Stäng
Kassarabatt - Hur bokför man sänkt pris vid snabb betalning?Kassarabatt. Hur konterar man betalningar med kassarabatt? Hur hanterar man avdrag på priset vid snabb betalning? Hur gör jag med momsen när jag får kassarabatt?

"Hej! Gud vad jag tyckte att Du förklarar på ett bra sätt!TACK!
Min fråga, jag är företagare och köper in från Tyskland,varor.
Alltså tillämpar jag omvänd moms vid bokföringen,jag börjar fatta nu, men saken är att jag på det får4% rabatt om jag betalar innom 10 dagar.
Hur gör jag då?
Det är ju helt klart vad jag måste betala dem, men vad ska jag debitera kostnadskontot?
Ska jag ta varuvärdet innan rabatten där? eller...eller värdet efter rabatten?Alltså detsamma som jag betalar in till dem? 
Kan Du/Ni vägleda mig lite,helst med ett exempel som de ovan?Skulle rädda mitt liv kännns det som...
Tack på förhand och tack för jättebra förklaringar!" 

Det är enklare än du tror för dig som är köpare.

Kontering av kassarabatt

Eftersom dom fakturerar utan moms enligt omvänd skattskyldighet är totalbeloppet samma belopp som din kostnad, det finns ingen moms inblandad. Den beräknade momsen räknar du ut själv baserat på
priset som du faktiskt betalar dvs 100 - 4% = 1004 = 96.

Originalbelopp: 100
Verkligt belopp: 96
Konto 4515 Inköp vara EU: 96 (Debet)

Konto 2614 Utgående moms omv. skattsk.: 24 (Kredit)

(25% på 96 = 0,25 x 96 = 24)

Konto 2645 Beräknad moms ink. utland: 24 (Debet)

Konto 1930 Bank: 96 (Kredit)

När du köper en vara från EU och vill följa BAS-kontoplanen är det bättre att använda konto 4515 om du inte har skapat ett speciellt konto för just den typ av inköp du nu gjort.
Det kan också vara så att ditt bokföringsprogram har en annan indelning. Intervallet 4000-4599 inkluderar så kallade fria kontogrupper där man inte definierat speciella konton för inköp utan det är upp till var och en och bokföringsprogrammet att välja vilket kontonr man vill bokföra olika varuinköp på. Så i ditt bokföringsprogram kan "Varuinköp från EU-land" vara t.ex. "4020" så du måste kolla hur din kontoplan ser ut och leta rätt på det kontot i ditt program.

OBS: Det är lag på att säljare ska ställa ut en kreditfaktura på det belopp du får rabatt med. Men Skatteverket tillåter undantag från detta om:

  • den tid inom vilken kassarabatten medges anges på fakturan,
  • om kassarabatten utnyttjas anges på fakturan uppgift om ändringen av beskattningsunderlaget och mervärdesskatten samt
  • kopia av betalningshandling som visar att betalning skett inom föreskriven tid kompletterar fakturan i bokföringspärmen.

För dig som köpare måste du alltid justera bokföringen och minska momsen till värdet baserat på vad du verkligen betalade, även om du inte får en kreditfaktura. Denna regel blir lite konstig då man handlar med utlandet eftersom det gäller olika lagstiftning i olika länder och dessutom är det ingen verklig moms inblandad, bara beräknad.

Eftersom du handlar från utlandet finns ingen svensk moms att bekymra sig över förutom den beräknade, så du kan lugnt justera din bokföring så att det stämmer med vad du betalade även utan del-kreditfaktura från säljaren. Det viktiga är att du beräknar 25% på beloppet du verkligen betalade.

*****ÖVERKURS KASSARABATT*****

Det du undrar över är hur man bokför KASSARABATTER. Det är väldigt ovanligt i de nordiska länderna men förekommer ofta ute i Europa. Detta bl.a. på grund av att det inte finns någon statlig myndighet som Kronofogden att luta sig mot om man inte får betalning. Därför måste man uppmuntra kunderna att betala snabbt eller ge förmånliga betalningsvillkor, 90 dagar är inte ovanligt i andra Europeiska länder..

Hur som helst. En kassarabatt innebär (för säljaren) att försäljningsinkomsten minskas vid tidpunkten för kundens betalning av en kundfaktura. Den utgående momsen (sett från säljarens perspektiv) får minskas med lämnade kassarabatter utan att en kreditfaktura skickas ut till kunden, om det klart och tydligt framgår på kundfakturan vad som är beskattningsunderlaget för moms och att momsen skall reduceras.

Du som säljare minskar intäkten med värdet på kassarabatten genom att debitera t.ex. 20 EUR (omräknat till SEK) på konto 3731 Lämnade kassarabatter.

Du som köpare bokför bara ett mindre belopp på det vanliga kostnadskontot.
Momsen måste då räknas om hos både köpare och säljare baserat på priset efter att rabatten är borttagen.

Egentligen kräver lagen att man måste få en kreditfaktura utställd till sig på det belopp man får rabatt, men efter mycket klagomål från företag på orimligheten och problemen att få en kreditfaktura, t.ex. att säljaren uppger att deras system inte stödjer den funktionen eller att man påstår att man inte kan kreditera delar av en faktura i sitt system.
Detta kräver då manuella justeringar och bokningar och att man upprättar en ny kreditfaktura för hand i Excel eller liknande. Ofta är beloppen så små att den extra administrationen och kostnaderna för att hantera detta gör att man struntar i det eller gör en "fulbokning" i systemet för bokföringen ska matcha det som går ut och in på banken så att man kan stämma av bankkontot ("cleara") mot bokföringen så att det balanserar.

Därför har Skatteverket deklarerat ett ställningstagande där man undantar kravet på Kreditfaktura vid kassarabatt, men bara om följande kriterier är uppfyllda:
- den tid inom vilken kassarabatten medges anges på fakturan,
- om kassarabatten utnyttjas anges på fakturan uppgift om ändringen av beskattningsunderlaget och mervärdesskatten samt
- kopia av betalningshandling som visar att betalning skett inom föreskriven tid kompletterar fakturan i bokföringspärmen.

Vad händer om ett eller flera av kriterierna inte stämmer på din situation?
Säljaren blir då skyldig att betala in den utgående momsen till Skatteverket enligt det belopp som specificerats på originalfakturan. Mellanskillnaden blir då en extra kostnad för ditt företag eftersom du faktiskt inte fått in hela summan från kunden utan fakturabeloppet minus rabatten.

För dig som köpare blir problemet omvänt. Du kommer bokföra för mycket moms som ingående moms som du kan minska den utgående momsen med som du ska betala till Skatteverket.

Därför måste du som köpare korrigera din bokföring och den bokförda momsen, även om du inte fått någon kreditfaktura. Detta kontrolleras vid en Skatterevision genom att jämföra vad du faktiskt betalade jämfört med fakturabeloppet. Det är en standardkontroll som revisorer och redovisningsbyråer gör att stämma av fakturabelopp jämfört med vad som gått in och ut på banken. Detta görs oftast via stickprovskontroller på utvalda fakturor så det är långtifrån säkert att ett fel inom detta område upptäcks vid en kontroll även om just rabatter är något som revisorerna brukar titta närmare på. Men oftast kontrolleras bara fakturor med stora belopp och andra "känsliga" områden som representation, bonusar, försäljning av anläggningstillgångar och utlägg/vidarefakturering för andra personer/företags räkning.

Har du betalt mindre än totalbeloppet på fakturan kommer du behöva motivera varför utbetalning och fakturabelopp inte stämmer och de vanligaste förklaringarna är då felbetalning, felbokning eller ej bokförd kassarabatt - oavsett orsaken så kommer Revisorn anse att det finns ett fel i bokföringen. Har du bokfört originalfakturan enligt de angivna beloppen kan du göra en korrigeringsbokning i efterhand med hänvisning till fakturans löpnummer. Du bokför då så här:

Debet 1930 bank 200, Kredit XXXX "Kostnadskontot som du bokförde på vid bokning av originalfakturan" 200
Då kommer avstämningen mot bank och bokföring att bli noll i diff.
(bifoga kopia av den journalbokningen med originalfakturan i bokföringspärmen så slipper du problem)

Skatteverkets ställningstagande angående kravet på kreditfaktura vid lämnade kassarabatter:
Skatteverkets ställningstagande angående kreditfakturor

*****ÖVERKURS KASSARABATT*****

4 Jan 2016


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Musikdistributör som gillar AI-genererad musik från t.ex. Suno och Udio.


Alternativ skatteadministration för Amazon-säljare


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se