Stäng
Moms (mervärdesskatt)


 


Behöver du hjälp med bokföring och moms?

Letar du efter info om något specifikt inom moms och skatter?

Sök i sökmotorn i den högra spalten.

Vad är moms?

Moms är en skatt som adderas till det interna försäljningspriset på en vara eller tjänst. 

Internt försäljningspris + moms = Slutpris som kund betalar.

MOMS är inte en kostnad för företaget.

Moms är en förkortning för mervärdesskatt som ibland skrivs MVS.

Vad är mervärdesskatt?

Mervärdesskatt är samma sak som moms.

Du kan ibland även se termerna mervärdesomsättningsskatt, meromsättningsskatt och omsättningsskatt och för länge sedan allmän varuskatt (oms). På engelska kallas det för VAT eller sales tax. Det är en skatt som läggs ovanpå priset på varor och tjänster. Moms är en så kallad konsumtionsskatt, en skatt riktad mot privatpersoner på deras inköp av varor och tjänster.

Moms läggs på i varje led (vid varje ny försäljning) medan t.ex. amerikansk sales tax (omsättningsskatt) bara läggs på i det sista steget mot slutkonsumenten.

Läs mer om de svenska momssatserna och vad som har vilken momssats här

Momsen är en viktig del av finansiering av välfärdssystemet men innebär mycket byråkrati för företagen, och det blir bara värre för varje år. Extra utsatta är enmansföretagare och småföretagare som måste hantera allt detta strul på egen hand och hålla sig uppdaterade på alla ändringar och tolkningar. För företagen är momsen inte en kostnad - men administrationen av den blir dyr. De kan dra av och få igen moms som de betalar på inköp (ingående moms). När företag säljer lägger man på 6% moms, 12% moms eller 25% moms inom Sverige. Denna moms som läggs på försäljningen kallas för utgående moms. När företagen gör momsdeklarationer dras den ingående momsen av mot den utgående och mellanskillnaden betalas in till Skatteverket.

Varför är det moms på fakturor mellan företag?

Bra fråga. Det är helt idiotiskt faktiskt eftersom företagen bara drar av momsen eftersom moms inte ska vara en kostnad för företag, de ska bara samla in den. Men när ett företag fakturerar ett annat företag (B2B) läggs moms bara på som dras av på andra sidan. Det blir plus minus noll. Ingen moms betalas in totalt sett när företag fakturerar andra företag. Det ena lägger på momsen och det andra drar av den. Helt onödig byråkrati med andra ord.

Ett smartare system som skulle motverka momsbedrägerier är att sluta fakturera moms mellan företag. Då kan man inte begå de omfattande bedrägerierna som florerar inom EU nu (momskaruseller) där man mjölkar Skatteverken i EU-länderna på utbetalningar av ingående moms. Finns ingen moms på fakturorna går det inte att dra av någon moms och bedrägerierna upphör.

Så här fungerar det redan när ett företag i Sverige säljer till ett företag i andra länder. Då lägger man inte på någon moms - se mer under EU-moms. Men detta är också en del av problemet. När det är moms mellan företag inrikes, men inte mellan företag i andra EU-länder - samtidigt som man är en del av en s.k. gemensam marknad, öppnas en dörr för momsbedrägerier när man säljer mellan företag i olika länder momsfritt, men lägger på moms till företag inrikes.

Ett krångligt sätt att ta bort momsen mellan företag är s.k. omvänd moms där köparen beräknar och betalar in moms. Mycket smartare att ta bort momsen helt mellan företag men det är för enkel lösning för politiker och byråkrater - så det har inte kommit på detta ännu. Kanske denna sida för nybörjare kan hjälpa Skatteverket och politikerna att förstå hur man stoppar de värsta momsbedrägerierna?..

Momssatser i Sverige

Praktisk exempel på hur moms fungerar

Företaget Fickpingis.se säljer varor (pingisbollar) via sin webbshop för 1000 Kr exkl. moms till Kunden Svenne Banan. På priset ska Fickpingis.se lägga till 250 Kr moms (25%). Kunden Svenne Banan betalar alltså totalt 1250 Kr till Fickpingis.se för pingisbollarna. Fickpingis.se får 1000 Kr att sätta in på sitt företagskonto hos Svekbank (inkomst). De resterande 250 Kr måste Fickpingis.se betala in till Skatteverket. Man tar alltså in och skickar sedan iväg momsbeloppet.

När du momsrapporterar tar du UTGÅENDE MOMS (Den moms du lägger på din fakturor till kunder) minus INGÅENDE MOMS (momsen som finns på leverantörsfakturor och reseersättningar m.m.) och skillnaden betalas in till skattemyndigheten om du har mer UTGÅENDE MOMS, dvs du har sålt för mer än du köpt under perioden (detta är den normala situationen för ett fungerande och vinstgivande företag). Under uppstarter och avvecklingar är det vanligt att man har mer kostnader än försäljning och då får man faktiskt tillbaka pengar från skatteverket, denna situation uppkommer när du har mer INGÅENDE MOMS under en period.

Skatteverket brukar vara snabba med att kolla upp varför man får igen moms, eftersom det är en varningsklocka om att allt kanske inte står rätt till. Rapporterar du mer ingående än utgående moms ett par perioder i rad kommer du behöva motivera och skicka in kopior på fakturor och bokföringsunderlag samt motivera varför ditt företag redovisar mer ingående än utgående moms.


Momsen blir alltså ingen kostnad för ditt företag, utan det är konsumenten (Svenne Banan) som egentligen får betala den. Däremot innebär moms en indirekt kostnad, eller kanske snarare en minskad omsättning för företaget, eftersom man antagligen säljer mindre då priset ut till kund blir 25% dyrare jämfört med om moms inte fanns. Det är detta som blir ett problem i branscher där en högre andel av företagen gör svarta affärer, dom kan sälja saker eller tjänster 25%-enheter billigare än sina Vita konkurrenter. Därför ger moms-systemet upphov till konkurrensfördelar för de lirare som inte respekterar spelreglerna utan slår bollar under bordet så att säga.

Sen händer det ju att företag som Fickpingis.se spelar och dribblar med sina egna bollar lite i skymundan så där och inte redovisar allt som händer, t.ex. att man säljer vitt till Svenne Banan men sedan undviker att rapportera och bokföra denna affär, därmed blir ingen moms inbetald till Skatteverket utan den stannar hos Fickpingis.se, som då gör 25% extra i ren vinst. Denna situation uppstår naturligtvis mycket oftare i kontantintensiva branscher eftersom det är svårt att undvika att redovisa och bokföra transaktioner som går via kreditkort och bankkonton eftersom dessa loggas och sparas och kan granskas av revisorer och Skatteverket. En boll som går under bordet flyger ju lite under radarn och kan undgå att bli upptäckt.

När infördes moms?

Det hela började med "oms", en omsättningsskatt, som infördes 1960 och var i första hand tänkt som en tillfällig skatt på försäljningsomsättning med försumbara 4,2 procent i konsumentledet. Den omvandlades dock till MOMS år 1968 och är som ni säkert känner till nu en permanent lösning. Du kan också se termen "VAT" som är engelskans beteckning på moms (Value Added Tax).

Mervärdesskatten är en konsumtionsskatt med uttalat syfte att belasta den slutgiltiga konsumenten. Den skatt (moms) som konsumenten (Svenne Banan) betalar är ett slutresultat av det ackumulerade mervärde som varje bolag bidragit med innan varan når slutkunden. Detta innebär att Mervärdesskatten tas ut i flera led.

Varför heter den här sidan Momsens?

Nya momsregler för företagare 2014

Nytt för år 2014 var att företagare inte skulle deklarera moms i någon inkomstdeklaration utan i en riktig momsdeklaration (precis som större företag behövt göra). Den ska vara inlämnad omkring 12:e maj varje år. Har du handel med EU och redovisar moms en gång per år ska momsen vara redovisad och betald redan 26:e februari. Detta gäller om även om du bara köpt annonser på Google Adwords en gång under året.

Nya momsregler för elektroniska tjänster sedan 2015

Den stora nyheten var ett nytt komplicerat och invecklat regelverk träda i kraft för elektroniska tjänster. Momsdjungeln växer sig allt tätare och snart räcker det inte med en djungelkniv för att ta sig fram, utan man måste snart investera i en bulldozer om man ska ta sig igenom det allt mer snåriga momssystemet inom EU. Momsens.se gör sitt bästa för att hjälpa småföretagarna att hantera denna absurda administration. Det är hög tid att du uppdaterar dig på detta område och kontrollerar om det påverkar dig. Dessutom tog Skatteverket över importmomsen från Tullverket sedan januari 2015.

Nya momsregler för 2016

2:nd hand momsfritt i vissa fall, slut med slussning av moms inom koncerner, oproportionerligt höjda straffbelopp på försenad inlämning av deklarationer till Skatteverket.

Nya momsregler för 2017

Moms på Bio 25%, 12% på små reparationer, nya kriterier för fastighet inom moms, spikad gräns för momsregistrering på 30K och ännu en ändring av reglerna för momsavdrag på representation.

Nya momsregler för 2018

Moms i naturen sänks från 25% till 6%, ändring av fartygsmoms, momsbefriade får längre tid på sid med deklarationer och digital moms blir allt vanligare runt om i världen.

Nya momsregler för 2019

Värdebevis och s.k. vouchrar får förändrade regler. Momsregler för lager i Tyskland ändras. Uthyrning av vårdpersonal fick 25% moms. Förvirringen kring moms i naturen fortsatte. Mildare regler för digital försäljning inom EU.

Nya momsregler för 2020

Ändringar av momssystemet inom EU

Nya momsregler för 2021

Omvänd moms på elektronisk och övergång till destinationsprincipen

Nya momsregler för 2022

Eventuellt ny momsregistreringsgräns som höjs från 30K till 80K, men borde höjas till 1 miljon för att rädda småföretagen undan den byråkratiska digerdöden som EU sprider i Europa med sitt vansinniga momssystem.

Eventuellt ytterligare sänkning av momsen på reparation av kläder, skor, cyklar m.m. från 12% till 6%. Helt onödigt. Skapar bara onödig byråkrati och ingen mer försäljning då prisskilnaden blir försumbar. Typiskt exempel på när politikerna ska lyfta fram sin ideologi eller nygamla politik genom att strula på med ändringar av momssatser. Lite mer "don't fix what ain't broken" skulle vara nyttigt i svensk politik. Garanterat samhälssekonomisk förlust totalt sett - med andra ord politikernas paradgren.

Vilka momssatser finns det i Sverige?

I Sverige har vi momssatserna 6%, 12% och 25%. Man kan egentligen säga att vi har fyra momssatser eftersom en del varor och tjänster är momsbefriade och har 0% moms. Här kan du läsa mer om vilka varor och tjänster som hamnar under de olika momssatserna.

Vilka varor och tjänster är momsbefriade?

Det finns en del undantag i Sverige på momsområdet. Ett sådant undantag är att en del varor och tjänster är helt momsbefriade. Detta är inget unikt för vårt land utan finns i de flesta andra länder som använder moms också. Det läggs alltså inte på någon moms inom dessa områden.

Var kan man kontrollera momsregistreringsnummer?

Det kan vara bra att veta att det finns en tjänst för att kontrollera alla momsregistreringsnummer för företag inom EU. Om du följer den här länken så kommer du till en sida där du kan kontrollera momsnumret.

Var hittar jag konteringsexempel med moms-bokningar?

den här sidan med konteringsexempel (bokföringsexempel) kan du se olika typer av verifikationer med exempel på hur man hanterar och bokför momsen. Du kan lära dig mer om vilka BAS-konton man använder när man bokför moms och den underliggande kostnaden och du får också förklaringar till varför man bokför på ett visst sätt.

Bokföringsmetoder

Det finns två huvudmetoder för bokföring som man måste känna till när man sköter ekonomin i ett företag. Den första är kontantmetoden som vi fokuserar på här på Momsens då de flesta enskilda firmor bokför enligt det arbetssättet. Den andra än faktureringsmetoden som normalt används i lite större företag. Ett tredje begrepp är bokslutsmetoden, men det syftar egentligen på själva momshanteringen när man använder kontantmetoden.

EU-moms 

Idag finns också ett ganska snårigt och svårbegripligt momsområde på grund av EU. Handeln med varor och tjänster mellan länderna innebär en helt ny nivå på momsproblematiken. Hur gör man med importmoms?, exportmoms? Hur bokför man när man säljer en tjänst till en kund i annat EU-land?Hur gör jag med momsen när jag importerar från Tyskland? Det är en helt ny och betydligt högre svårighetsgrad som småföretagare ställs inför idag. Ofta så har ju dessutom inte de mindre företagen någon revisor idag, vilket gör att många måste läsa in sig på detta område på egen hand, och det är inte helt enkelt, inte ens för ekonomer. Som tur är har jag fått möjlighet att jobba med detta område inom multinationella bolag och fått lära mig allt i praktiken. Nu när jag startar eget förstår jag hur svårt det måste vara för företagare att förstå sig på detta, utan ekonomiutbildning och utan erfarenhet av att jobba på en ekonomiavdelning. Därför har jag skapat den här sidan, både som en "kom ihåg lapp" när jag researchar något område jag själv måste få bättre klarhet i men också som en moms-guide och hjälp till småföretagare med små aktiebolag eller enskilda firmor. Du har dessutom möjlighet att skicka in frågor till mig som jag besvarar så snabbt jag bara kan. Jag kommer sedan att använda din fråga, om än något omskriven och omformulerad kanske, för att hjälpa andra i samma situation som dig. Dessa frågor och svar om moms och skatter kan ni läsa i moms-bloggen som kontinuerligt fylls på med ny kunskap.

Moms-kalkylator

Här kan du räkna ut vad momsen blir på en vara eller tjänst du tänker sälja. Fyll i beloppet exklusive moms (internt försäljningspris). Tryck sedan på "Räkna" knappen så får du reda på vad momsbeloppet är och vad totalbeloppet blir som kunden får betala. Den här enkla momsräknaren utgår från att du vill använda den vanligaste momssatsen 25%. Vill du ha en mer avancerad momsräknare som app till din mobil, kan du ladda ner momsräknaren (Android app) här. Eller iPhone-versionen av momsräknaren här.

Du kan läsa mer om hur man manuellt räknar ut momsen här. Där får ni också lära er hur man räknar ut beloppet exklusive moms, hur man räknar ut momsbeloppet som ingår i ett slutpris och hur man använder förändringsfaktorn för att räkna ut momsen på ett smart sätt.

Här hittar du onlineräknare för baklängesmoms

Ska du starta eget?

Det är mycket man ska tänka på när man startar bolag. Att bli registrerad för F-skatt är något man ska prioritera. Det gäller också att välja rätt bolagsform och lära sig en massa om moms, skatter, regler och bokföring. En bra startpunkt kan vara att läsa den här artikeln om F-skatt och bolagsformer. Sedan kan du fortsätta att läsa andra blogginlägg om moms och skatter här på Ekonomibloggen. Läs också den här guiden för hur man registrerar och startar ett företag.

Fakturera utan företag

Idag finns en stark trend att börja frilansa men utan att registrera företag och slippa momsredovisning. Man "hyr" då istället sin arbetsgivare som betalar de sociala avgifterna och momsen så att man blir anställd under en kort period då uppdraget varar. På så sätt kan man sälja sina tjänster till uppdragsgivare som kräver F-skatt, fast utan att man behöver gå igenom det administrativa krånglet med att starta företag. Du kan läsa mer om detta i artiklarna om "Företagare utan F-skatt trenden" och "Fakturera utan företag". Vill du fakturera själv har jag samlat en grym uppsättning med fakturamallar här.

Senaste artiklarna om Bokföring och Skatter

Se fullständig lista med blogginlägg här

RSS

Från 1 juli 2024 slipper du spara kvitton och fakturor i pappersform

1 Jul 2024

// Nya arkiveringsregler 1 juli 2024. Kan man slänga pappersfakturorna nu? När ändras reglerna för papperskvitton? Måste man spara fysiska fakturor? Behöver man spara papperskvitton 2024? Slopat krav på arkivering i pappersform 2024 Nu är det slut med papperskrånglet i bokföringen. Sent omsider har man äntligen lyckats ändra lagarna som styr bokföringen så att man [...]


Valresultat 2024 för EU-valet

10 Jun 2024

// EU-valet 2024 med fokus på Sverige och svenska resultat Valet till Europaparlamentet ägde rum i alla EU:s medlemsländer mellan 6-9 juni 2024. I Sverige hölls valet söndagen den 9:e juni. Viktiga datum i Sverige 25 april: Poströstning från utlandet inleds 10 maj: Valregister upprättas  16 maj: Röstning utomlands och röstning genom ombud påbörjas 22 [...]


OBS! Skattejätten Avalara slutar tvärt hjälpa säljare på Amazon

6 Jun 2024

// Avalara, ett ledande företag inom skattehantering, har överraskande meddelat att de kommer att sluta tillhandahålla tjänster för moms- och försäljningsskatterapportering för Amazon-säljare, vilket innebär att många handlare måste hitta alternativa lösningar för att hantera sina skatteförpliktelser. För Amazon-säljare är konsekvenserna betydande. Utan en sömlös skattehanteringslösning riskerar de att inte kunna följa reglerna, få böter [...]


Momsdeklaration 13 maj

17 Apr 2024

// Momsdeklarationen för Kvartal 1 (2024) ska vara inne senast 13:e maj.  Momsdeklaration K1 januari-mars 2024 Måste vara klar senast 13:e maj 2024.  Momsinbetalning för Kvartal 1 Betalningen måste finnas på Skatteverkets konto senast 13:e maj 2024. Läs mer om momsdeklarationen här och hur du gör och bokför inbetalningen av momsen på denna sida.  Periodisk sammanställning för Kvartal 1 Den periodiska rapporten för [...]


Bokföra försäkring

13 Apr 2024

Kontera försäkring. Hur bokför jag inköp av försäkring till företaget? Vilket kostnadskonto ska användas för försäkringar? Vad är det för moms på försäkringar? Bokföra försäkringar Vill du också testa att göra en AI-video? (Jag är partner med Synthesia) När du köper en försäkring så är det fråga om ett inköp av en tjänst. Det som [...]


Brytpunkt statlig skatt 2024

7 Apr 2024

// Statlig skatt 2024. När betalar jag statlig inkomstskatt 2024? Vad ligger brytpunkten på i år? Hur hög lön kan man få utan att behöva betala skatt? Brytpunkten på 1 min som video Reklam/fel video? Öppna rätt video med denna direktlänk Inkomstskatt 2024 Statlig skatt betalas över: Årsinkomst på: 615300 Månadslön: 51275 Skatteverket har en [...]


Viktigt 12:e februari

27 Jan 2024

// Deadline 12 februari. Vilka deklarationer måste vara färdiga 12:e februari 2024? När ska överskottet betalas in 2024? Inlämningar 12:e februari Det är mycket som måste betalas, lämnas in och deklareras den 12:e februari 2024. Vanliga momsdeklarationen för kvartal 4 och december 2024 måste vara klara, betalade och inlämnade 12:e februari. Dessutom ska du betala in all [...]


Prisbasbeloppet (PBB) för 2024

12 Jan 2024

// Prisbasbeloppet 2024. Vad ligger gränsen på under inkomståret 2024 för vad företaget får kostnadsföra direkt i bokföringen? Hur beräknas prisbasbeloppet? Vem bestämmer Prisbasbeloppet? Vad är PBB-beloppet för i år? Hur högt är PBB för 2024?  Basbeloppet 2024 För år 2024 blir prisbasbeloppet 57300 Kr. Detta medför en ökning med 4800 Kr (!) jämfört med förra året. [...]


Periodisk sammanställning för kvartal 4

10 Jan 2024

Periodisk sammanställning K4 2023. Har din enskilda firma sålt tjänster till företag i andra EU-länder under sista kvartalet 2023? Har ditt bolag fått intäkter för tjänsteförsäljning inom EU? Har du tjänat pengar på Adsense eller liknande under sista kvartalet av 2023? Då ska en periodisk sammanställning lämnas in nu för Kvartal 4 2023. Ska vara [...]


Hur länge kan man vänta med att bokföra intäkter som ej kommit till företagskontot?

12 Oct 2023

// Upplupna intäkter med kontantmetoden. Kan man undvika beskattning genom att inte begära utbetalning från Upwork? Hur länge kan man vänta med att bokföra en intäkt som ännu inte är överförd till företagskontot? Hur mycket pengar kan man ackumulera på en extern webbplats innan inkomsten måste bokföras? Hur länge kan man vänta med bokföringen av [...]


Bokföra inkomst för deltagande i undersökning

26 May 2023

// Bokföra intäkt från forskningsprojekt. Vad anser Skatteverket om moms på ersättning för deltagande i undersökning eller enkät? Hur bokförs ersättning för deltagande i webbenkät? Vad är det för moms på deltagande i undersökning? Hur hanterar man inkomster från opinionsundersökningar i bokföringen? Hur fakturerar jag utländsk organisation för deltagande i onlineundersökning? Bokföring av ersättning för deltagande [...]


Ny momslag 1 juli 2023

23 May 2023

//   Nya lagen om moms 2023. Vilka förändringar medför den nya momslagen 1 juli? Vilka nya regler kommer 1 juli 2023? Ändringar i momslagen 2023 förklaring? Viktigaste förändringarna för moms i år? Vilka är det viktigaste nyheterna i nya momslagen? Vilka ändringar innebär den nya momslagstiftningen? Ny mervärdesskattelag 1 juli 2023 (NML) NML - [...]


Hur hittar jag spårningskoden för GA4 i Google Analytics?

9 Apr 2023

// GA4 spårningsscript. Var är koden för trafikspårning i Google Analytics? Hur hittar man den nya GA4-koden i Analytics? Vad ska man klicka på för att få fram nya HTML-koden för att spåra besökare i Google Analytics? Var finns nya spårningskoden när man migrerar till GA4? Tiden är knapp för alla bloggare och webbplatsägare att [...]


Förenklat årsbokslut - Nu kan du registrera!

14 Mar 2023

// Lämna in årsbokslutet för 2022. När är tjänsten för att registrera förenklat bokslut öppen för inkomstår 2022? Var hittar jag sidan hos Skatteverket där jag fyller i uppgifter från bokföringen som sedan automatiskt kommer in i deklarationen? Vilka kriterier gäller för att få göra ett förenklat årsbokslut? När kan jag lämna in årsbokslutet för [...]


Fakturera dröjsmålsränta B2B från Sverige till företag inom EU

25 Jan 2023

// Dröjsmålsränta inom EU. Vilken ränta ska man fakturera med vid förseningsavgifter inom EU? Hur bokförs dröjsmålsränta som faktureras till företag i andra EU-länder? Hur ska man hänvisa på fakturan vid momsbefriad tjänst? Vilken momskod ska användas för momsbefriad ränta inom EU? Vad gäller för räntefaktura till utlandet? "Hej, Jag behöver fakturera dröjsmålsränta B2B från [...]


Prisbasbeloppet (PBB) för 2023

15 Jan 2023

// Prisbasbeloppet 2023. Vad ligger gränsen på under inkomståret 2023 för vad företaget får kostnadsföra direkt i bokföringen? Hur beräknas prisbasbeloppet? Vem bestämmer Prisbasbeloppet? Vad är PBB-beloppet för i år? Hur högt är PBB för 2023?  PBB för 2024 finns här Basbeloppet 2023 För år 2023 blir prisbasbeloppet 52500 Kr. Detta medför en ökning med 4200 Kr [...]


Momsdeklaration 14e november

7 Nov 2022

Momsdeklarationen för kvartal 3 och preliminärskatten ska vara inne senast 14:e november. Detta gäller dig som säljer för mindre än 40M Kr/år. Momsdeklaration K3 jul, aug, sep (för dig som redovisar moms för 3 månader i taget) Måste vara inlämnad senast 14:e november 2022.  Momsinbetalning för Kvartal 3 Ska finnas på skattekontot senast 14:e november 2022. Preliminärskatten ska också vara [...]


Hur röstade företagare i valet 2022?

16 Sep 2022

// Val 2022. Hur röstade företagarna i valet? Vilket parti blev störst bland företag 2022? Hur många företagare röstade på SD? Vilket parti är populärast bland företagare? EU valet 2024 - Resultat Riksdagsvalet enligt företagen Så här röstade företagarna I riksdagsvalet 2022: M och SD har nästan egen majoritet (49%) bland företagarna. PARTI BETECKNING % [...]


17:e augusti: momsdeklaration och preliminärskatt

5 Aug 2022

// Momsdeklarationen kvartal 2 och preliminärskatten ska vara inne senast deb 17:e augusti 2022. Detta gäller för dig som säljer för mindre än 40M/år (brytgränsen definieras som försäljningsbeloppen utan moms). Momsdeklaration K2 april, maj, juni (för dig som redovisar moms för 3 månader i taget) Måste vara inlämnad senast 17:e augusti 2022. Periodisk sammanställning K2 april-juni Måste vara inlämnad [...]


Idag 1 juli höjs momsregistreringsgränsen till 80000

1 Jul 2022

// Omsättningsgränsen. Vad ligger momsregistreringsgränsen på 2022? När höjdes omsättningströskeln för moms? När måste man momsregistrera sig? Nya lagar för moms 1 juli 2022 Momsregistreringsgränsen: Gränsen för när du måste momsregistrera en verksamhet höjs från 30000 till 80000. Ett steg i rätt riktning, men en rimligare nivå hade varit 1 miljon. En höjning till bara [...]


W-8BEN-E förklaring

26 Oct 2021

// Fylla i W-8BEN-E. Vad är W-8BEN? Hur fyller jag i IRS W-8 dokument? Vilka rutor måste fyllas i formuläret W-8BEN-E? Vad är W8BENE?  "Hej! Vet du om man skall fylla i W-8BEN eller W8BEN-E-blanketten när man har enskild firma? (gäller anmälan till DistroKid)." Måste du fylla i W-8BEN-E? Privatpersoner och enskilda firmor måste formellt fylla [...]


Skattefri inkomst?

2 Oct 2021

// Skattefri lön. Hur mycket får man tjäna skattefritt 2022? Vad är den högsta inkomsten man får ha innan man måste betala skatt? När börjar man betala skatt 2022? Hur hög lön får man ha innan det blir skatt? Skattefri inkomst 2022? Högsta skattefria lön 2022 Så här mycket kan du tjäna utan att betala [...]


Bokföra förseningsavgift skatteverket

30 Sep 2021

// Kontering påminnelseavgift från Skatteverket. Hur bokförs förseningsavgifter från SKV? Vilket konto ska straffavgiften från Skatteverket bokföras på? Är statliga förseningsavgifter avdragsgilla? Hur höga är Skatteverkets förseningsavgifter? Hur mycket måste man betala om man lämnar in momsdeklarationen för sen och hur bokförs böterna på? Bokföring av förseningsavgift till Skatteverket Räntekostnader på sena betalningar bokför du normalt [...]


Brytpunkt statlig skatt 2022

29 Sep 2021

// Statlig skatt 2022. När betalas statlig inkomstskatt 2022? Vad ligger brytpunkten på under 2022? Vilka skiktgränser för månadslöner gäller för inkomstår 2022? När börjar jag betala statliga inkomstskatten? Är värnskatten borttagen 2022? Vid vilket belopp hade man betalat värnskatt? Hur hög lön kan man få under 2022 utan att behöva betala skatt? Brytpunkten för den [...]


Bokföra eget uttag av varor vid avveckling av enskild firma

23 Sep 2021

// Avsluta enskild firma. Hur bokför man uttag av varor vid avslut av enskild firma? Hur avvecklar man enskild näringsverksamhet? Hur säljer man sakerna i företaget till sig själv vid avveckling? "Hej! Undrar om du kan hjälpa mig med hur jag gör rent bokföringstekniskt vid avveckling av enskild firma? Jag är införstådd med att man kan "sälja" [...]


Prisbasbelopp (PBB) 2022

21 Sep 2021

// Prisbasbeloppet 2022. Var ligger gränsen under inkomståret 2022 för vad företaget får kostnadsföra direkt i bokföringen? Hur beräknas prisbasbeloppet? Vem bestämmer Prisbasbeloppet? Vad är PBB-beloppet för i år? Hur högt är PBB för 2022? Är PBB-värdet fastställt för 2022 ännu? Vad är värdet på PBB för år 2022?  Basbeloppet 2022 Du hittar PBB för 2023 [...]


Måste man skapa fakturor till privatpersoner?

18 Sep 2021

// Faktura till privatkund. Måste man göra fakturor till privatpersoner? Är det krav på formell faktura till alla kunder? När slipper man göra faktura? Vilka affärshändelser är undantagna från kravet på faktura? Måste man alltid minst skapa en förenklad faktura? Krävs faktura vid försäljning från sitt eget företag till sig själv som privatperson? Krav på [...]


Bokföra försäljning när momsen redovisas i OSS

4 Jun 2021

// Redovisning av OSS-försäljning. Hur bokförs försäljning till andra länder med lokal moms? Vilket konto ska man bokföra tysk moms på? Hur ska momsen bokföras efter 1 juli 2021 vid försäljning till andra länder? Hur bokförs försäljning med lokal moms? Är OSS samma sak som MOSS? "Har en snabb fråga kring OSS. Vi importerar varor [...]


Bokföra utlottning i sociala medier

26 May 2021

// Skatt på att dela ut presenter. Ska man betala skatt och moms vid utlottning av gåvor i sociala medier? Hur bokförs vinster på bloggar och i sociala medier som delas ut till besökarna? När måste man redovisa vinster som lottas ut till besökare? "Hej! Tack för en grymt bra sida! Jag har en snabb [...]


Får man dra av bredbandet i enskild firma?

10 Feb 2021

// Bredband. Får man bokföra bredbandet som en kostnad? Hur mycket av bredbandskostnader får man dra av i enskild näringsverksamhet? Får man kostnadsföra fast bredband i hemmet om man jobbar hemifrån med enskild firma?   "Hello. I understand that broadband fees are not deductable expenses for sole traders working at home. That's fine except I've already [...]


← Äldre inlägg


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Musikdistributör som gillar AI-genererad musik från t.ex. Suno och Udio.


Alternativ skatteadministration för Amazon-säljare


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se