Stäng
Moms på YogaretreatMoms på yoga och yogaretreat

Yogaretreat och moms. Vad är momsen på yogavandring? Hur mycket moms ska man fakturera med för yoga-retreats? Ska momsen delas upp om man säljer mat, logi och aktivitet i ett paket? Vilken momssats ska användas om jag säljer ett paket bestående av yoga och logi? Spelar det någon roll vilken typ av yoga det är för momsen? Ska momsen delas upp per varje aktivitets momssats eller faktureras med en momssats enligt den moms som gäller för majoriteten av det som ingår i paketet?

Yoga-moms

”Hej,

tack för bra beskrivning av moms på idrott och specifikt yogaKan du ge guidning i hur ett yogaretreat skall momssättas? Behöver jag dela på yoga, mat och boende? Eller stämmer det moms baseras på den del som är största kostnaden?

Jag kan säga hur det blir men behöver mer info då yogagrejer är rörigt inom moms. Kan du ge exempel på hur detta marknadsförs t.ex. på din hemsida? Kan kund köpa yoga eller logi separat eller är det bara hela paketet som erbjuds? Vilken typ av yoga är det? Fokus på gymnastiska övningar eller meditation och avslappning?

Retreatet har vi gjort reklam för på hemsida, Facebook och på de klasser som vi håller. Kund köper ett paket som innehåller yoga, mat och boende.

...

Yogan är fysisk med fokus på rörelse.”

Olika momssatser på Yogaretreat

Det kan faktiskt bli fråga om många olika momssatser för detta. Det kan blir 6% (idrott), 12% (hotellmoms) eller 25% (vanlig tjänst). 

Är det verkligen ett paket eller flera olika tjänster?

När man säjer ett paket med logi, mat och någon aktivitet t.ex. yoga måste man bedöma om det är ETT eller FLERA tillhandahållanden. Säljer du bara paketet eller säljs även det som ingår i paketet separat var för sig?

Erbjuder du även logi utan yoga, då säljer du även logi separat och då bör man dela upp faktureringen även av paketerbjudandet i minst en logirad och en yogarad och dessutom använda individuell momssats för varje del. Vilket innebär 12% moms för logi och 6% eller 25% moms för yoga.

Är det samma moms på alla typer av Yoga?

Eftersom det finns flera olika typer av yoga kan det bli fråga om olika momssatser. Det som avgör är om just din yoga blir idrott från ett momsrättsligt perspektiv. Är det inte idrott (6%) blir det 25% moms.

För att en aktivitet ska få idrottsmoms måste SYFTET med aktiviteten vara att utöva motion, sport, tävling eller idrott. Att man rör på sig innebär inte per automatik att det är idrottsmoms, det är syftet som avgör.

Så hur vet man om det är fråga om idrott från ett momsperspektiv?

Detta är tyvärr väldigt rörigt och logiken bakom bedömningarna lämnar en hel del i övrigt att önska. Olika domslut slår åt olika håll och dessutom måste man ta hänsyn till att vi lyder under EU:s momsdirektiv som har en snävare syn på vad som bör få reducerad moms jämfört med svensk praxis. Vad som är idrott kan alltså bero mycket på vem det är som tolkar situationen. Här kan ni läsa mer om svårigheten att avgöra vad som är idrott.

När det gäller yoga så har Skatteverket helt enkelt gjort ett ställningstagande där man väljer att tolka all yoga som fokuserar på gymnastiska övningar, rörelse och styrka som idrott med 6% moms. Man har även förtydligat att Hathayoga, Kundaliniyoga och aktiv Qigong ska räknas som idrott med 6% moms (Vad är idrott enligt ML?).

Vilka olika momssatser är det på de olika delarna av ett yogaretreat?

  • Mat: 12% moms.
  • Logi: 12% moms.
  • Yoga (fokus på rörelse/gymnastik/idrott): 6% moms.
  • Yoga (fokus på meditation/avslappning/mentalt välbefinnande): 25% moms.

MEN om du bara erbjuder paketlösningen och inte säljer något separat också blir det bara ETT tillhandahållande och en sammansatt tjänst där man använder EN momssats för hela paketet. Här blir det då en mer eller mindre svår bedömning för att avgöra vad som är tyngdpunkten i paketet. Är det mest yoga, mest logi eller mest restaurang?

Skatteverket arbetar efter följande riktlinjer när de bedömer om det är ok att fakturera hela paketet med bara en momssats:

1. En del i paketet är uppenbart den huvudsakliga aktiviteten/erbjudandet medan övriga delar är underordnade.

2. Delarna i paketet har ett nära samband och det är rimligt att se alla delarna som ett gemensamt erbjudande.

 

Mer specifikt anser Skatteverket att det är ETT paket och EN momssats om alla dessa fyra punkter är uppfyllda:

 

  • De olika delarna saknar självständigt värde för den ”genomsnittlige köparen” SEPARAT från paketet.

 

  • De olika delarna marknadsförs som ETT tillhandahållande.

 

  • Det är ETT TOTALPRIS för samtliga delar gentemot köparen.

 

  • Köparen kan INTE VÄLJA BORT NÅGON DEL av säljarens erbjudande.

 

De fyra punkterna hjälper dock oss inte att avgöra vilken momssats som du ska fakturera paketet med.

Gör du reklam på t.ex. hemsidan där du sätter ut olika priser för olika delar bör du även dela upp faktureringen av paketet på olika rader med olika momssatser.

För de fall där en eller flera av punkterna inte är uppfyllda måste det göras en individuell bedömning av just ditt erbjudande. Här blir det lite som att kasta tärning beroende på vilken handläggare du pratar med på Skatteverket. De flesta vill antagligen fakturera med så låg momssats som möjligt för att kunna hålla lägre pris mot kund.

Med hjälp av beskrivna kriterier kan man då anpassa sitt erbjudande så att man kan fakturera med en lägre momssats. Antingen viktar man om fokuset på yogan till fysisk rörelse för att kunna fakturera paketet med 6% moms. Eller om man har ett retreat med fokus på meditation, mindfulness och välbefinnande (som faktureras med 25% moms) kan man vikta om erbjudandet mot logi där yogan är underordnad ”hotellvistelsen”. Då kan ni fakturera ”hotellpaketet” med 12% moms. Detta kräver då att man ändrar marknadsföringen, hemsidan och övriga ”dokument mot kund” så att mat och/eller logidelen lyfts fram som det egentliga erbjudandet. Man kan även lägga in fler delar i paketet som spa-möjligheter, bad, bastu, vandringar, vinprovning, utbildning, filmvisning, gästföreläsningar m.m. för att ”förminska” yogadelen så att det blir ”tydligare” att det är ett logierbjudande man i huvudsak säljer. Men om det går att köpa en eller flera av dessa extratjänster separat bör dessa delar specificeras separat i paketfakturan. De bör inte räknas som en integrerad del av paketet i dessa fall.

Detta är dock inte ristat i sten. Enbart förekomsten av separat fakturering och prissättning ska inte vara avgörande för bedömningen utan bara vara ”indikationer” på att det kan röra sig om flera olika tillhandahållanden enligt (C-349/96 CPP punkt 31, C-117/11 Purple Parking punkt 34, C-224/11 BGZ Leasing punkt 44 och C-18/12 Zamberk punkt 32). Separata tjänster som även ingår i paket kan i vissa fall ändå bedömas som ETT tillhandahållande (C-276/09 Everything Everywhere punkt 23 och C-425/06 Part Service punkt 51).

Här måste man också ta hänsyn till VEM det är som säljer paketet? Är det ett hotell som börjat med yogaretreat, då är det lättare att vikta om det mot ett logierbjudande. Är det en yogaklubb som börjat erbjuda yogaretreat där man hyr in logi från en annan aktör? Då blir det svårare att argumentera för att det är logidelen som står i fokus för erbjudandet.

Hur blir momsen för ditt yogaretreat?

I ert exempel handlar det om fysisk yoga med fokus på rörelse medan logi och mat verkar vara underordnade i ditt fall, men ändå klart relaterade till varandra, då det är fråga om just ett yogaretreat.

Hur stor intern kostnad varje del av paketet har spelar mindre roll, utan det är syftet och den huvudsakliga aktiviteten i paketet som avgör. Därför spelar det roll hur paketet marknadsförs och vilken del i paketet som lyfts fram som det huvudsakliga erbjudandet.

Om mat och logi lyfts fram som ”halva erbjudandet” kan man dela upp faktureringen på 6% och 12% moms om man vill vara på den säkra sidan.

Men eftersom regelverket och Skatteverkets tolkningar tillåter EN momssats för paketlösningar där SYFTET har en tydlig tyngdpunkt (Yoga) öppnar det för att det skulle vara lika korrekt att fakturera med bara yogans momssats.

Det är lika korrekt att bara tillämpa hotellmoms om man föredrar det. För de som hyr ut avlägsna stugor eller anläggningar landar oftast slutsatsen i att man erbjuder logi i första hand och har ”klistrat på” yoga som sekundär aktivitet för att locka fler kunder. Då blir slutsatsen 12% moms för hela paketet.

Slutsats: Det är, baserat på den info jag fått, uppenbart att det är fråga om ett paketerbjudande som kan faktureras med en enda momssats i detta fall. Momssatsen blir 6% eftersom fokuset ligger på fysisk yoga med rörelser snarare än meditation och avslappning. Mat och logi är underordnade beståndsdelar. Du kan därför fakturera hela yogaretreat-paketet med 6% moms.

Yogaretreat utomlands

Anordnar du som svenskt företag Yogaretreats i annat land räknas det vara omsatt i det landet det äger rum. Det blir som att sälja något på mässa utomlands, eller hyra ut rum på hotell i annat land, vilket kräver momsregistrering i det landet, eftersom det blir en inrikesförsäljning i det landet. Antag att du anordnar ett Yogaretreat på Irland. Då ska du momsregistrera dig på Irland och fakturera med 13,5% och/eller 9% irländsk moms. Du behöver dela upp faktureringen av persontransporten (flyg/båt) till destinationen och yogaretreatet och/eller tillämpa VMB. Skatteverket och EU gör olika tolkningar av vad som gäller för VMB där EU anser att VMB kan tillämpas i fler fall och situationer än svenska Skatteverket anser. Men det är en annan soppa som jag inte går djupare in på i den här artikeln.

Läs även:

Moms på Yoga och träningskurser

Vilka aktiviteter är idrott med 6% moms?

Hur ska transaktioner som innehåller flera varor och/eller tjänster behandlas?

Restaurangtjänst i kombination med annan tjänst

Förevisning av djurparker och naturområden

 

 

 

11 Sep 2020


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se