Stäng
Hur bokför man Adsense intäkt?Bokföra Adsense. Hur bokförs intäkter från AdSense-annonser? Ska Adsense redovisas i en periodisk sammanstälning? Räknase Adsensepengarna som inrikes eller utrikesförsäljning? Hur konterar man inkomsten från annonser på sin webbplats?

Så här bokför du Adsense pengar

Hur bokför man inkomster från Adsense? Vill du få ett snabbt svar med konkret exempel utan att behöva lägga ned tid på att sätta dig in i varför du måste göra precis som jag säger i exemplet?

-Gå direkt till sista rubriken i den här artikeln "Kontering av Adsense intäkt - Så här gör du!" och mata in det rad för rad i ditt bokföringsprogram så blir din revisor och Skatteverket nöjda och glada.

Read this article about posting Adsense revenue in English instead

Vill du lära dig mer om hur du bokför försäljning av tjänster inom EU? eller vill du förstå bättre varför du bokför som jag visar i exemplet?

-Kul då kör vi igång en snabb och lättläst utbildning på EU-moms med fokus på Adsense intäkter.

Har du fått pengar från Adsense?

Det är många som undrar hur man gör med inkomster från Adsense? Det är inte helt lätt eftersom en hel del tycker att vanlig moms är svår att förstå sig på och det är ändå bara en barnlek jämfört med EU-moms och hantering av inköp och försäljning av varor och tjänster inom den Europeiska Unionen.

Annonsintäkter från Adsense är en försäljning

När du har annonser på din hemsida eller blogg som genererar inkomster betalas dessa ut månatligen från Google i Irland som är en del av EU precis som Sverige. När du ska bokföra Adsense inbetalningen till ditt bankkonto så ska du bokföra detta som en försäljning av tjänster inom EU som genererat pengar till ditt företag.

Även om du tjänar pengar på annonser och trafik FRÅN HELA VÄRLDEN räknas det ändå som en enda försäljning från ditt svenska företag till Google Adsense på Irland. Du skall alltså bokföra det som en "Försäljning av tjänster till annat EU-land". Du bör lägga intäkten på konto 3308 i BAS-kontoplanen.

Du fakturerar Google Adsense i Irland vilket innebär: Omvänd skattskyldighet

Omvänd skattskyldighet innebär konkret att det är köparen och inte säljaren som redovisar och betalar in moms till staten. Eftersom DU som får intäkter från Adsense reklam räknas som säljare och därmed fakturerar Google Adsense i Irland blir det en försäljning av tjänst inom EU. Enligt huvudregeln ska därför omvänd skattskyldighet tillämpas vilket innebär att Adsense i Irland, enligt artikel 196 i EU-rådets direktiv 2006/112/EC, därför ska redovisa momsen i Irland och betala in momsen till den Irländska staten.

Bra! då slipper jag bry mig om momsen! 

Nej tyvärr! Du måste också eventuellt göra en fiktiv beräkning av momsen i din bokföring för att din omsättning av tjänsteförsäljningen inom EU/till annat EU land ska komma med i din bokföring och på momsrapporten till Skatteverket (de flesta bokförngsprogram har dock fixat smidigare lösningar för denna typ av försäljning nu).

I Mer utvecklade bokföringsprogram kan det räcka med att ange momskoden för "försäljning av tjänst till företag i annat EU land" eller motsvarande, så styr bokföringsprogrammet det själv så att ruta 39 fylls i korrekt i momsrapporten. Det är olika hur detta hanteras mellan olika bokföringsprogram. Vissa styr detta automatiskt om något bokförs på 3308 (eller det specifika konto i ditt bokföringsprogram för EU-sälj av tjänst till företag). Det viktiga är att omsättningsbeloppet (alltså den summa Adsense betalat in på ditt konto) kommer med i ruta 39 i momsrapporten. I värsta fall får du hantera detta helt manuellt.

Idiotiskt! -Ja det är mycket som blivit problematiskt med skatter och momshantering inom EU eftersom politikerna inte fattat att alla länder måste ha ett enhetligt skattesystem och momssytem om det ska fungera smidigt med handel mellan länderna inom Unionen. Det är på väg att bli ännu värre snart då all försäljning inom EU ska behandlas som en form av inrikesförsäljning, vilket innebär att du som säljare ska lägga moms på all försäljning - fast med mottagarlandets moms och momssats! Just nu har vi temporära övergångsregler för momshanteringen inom EU som varit temporära i några årtionden!! Du kan läsa mer om vad som är på gång med momshanteringen inom EU och den nya destinationsprincipen som är tänkt att gälla för all försäljning inom EU här.

Men nu åter till dagens lapptäcke av regler och direktiv som skapar mycket onödig administration, tillsvidare får vi gilla läget och därför har jag skapat den här moms-guiden för EU-moms eftersom det är så många som behöver hjälp med detta. Dessutom är den informationen som finns tillgänglig på internet ofta byråkratisk och svårbegriplig -utan konkreta exempel för den enskilde näringsidkaren eller entreprenören som bara vill få info snabbt som man kan trycka in i bokföringsprogrammet utan att behöva läsa igenom 100-tals sidor med förarbeten, lagar och EU-direktiv för att kunna bokföra en enda liten inkomst. I andra fall får man bara info som låter ungefär så här:

"I de flesta fall, men inte alltid, (uppräkning av miljoner undantag från huvudregeln..) så ska du normalt eventuellt göra så här men vi kan inte säga säkert eftersom allt alltid måste bedömas individuellt utifrån just din situation så därför kan vi inte ge dig några konkreta exempel på hur du ska göra eftersom vi inte kan ta ansvar för ett system och ett regelverk som ingen egentligen begriper".

Att tänka på när du skapar faktura till kund i annat EU-land

När du säljer en tjänst till kund i ett annat EU-land måste du upplysa om varför du inte lägger på någon inrikesmoms (=svensk moms) på fakturan. Detta ska anges någonstans på fakturan t.ex. på nedre halvan. Du motiverar varför du fakturerar utan moms med detta citat:

"General rule for services, article 44 and 196 Council Directive 2006/112/EC" 

Kom ihåg att ange köparens VAT-nr (alltså moms-nr) på fakturan!

VAT nr Google Adsense Irland: IE6388047V

Normalt ska du inte lägga på någon moms på fakturan när du fakturerar en köpare med VAT-nr i annat EU land. Läs mer om EU-moms och varför du inte fakturerar med moms till utländska företag här.

När det gäller Adsense så skickar inte du en faktura först som sedan betalas, utan Google Adsense skickar bara ut en betalning till dig automatiskt. För att vara helt formellt korrekt i din bokföring och bokföringspärm ska du egentligen skapa en giltig faktura själv som är ställd till Google på Irland. Hur många som egentligen gör detta kan man fråga sig, det är nog många som bara sätter betalningskvittot (se bild längre ned) som bokföringsunderlag i bokföringspärmen.

Skatteverket är ganska tydliga på den här punkten, en faktura ska egentligen skapas:

Ska man skapa en faktura själv när man får intäkter från google Adense på Irland?

 

och: "Kan köparen skapa fakturan? Ja det är möjligt. Kom ihåg att det är du som säljare som ansvarar för att fakturan är korrekt. Det ska stå "självfakturering" på fakturan."

Nu står det inte "Selfbilling" eller liknande på de fakturor/kvitton som Google Adsense skapar vilket skulle kunna tolkas som ytterligare ett argument för att du som får intäkter från Adsense bör skapa en egen faktura.. med samma innehåll som på utbetalningsbekräftelsen från Adsense.. Man tillför inte någon information och varför det skulle vara säkrare och riktigare att lägga på en egen hemmasnickrad faktura i en excelmall ovanpå kan man verkligen fråga sig. Dessutom kan du omgående ta fram extremt detaljerad info ända ner på klick per annons för perioden i Adsense system, så underlag har du för allt och lite till online. Därmed borde det räcka med Adsense betalningskvitto i bokföringspärmen kan man tycka, eftersom alla underlag finns tillgängliga omgående vid eventuell revision.

Dessutom anser Google själva att DU inte behöver ställa ut en faktura till Google:

Vart skickar jag min faktura?

Det är bara utgivare som är momsregistrerade i Irland som behöver skicka fakturor till oss. Om du är det skickar du din faktura via e-post till [email protected]. Skicka inte en pappersfaktura.

Om Skatteverket och EU vill ha perfekta fakturor och bokföringsunderlag i ett system som har större gråzoner än Sahara kanske man borde trycka på hos Google först, för att se till att dom skapar korrekta selfbillingfakturor? Eftersom Google har hand om precis allting i hela kedjan är det rimligt att kräva att det är Google som ska uppfylla kraven på fakturor i första hand och hobbyisten och småföretagaren i andra hand. Enligt avtalet är det också Google som initierar betalningen, administrerar den och bestämmer beloppet - vilket juridiskt överför mycket av ansvaret på Google och reducerar eventuella krav på att den svenska småföretagaren ska upprätta "de riktiga" fakturorna. Därmed faller Skatteverkets käpphäst att det alltid är säljaren som är ansvarig för att upprätta fakturorna. Det är inte uppenbart i fallet med Google Adsense.

Dessutom har många småföretagare börjat som hobbyister och privatpersoner hos Adsense, där Google verklige borde ha hand om, och ansvar för, fakturaskapandet. Det går inte ändra kontot efter ett par år när man tjänar så mycket att man måste starta företag:

"AdSense accounts cannot be transferred or sold, per our program policies. We will not be able to update your payee name if this is the case." -Vilket betyder att du inte kan ändra ditt privata konto till företagskonto. (detta ska dock gå numera)

Du behöver alltså starta ett helt nytt företagskonto, göra om hundratals annonsboxar, ändra koden på 100, kanske 1000-tals sidor etc. Det är givetvis orimligt. Det är därför jag råder småföretagare med fokus på internet att köra enskild firma eftersom man då kan få intäkter både till sig själv som privatperson och som företag och bokföra detta. Det är lättare att glida över från hobby till företag då.

Min slutsats är att man inte kan kräva att hobbyister och småföretagare ska upprätta fakturorna utan att det istället är Google som har kravet på sig att upprätta korrekta selfbillingfakturor, det är där EU och Skatteverken måste börja styra upp denna gråzon - inte ute hos småföretagarna.


Kontering av Adsense intäkt - Så här gör du!

Praktiskt exempel på hur du bokför en Adsense intäkt från Google Adsense i Irland.

Beskrivning Konto Debet Kredit
Försäljning tjänster annat EU-land 3308   1000
Företagskonto 1930 1000  

Använder du Speedledger är kontot 3048 "Försäljning tjänster annat EU-land".

Momskoden i Speedledger är 390.

Se hur du fyller i momsrapporten för export av tjänst till EU-land

(Glöm inte att redovisa Adsense i den periodiska sammanställningen)


Var hittar man betalningskvittot för Adsense?

När du ska bokföra intäkten från Adsense kanske du undrar vilket underlag du ska använda dig av. Egentligen är detta en försäljning till ett företag i annat EU land, men du har inte skapat och skickat någon faktura som du kan boka. Det du får göra istället är att ladda ned betalningskvittot på utbetalningen från Google i Irland och använda det som underlag. Du kan naturligtvis skapa en manuell faktura i Excel om du vill se till att det finns riktiga fakturaunderlag för alla försäljningar i företaget. Men betalningskvittot från Google Adsense är det de flesta använder om man bara hittar igen det. I den tidigare layouten klickade du i alla fall på kugghjulet uppe till höger och sedan på "Betalningar":

var hittar man utbetalningskvittot för adsense betalningar? 

Sedan klickar du på den senaste månadens verifikation på sidan du kommer till. Det ser ut så här: hitta betalningskvitto för google adsense utbetalning

I den nya designen på Adsense-sidorna gör du istället så här för att få fram betalningskvittot. Klicka på de 3 punkterna till höger (steg 1):

Steg för steg beskrivning av hur du får fram informationen om utbetalningen och summan i Google Adsense nya layout
Så här hittar du och bokför intäkten från Adsense automatiska utbetalning.

Då får du fram en bild på verifikationen med utbetalningen där Googles VAT-nr finns med och en specifikation på beloppet som du kan stämma av mot bankkontot. På så sätt har du två olika underlag från två olika källor så att du följer bokföringspraxis för korrekta underlag till verifikationerna.

Adsense betalningskvitto som underlag till din bokföring


 

Nyckelord: Adsense, Google, Irland, Adsense intäkter, Google Adsense, Hur bokför man försäljning av tjänster till annat EU-land? konteringsexempel Adsense inkomst, EU-moms.

Läs också så här bokför du Google Adwords
Guide - Bokföring av tjänster
16 Jul 2014


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Musikdistributör som gillar AI-genererad musik från t.ex. Suno och Udio.


Alternativ skatteadministration för Amazon-säljare


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se