Rätt moms 2021

Stäng

Stäng
Resultaträkning i enskild firmaResultaträkning. Vad är en Resultaträkning? Det är en bokföringsterm för en uppställning av intäkter och kostnader som visar vilken vinst du har gjort i firman för en speciell period månad/år. Man får inte blanda indelningen som man vill utan den måste vara uppställd enligt vissa regler som återfinns i ÅRL (årsredovisningslagen). Det finns fyra dominerande typer av uppställningar men har du ett etablerat bokföringsprogram slipper du bekymra dig över detta. Det delas in korrekt automatiskt.

Resultatkonton

Det du bokför på konton som börjar på 3000 till 8999 hamnar i Resultaträkningen. Därför kallar man dessa konton resultatkonton. Allt du bokför på eller mot dessa konton påverkar resultatet positivt eller negativt.

Titta i BAS-kontoplanen

Debet & Kredit

Det du tjänar (intäkter) bokför du på ett konto som börjar på 3 (i kredit = höger kolumn), alla kostnader konterar du på ett konto som börjar på 4,5,6,7 eller 8 (i debet = vänster kolumn).

Läs också om Balansräkning

13 nov 2014


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.