Hur många olika momssatser finns det i Sverige?Momssatser i Sverige (MOMS). Vilka momssatser har Sverige? Vad är momsen i Sverige? Vilka är de svenska momsreglerna? Vilka reducerade momssatser har vi i Sverige?

Format för EU-VAT/SE-VAT nummer: SE000000000001 

Momsregistreringsnummret är personnumret eller organisationsnumret plus "01" på slutet och "SE" i början. Varje företag kan ha flera olika momsnummer för olika delar av verksamheten. Om man har enskild firma och t.ex. levererar el från vindkraftverk eller solceller men också har en butik eller jobbar som konsult kan man vilja skilja rapporteringen av momsen åt och då får man 02, 03 osv på slutet av momsregistreringsnummret.

Den vanliga momsen är på 25%

Den vanligaste momssatsen i Sverige för både varor och tjänster är 25%. 

Alla digitala tjänster (elektroniska tjänster) har 25% moms i Sverige.

(sedan 2019-07-01 har digitala publikationer som har en fysisk motsvarighet bara 6% moms)

Vilka reducerade momssatser finns det i Sverige?

Reducerade momssatser: 12% | 6%

På den här sidan hittar du en tabell med alla momssatser i alla EU länder

Vilka varor och tjänster har moms på 12%?

Det korta svaret: Livsmedel, Restaurang och Hotell. Sedan 2017 även Små Reparationer av cyklarskorlädervarorkläder och hushållslinne.

Mat har 12%, eller rättare sagt livsmedel ligger på tolv. Med livsmedel menar Skatteverket alla bearbetade och obearbetade produkter som är producerade för att ätas av människor, även godis har 12% moms. I detta begrepp ingår också allt som är tänkt att drickas av människor (utom starköl och sprit och sånt som man köper på systembolaget). Notera att naturläkemedel och vanliga läkemedel inte räknas som livsmedel.

Läs om moms på glass, godis, drinkar och vatten (Café / Restaurang moms)

Intressant paradox inom momskarusellen: Köper du vatten på flaska är det 12% moms, men om du köper ett glas vatten som fyllts på från en vattenkran är momsen 25%. Detta är naturligtvis fullständigt idiotiskt och bör ses över precis som restaurangmomsen har blivit korrigerad bör också vatten bli det. Momsen på restaurang- och cateringtjänster är nu enhetligt på 12% oavsett om du äter på restaurangen eller tar med dig maten. Denna ändring är inte bara vettig och välkommen utan reducerar också den svarta marknaden med ca 700 miljoner enligt Skatteverkets egna uppskattningar.

Djurfoder, tobak och levande djur räknas inte som livsmedel utan har 25% moms. Undantaget är skaldjur/ostron som är livsmedel även om de är levande.   

Hotellverksamhet beskattas med 12% moms. Tänk på att allt som är relaterat till uthyrning av rum också får 12%, t.ex. telefon, wifi, kabel-tv, bastu, tvättservice och även parkeringen. Har du en camping så är det även 12% på elförbrukningen när du fakturerar kund.

MEN om du hyr ut hamnplatser i en gästhamn är det 25% utgående moms du ska lägga på fakturan. Även vinterförvaring av båtar men också husvagnar och motsvarande omfattas av 25%-regeln.

Momsen inom kulturområdet är en riktig djungel, den punkten kommer jag behandla enskilt i ett framtida blogginlägg: Moms på försäljning av tavlor och konst. Som aptitretare kan man ta exempel som att om du säljer ett konstverk som Du själv målat ska du fakturera med 0% eller 12% moms, men om du säljer det genom ditt bolag (som är en egen juridisk person ska du fakturera med 25%). Detta är ännu ett idiotiskt exempel på hur många fel, brister och konstigheter det finns i den svenska momslagstiftningen. Om det är någon tröst så lider Finland av samma problem eftersom dom i princip kör cut 'n paste på det svenska momssystemet, så dom har importerat den svenska galenskapen kan man säga. 

Har du inte tid att vänta på min framtida blogg-artikel om moms inom kulturområdet? Läs då in dig på egen hand i "Moms inom kulturområdet" (SKV 562) här hos skatteverket.


Momslathunden hjälper dig bokföra EU-inköp och EU-försäljning på rätt sätt och du ser enkelt hur du ska fylla i momsdeklarationerna.

Ladda hem appen Momslathunden


Vilka varor och tjänster har moms på 6%?

Det korta svaret: Persontransport, Inträde till kultur- och sportevenemang, operabiljetter, idrott, böcker, tidningar, talböcker, noter, kartor, sjökort, ritböcker för barn, överlåtelse av upphovsrätt och sedan 2018 Naturguidning. Fr.o.m 1 juli 2019 har även digitala tidningar och böcker 6% moms.

Guidning av naturområden och turer i naturen har sedan 1:a januari 2018 fått momsen sänkt från 25% till 6%, trots att detta antagligen strider mot EU-direktivet. Det finns risk för att denna lag kommer upphävas via EU-domstolen i framtiden.

Läs mer: Sänkt moms i naturen är antagligen olagligt

(Biobiljetter har inte längre 6% utan 25% fr.o.m. 2017).

Transporter av människor som taxi, flyg, tåg osv då är det sex procent moms. Är transporten mest för nöje som karuseller och ponnyridning m.m. då är det dock 25%. Hur är det då med transport av människor i skidliftar?, är det för roligt för att vara 6% eller är det mer nöje än transport så är det 25%? Skatteverket tycker inte att skidliftar är tillräckligt roliga för att vara beskattade med 25% utan det är faktiskt bara 6%

Entréavgifter till Bio (får 25% 2017), Cirkus, Konserter, Djurparker och Idrottsevenemang har 6% momssats.

Om det är staten, kommunen eller en allmännyttig ideell förening som arrangerar något så är det 6% moms på entréavgiften (ej idrott = momsbefriat för de allmänna). När Stat och Kommun gör något i sin myndighetsutövning är det momsbefriat, men om de arrangerar en aktivitet som innebär att dom har en ekonomisk verksamhet ska i princip alltid lägga på moms i dessa fall. Speciellt i fall där det allmännas aktiviteter kan medföra konkurrens för privata aktörer ska moms tas ut precis som för en privat arrangör. Läs mer om vad som gäller för ideella föreningar och moms här.

ZooParadoxen: Om det finns ett Zoo inom en nöjespark så är det 25%. Där bedömer Skatteverket att Zoo:et är så roligt att det måste vara 25%, men om det bara är ett fristående zoo så är det tillräckligt tråkigt för att bara beskattas med 6%. OBS! Nu har det ju blivit populärt att bjuda in folk till sina bondgårdar för att titta på djuren som i ett Zoo. Men det är bara riktiga djurparker som omfattas av 6%-regeln. Är det en bondgård som visar upp djuren är det så roligt enligt Skatteverket att det ska vara 25% moms på det. Visst är det underbart :)

Den 6-procentiga momssatsen kallas också i dagligt tal för "bokmomsen" eftersom 6% är så starkt förknippat med litteratur. Här ingår inte bara böcker och tidningar utan även noter, kartor och andra liknande produkter som inte huvudsakligen innehåller reklam. Även ljudböcker har 6% moms även om det är på CD/DVD men om du laddar ner det som fil blir det 25%. Har ljudboken även musik och spel eller interaktiva funktioner blir det 25% precis som för filmer. En gratistidning som mest innehåller reklam har alltså 25% men var gränsen går för när momsen blir 25% istället för 6% är lite oklart. Om du ger någon rätten att återskapa ditt verk, t.ex. att du låter någon kopiera och sälja dina konstverk då ska den rätten säljas med 6% moms.

Den digitala paradoxen. Här kommer en lustighet inom momslapptäcket igen. Läser du exakt samma tidning i din iPad som ser precis ut som den i pappersversionen så är det ändå 25% moms för den digitala produkten, men 6% om du läser det på papper. För att göra det hela lite mer komplicerat så är t.ex. almanackor och kollegieblock beskattade med 25% moms men ritböcker och målarböcker för barn har 6%. Om du har en klipp och klistra bok där mer än hälften av boken är tänkt att klippas ur så är det också 25%. Vill du höra fler konstigheter? Om du har en karta som är relief (alltså en bild av kartan skulpterad på ett plant underlag) då har kartan 25% moms men är det en vanlig papperskarta så är det 6% moms. Är det ett flygfoto så är det 25%, även jordglobar har 25. Är det fråga om tryckta kort som Julkort eller Gratulationskort är det 25% moms. 

Kan du nu gissa vad digitala kartor har för momssats?

(fundera lite och googla lite, sen kan du läsa svaret längst ned i bloggartikeln)

Royalty. Om du fakturera ett annat företag för att dom använder din musik, uppfinning eller film så är det 6% moms. Men om du fakturerar en provision för någon som agerat återförsäljare eller motsvarande av din musik eller film så måste du fakturera med 25% moms. Vad är då skillnaden mellan Royalty och Provision? Det är inte helt enkelt att avgöra. Man kan förenklat säga att om du säljer rätten att reproducera produkten ska du fakturera med 6%. Den lägsta momssatsen gäller även om Svensk Filmindustri köper rättigheterna för att få visa en film i Sverige och du får betalt en viss procent per visning då ska du fakturera den royaltyintäkten med 6%. Men om du bara ger rätten för någon annan att sälja det du har skapat fakturerar du 25% moms. I det andra fallet handlar det alltså mer om en återförsäljarsituation där någon säljer vidare det du själv har tillverkat. Du äger fortfarande rättigheterna till materialet men låter andra distribuera det.

Så här formulerar sig Skatteverket lite byråkratiskt angående Royalties:

"Inledningsvis måste således en bedömning ske huruvida tillhandahållandet sker i formgivarens yrkesmässiga verksamhet. Avseende bedömning huruvida tillhandahållandet sker yrkesmässigt eller inte anger RSV följande om royalty i avsnitt 6.2.2.i Handledning för mervärdesskatt 1999, MHL.  

För uppfinnare, författare, kompositörer m.fl. som yrkesmässigt bedriver vetenskaplig, litterär, konstnärlig eller därmed jämförlig verksamhet under sådana förutsättningar som innebär att verksamheten utgör näringsverksamhet enligt 21 § KL gäller att även royaltyinkomster som utgår p.g.a. verksamheten anses hänförliga till näringsverksamhet och yrkesmässig verksamhet enligt ML. I vissa fall är emellertid royalty inkomst av tjänst, nämligen då verksamheten är tillfällig och inte kan ses som yrkesmässig (t.ex. engångsförfattare, engångsuppfinnare) eller då den annars har bedrivits på ett sådant sätt som innebär att inkomsten blir hänförlig till inkomst av tjänst. (Kriterierna självständighet och vinstsyfte enligt punkten 6.2.2.1 uppfylls inte). Även royalty som uppbärs p.g.a. till exempel uppfinningar som gjorts av en arbetstagare i tjänsten är vanligen att hänföra till inkomst av tjänst. Ärvd royalty anses som näringsverksamhet om det ursprungliga inkomstslaget varit näring. Om den däremot varit tjänst torde den ärvda royaltyn också ses som inkomst av tjänst."

RSV:s skrivelser 000209 Skattesats vid utbetalning av royalty

Kuriosa notering: En dispyt mellan 6 och 25 procent momssats som jag själv har haft insyn i via mitt jobb illustrerar problematiken som differentierade momssatser ger. Många "nya ekonomier" och "öststater" kör ju "flatrate" på momsen för att göra det så enkelt som möjligt och undvika den byråkrati och diskussion som alltid uppkommer när man ska bedöma vilka produkter och tjänster som ska ha en viss procentsats, och varför det ena får en sats medan det snarlika får en helt annan momssats. Det är naturligtvis smartare att sätta 10% på allt så blir det inga diskussioner.

Skatteverket och filmindustrin har varit inblandade i en rättsprocess där man menar att bokmomsen borde omfatta även filmer. Det viktigaste argumentet tar fasta på att eftersom momsen är 6 procent för upplåtelse eller överlåtelse upphovsrättsligt skyddade verk borde DVD och Blu-ray distributionen omfattas av 6%, vilket i praktiken skulle innebära miljardbelopp i för stort momsuttag som gått till Skatteverket under många år. Om filmindustrin fick igenom sina krav skulle snart dataspelsbranschen följa efter och då pratar vi om ännu större belopp som staten måste betala tillbaka.

Jag vet inte om striden är slutgiltigt avgjord idag men antagligen blev det hela för dyrt för Skatteverket och staten så att man bestämde helt enkelt att filmdistribution även fortsättningsvis ska omfattas av 25% moms (även digitala produkter), i strid mot det som faktiskt står i lagen enligt vissa, men staten är staten och den sätter som bekant sina egna spelregler efter behov. Företagarna måste följa lagar och regler men om något inte passar Skatteverket eller Staten så kan man tydligen bortse från det som står i lagen och helt enkelt förtydliga sina egna missbedömningar av lagtexten så att det passar den bedömning man gjort men med ett förtydligande beslut i frågan så sätts tydligen lagtexten ur spel. Men det ska också sägas att det ofta är fråga om bedömningar och lagtexten är ofta lite luddig och hänger inte alltid med i tiden och teknikens utveckling, därför kan två olika tolkningar och uppfattningar vara lika korrekta beroende på läsarens perspektiv. Dessutom måste man ta hänsyn till vad EU har för uppfattning i dessa frågor. Sverige var under tryck att höja momsen på ljudböcker på CD till 25% men vann tillslut matchen mot EU så att 6% blir kvar. Men varför är en ljudbok på en skiva 6% men momsen på en DVD skiva med film är 25%? Det är på det här området momssatserna blir riktigt snurriga och ologiska.

Den bortglömda momssatsen 0% 

Det finns faktiskt en momssats till, noll procent. Det finns varor och tjänster som är momsbefriade som det heter. Du kan läsa mer om dessa i det här blogginlägget om momsfria varor och tjänster. Visste du t.ex. att modersmjölk och blod från människor är momsbefriat?

Gränsvärde för distansförsäljning till Sverige

Vilket gränsvärde är det som gäller vid försäljning till privatpersoner i Sverige för företag utomlands? Alltså det Skatteverket kallar för "Omsättningströskel vid distansförsäljning inom EU". När ett företag registrerat i ett annat land säljer till privatkunder i Sverige och kommer över en försäljning på 320K Kr måste det företaget registrera sig för moms i Sverige och lägga på svensk moms på försäljningen istället för sitt eget lands moms. Det blir alltså som att det utländska företaget säljer inrikes i Sverige och det ska då fakturera dessa försäljningar från sitt svenska SE-VAT nr.

Gränsvärde för registrering vid distansförsäljning: 320000 Kr

Om det utländska företaget bara säljer till företagskunder i Sverige behöver det inte momsregistrera sig eftersom man då fakturerar med omvänd skattskyldighet utan moms. Det svenska företaget beräknar sedan moms på inköpet och redovisar det till det svenska Skatteverket. Läs mer om hur du gör detta under "EU-MOMS".

Utländska företag som behöver/vill momsregistrera sig i Sverige ska skicka in blanketten "Skatteanmälan för utländska företagare (SKV 4632)" som även finns på engelska: Tax application for foreign entrepreneurs

Notera att det utländska företaget behöver ha ett svenskt bank-id eller e-legitimation för att kunna registrera sig elektroniskt, vilket kräver ett svenskt personnummer/svenskt identitetsnummer, så för de flesta är det enklast att skicka in pappersblanketten som du hittar länken till tidigare i texten.

Här finns instruktioner på engelska hur man fyller i dokumentet för momsregistrering


 


Hur registrerar man sig för moms i Sverige?

Momsregistreringen görs numera på verksamt.se

Du ska enligt reglerna momsregistrera dig senast 14 dagar innan verksamheten startas. Men för småföretag har man ofta hobbyverksamhet som glider över i riktig näringsverksamhet så den gränsen hamnar för många nya företag i en gråzon. Du kan alltid bokföra inköp som gjorts i ett uppbyggnadsskede som en första verifikation när du väl är momsregistrerad och har börjat göra riktig boköring så att du kan få igen den ingående momsen.

I vårbudgeten 2016 finns det ett förslag på att införa en fast gräns på 30000 för momsregistrering. Säljer du för lägre belopp än det slipper du momsregistrera dig (precis som det var på den gamla goda tiden). Detta är nu klubbat och fr.o.m. 2017 gäller 30K skarp gräns. Kommer du över denna gräns är det dags att starta Enskild Firma eller AB.

Läs här hur mycket du kan sälja för som hobby innan du behöver momsregistrera dig

Här kan du se att Sverige har en mycket låg tröskel för när man måste momsregistrera sig jämfört med de flesta andra länder. Ett rimligare alternativ är en gräns på minst 500K i omsättning, så att företagen hinner växa sig tillräckligt stora för att ha råd att anställa en ekonom eller lägga ut redovisningen externt innan man måste börja med momskrånglet. Detta har också politiker och Skatteverk informerats om, men det är märkligt svårt att få dom att förstå vad som är bäst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv -totalt sett. Byråkrater och karriärpolitiker har nämligen en sak gemensamt, dom ser bara sin egen avskärmade och inrutade lilla fyrkant och klarar inte av att se saker ur ett helhetsperspektiv.

Momsåtervinning

(För utländska företagare som har utgifter i Sverige)

Utländska företag kan inte begära igen moms för: Representation och Mat (begränsad återbetalning), Bilhyra (50% av momsen), Permanentboende, Köp av motorfordon.

Momsdeklarationer för inrikeshandel

Här kan du se bildexempel på hur man fyller i momsdeklarationen

Bokföringsguide försäljning

Här kan du läsa hur du bokför försäljning

Förslag till förändring av momssystemet

Om du orkat läsa igenom allt detta inser du säkert vilket enormt resursslöseri detta är, och vilken abnorm administrativ apparat det blir för att hantera, kontrollera och undersöka varje vara och tjänst och utreda vilken momssats det ska vara. Slutsatsen måste bli: Sätt 25% moms på allt (Danmark har redan gjort så), eller avskaffa momsen helt och höj inkomst/vinstskatterna istället. Då skulle dessutom bokföringen bli busenkel även vid internationell handel, bara kostnader och intäkter - inget tjafs!

Ett avskaffande av momsen skulle dock reducera trafiken till denna sida med typ 90%, men att avskaffa momsen är väldigt osannolikt och intresset bland politikerna för att förenkla momssystemet är obefintligt, man går snarare åt andra hållet och vill strula till det ännu mer för varje år som går. Momsens.se affärsidé är att fokusera på ett område som politikerna bara kommer krångla till mer och mer både inrikes och inom EU och över hela världen. Det är därmed omöjligt för mitt företag att gå i konkurs så länge det finns politiker.. mer klockren affärsidé än så får man leta efter..

Svar till frågan om digitala kartor: Alla digitaliserade produkter får 25% moms oavsett vad momssatsen för det fysiska originalet har. Säljer du en CD med ljudfiler är det 6% moms men om den lagts in på datorn och finns som mp3-filer eller liknande som du säljer -då blir det plötsligt 25% moms! Jo det är sant så fort du för över en produkt till en helt digital version så blir det 25% moms. Därför ser man CDON fakturera 25% på mp3-filer och motsvarande substitut.

 

27 jul 2014


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.

Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRING


Sök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)


www.momsens.se


 

 

 


Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu

bloggar om ekonomi, bokföring och finans
Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Sekretesspolicy för Momsens.se