Stäng
Hur räknar man ut antalet anställda i medeltal?Medelantalet anställda i ett företag. Hur beräknar man antalet anställda i medeltal? Ska deltider räknas om till heltider? Ska semesterdagar räknas bort?  Hur räknar jag ut personaltäthet?

Enligt BFN (Bokföringsnämnden) definieras "medelantalet anställda" på samma sätt i bokföringslagen, årsredovisningslagen och i Bokföringsnämndens regler och rekommendationer. Problemet är bara att när man läser lagen finns ingen vägledning om hur man ska beräkna medeltalet för anställda.

Räkna ut personaltäthet

Det finns ett notkrav (upplysningskrav) i 5 kap. 20 § årsredovisningslagen (1995:1554) där det står:

"En upplysning ska lämnas om medelantalet av de personer som har varit anställda under räkenskapsåret. Lag (2015:813)"

Men ingen vägledning om på vilket sätt detta medeltal ska beräknas. Förarbetena till årsredovisningslagen hänvisar till att den här formuleringen i huvudsak överensstämmer med gamla aktiebolagslagen, men där finns ingen beräkningshjälp heller..

När ett företag beräknar hur många anställda man haft i medeltal under året får man därför utgå från det som står i Bokföringsnämndens rekommendationer:

Läs BFN R 4 "UPPGIFTER OM MEDELANTALET ANSTÄLLDA SAMT LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR" här

Eftersom detta nyckeltal inte är en svensk uppfinning utan gäller i hela EU kan man också använda EU-definitionen på FTE (Full-time equivalent) här.

Beräkning av medelanställda

Uträkningen kan göras på 3 olika sätt. Du kan välja vilket du vill som du tycker är enklast och smidigast för dig.

  • 1. Baserat på antalet tjänster på företaget omräknat till heltidstjänster. Har du två deltidsanställda på halvtid har du alltså haft 1 anställd i medeltal under året.
  • 2. Medelanställda = Antalet arbetade timmar / Normal årsarbetstid.
  • 3. Kontrollera hur många anställda du har omräknat till heltider vid (minst) 2 olika tillfällen under året.

Denna uträkning kan du oftast lätt få automatiskt via ditt löneprogram eller tidrapporteringssystem.

Vad ingår i arbetade timmar?

Alla arbetstimmar du betalt lön eller annan ersättning för utom övertidstimmar. Det betyder att även betald semester, tjänstledighet, sjukfrånvaro och kompledighet ska ingå. Om man dividerar omsättningen med medelantal anställda kan man alltså ge sken av att ha en väldigt hög produktivitet om man låter de anställda jobba mycket övertid istället för att ta in ny personal.. vilket händer på större företag som styrs mycket via nyckeltal istället för verkligheten. På samma sätt kan man få det att se ut som man har hög produktivitet om man tar in mycket inhyrd hjälp istället för att anställa.

Vad är normal årsarbetstid?

Du får anta att normal årsarbetstid är 1920h om du inte vet exakt siffra. Har du ett räkenskapsår som är längre, eller kortare, än 12 månader måste du justera för detta och räkna om det till motsvarande helår (kalenderår).

För alternativ 3 gäller det att mätpunkterna måste vara representativa och återspegla hur det faktiskt sett ut under året. Om du behövt säga mycket upp personal sista kvartalet får du alltså inte ta 2 mätpunkter under sista kvartalet då detta inte återspeglar hur det sett ut under resten av året. Har du stora variationer under året är det bäst att välja punkt 2 som beräkningsmetod för att få en rättvisande bild.

Vad är en anställd?

En definition på anställd finns i form av arbetstagarbegreppet i 1§ i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

För att vara anställd måste det finnas ett avtal som dock inte behöver vara skriftligt. Det ska utföras för någon annans räkning och den som bestämmer vad som ska utföras är arbetsgivare. För att vara anställd måste personen vara skyldig att rätta sig efter när, var och hur arbetet ska utföras. Om den anställde har detta som sin huvudinkomst finns det ett anställningsförhållande. Men det mesta är luddigt skrivet på detta område och man återkommer hela tiden till att det ska göras en helhetsbedömning av den enskilda personens situation.

I vissa fall kan det vara svårt att avgöra om en person är anställd eller inte. Här är exempel på svårbedömda positioner som ska räknas som anställda: VD, Personal hos dotterföretag i andra länder. Även dessa räknas med om företaget betalar ut lön direkt till respektive person för deras arbete på företaget: Praktikanter, lärlingar, vikarier, prov- och projektanställda.

Vem är inte anställd?

Den som har enskild firma kan inte vara anställd i företaget och kan inte räknas med som anställd. Även om du som har enskild firma säljer dina tjänster i form av uthyrning av dig själv t.ex. på en ekonomiavdelning och gör samma arbetsuppgifter som andra på företaget är du inte anställd varken i din enskilda firma eller hos företaget där uppdraget pågår.

Detta betyder också att de som är inhyrda av bemanningsföretag inte ingår i beräkningen av antalet anställda när man beräknar anställda i medeltal i ett företag. Ett faktum som många multinationella bolag flitigt utnyttjar för att komma runt "headcount"-krav och liknande där man bestämt att det bara ska vara ett visst antal "anställda" på företaget eller avdelningen.

Andra exempel på positioner som inte räknas som anställda: Styrelseledamöter som bara fått i uppdrag att sitta i bolagets styrelse, Uppdragstagare, Bemanningsanställda, InhyrdaSjukskrivna (>2v). 

7 Aug 2016


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Musikdistributör som gillar AI-genererad musik från t.ex. Suno och Udio.


Alternativ skatteadministration för Amazon-säljare


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se