Stäng
Hur mycket får man tjäna på sin hobbyverksamhet innan man måste registrera företag?Deklarera inkomst från Hobbyverksamhet. Vilken brytgräns gäller för inkomst av hobby? Hur mycket får man tjäna innan du måste starta firma? Hur mycket kan man sälja för utan att betala skatt? Är momsregistreringsgränsen samma som gränsen för hobbyverksamhet? När måste man registrera företag? När måste man momsregistrera sig?


Hobbyverksamhet

Det här med inkomst från hobbyverksamhet ger upphov till många frågor, speciellt beträffande beskattningen. Många har idag hemsidor eller små internetshoppar/webbshoppar och liknande som ger några kronor extra i månaden. Många har det mest som en hobbyverksamhet och man kanske tjänar lite pengar på Adsense annonser och liknande. Dessa inkomster måste tas upp i deklarationen och beskattas. Det råder en del förvirring på området. En allmänt förekommande "sanning" som cirkulerar är att man får tjäna upp till 10000 Kr utan att behöva skatta för det. Det kanske är någon gammal regel, men idag måste man skatta redan från första kronan om det är fråga om regelbunden försäljning som ger intäkter.

Detta betyder i klartext att gör du vinst på 10K, har kostnader på 2K så ska du skatta på 8K. Det betyder även att säljer du för 10 Kr (intäkt) och har kostnader på 9 Kr så har du en vinst på 1 Kr. Då måste du fortfarande skatta på den enda kronan i vinst enligt rådande regelverk. Det finns inget formellt fribelopp för skatten på vinst i hobbyverksamhet, bara för momsregistreringen.

I praktiken finns ett fribelopp på grund av grundavdraget som gör att tjänar man totalt sett en inkomst och vinst under året under 18800 blir det ingen skatt.

(notera att det finns vissa undantag då man säljer ved, äpplen, morötter och liknande från sin tomt där det finns fribelopp på inkomster upp till 40000. Läs mer om detta undantag här)

Vinst utan Vinstintresse = Hobby

Om du håller på med något för att du tycker det är kul och stimulerande som ibland ger några kronor i vinst, då är det en hobby. Men om du t.ex. bygger hemsidor för att tjäna pengar och syftet i första hand är att det ska ge pengar snarare än att du bygger för att du tycker det är kul, då beskattas vinsten som näringsverksamhet. Hur du än gör så kommer vinsten beskattas.När blir Hobby en Näringsverksamhet?

Det finns ett riktmärke på 80000 Kr. Omsätter man (alltså säljer du för mer än) 80 tusen då kan Skatteverket anse att du bedriver näringsverksamhet. Men det är inget som är ristat i sten. Varje fall bedöms individuellt. Men kommer du över 80 tusen i omsättning då är det sannolikt att Skatteverket vill att du momsregistrerar dig och lägger på moms på försäljningen som du sedan redovisar och betalar in till Skatteverket. Då är det dags att starta Enskild Firma.

NYTT! I vårbudgeten 2016 presenterades förslaget att införa ett fast tak ristat i sten på 30K för momsregistrering. Säljer du för mindre än det slipper du momsregistrera dig precis som det var förr i tiden.

OBS! Momsregistreringsgränsen höjdes 1 juli 2022 till 80000 SEK

Läs här hur Skatteverket avgör om du har näringsverksamhet eller hobby

Det fanns tidigare en beteckning som kallades yrkesmässig verksamhet som användes före 2013-07-01 där man hade en uttalad beloppsgräns på 30000 Kr "för sådana verksamheter som inte utgör näringsverksamhet enligt IL" (Inkomstskattelag (1999:1229)). Men det gränsvärdet togs bort när man införde den nya termen ekonomisk verksamhet. Det är därför som det inte finns någon speciell gräns som är ristad i sten som avgör om du har hobby eller företagsverksamhet. Nu kan alltså din verksamhet anses som en ekonomisk verksamhet helt oberoende av omsättningen.

Hobby vs Företag enligt domstolarna

Vill du fördjupa dig i skillnaden mellan hobby och näringsverksamhet med 28 olika exempel och även få en mer akademisk analys av problematiken kan jag rekommendera:

Gränsdragningen mellan hobby- och näringsverksamhet 

(Examensarbete på juristprogrammet i Lund)

Jag har här plockat ut de viktigaste slutsatserna som man identifierat som viktiga när domstolar avgör vad som är hobby vs näringsverksamhet:

“Det framkommer ofta, när domstolarna har avgjort att en verksamhet ska klassificeras som hobby, att den enskilde som driver verksamheten har ett stort personligt intresse för verksamheten. Ofta kopplas även det personliga intresset ihop med att verksamheten bedrivs på personens fritid och att personen inte behöver inkomsterna från verksamheten för sin försörjning.” 

“Vid en granskning av de 28 domarna, inklusive underinstansernas domar, som finns under kapitel 3, kan jag konstatera att den samlade bedömningen ofta består av omständigheterna underskott, låga intäkter, höga kostnader, personligt intresse och annan inkomst för sin försörjning.” 


Starta eget guide - Internetföretag. En bok om att registrera företag och hur man bokför. Bokföring för entreprenörer helt enkelt.


 

Hobby eller Näringsverksamhet i praktiken?

De pengar du tjänar kan antingen klassas som inkomst av tjänst/hobby eller som näringsverksamhet. Det som styr vad man kallar det är kopplat till verksamhetens syfte och hur stor omfattning verksamheten har. Här kan du läsa mer detaljerad information om Hobbyverksamhet i Skatteverkets informationsblad SKV344,  men även i Företagsregistrering SKV418.

Skatteverkets definition på Hobby:
• Hobby är något du själv utövar på din fritid.
• Hobbyn är inte din huvudsakliga inkomstkälla.
• Du arbetar inte på uppdrag från någon annan.

Skatteverkets kriterier vid bedömning av näringsverksamhet:

  • Självständighet
  • Varaktighet
  • Vinstsyfte

Är alla tre kriterierna uppfyllda anser Skatteverket att vinsten ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.

Krav för att du ska bli bedömd som hobby: Du håller på med "något" på din fritid, du gör det inte för att göra vinst, du ska få mer inkomst från något annat än från hobbyn (du har ett jobb eller motsvarande som huvudsaklig försörjning), du har ingen bokföringsskyldighet som hobbyist men däremot anteckningsskyldighet. Spara underlag, kvitton och andra relaterade dokument till deklarationen och arkivera detta i 6 år.

Desto fler av dessa kriterier du träffas av, desto svårare blir det att bli bedömd som hobbyist: Avsikt att göra något långsiktigt, affärsplan och/eller kalkyler, Du marknadsför din musik/tjänst/vara, om du har en specifik lokal för skapandet, inköp och investeringar som är typiska för ett företag men som sällan görs av de som bara har en hobby (t.ex. inköp av bokföringsprogram, köpt Facebook ads för att marknadsföra det du vill sälja).

Verksamt.se skriver så här:

"Det är du som bedriver verksamheten som ska kunna visa att det finns ett vinstsyfte och att det handlar om näringsverksamhet. Gränsdragningen mellan hobby och näringsverksamhet är alltid en bevis- och bedömningsfråga."

Vill du inte driva företag med bokföring kan du alltså vara hobbyist av den enkla anledningen att du inte själv försökt bevisa att du har ett vinstintresse och du inte gör några försök att bevisa att du har näringsverksamhet.

Även om du egentligen har näringsverksamhet är det inte säkert att du måste starta företag och göra bokföring om du inte vill. Det är en individuell bedömning som Skatteverket gör, där du kan få olika svar från olika handläggare. Det säkraste är givetvis att registrera företag om man är i en gråzon mellan hobby och företagande. Men det är smidigare att ha det som hobby om Skatteverket tillåter dig att ha det. Du kan dra en fuling och fråga skriftligt flera gånger tills du får det svar du vill ha sen sparar du det skriftliga svaret som ett "registreringsbevis för hobbyverksamhet" om man får uttrycka det så. Får du svar som inkluderar "T1" och/eller "T2" i svaren är det en bekräftelse på att Skatteverket bedömt att du har hobbyverksamhet. Så det är bara att redovisa din inkomster som hobby tills domstol eller Skatteverk anser annorlunda. 

Reagerar Skatteverket över höga belopp och börjar undra över omfattningen på din verksamhet m.m. kan dom höra av sig till dig för att se om du egentligen borde registrera företag. Gränsen mellan hobby och enskild firma är inte hårfin, det är en bred gråzon i många fall, så det är inte konstigt om du "antagit att du har hobby". Så länge du redovisar dina inkomster och betalar skatt är bollen i Skatteverkets händer om dom vill ändra på din status, fast officiellt är det Du som ska bevisa att du har en näringsverksamhet.. så bollen kommer trilla mellan stolarna om ingen av er driver frågan så att säga.

Det ska dock tilläggas att det ofta är lite fördelaktigare att ha en enskild firma skattemässigt än att betala vanlig löneskatt på inkomsten. Du kan skjuta upp 30% av inkomsten från beskattning i 5 år (periodiseringsfond) och du kan dra av ingående moms på inköp m.m. i enskild firma. 

Men om du frågar mig så är skattefördelarna idag inte värd den betydligt större administrationen och byråkratin idag med att driva ett litet företag med bokföring och diverse deklarationer. Speciellt inte med tanke på ändringen av momssystemet inom EU och världen (fakturering med momssatsen i kundens land) som kommer medföra en exponentiell ökning av administrativa sysslor för alla som säljer något till andra länder.

Försäljning under 50000 Kr är skattefritt

Men bara om det är fråga om enskilda försäljningar som inte upprepas. Har du sålt en cykel eller en soffa eller liknande som du använt privat behöver du inte skatta så länge den totala försäljningen inte kommer över 50000 Kr. Men är det fråga om en regelbunden inkomst, du säljer t.ex. tavlor som du målar lite då och då, då måste du skatta redan från första kronan. Läs mer här om brytgränser för inkomst av hobbyverksamhet.

Försäljning över 50000 Kr beskattas som inkomst av Kapital

Detta inträffar när du t.ex. säljer en tavla eller prydnadsföremål eller liknande enstaka föremål med högt värde.

OBS! Skatten räknas bara på den överskjutande delen över 50000. Alltså om du säljer en tavla för 75 tusen drar du av 50 tusen och resterande 25 tusen beskattas som inkomst av kapital (30% skatt).

Känner du inte till kostnaden (inköpspriset) för det du säljer, t.ex. en antik pryl eller gammal tavla, då får du använda en schablonmetod som säger att kostnaden kan sägas vara 25% av försäljningspriset.

Om du säljer saker ett flertal gånger, t.ex. som en loppmarknad varje kvartal, eller varje månad på Blocket eller liknande då blir det fråga om en regelbunden inkomst. Då kommer man in på bedömningen om det är fråga om näringsverksamhet. Läs mer här om vilka kriterier som gäller för näringsverksamhet. Är du osäker är det bäst att du ringer Skatteverket på: 0771–567567.


Tjäna pengar på andras böcker genom att översätta!

Nu kan du tjäna provision på andras bokförsäljning när du översätter deras böcker. Du får 75% av intäkterna från början.

Få provision på översättning av böcker

Tjäna pengar på översättning av böcker här


Var fyller jag i inkomst av hobbyverksamhet?

Hur redovisar man inkomst av hobby? Du redovisar inkomsterna från din hobbyverksamhet i din vanliga inkomstdeklaration. Du måste också fylla i en speciell bilaga kallad T2 Inkomst av tjänst för inkomstgivande hobby (SKV 2051). T1 är mest till för tillfälligt arbete som du utfört åt en privatperson. Resultatet av uträkningen (din vinst från hobbyn) för du in i punkt 1.6 (tidigare ruta 19) i inkomstdeklarationen. Förlust skriver du in på punkt 2.3. Läs även Skatteverkets broschyr om Hobbyverksamhet - Ger din hobby inkomster?

När räknas en intäkt i hobby?

När du redovisar inkomster som hobby är det kontantmetoden som gäller. Det betyder att pengarna först räknas som en intäkt när det kommer in på bankkontot och en kostnad uppstår när du gör betalningen för en faktura. Får du betalt via PayPal är det smidigast att du för över pengarna till det riktiga bankkontot och det beloppet du ser då i SEK är det som du ska "bokföra" eller snarare redovisa som inkomst, eftersom du inte behöver göra någon bokföring när du har en hobby. Du har dock skyldighet att spara anteckningar och kvitton i 6 år.

Måste jag redovisa hobbyinkomster om jag gjort förlust?

Nej, om du gör förluster i din hobbyverksamhet behöver du inte redovisa din hobby alls. Du kanske betalar 100 Kr/mån för ditt webbhotell men bara tjänar 50 Kr/mån med Adsense. Då behöver du inte ta upp detta i din deklaration. Men tänk då på att du kan dra av förluster i hobbyverksamhet mot vinster i framtiden om du deklarerat din hobby varje år, även när du gått med förlust. Så om du förväntar dig att din hobby börjar gå med vinst i framtiden kan det vara en fördel att även börja redovisa hobbyförlusternaT2 blanketten så att du kan dra av dessa mot framtida vinster och minska din skatt i framtiden.

Du kommer få betala egenavgifter oavsett om du deklarerar inkomsten som hobby, näringsverksamhet eller som vinst i enskild firma. Du får också löneskatt med jobbskatteavdrag oavsett hur det redovisas. Överallt kommer du läsa att de olika inkomsttyperna behandlas olika skattemässigt men i praktiken blir skatten i slutändan likvärdig totalt sett för de flesta.

Läs också:

Hur man startar enskild firma

Guide - Hur bokför man försäljning av tjänster till kunder utomlands?

Tips på bra bokföringsprogram för dig som tänker starta enskild firma

Måste man registrera sig för F-skatt när man tjänar pengar på hobby?

Brytgränser för statlig skatt och värnskatt

Måste författare registrera företag?


 


9 Oct 2014


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Musikdistributör som gillar AI-genererad musik från t.ex. Suno och Udio.


Alternativ skatteadministration för Amazon-säljare


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se