Stäng
Vad är momsen på utbildning?Moms på utbildning. Vilken moms är det på utbildningar? Vad har Sverige för moms på en utbildning? Vilken momssats ska man fakturera med när man säljer utbildningar? Är utbildning momsfritt? Hur fakturerar man utbildningsverksamhet till Högskolor och Universitet?

Utbildningsmoms

Momsen för utbildningar är lite förvirrande. Det är möjligt att driva en verksamhet som har både momsbefriad och momsbelagd utbildning samtidigt. De flesta företag som tillhandahåller utbildning(ar) ska vanligtvis lägga på 25% moms när man fakturerar sina tjänster. För mottagaren (uppdragsgivaren) gäller det att hålla koll på om den inköpta utbildningen är en del av sin momsbefriade eller momspliktiga verksamhet. Är utbildningen för hela verksamheten som har 50% momsfri andel då kan du bara dra av 50% av momsen på den inköpta utbildningen, resten av momsen måste du bokföra som en kostnad i detta fall. Mer info om blandad verksamhet och utbildning finns här i Skatteverkets info pdf Moms vid utbildning.

Vad räknas som en utbildning inom moms? 

Kortfattat kan man säga att utbildningar som inte innebär personaluthyrning (25%) är utbildning med 0%/6% moms. De allmänna skolutbildningarna är momsbefriade men extern lärare fakturerar normalt med 25% moms. Utbildning av personer som ska utöva en idrott har 6% moms. Övriga utbildningar som företag/konsulter håller i har 25% moms.

Momsbefriade utbildningar

Grundskola, Gymnasieskola, Högskoleutbildning. Här ingår också friskolor, SFI, Komvux och liknande. Det går även att beskriva det som att all utbildning som sker med stöd av Lag är momsbefriade.

En del utbildningar som får studiestöd inom ramen för studiestödslagen samt studiecirklar som leds av studieförbunden.

OBS! Även varor och tjänster som ingår i själva utbildningen är momsfria.

Den som är ansvarig för en momsfri utbildning kan outsourca delar av utbildningen och den konsultens/lärarens utbildningstjänst blir då också momsbefriad, men då måste företaget som kommer in och håller i den utbildningen sköta den helt själv. Uppdragsgivaren får inte styra innehåll och metoder för då blir det samma sak som när man hyr in lärare från ett bemanningsföretag - alltså 25% moms. Utbildningskonsulter till studieförbund måste alltid lägga på 25% moms.

Utbildning med 25% moms

Uppdragsutbildning - vilket innebär att arbetsgivaren/organisationen anvisar en utbildningsplats åt en anställd hos ett utbildningsföretag (Personalutbildning). Om arbetsgivaren själv bedriver momsbefriad utbildning där personalen anvisas en plats blir den utbildningen också momsbefriad.

Konsult - vilket innebär att företagaren hyr ut sig själv, eller sina anställda, som t.ex. lärare där kunden har ansvaret för arbetsledning och styr vilka arbetsuppgifter som ska utföras eller vilka ämnen som ska behandlas under utbildningen.

Pensionerad lärare - Idag har det blivit vanligt att pensionerade lärare och lektorer fortsätter att vara verksamma på deltid och fortsätter att undervisa i kurser efter att man egentligen passerat pensionsåldern. I de fall man fortsätter att göra det inom ramen för Högskolan/Universitetet och får lön direkt därifrån blir det som en vanlig löntagare, fast med speciella regler och sociala avgifter för 66+. Men om läraren börjar sälja sin utbildning via sin enskilda firma eller AB blir det fakturering av utbildningstjänst med eller utan moms.

Det som styr om du som "Konsultlärare" ska fakturera med eller utan moms till Universitet/Högskola/Gymnasium/Grundskola styrs av hur utbildningen är upplagd och utförd. Har du själv hand om utbildningen, lägger upp den själv efter egen planering ska du fakturera UTAN MOMS. Om universitetet styr vad som ska läras ut och hur utbildningen ska utformas blir det MED MOMS för att du räknas som en inhyrd lärare, precis som för en lärare som hyrs ut via ett bemanningsföretag.  

Sammanfattning lärare som säljer utbildning till Högskolor etc

SJÄLVSTÄNDIG LÄRARE - Du har eget ansvar för utbildningen = EJ MOMS.

INNHYRD PERSONAL - Uthyrning av personal blir det när skolan ansvarar för arbetsledning, bestämmer arbetsmetoder och definierar arbetsuppgifterna = MED MOMS.

Det är många som tror att man ska fakturera utan moms för att man genomför en utbildning inom en momsbefriad verksamhet men detta är alltså fel enligt Skatteverket. Som sekundär källa för att bekräfta detta kan du även läsa Uppsala Universitets vägledning under rubriken "Ska leverantörer av utbildning debitera moms?".

Eller med andra ord, du som pensionerad eller extern lärare som går in och tar hand om en utbildning som Grundskola, Gymnasieskola eller Högskola/Universitet ANORDNAR ska lägga på 25% moms på fakturan till Universitetet. Tänk så här; kursen finns redan och du vikarierar bara för en annan lärare fast via din enskilda firma, då ska du lägga på 25% moms.

Skapar du en helt ny kurs, planerar undervisningen och tar fram utbildningsmaterial till studenterna kan det bli fråga om momsfri fakturering t.ex. Du är redovisningsekonom och håller en sommarkurs i bokföring och bokslut i Universitetets lokaler men sköter egentligen allt själv via ditt företag, då fakturerar du Universitetet utan moms.

Personligen tycker jag att det borde vara precis tvärt om rent logiskt, ersätter man en sjukskriven lärare men tar betalt via sin enskilda firma men allt sker inom Universitetet enligt normala rutiner borde faktureringen bli momsfri eftersom man så att säga är inuti den momsfria utbildningen - precis som "vanligt folk" tänker. Är man helt extern och håller en sommarkurs i bokföring där enda kopplingen till Universitetet är att man är i deras lokaler borde det vara fråga om vilken försäljning av tjänst som helst som en enskild firma säljer till extern part och därmed borde det DÅ BLI 25% moms för att det är en vanlig försäljning av tjänst. När man fakturerar alla andra momsbefriade verksamheter så har deras momsbefriade status inget att göra med hur du som enskild näringsidkare ska fakturera, du fakturerar som vanligt. Men i den här situationen med "statliga skolor" ska man plötsligt ta hänsyn till hur förhållandet med och till kunden är. Jag förstår att många är förvirrade av detta och ärligt talat förstår jag inte riktigt själv hur Skatteverket resonerar, men så här ser reglerna ut just nu. Det är en märklig konstruktion om man sätter det i relation till alla andra momsregler och situationer.

Förslag till Skatteverket: Extern lärare som fakturerar via sitt företag ska alltid lägga på 25% moms oavsett omständigheter och upplägg. Så borde det också vara enligt logikens alla regler. Jag tror att Skatteverket har slagit knut på sig själva när man kommit fram till denna dystopiska tolkning av momsreglerna inom det statliga skolsystemet.

Övriga utbildningar som ges av företag och som inte är en del av det allmänna utbildningssystemet, t.ex. Körkortsutbildning faktureras med 25% moms.

Företag som hyr ut personal (bemanningsföretag) ska alltid fakturera med 25% moms även om man hyr ut en person som ska vara lärare i t.ex. Grundskolan.


 


Utbildning med 6% moms

Idrott och utbildning blir mer komplicerat. Är du Yoga-ledare eller Gym-tränare ska du fakturera dina tjänster (din utbildning) med 6% moms i strid mot den generella regeln att självständiga företagare ska fakturera med 25%. Detta beror på att utbildning av deltagare som själva ska utöva idrotten hamnar inom idrott och får därför 6% moms. Utbildar du mer teoretiskt en lärare för att vara lärare i Yoga blir det 25%.

Teoretisk utbildning av lärare har 25% moms även om det är lärare som ska undervisa inom idrott på något sätt. Det är bara när en lärare utbildar en elev som ska utföra idrotten som det blir 6%. Tränarutbildningar inom t.ex. fotboll får därför 25% moms, med andra ord ska den som utbildar fotbollstränare fakturera sina tjänster med 25% moms.

Om du utbildar en spelande tränare då? Då prickar du in ytterligare ett hål i momslapptäcket och får välja 6% eller 25% tills att det avgörs i en domstol. Det troliga är dock att slutsatsen kommer bli 25%, eftersom utbildningen i första hand avser att utbilda tränare in sin roll som tränare snarare än som spelare.

Hur vet man vilka aktiviteter som räknas som idrotter där man kan fakturera deltagarna som senare ska utöva idrotten med 6%? Läs mer om detta här i: Vilka idrotter har 6% moms?

När det gäller aktiviteter där hästar är inblandade är det ännu mer komplicerat och förvirrande. Turridning är inte idrott och får 25% moms medan ridläger har 6% moms på just den delen som handlar om ridandet. Om du är hästtränare som tränar hästarna och inte människorna räknas det inte som idrott utan det blir 25% moms - även om hästen senare enligt alla definitioner utövar en idrott. Det är bara människor som kan utöva idrott med 6% inom momsområdet.

Sedan kommer dock ett undantag till i form av Agility där man i domstol kommit fram till att det är 6% moms trots att hunden inte kan utöva 6% moms. Antagligen har man dragit slutsatsen att människan inblandning i aktiviteten är så omfattande att det även är en människa med i själva idrottsutövandet och därför hamnar det inom idrott med 6% moms. Om man utbildar häst och hoppryttare samtidigt bör det alltså bli fråga om samma situation som för Agility - 6% moms. Det gäller alltså att hålla koll på om man mest utbildar människan, hästen eller båda samtidigt..

Bokföra köp av utbildning 

Inköp av momsbefriad utbildning:

Beskrivning Konto Debet Kredit
Utbildning 7610  1000  
Företagskonto 1930    1000

 

 Inköp av momspliktig utbildning:

Vill du också testa att göra en utbildningsvideo med AI-hjälp?
(Jag är partner med Synthesia)

Beskrivning Konto Debet Kredit
Utbildning 7610  1000  
Redovisningskonto för Moms 2641  250  
Företagskonto 1930    1250

Du kan även bokföra på 6590/91 om du vill.

Du får bara bokföra momsen som avdragsgill, alltså boka den på 2641, om utbildningen är nödvändig för ditt företag. Säljer du programmeringstjänster och går en utbildning i massage kan du få svårt att få igenom avdraget av momsen och får bokföra allt som en kostnad på 7610. 

Bokföra försäljning av utbildning

Försäljning av momsbefriad utbildning:

Beskrivning Konto Debet Kredit
Utbildningsförsäljning 3010   1000
Företagskonto 1930 1000  

 

Försäljning av momspliktig utbildning:

Beskrivning Konto Debet Kredit
Utbildningsförsäljning 3010   1000
Redovisningskonto för Moms *2611   250
Företagskonto 1930 1250  

*Om det är 6% moms använder du 2631.

 

Läs även:

Moms på Yoga och träningskurser

Hur fakturerar man momsbefriade organisationer?

Bokföra köp av utbildning på DVD eller Blu-ray

Skatteverkets ställningstagande om utbildning och personaluthyrning

GUIDE - Bokföring och momsdeklaration vid tjänsteförsäljning

 

 

12 Aug 2017


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se