. Det ska då istället redovisas i den tyska EC-sales-list, Zusammenfassenden Meldung. Denna redovisning rapporteras till Bundeszentralamt für Steuern. Detta är inget som berör dig så länge du bara säljer till privatpersoner.

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Risk för böter i Tyskland

Du ligger lite risigt till om du inte betalat och redovisat någon moms under 2018 i Tyskland då du måste du göra detta varje månad. Du bör kontakta Skattekontoret i Hamburg och fråga om du får dispens att redovisa 2018 som helår. Om din totala omsättning inte är över 1000 Euro för 2018 kanske dom går med på det, annars är det risk för mycket straffavgifter för dig. 

Outsourca bokföringen

Min bedömning är att detta kanske är för komplicerat att hantera på egen hand om man inte är erfaren inom bokföring och internationell handel. Du bör fundera på att lägga över bokföringen och momsdeklarationerna på en bokföringsfirma istället för att göra det själv så du kan fokusera på att växla upp affärerna. Alternativt lägga över tyska momsdeklarationerna och den administrationen på en tysk bokföringsfirma och bara sköta den svenska delen själv.

Använd momshanteringstjänst

Det enklaste sättet att göra rätt med momsen för Amazonförsäljning är att använda en specialtjänst för detta som t.ex. Taxdoo.

I ditt fall blir det inte lika komplicerat eftersom du bara behöver beräkna baklängesmoms och summera utgående tysk moms på raderna med ItemPrice mot kund. Det är möjligt att du kan hantera bokföring och moms på egen hand även om det kan vara smidigast att låta en bokföringsbyrå göra det. Din affärsmodell har ett ganska avancerat och komplicerat upplägg (speciellt för den som inte drivit företag tidigare) och det är svårt att veta och hålla kolla på alla regler för bokföringen och momsen i alla länder. Som det ser ut nu kommer det inte bli enklare i framtiden inom EU, snarare tvärt om.

Lär av ett Amazonproffs

En som lyckats med försäljning på Amazon i olika länder inklusive Tyskland är Jonas Carlsson på The Friendly Swede. Är det någon svensk som vet hur man ska hantera detta i detalj så är det han. Det kan vara värt att titta närmare på hur han har strukturerat sitt företag och hur han hanterar försäljning rent praktiskt och i bokföringen.

Konkret genomgång av Amazon-bokföringen

För att bokföra helt perfekt (mest rätt enligt bokföringsteorin) måste du periodisera kostnader och intäkter till den månad de tillhör. 

Har du t.ex. 6 fakturor på 100 Euro varav 30 Euro hör till oktober får du göra en extra bokföringsorder som periodiserar 30 till oktober och 70 till november. Du bokför alltså upp kostnaderna först enligt fakturorna och de datum avgifterna dragits. Sedan flyttar du 30 till oktober genom att minska kostnaden i november och öka i december. Detta blir väldigt pilligt och omständligt men det går i alla fall teoretiskt.

För att bokföra enligt detta alternativ med periodiseringar och baserat på datum istället för inbetalningsdatum och utbetalningsdatum bör du egentligen bokföra enligt FAKTURERINGSMETODEN eftersom du enligt KONTANTMETODEN ska bokför intäkten det datum den kommer in på kontot och inte dela upp en på olika månader efter det datum de uppstått. Samma med kostnader, att dela av kostnaderna till olika månader efter de datum varje liten separat kostnadsrad tillhör avviker från KONTANTMETODEN då hela kostnaden tas det datum den betalas.

Jag tycker det blir för komplicerat, omständligt och tidskrävande att försöka bokföra "exakt rätt" enligt ovanstående alternativ. Jag tycker därför att du ska satsa på alternativ 3 och bokföra så här:

REKOMMENDATION - ALTERNATIV 3

TÄNK PÅ MOMS, AVGIFTER OCH INTÄKTER SOM HELT SEPARERADE FRÅN VARANDRA.

MOMS

BOKFÖR MOMS EXAKT MÅNAD FÖR MÅNAD.

Bokför momsen exakt för varje månad genom att räkna baklänges från försäljningsbeloppen i Excel-filerna för varje kalendermånad.

I de belopp som utbetalas till dig ingår momsen på försäljningen och frakten. Detta måste tas bort från intäkterna genom att minska försäljningsintäkterna i Tyskland. Detta görs genom att debitera 3120-kontot samtidigt som vi lägger upp en balans med momsbeloppet på tyska moms-kontot  2651.

Beskrivning

Konto

Debet

Kredit

Tysk moms

2651

 

1000

Försäljning inom Tyskland

3120

1000

 

När du betalar in momsen måste vi minska balansen på det tyska moms-kontot med beloppet som betalas. Samtidigt måste vi bokföra att pengarna tas från företagskontot:

Nolla momskontot vid inbetalning till tyska skatteverket

Beskrivning

Konto

Debet

Kredit

Tysk moms

2651

1000

 

Företagskonto

1930

 

1000

AMAZON AGIFTER

BOKFÖR BARA AVGIFTER DU HAR PÅ FAKTUROR PÅ DET DATUM SOM STÅR PÅ FAKTURORNA.

Bokför avgifterna enligt de fakturor du får. Eftersom du använder kontantmetoden ska du bokföra avgifterna när de dras från bankkontot. Men eftersom de dras av innan du får pengarna får vi gå på fakturans fakturadatum och boka in kostnaden på det datumet. Strunta i vad det står för avgifter i Excel-filerna. Bokför endast de avgifter som finns på fakturorna, boka inga andra avgifter som står i några filer. Då bokas avgifterna endast en gång. Om kostnaderna är för 2 olika månader kommer ändå hela kostnaden i t.ex. december enligt fakturadatum. Detta är ok enligt kontantmetoden.

När det gäller själva bokföringen kan vi inte boka mot bankkonto 1930 eftersom pengarna aldrig går ut därifrån, eftersom de redan är avdragna. Därför får vi boka mot intäktskonto 3120 istället. Den här bokningen tar alltså ut sig självt helt och hållet eftersom intäktskonton och kostnadskonton tar ut varandra precis som momskontona. Men bokningen behövs för att den svenska momsdeklarationen ska blir rätt, eftersom kostnaderna ställs till ditt svenska SE-VAT-nr måste du redovisa detta i den svenska deklarationen. Då bokför du avgifterna så här:

Beskrivning

Konto

Debet

Kredit

Inköp IT-tjänster

4535

1000

 

Utgående moms omvänd skattskyldighet

2614

 

250

Ingående moms utland (fik)

2645

250

 

Försäljning inom Tyskland

3120

 

1000

 

INTÄKTER

BOKFÖR VERKLIGT UTBETALT BELOPP PÅ DEN DAGEN DE PENGARNA KOMMER.

Bokför bara de intäkter (utbetalningar) du verkligen får när du får dem (när pengarna kommer in på ditt bankkonto). Strunta i depositioner eller försäljningsbelopp i Excel-filerna. Depositionen blir ej en intäkt förens den blivit utbetald. Därför behöver du inte bokföra depositionen alls enligt KONTANTMETODEN. Den blir bokförd när den kommer med i en verklig utbetalning i framtiden där den ingår helt eller delvis. Varje utbetalning bokförs då så här:

Beskrivning

Konto

Debet

Kredit

Försäljning inom Tyskland

3120

 

1000

Företagskonto

1930

1000

 

 

 

21 Jun 2019


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se