Stäng
15 anledningar till att vissa lyckas bli Rika

 

Hur blir man rik? Varför blir vissa människor rika? Hur gör du för att bli miljonär? Vad skiljer rika från fattiga? Hur tänker rika människor? Vad har rika människor gjort för att bli förmögna? Hur bygger jag upp en förmögenhet? Vilket är det snabbaste sättet att bli rik på? Varför blir bara vissa rika? Hur mycket måste man tjäna för att vara rik? Måste man ha tur för att bli rik? Vilket är det enklaste sättet bli välbärgad? Hur skapar man en förmögenhet? Hur tjänar man pengar snabbt och enkelt? Finns det några genvägar till rikedom?

Det korta och kärnfulla svaret på dessa frågor är: Man måste helt enkelt lära sig tänka annorlunda än den kultur man präglas av i de lägre samhällsklasserna. Ett mycket kontroversiellt uttalande i LLM – Lilla Landet Lagom. Jantelagen präglar fortfarande starkt kulturen i Sverige, speciellt utanför storstadsområdena. Det är också detta som håller tillbaka människor och tillväxten i dessa områden.

Orkar du inte läsa så här mycket text? Scrolla ned till slutet av artikeln så har du en sammanställning punkt för punkt över vad som skiljer rika från fattiga i sättet att tänka och agera i livet.

15 anledningar till varför vissa människor är programmerade att bli Rika och vad som skiljer deras perspektiv från de synsätt och uppfattningar som gör Dig till en MedelsvenssonMen är du intresserad av en djupare förståelse till varför vissa blir framgångsrika och bokstavligen suger till sig pengar och lycka ska du fortsätta och läsa här. Men jag varnar dig. Den här texten är inte politiskt korrekt och den är inte nersölad eller urvattnad av något genusperspektiv. Det du nu kommer läsa kan uppfattas som stötande och provocerande. Men ju mer provocerad du blir desto säkrare kan du vara på att det du läser är sant. Det finns inget som provocerar en människa så mycket som när dom får höra sanningen om sig själva.

Vågar du utforska sanningen om dig själv? 

Varför är de punkter som jag kommer rada upp i slutet av artikeln så kontroversiella och provocerande? Det har att göra med vad man lärt sig vara rätt och fel att tycka och tänka i den kultur man växt upp i. Mycket av Jantelagen är kopplat till Avundsjuka och avundsjuka gör det fult att anstränga sig, därmed blir det också fult att lyckas, att vara framgångsrik och framför allt att bli rik för att man ansträngt sig för att komma dit. En slutsats jag själv kommit fram till när jag analyserade varför Jämtland ligger i botten i så många olika typer av mätningar, inte bara i Sverige, utan i EU-statistik. Man får inte vilja bli rik, man får inte vilja bli chef man får inte vilja vara bättre än någon annan. Alla ska vara lika långt ned i dasstunnan, när det luktar lika mycket skit för alla är man nöjd i LLM. Men allt har egentligen sitt ursprung i avundsjuka. Jantelagen bygger på en dödssynd! Det här fenomenet som också kallas ”Tall puppy syndrome” på engelska har jag också skrivit om i min artikel om varför alla kommuner i Jämtland är stödområden. Att t.ex. Jämtland ligger i botten i lönenivåer, utbildningsnivåer och tillväxt har inte i första hand att göra med glesbygd och avstånd enligt mig, det är bara bortförklaringar som gör att man slipper ta ansvar för att ändra attityder som skulle möjliggöra ekonomisk tillväxt, fler jobb och mer företagande. Problemet sitter alltså i kulturen - sättet man förväntas tänka, leva och agera på.

Men varken kulturer eller personligheter är statiska och omöjliga att förändra, tvärtom, kulturer och personligheter är dynamiska och förändras och utvecklas hela tiden, men både enskilda personer och enskilda geografiska regioner kan behöva hjälp att förändra sitt sätt att tänka och agera så att man handlar mer som en framgångsrik människa och mindre som en medelsvensson. Det är dock här problemet uppstår eftersom det är en dygd, korrekt, sant, riktigt, och bra att vara och leva som en medelsvensson. Det är normen som man ska efterlikna. Medelsvensson är idealet som man förväntas vilja uppnå. Speciellt i Sverige och i synnerhet i Jämtland. När normen saknar de element som de rika och framgångsrika människorna har är det naturligtvis svårt för den som försöker lyckas i livet att göra det med "Medelsvenssons handbok i personlig utveckling" som bara kommer leda fram till ett enda resultat:

DU BLIR EN MEDELSVENSSON! 

I boken "How Rich People Think" skriver Steve Siebold om hur han under 26 år intervjuat miljonärer runt om i världen om hur de tänker för att hitta ledtrådar till vad som skiljer ut dessa människor från resten av befolkningen som fastnar i ekorrhjulet och aldrig blir fria, utan lever sina liv som slavar där pengar och andra människor styr deras liv och villkor. Att tvingas gå till ett 8-17 jobb fem dagar i veckan år in och år ut bara för att ha råd att betala mat och husrum är inget annat än definitionen på modernt slaveri. Sverige är redan på väg mot den fallerade amerikanska drömmen där låginkomsttagare måste ha flera jobb för att kunna försörja sig. De yngre generationerna vet hur det känns att slita långa obekväma arbetspass för skräplöner. Allt för många finner sig i denna situation för att man lär sig att gilla läget på grund av den kultur man växer upp i. Men hur tar man sig ur den här situationen och blir en fri människa? Man måste helt enkelt börja tänka som en miljonär! En miljonär har en personlighet och ett sätt att tänka som gör att man aldrig skulle finna sig i att vara slav vare sig under någon annan människa, myndighet, organisation eller att låta sig styras av tid eller pengar.

Medelsvensson däremot drillas i tanken att vara nöjd med vad man har och samtidigt uppfostras man med ett förhållande till pengar som präglas av rädsla enligt Siebold. Boken har klara paralleller till ett tidigare episkt verk av Napoleon Hill med titeln "Think and Grow Rich" från 1937 som sålts i över 70 miljoner exemplar. Den boken är en inspirationsbok och en bok som uppmuntrar och vägleder till personlig utveckling baserat på tips, tankar och idéer från de mest framgångsrika männen fram tills bokens publikation under den stora depressionen i USA. Precis som Siebold intervjuade Napoelon Hill världens mest framgångsrika människor för att sammanställa likheter och gemensamma nämnare som utmärker framgångsrika entreprenörer. Hills analys och sammanställning har klara influenser av den psykoanalytiska skolan inom psykologin som var på modet under tiden för skrivandet av boken men som tappat en del mark under andra halvan av 1900-talet eftersom Freud hade lite extrema tolkningar kring barndom, uppväxt, sexualitet och sexuella drivkrafter, penisavund och han lade kanske för stor vikt vid det undermedvetna och dess betydelse. Hill har definitivt de psykoanalytiska glasögonen på sig när han analyserar de mest framgångsrika människorna, dessutom genomsyras boken av en härlig avsaknad av modernt genusperspektiv, vilket känns befriande i feminismens tidevarv. Den här boken hade aldrig kunnat tryckas eller skrivas på det sätt den gjorde idag.

De tankar och beteenden Siebold kommer fram till har stämmer bra överens med vad som gör entreprenörer framgångsrika enligt Hill. Mycket styrs naturligtvis av personligheten man har med sig som baserar sig på den genetiska uppsättning man ärvt, men miljön spelar också stor roll. Man kan anta att ens personlighet är 50% gener och 50% miljö och yttre påverkan som uppfostran, kultur och vilken typ av mentorer man haft tur eller skicklighet att knyta till sig under sitt liv står för den andra hälften. Det finns alltså goda möjligheter att träna sig till ett annat tankemönster eller beteende, vilket kognitiv beteendeterapi tagit fasta på och som visat sig vara framgångsrikt i många fall inom många olika områden.

Kontentan av dessa två böcker är alltså att du kan förändra Dig och Ditt tankesätt för att nå framgång i livet.

Vad är det då som skiljer de rika människor från de fattiga i deras sätt att se och uppfatta världen och sig själva?

1. Medelsvensson tror att PENGAR är roten till allt ont. Rika människor tror tvärtom att FATTIGDOM är roten till allt ont.

Medelsvenssons har blivit hjärntvättade till att tro att rika personer är tursamma eller oärliga, det är därför det bland låg, och även medelinkomsttagare som identifierar sig med arbetarklassen eller ”vänstern”, är skamligt att bli rik – en klassisk psykologisk försvarsmekanism alltså. Man definierar sig själv som god och den eller de man är avundsjuka på som ond. De rika vet att pengar inte gör dig lycklig i sig, men det gör livet lättare och roligare att leva.

2. Medelsvensson tror att vägen till rikedom präglas av formell utbildning. Rika människor är övertygade om att den rätta vägen är att själv leta reda på exakt den information dom behöver för stunden.

Många framgångsrika människor har ingen eller väldigt lite formell utbildning. De har skaffat sig framgång genom förvärv av specifik kunskap på egen hand. Under tiden är den stora massan övertygad om att en Magisterexamen eller Doktorstitel är nyckeln till välstånd. De flesta tror detta för att man är låst i ett linjärt tänkande som förhindrar att man uppnår en högre form av medvetande. De Rika är inte intresserade av vägen, de är fokuserade på slutet av banan. De Rika tänker Hur kommer jag snabbast och effektivast fram till mål? medan medelsvensson fokuserar på att njuta av vägen och känner trygghet i en klart utstakat väg och pricka av milstenar eftersom tiden går. Medelsvensson tänker som ett medelbra fotbollslag; vi hade spelet, vi hade mest bollinnehav men motståndarna vann matchen för att dom gjorde fler mål..

3. Medelsvensson tjänar pengar på att jobba med saker dom inte gillar. Rika människor följer sin passion

För Medelsvensson ser det ut som de framgångsrika entreprenörerna jobbar för jämnan. Men en av de smartaste strategierna som tillämpas av rika människor är att göra det man brinner för och följa sin passion, och sedan hitta ett sätt att tjäna pengar på det.

Den här punkten är kanske den viktigaste av alla slutsatser som Siebold kommit fram till som kännetecknar rika och framgångsrika människor. Medelsvensson är fast i ekorrhjulet och vågar, kan inte, eller vill inte ta steget ut i det okända och följa sin passion. Jag har själv varit skyldig till Medelsvensson tänket på den här punkten under flera år efter examen från Universitetet. Jag jobbade med bokföring, det sista jag ville göra när jag pluggade till ekonom. Jag tog ekonomijobb som jag inte ville ha för att försörja mig, inte för att jag hade någon passion för det. Nu när jag driver momsens.se är bokföring plötsligt kul och intressant och att bygga ut siten till ett uppslagsverk för att hjälpa andra småföretagare och entreprenörer tillåter mig att hänge mig åt min största talang och det område som jag fått mest och bäst feedback på under alla år i skolan från lärare och studiekamrater och under grupparbeten – skrivande, författande och analyser. Det är detta som är och alltid har varit min största naturliga talang. För många är skrivande av texter och artiklar jobbigt och tidskrävande och allt känns som en uppförsbacke. För mig kommer texten helt naturligt utan ansträngning. När jag skriver försvinner tid och rum och jag kan hyperfokusera och leverera förvånansvärt mycket text på kort tid. Kolla bara hur många ord den här artikeln har. Google rankar idag betydligt oftare sidor med mer än 2000 ord på topp 10 i sökresultaten (alltså första sidans sökresultat). Det betyder att man måste kunna leverera långa innehållsrika artiklar på löpande band med unikt textinnehåll om man vill komma högt i sökresultaten och driva mycket organisk trafik till sin hemsida eller blogg. Har jag en talang som kan visa sig väldigt lönsam i Googletidsåldern? Jajjemen! Medan andra fortfarande funderade på vad dom skulle skriva om i sina uppsatser i skolan jobbade jag redan på slutsatserna. Att komprimera och integrera stora komplicerade texter från flera olika ämnesområden och kondensera det till konkreta sylvassa slutsatser är något som kommer naturligt för mig. Jag har äntligen hittat något som jag kan hänge mig åt samtidigt som jag hela tiden undersöker och hittar fler sätt att slå mynt av min passion.

Detta ger mig också mer och mer utrymme att göra andra saker, bara för att jag har lust med det, utan att behöva oroa mig för hur jag ska försörja mig. Jag kan ägna mer tid åt att skapa musik – en annan stor passion i mitt liv som jag aldrig har kunnat ägna mig åt mer än mycket sporadiskt. Idag är målet att finansiera mitt Spotify-abonnemang via musiken, imorgon ska jag finansiera inköp av nya synth-paket och plugins för att göra ännu bättre och coolare musik. I framtiden ska jag finansiera brorsans liv så han kan sluta sitt tråkiga IT-jobb så vi kan starta egen studio och producera ännu mer och ännu bättre musik och riktiga superhits som Avicii. Omöjligt! Orealistiskt! Kom ner på Jorden! Det där kommer aldrig att gå! Skriker medelsvensson och skrattar sadistiskt fyllda av avundsjuka mot den som anstränger sig för att bli framgångsrik inom ett område som man brinner för. Men jag lyssnar inte längre på det örat. Nu är det istället Ni som ska lyssna på Mig och den här låten: Wanna Make You Dance! - det är bara början.

Jag sålde min bostadsrätt 2014 för att lösgöra kapital för att satsa på att bygga upp mitt företag. Jag har idag ingen fast bostad utan frilansar från olika ställen med en massa olika saker som jag tycker är kul. Jag tar bara uppdrag när och om jag vill det. Jag jobbar när jag vill på dygnet och stiger upp när jag vill på morgonen. Jag reser runt i världen lite som jag vill och jobbar varifrån jag vill via internet. Gärna på sydligare breddgrader under Sveriges vintermånader. Hur många Medelsvenssons kan leva så? Jag är redan på väg mot målet medan Medelsvensson ägnar större delen av sin vakna tid till att hitta nya och fler anledningar till varför jag aldrig kommer lyckas. Som om det inte var nog med det tjatar t.o.m. min mamma om att jag borde försöka ”hitta ett riktigt jobb igen” så att jag kan ”leva ett vanligt normalt liv som alla andra”. Men jag vill inte leva som Medelsvensson, det har jag känt inom mig hela mitt liv. Jag är inte designad för att sitta av tiden mellan 8-17 på något kontor och tjäna pengar åt andra. Aldrig igen! Många andra småföretagare som läser den här bloggen känner nog igen sig. Varför blev ni egenföretagare? Var det för att tjäna pengar eller för att ni ville vara fria? och få bestämma över er egen tid och vad ni ska göra med era liv? -istället för att bli styrda och ta order av andra hela livet? Precis.

4. Medelsvensson lever över sina tillgångar. Rika personer lever under sina

För att kunna leva under sina tillgångar måste man använda sig av den hemlighet som rika människor har använt i århundraden: Bli rik så att du har råd. De rika lever på en nivå som ligger under vad deras ekonomi tål, inte för att de är så smarta, utan för att de tjänar så mycket pengar att dom kan leva som kungar och ändå ha en kunglig buffert undanstoppad för framtiden, samtidigt som deras välstånd hela tiden ökar eftersom dom inte gör av med allt dom tjänar. Medelsvensson lånar till konsumtion och resor och nöjen och försöker samtidigt spara sig till rikedom, det fungerar naturligtvis inte. Ingen har blivit rik med den strategin.

5. Medelsvensson längtar tillbaka till den gamla goda tiden, Rika människor drömmer om framtiden

Entreprenörer blir ofta rika eftersom dom vågar satsa på sig själva och projicerar sina drömmar, mål och idéer in i en okänd framtid enligt Siebold. Människor som tror att deras bästa dagar ligger i det förgångna blir sällan rika. Siebold kom också fram till att människor som fokuserar på det förflutna ofta kämpar med depressioner och känslor av att vara olyckliga. Detta är ingen ny kunskap. Detta kände man till redan i det förhistoriska Kina som jag fick lära mig under en kurs i Indisk och Kinesisk filosofi som jag läste på Universitetet. Den som fokuserar på det förflutna blir olycklig, den som tänker för mycket på framtiden blir orolig och den som fokuserar på nuet blir lycklig. Den här punkten var något som öppnade ögonen på mig själv extra mycket. Jag är själv skyldig till ”medelsvensson tänket” på den här punkten och jobbar varje dag på att försöka drömma mer om framtiden, men leva i nuet.

6. Medelsvensson blir hellre underhållna än utbildade. Rika människor blir hellre utbildade än underhållna

Rika personer slutar aldrig att lära sig saker. De har en strävan att alltid bli bättre, lära sig nya saker och hänga med i utvecklingen. Medelsvensson tror att de är klara efter skolan.

7. Medelsvensson sätter upp låga mål så att de aldrig blir besvikna. Rika människor sätter målet högre än ribban och klarar därmed höjden

Siebold skriver i sin bok att Psykologer och andra mentala coacher ofta ger rådet att sätta upp lägre förväntningar för sina liv så att de inte blir besvikna och deprimerade. Men ingen blir någonsin rik och kan leva ut sina drömmar om man inte förväntar sig stora framgångar enligt Siebold. Visst är det så att för höga mål som aldrig går att uppnå kan ge motsatt effekt och leda till apati och hopplöshet. Men jag tror att det han kommit fram till om rika människors förväntningar bättre beskrivs genom en liknelse hämtat från Karate; Vill man slå igenom en träskiva eller en tegelsten måste man sikta bortanför plankan eller under tegelstenen. Först då kommer man klara av att slå igenom.

8. Medelsvensson tror att man måste GÖRA något för att bli rik. Rika personer tror att man måste BLI någon för att uppnå rikedom

Siebold skriver att det är därför Donald Trump kan gå från att vara miljonär till att vara djup skuldsatt till att bli rikare än någonsin igen. Medan den stora massan är fixerad vid görandet och att få se omedelbara resultat av sina handlingar, så är de framgångsrika människorna fokuserade på att lära sig och utvecklas mot ett högre mer avlägset mål. Oavsett om det man just nu håller på med är succé eller fiasko så är det bara ett steg närmare den riktiga belöningen som är att bli en mänsklig framgångsmaskin som tillslut kommer leverera enastående resultat. Detta är i linje med andra undersökningar som gjorts av barn som man följt upp i vuxen ålder. De barn som kunde hålla sig från att ta den omedelbara belöningen i form av en godis, och istället vänta på en större belöning senare om dom inte tog den enstaka godisen i skålen, visade sig också bli betydligt framgångsrikare i sina liv (Stanford marshmallow experiment). Förmågan att avstå belöning för framtida vinster är något som är ganska unikt för människan, när man gör försök med djur som hundar och råttor är dom helt fokuserade på den omedelbara belöningen här och nu. Detta är en faktor som kan förklara hur människan blivit en så framgångsrik art på jorden. Det är det här som är grunden till varför människan kunde börja odla sin egen mat och få belöning när det växt klart. Istället för att äta upp fröna här och nu planterade någon istället fröna och fick mångdubbelt tillbaka. Jordbruket uppfanns av en person som av allt att döma uppfyllde kriterierna för hur en framgångsrik person tänker och agerar.

9. Medelsvensson ser på pengar genom sina känslomässiga glasögon. Rika människor tänker på pengar rationellt

En person som normalt anses vara välutbildad och framgångsrik kan snabbt bli förvandlad till en rädsloorienterad varelse med tunnelseende som har ett enda finansiellt mål och det är att gå i pension så smidigt som möjligt. Att sitta av tiden fram till pensionen helt enkelt. Dessa människor är starkt överrepresenterade på vissa myndigheter om man frågar småföretagare. De som är rika ser pengar för vad det är, och inser även vad det inte är, genom sina rationella glasögon. De framgångsrika vet att pengar är ett verktyg som ger handlingsfrihet och möjligheter.

10. Medelsvensson tror att man måste ha mycket pengar för att tjäna mycket pengar. Rika människor använder andras pengar för att bygga upp sin rikedom

Linjärt tänkande får människor att anta att man behöver mycket egna pengar för att kunna få mycket avkastning. Rika personer är istället beredda att finansiera sin framtid via andras fickor.

Rika personer vet att de egna tillgångarna inte behöver vara så stora eftersom man inte personligen måste ha råd med något för att kunna investera. Att det inte finns tillräckligt med kronor på det egna kontot är inte relevant för Rika personer. Istället fokuserar dom på om något är värt att köpa, investera i eller driva och utveckla. Finansieringen löser sig när man väl kunnat sälja in målet och kan övertyga andra om vilka avkastningsmöjligheter det finns för den möjlighet man upptäckt.

11. Medelsvensson (och nobelpristagare inom ekonomi) tror att marknaden drivs av logik och strategi. Rika personer vet att de drivs av känslor och girighet

Framgångsrika investeringar på aktiemarknaden handlar inte bara om någon avancerad matematisk formel som bygger på att människor är rationella och marknaden alltid i alla lägen och på alla nivåer är effektiva. De Rika människorna vet att det är de primitiva känslorna som driver de finansiella marknaderna som rädsla och girighet. De tar med detta i beräkningen av alla transaktioner och trender de observerar. Denna människokännedom som också återspeglar sig på de finansiella marknaderna ger de rika människorna en strategisk fördel som gör att de kan öka sin rikedom med hävstångseffekter -som Warren Buffett och George Soros. Tvärtemot vad Chicagoskolans nobelpristagare inom ekonomi påstår i sina modeller och teorier som lärs ut som sanningar på Universitetens ekonomiutbildningar.

12. Medelsvensson tycker att egoism är förkastligt. Rika anser att egoism är en dygd.

Rika människor försöker göra sig själva lyckliga. De låtsas inte försöka rädda världen. Problemet är att medelsvensson ser detta som negativt – och det gör att dom förblir fattiga enligt Siebold. Om du inte tar hand om dig själv först, är du inte i stånd att hjälpa någon annan. Du kan inte ge det du inte har. Eller som man får höra under säkerhetsgenomgången på flyget: ”Sätt på syrgasmasken på dig själv först, hjälp sedan andra”.

13. Medelsvensson fokuserar på att spara pengar. Rika människor fokuserar på att tjäna pengar

Rika personer räknar på hur mycket de kan tjäna när de tar en risk. En medelsvensson tänker hur mycket den kan förlora vid en risk.

14. Medelsvensson tycker att rika människor är snobbar. Rika vill bara umgås med likasinnade

 

Anledningen till att rika håller sig för sig själva i slutna sällskap, klubbar och föreningar är inte i första hand på grund av någon elitism, vilket medelsvensson är övertygade om. De vill helt enkelt inte bli smittade av de tankesätt och värderingar som håller människor tillbaka i medelklassen. De vill slippa att behöva motivera sin livsstil och sina perspektiv på världen och människor. Anledningen till att man pratar nedsättande om rika människor beror på avundsjuka. Det är precis som i skolan där de s.k. coola killarna hackar på "töntarna" för att de egentligen själva skulle vilja vara bra och framgångsrika i skolan. Men eftersom de inte håller måttet måste de demonisera och förlöjliga de som pluggar och är duktiga i skolan. En väldigt grundläggande psykologisk försvarsmekanism. På samma sätt fungerar det när Medelsvensson föraktar de rika, det är också på grund av avundsjuka, rädsla och bristande självförtroende. Därför vill man distansera sig från de rika för att kunna motivera sitt val att fortsätta på den trygga medelsvenssonvägen i livet.

För att bli rik måste man ta risker, medelsvensson är livrädd för risker. Man skyller på att rika är lyckligt lottade och att dom haft tur när det oftast handlar om hårt arbete, risktagande och självförtroende att gå sin egen väg istället för att rätta in sig i ledet och följa Jantelagen bokstavligt som om det var en bibel. Medelsvensson förväntar sig att få saker serverade på silverfat av stat eller arbetsgivare. Det är alltid någon annan som ska lösa problemen. Detta är särskilt utmärkande i kulturer där socialism varit kärnan i den politiska makten och styret under en längre tid. Människor har blivit hjärntvättade att förvänta sig att andra ska ta hand om ens problem. Det är inte bara i Sverige, där Sossarna drillat generationer till att bli goda och lydiga arbetsmyror på storföretag, som socialismen skapat en mentalitet av att andra ska lösa ens problem. Jag ser samma fenomen på mina resor i Vietnam och Kambodja som präglats av kommunism. Det kommer ofta fram medelålders till äldre människor som vill ha pengar utan motprestation (tiggare) och de förväntar sig att få pengar för att de är olyckligt lottade, det är så synd om dem på grund av diverse anledningar och därför ska NÅGON ANNAN hjälpa dom, istället för att dom tar tag i problemet själva.

Jag ser en tydlig skillnad i värderingar och mentalitet hos de yngre generationerna. Kambodja är inte längre kommunistiskt och Vietnam har de senaste 20 åren börjat växla över från kommunism till modern kapitalism enligt Kinesisk förebild. Här har de yngre förmågorna istället börja tänka som entreprenörer och försöker sälja saker för att skaffa pengar istället för att bara tigga. Man försöker alltså förbättra sin livssituation genom AKTIVITET istället för PASSIVITET. Grundfelet i den kommunistiska ideologin är att det skapar PASSIVA MÄNNISKOR vilket leder till kontinuerligt krympande ekonomier. De rika tar saken i egna händer. Man tar tjuren vid hornen och löser problemen i livet på egen hand, vilket automatiskt skapar framgång och rikedom. 

15. Medelmåttiga människor har en lotterimentalitet. Rika människor har en handlingsmentalitet

Medan den stora massan väntar på att pricka in rätt rad på lotto eller stryktipset jobbar de rika människorna med att lösa problem. Medelsvensson förlitar sig på slumpen medan Rika förlitar sig på sig själva. Medelsvensson väntar på att Gud, Staten, eller Chefen ska lösa problemen. Det är medelklassmänniskornas sätt att tänka som föder denna attityd till hur man ska vara och förväntas leva som gör att tiden springer ifrån dom, medan de står kvar och stampar och undrar varför ingen hjälper dom att bli rika.

Sammanfattning av de 15 punkterna som gör Rika människor Rika • Medelsvensson tror att PENGAR är roten till allt ont. Rika människor tror tvärtom att FATTIGDOM är roten till allt ont.
 • Medelsvensson tror att vägen till rikedom präglas av formell utbildning. Rika människor är övertygade om att den rätta vägen är att själv leta reda på exakt den information dom behöver för stunden.
 • Medelsvensson tjänar pengar på att jobba med saker dom inte gillar. Rika människor följer sin passion
 • Medelsvensson lever över sina tillgångar. Rika personer lever under sina
 • Medelsvensson längtar tillbaka till den gamla goda tiden, Rika människor drömmer om framtiden
 • Medelsvensson blir hellre underhållna än utbildade. Rika människor blir hellre utbildade än underhållna
 • Medelsvensson sätter upp låga mål så att de aldrig blir besvikna. Rika människor sätter målet högre än ribban och klarar därmed höjden
 • Medelsvensson tror att man måste GÖRA något för att bli rik. Rika personer tror att man måste BLI någon för att uppnå rikedom
 • Medelsvensson ser på pengar genom sina känslomässiga glasögon. Rika människor tänker på pengar rationellt
 • Medelsvensson tror att man måste ha mycket pengar för att tjäna mycket pengar. Rika människor använder andras pengar för att bygga upp sin rikedom
 • Medelsvensson (och nobelpristagare inom ekonomi) tror att marknaden drivs av logik och strategi. Rika personer vet att de drivs av känslor och girighet
 • Medelsvensson tycker att egoism är förkastligt. Rika anser att egoism är en dygd.
 • Medelsvensson fokuserar på att spara pengar. Rika människor fokuserar på att tjäna pengar
 • Medelsvensson tycker att rika människor är snobbar. Rika vill bara umgås med likasinnade
 • Medelmåttiga människor har en lotterimentalitet. Rika människor har en handlingsmentalitet

hur rika människor tänker annorlunda än medelsvensson och orsakerna till varför rika människor blir rika - en bok av Steve Siebold

10 Apr 2015


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Musikdistributör som gillar AI-genererad musik från t.ex. Suno och Udio.


Alternativ skatteadministration för Amazon-säljare


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se