Stäng
Omsättning vs Försäljning


 

 


Omsättning. Vad är omsättning? Är omsättning samma sak som försäljning? Vad är det för skillnad på omsättning och vinst? Hur stor är vinsten X om omsättningen är Y? Nettoomsättning betyder? Går det räkna ut vinsten ett företag gjort bara genom att veta summan på omsättningen?

När man pratar om omsättning inom ekonomi syftar man normalt på företagets totala omsättning vilket är nästan samma sak som total försäljning. Företagets omsättning består av de summerade intäkterna från sålda varor och tjänster under en specifik period, vanligtvis ett år.

Ingår moms i omsättningen?

Nej, omsättningen är försäljningen minus momsen på varorna och tjänsterna du säljer. Ska man vara petig och uttrycka sig som en ekonom så är Omsättningen enligt årsredovisningslagen företagets nettoomsättning. Det betyder i praktiken att du summerar allt du säljer, drar bort den utgående momsen, plockar bort avdragen för lämnade rabatter (kassarabatter) samt reducerar ytterligare för andra typer av skatter som inkluderats i priset (t.ex. punktskatter). Man måste också räkna bort försäljning som gjorts till personalen till självkostnadspris eller inköpspris. Därför är omsättning inte exakt samma sak som det totala försäljningsvärdet eller summan av fakturerade belopp till kunder. I dagligt tal använder man dock försäljning och omsättning synonymt.

Förändring av din enskilda firmas omsättning brukar användas för att mäta tillväxttakten i företaget. Även banker kan vara intresserade av att se din omsättningstillväxt inför eventuella lån etc. Kommer du över 3 miljoner i omsättning får du hårdare och fler krav på din affärsredovisning. Du måste då upprätta ett årsbokslut enligt bokföringslagen.

Omsättningen syns i resultaträkningen där alla intäkter bokas på något konto som börjar med 3. Använd den här lathunden för bokföring för att snabbt se vilken kontoklass något ska bokföras på.

Vad betyder nettoomsättning?

Nettoomsättningen är definierad som försäljningsintäkter minus lämnade rabatter, moms och övriga skatter som är kopplade till försäljningen (t.ex. punktskatter). Det finns en lagstadgad definition på nettoomsättning i BFL 1 kap. 2 § första stycket.

Omsättningen ingår i flera viktiga nyckeltal

Omsättning / Anställd

Det här nyckeltalet säger väldigt mycket om ett företag. Genom att dela omsättningen med antalet anställda får man fram något mycket viktigt och intressant: Produktiviteten

Ett företag kan generera massor med intäkter och därmed få en stor omsättning, men om man slår ut omsättningen på antalet anställda kanske man får en väldigt låg siffra. Detta är vanlig i utvecklingsländer där det krävs många personer för att tillverka saker manuellt. Ett företag som har 100 anställda i Indien för att tillverka mattor får ett väldigt lågt värde på det här nyckeltalet jämfört med ett Europeiskt företag som tillverkar mattor med 3 anställda och automatiserade maskiner.

Hög produktivitet = Rikt land

Produktiviteten är den absolut viktigaste faktorn för ett lands levnadsstandard. Om man jämför produktiviteten i moderna västerländska ekonomier med utvecklingsländer är skillnaden som natt och dag. För att gå från ett U-land till ett I-land är alltså det absolut viktigaste att man hela tiden höjer produktiviteten i ekonomin. Det är detta som man lyckats med i Tigerekonomierna och de länder som på bara några årtionden gått från fattigdom till att bli rika länder: Singapore, Sydkorea, Taiwan och flera regioner i Kina samt Irland på 90/00-talet. Ett land som idag har stor potential att utvecklas till en Tigerekonomi är Vietnam. Medborgarna i dessa länder har också fått mycket högre köpkraft jämfört med andra länder. När personer från dessa produktivitets-sprinter-länder reser till andra länder som turister kan dom nu köpa mycket mer och dyrare saker än man kunde för ett par decennier sedan - på grund av produktivitetshöjningen i ekonomin!

Automatisering = Välstånd

Att man i Sverige under lång tid ersatt arbetare med maskiner är alltså inte negativt för nationen som helhet utan något mycket positivt som höjt vårt välstånd. Att vi nu har en situation då det börjar bli allt fler låglönejobb med arbetare från Bulgarien, Rumänien och flyktingar från Afghanistan, Irak, Syrien etc. är inte positivt för Sverige eftersom det sänker produktiviteten i vår ekonomi och vi går därmed baklänges. Risken för Sverige med den höga immigrationen av lågkvalificerad arbetskraft är att vi går från att vara ett Lejon från Norden till att bli en Sengångare. Det är exakt den här punkten som de flesta politiker och förvånansvärt många andra "experter" inte har en aning om och inte förstår..

Vinst / Omsättning

Vinsten (resultatet före skatt) dividerat med omsättningen ger hur mycket man tjänar på varje krona man säljer för. Det visar alltså också hur stort manöverutrymme ett företag har att göra investeringar, amorteringar eller utdelningar. En enmanskonsult har oftast inte så mycket kostnader och kan många gånger fakturera rätt bra. Det ger höga intäkter och låga kostnader som ger ett mycket högt värde på detta nyckeltal jämfört med börsbolag där ett normalt värde kanske är inom intervallet 5-20% på detta nyckeltal. Har man högre ratio är det oftast fråga om fastighetsbolag och banker. Man måste alltså ta hänsyn till vilken typ av bolag man tittar på för att kunna bedöma om nyckeltalet är bra eller dåligt. Den procent man får fram anger alltså Vinstmarginalen eller Rörelsemarginalen (EBIT på Engelska) för en enskild firma. När man räknar på börsbolag så gör man vissa justeringar för bl.a. räntor på skulder etc som gör att dessa två begrepp skiljer sig åt. Men för en liten enskild firma kan man säga att det är samma sak.

Ingår både fakturerade intäkter och kontanta inbetalningar i omsättningen?

Ja, man gör ingen skillnad om intäkten är fakturerad på en faktura eller om den betalats direkt kontant.

Inkluderar omsättningen både sålda varor och försäljning av tjänster?

Ja, alla försäljning ingår i omsättningen.

Är Vinst och Omsättning samma sak?

Nej, Vinsten är intäkterna minus kostnaderna i Resultaträkningen. Omsättningen är bara intäkterna, alltså halva resultaträkningen kan man säga. Omsättningen omfattar bara pengarna in i företaget under en specifik period, hur mycket man säljer för exklusive moms. För att räkna ut summan inklusive moms kan du använda hjälpmedlen för att räkna ut moms här.

Varför använder man omsättning när man pratar om en VD eller ett företag?

Omsättningen är en slags mätsticka eller måttstock på hur stort och imponerande ett företag är, eller hur mäktig och viktig en VD är. En större omsättning innebär att man har ansvar för en större organisation eller verksamhet. Om en VD har lyckats öka omsättningen från 1 till 2 miljoner är det antagligen ändå inte intressant för ett större företag att rekrytera den chefen, eftersom man värdesätter en VD högre som ökat omsättningen från 100 till 150 miljoner mer. Detta eftersom den personen haft ett mycket större och mer komplicerat ansvar och uppdrag. När man värderar en chef inom offentliga organisationer pratar man istället oftast om hur stor omslutning den chefen varit ansvarig för - eftersom man sällan har så mycket försäljning utan mest förbrukar resurser utifrån en given budget.

Vad heter omsättning och försäljning på Engelska?

Omsättning heter Turnover (i England), Revenue (i USA) och försäljning är Sales.

 

6 Jan 2015


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se