Stäng
Vilka aktiviteter är idrott med 6 procent moms?Idrott och moms. Vad är idrott i momssammanhang? Vad är momsen på idrott? Hur avgör man om en idrott har 6% eller 25% moms? Vilka idrotter har 6 procent moms?

Paintball - Idrott (6%) eller Rekreation (25%)?

Kort svar: Det är mer korrekt att fakturera med 6% för att det är idrott/sport än att se det som nöje/rekreation med 25%.

NY UPPDATERING 2018-12-15: Paintball ÄR idrott!

(se förklaring längst ned)

Motivering till vad som är idrott

Man får enligt Skatteverket anta att alla typer av verksamheter som är anslutna till Riksidrottsförbundet är idrott enligt Lag (2004:200) om mervärdesskatt (ML).

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.6/322551.html

För de som inte ingår i Riksidrottsförbundet måste man göra en individuell prövning i varje enskilt fall. Vilket i verkligheten betyder en godtycklig bedömning beroende på handläggarens dagsform m.m.

Man har dock några kriterier att luta sig mot baserat på Riksidrottsförbundets idéprogram t.ex. Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra och Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Skillnaden mellan Idrott vs Rekreation/Nöje är ofta ett svårt gränsdragningsproblem. Det är aktivitetens syfte som är avgörande, inte besökarens/deltagarens syfte.

Att en verksamhet innebär fysisk aktivitet innebär inte per automatik att det är idrott. Syftet måste vara motion, sport eller idrott.

De aktiviteter som har ett annat syfte än motion och tävling ska inte anses vara idrott. Om verksamheten i första hand är till för att öka det mentala välbefinnandet ska det inte heller vara idrott, men här har man gjort undantag för bl. a. Yoga.

Flerfunktionsanläggningar för barn har via domstol blivit bedömd som ej idrott enligt Kammarrätten. Anläggningarna skulle ge en attraktiv, utmanande och spännande miljö där barn skulle få möjlighet till fysisk aktivitet och tävla. Aktiviteterna bestod av  klättervägg, hoppborg, hinderbana, bungy-dump och en lekhage. Detta tycker jag personligen uppenbart är att anse som idrott men domstolen har gjort en annan bedömning. Detta är speciellt intressant för bedömningen av Paintball, eller anläggningar där Paintball ingår. 

Speciellt eftersom Skatteverket just bedömt precis exakt hinderbana som idrott med 6% moms:

"Hinderbana

En hinderbana är en typ av anläggning där utövaren ska ta sig genom ett antal fysiska hinder enligt särskilda regler. En hinderbana som huvudsakligen ska användas för att träna styrka, kondition, smidighet och koordination får anses vara till för att utöva idrott."

Nu finns det ingen logik längre, Skatteverket kastar tärning och låter slumpen avgöra vad som får 6% moms.

Gokart har blivit klassificerad som idrott vilket man kan ha synpunkter på.

Jazzdans, Workout och Kampsport är idrott men vanlig dans i folkets park, på restaurang/nattklubb eller nöjesfält är inte idrott. Här börjar det bli svårt att se någon logik.

Äventyrsbad är inte idrott men vanlig simning är idrott.

EU-direktiv och Lagen om mervärdesskatt

För att avgöra vad som är idrott och vad som inte är det måste man både ta hänsyn till svensk lagstiftning och praxis samt följa EU:s riktlinjer och direktiv. 

Ordalydelserna mellan direktivet och mervärdesskattelagen skiljer sig dock åt. Framförallt utformningen av reducerad skattesats har fått en vidare betydelse i mervärdesskattelagen än vad som framgår av ordalydelsen i mervärdesskattedirektivet. Det finns varken i mervärdesskattedirektivet eller mervärdesskattelagen en definition av vilka tjänster som omfattas av idrottsområdet.

Slutsatsen, baserat på direktiv, lag och avgöranden, blir att undantaget från skatteplikt i mervärdesskattelagen torde vara förenlig med EU-rätten. Dock finns det risk att mervärdesskattelagen givit privata aktörer vidare rättigheter än vad mervärdesskattedirektivet åsyftat. Detta har även antytts av Högsta förvaltningsdomstolen. Tillämpligheten i Sverige av lagrummen är beroende av syftet med aktiviteten, det fysiska utövandet och i viss mån förutsättningarna för utövaren. En helhetsbedömning ska göras. Syftet med aktiviteten bedöms endast utifrån aktiviteten och inte utövaren. Vid multisportanläggningar måste dock den genomsnittlige konsumentens uppfattning beaktas enligt Europeiska Unionens dom- stol.

Det finns också anledning att tro att vi i Sverige har en reducerad momssats på 6% i för många fall och klassificerar fler aktiviteter som idrott än vad som är tänkt, speciellt i ett EU-perspektiv:

“Det finns inget som tyder på att idrottslig verksamhet ska tolkas på annat vis än hur det tolkats i svensk rätt. Däremot är det inte klart huruvida artikel 98 jämte bilaga III p. 13 mervärdesdirektivet är korrekt implementerad i 7 kap. 1 § 3 st. 10 p ML. Risk finns att svensk rätt ger undantaget för bred tillämpning.” 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:682064/FULLTEXT01.pdf, s43.

Är Paintball idrott?

Med detta sammantaget kan man dra slutsatsen att Paintball uppfyller alla kriterier för att vara en idrott men att man samtidigt kan hävda att det är mer av rekreation/nöje med 25% moms för att det är mer äventyr och nöje och syftet inte i första hand är att motionera. Men eftersom det finns ett tävlingsmoment och passar in på “Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning” lutar det över till idrott.

Det finns därför goda möjligheter att få Paintball fastställd som idrott, men det kommer krävas att någon driver det i domstol och att man säljer in det bra och övertygande för att få en specifik prejudicerande vägledning för just Paintball. Fram tills dess blir det en individuell bedömning för varje företag som frågar Skatteverket.

För att det ska kunna klassas som idrott måste syftet vara motion eller tävling. Det är fullt möjligt och realistiskt att framföra argumentet att man håller på med paintball i motionssyfte precis som Yoga eller Kampsport.

Som argument kan man framföra att paintball banan har tydliga inslag av en hinderbana och att idrott ursprungligen härstammar från militärövningar för att träna soldater för strid, och senare för att träna arbetarna för industriarbete, varför paintball egentligen bör ses som allra närmast kärnan och ursprunget till idrottsaktiviteter och därför utan tvekan måste klassificeras som idrott.

Rent logiskt är det väldigt svårt för Skatteverket eller domstolar att argumentera emot 6 procent på paintball med ovanstående motivering.

Om man bortser från tidigare bedömningar och domslut och börjar med en blank sida och tittar på vad paintball är och vad idrott är och hur det uppstod så blir det 6 procent för Paintball för att det är mer idrott än det mesta annat som godkänts som idrott t.ex. Yoga och Jazzdans.

För att ytterligare styrka definitionen av paintball som idrott kan man hänvisa till att Irländska skatteverket har bestämt att Paintball ska ha reducerad momssats på 9% där. Eftersom samma övergripande regelverk gäller inom hela Europa är detta en bra indikation på att reducerad momssats är mest korrekt:

http://www.revenue.ie/en/tax/vat/rates/decision-detail-05045.jsp

Slutsatsen är alltså att du bör använda 6% moms. Om en handläggare på Skatteverket tycker att det ska vara 25% i ditt fall har du goda skäl, argument och möjligheter att få det till 6% moms.

Detta ÄR idrott:

Aerobics, Simning, Gokart, Jazzdans, Kampsport, Skidåkning, Pilates, Aktiv Qigong, Simskola (både för barn och vuxna), Styrketräning, Tai-Chi, Turridning hos ridskola, Workout, Yoga, Trampolinpark.

Detta är INTE idrott:

Anläggning för barn, Babysim, Äventyrsbad, Bailine, Folkdans, Dans på klubb/restaurang/nöjesfält, Biljard på Pub, Fotbollsgolf, Golfsimulator, Flygsimulator, Passiv Qigong, Rytmikdans, Skoteråkning, Turkiskt bad, Turridning i terräng, Äventyrsbanor.

Uppdatering 2018-03-12: Skatteverket har nu kommit fram till att Paintball inte bör ses som idrott med 6% utan ska faktureras med 25%. Skatteverket tycker att Paintball i första hand "bedrivs som rekreation, förströelse eller nöje" och inte idrott trots förekomsten av tävlingsmoment. Vi har återigen en märklig motivering att det beror på att banorna är "olika utformade", har "olika storlek och inriktning". Så om Gokartbanorna har olika storlek och utformning är inte det heller idrott då Skatteverket?

Alea iacta est..

 

NY UPPDATERING 2018-12-15: Paintball ÄR idrott!

Jag fick precis besked från de som ställde frågan om Paintball och som gav upphov till specialfokuseringen på Paintball på den här sidan.

HFD verkar ändra "Skatterättsnämndens förhandsbesked” på löpande band men de flesta företagare ger upp när de fått stopp hos en s.k. expertinstans som Skatterättsnämnden.
Det var modigt av Eterbrus att gå hela vägen och få ner det till 6%!
Jag visste att det fanns möjlighet om någon vågade “sälja in det” på rätt sätt hos en domstol.
Men det är inte många som vågar ge sig på både Skatterättsnämnden OCH Skatteverket samtidigt, men det gick vägen.
"Frågan i målet är om reducerad skattesats ska tillämpas för omsättning av paketerbjudanden som inkluderar entré till en paintballanläggning och utrustning för att spela paintball."

Skatterättsnämnden fann att bolagets tillhandahållanden inte skulle omfattas av den reducerade skattesatsen för tjänster inom idrottsområdet.

Skatteverket ansåg att förhandsbeskedet skulle fastställas (=25%).

"Högsta förvaltningsdomstolen ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarar att mervärdesskatt ska tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för omsättning av paketerbjudanden för att spela paintball på bolagets anläggning."

Domslut: HFD Mål nr 3405-18

Där ser man.

 

 

 

25 Dec 2016


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se