Stäng
Vårbudgeten 2016 för småföretagareVårbudgeten 2016. Vad innebär vårbudgeten för småföretagen? Vilka varor och tjänster får sänkt moms? Vilken gräns blir det för momsregistrering för småföretag? Vad innebär de nya representationsreglerna?

För en småföretagare kan vårbudgeten sammanfattas som:

"På västfronten intet nytt"

För övrigt en av de böcker som först av alla brändes i Nazisternas bokbål. Den numera massinvandringsfientliga regeringen har dock avstått från att starta bokbål med sin budget. Detta beror givetvis på att målsättningen i årets vårbudget ligger på jobb, skola och klimat, man vill inte öka koldioxidutsläppen genom att bränna budgeten.

Budgeten saknar nästan helt förslag för Småföretagarna

Med detta fokus har budgeten en tydlig karaktär av en traditionell rödgrön röra. Bidragsdemokraternas ointresse för småföretagens villkor och situation upprepas med förnyad tydlighet. Men det finns ändå några små guldkorn som går att vaska fram.

Momsens analys av Vårbudgeten 2016

Här går vi inte in på de felaktiga och osannolika prognoserna som presenteras som sanningar i budgeten, eller det horribla i att låna under högkonjunktur (kommer ni ihåg överbryggningspolitiken från 70-talet..), utan tar bara upp det som är direkt relevant för en småföretagare.

Sänkta Egenavgifter för Enmansföretag

Regeringen vill sänka arbetsgivaravgifterna för enmansföretagare från årsskiftet. Bidragsdemokraterna kallar det "Växa-stöd". Sänkningen innebär att den som anställer sin första medarbetare "bara" ska betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent, men man slipper betala den allmänna löneavgiften (EU avgiften..) och den särskilda löneskatten under det första året. Detta gäller ej AB. Anställningen ska vara minst en halvtid och måste minst pågå i 3 månader. Avdraget gäller på löner upp till 25K. Gäller mellan 1:a januari 2017 till 31:a december 2021.

Detta är det vettigaste förslaget i hela budgeten och har faktiskt potential att få små slumrande enmansföretag att börja växa och komma över puckeln till att anställa fler. Synd att det inte gäller AB eftersom den företagsformen har bättre möjligheter att anställa och växla upp. Små enmansföretag har sällan ambitioner eller verksamheter som lämpar sig för att växa och anställa, så förslaget kanske inte ger så mycket i verkligheten. Men A for Affort som man säger på andra sidan pölen. 

Äntligen ett tak för momsregistrering

Budgeten innehåller ett undangömt förslag som många missat om införandet av ett tak för skatteplikt avseende mervärdesskatt för företag med en omsättning på högst 30000 Kr per år. Detta skulle alltså tangera den gamla gränsen för "hobbyverksamhet" och ge ett fast belopp för när man måste momsregistrera sig istället för dagens mycket godtyckliga bedömningar hos Skatteverket.

Det är ett litet steg i rätt riktning. Bättre hade det varit att föreslå samma modell som i Storbritannien dvs företag under ca 1 miljon i omsättning slipper tjafsa på med moms alls. Eller varför inte ta det Europeiska föredömmet Guernsey där man helt enkelt förstått att moms skadar mer än det ger och struntat helt i ett momssystem. Intressant för enmansföretagare, frilansare och andra som säljer vanliga tjänster (ej elektroniska) till andra länder, eftersom du slipper fakturera med moms om du är baserad på de brittiska kanalöarna. Det innebär i praktiken att du kan hålla 20% lägre prisnivå (du kan sälja för 100 istället för 125; 0,20 x 125 = 25. 125-25=100 dvs 20% lägre) jämfört med ett svenskt företag om du t.ex. säljer översättningar eller liknande tjänster till privatpersoner i andra länder.

Lägre uppräkning av skiktgräns för statlig skatt

Det blir en begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för inkomståret 2017, vilket i praktiken innebär uppräkning med 1% istället för 2% som tidigare. Riktmärke är nu 438400 Kr för 2017 jämfört med dagens skiktgräns på 430200 Kr för inkomstår 2016.

Momsens ställer sig frågande till uträkningen då 438400 innebär en uppräkning med 1,9% och inte 1%, det skulle med andra ord inte vara någon förändring jämfört med traditionell uppräkning med nollinflation plus 2%. Detta gör att regeringen måste räkna med en inflation på 0,9% vilket är osannolikt med tanke på den starka värdeökningen på den svenska kronan som kommer pågå fram tills hösten samt det ständigt sjunkande oljepriset.

Eftersom formeln för beräkning av uppräkning av skiktgränsen baseras på inflationen i juni 2016 går det ej ange exakt värde ännu men Momsens bedömning är att skiktgränsen kommer vara tusenlappar lägre än Regeringens taffliga prognos. Nu gick jag ändå in på regeringens orimliga prognoser.. Hur som helst räknar regeringen med att en lägre uppräkning av skiktgränsen ger 1,13 miljarder mer till staten under 2017. Det kommer i verkligheten bli mer om inte folk jobbar mindre eller justerar vinsten i EF så att man ändå inte passerar gränsen, vilket är mycket troligt att folk och småföretagare gör.

Den verkliga skatteintäkten kommer alltså bli betydligt lägre än man antar för att man anpassar sig till de nya gränsvärdena. Men genom att ange ett högre beräknat värde än vad man kommer få i verkligheten hoppas Bidragsdemokraterna "lura" folk och företag att ta sikte på 438400 när den verkliga gränsen kanske blir 434000 och på så sätt lurar man över en hel del över gränsen och man får in lite exra pengar trots att många kommer försöka anpassa sig. För den som vill djupdyka i ämnet finns underlaget här.

Sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer

I budgeten anger man en sänkning från 25% till 12%. Istället för att förenkla och avskaffa momssystemet eller sätta allt till 25% som i Danmark så strular man till det ännu mer utan någon större potential till förbättringar i ekonomi och tillväxt. Inte ens de berörda företagen tror på någon ökad försäljning på grund av momssänkningen. Det är mycket tjat om 4% BNP-tillväxt men ingen verkar vilja prata om VERKLIG BNP-tillväxt per Skalle som är i princip noll under många år nu. När befolkningen i Sverige ökar snabbare än i Indien och Bangladesh är det ännu viktigare att räkna BNP/capita och inte i absoluta tal, men det låter givetvis bättre för Regeringen att det går bra för Sverige om man tittar på BNP totalt sett istället för att ställa det i relation till alla registrerade (och de många oregistrerade..) medborgarna i landet.

12% moms gäller nu även reparation av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hemtextilier.

Nya Rutavdrag

Detta gäller för t.ex. underhåll och reparation av vitvaror och kläder, flyttjobb, snöskottning, trädgårdsarbete som att klippa buskar, och hjälp med enklare IT- tjänster som att fixa datorn åt någon. Det är arbetskostnaden man kan få en skattereduktion för, inte kostnader för material, resor etc. Taket är 25K. Förklaring till vad som avses med reparation: "Med reparationer avses normalt att en vara återställs till användbart skick. Reparationer bör dock också omfatta förebyggande tjänster och förbättringar som utförs på varorna i syfte att minska behovet av framtida reparationer och att varorna förbrukas och förslits.": Finansdepartementet - Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror

Företagens kostnader för klimatkompensation blir avdragsgilla

Du som har företag och köper utsläppsrättigheter (EUAs), som omfattas av EU:s handelssystemsom, som du sedan annulerar får göra avdrag för det. Varje utsläppsrätt ger rätt att släppa ut 1 ton koldioxid. Om du köper en utsläppsrätt kan du annullera den (gör den ogiltig), vilket innebär att det blir färre utsläppsrätter kvar på marknaden vilket gör det mer lönsamt för företag inom EU att försöka minska sina utsläpp eftersom man inte kan köpa fler billiga EUAs om dom hela tiden blir dyrare på grund av minskat utbud. Det enda problemet är dock att det finns på tok för många utsläppsrättigheter inom EU så systemet har begränsad effekt.. detta vill miljöpartiet åtgärda genom att många fler företagare ska köpa och riva sina utsläppsrättigheter, även de som inte släpper ut koldioxid ska vara med och minska utbudet på EUAs, det hoppas i alla fall MP.

Ändrade representationsregler - igen

Det blir en EU-anpassning av avdragsrätten för representationsmåltider genom utökat avdrag för mervärdesskatt men slopad avdragsrätt vid inkomstbeskattning. Avdraget får högst vara momsen på 300 kronor per person och tillfälle. 0,12 x 300 = 36 Kr max avdragsgill moms. Det innebär alltså att en lunch på 150 Kr inklusive moms på 14 Kr (12%) är helt avdragsgill. Vid inkomstbeskattningen föreslås att avdragsrätten slopas för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring, utom för enklare förtäring (fika) av mindre värde. Här finns trots allt en liten förbättring för de som jobbar med bokföring och måste strula på med flera olika beloppsgränser. 

De "nygamla reglerna" som gällt nu den senaste tiden för representation angav att momsen baserat på värdena 180 (om vin & sprit), 200 (intern representation) och 300 (extern representation) var avdragsgillt. Men dessa olika beloppsgränser slopas nu och det är 300 som gäller vid alla tillfällen OBS! först från 1:a januari 2017.

Sänkt intäktsränta i skattekontot

Med andra ord sänks räntan till noll istället för dagens i praktiken 0,80% ränta. Det är alltså slut med det fördelaktiga sparandet på skattekontot som Momsens var bland dom första att tipsa om här. Bidragsdemokraterna antar att detta ger en besparing på 730 miljoner Kr, så det är inte fickpengar Maggan hittat.

Avdragsförbud för vissa räntor

(Gäller mest bank och finansbolag)

De räntor som inte längre får dras av är så kallade "vissa efterställda skuldförbindelser". Finansdepartementet anger att syftet med lagändringen är att ge finansiella institut större incitament att öka sin soliditet genom att neutralisera den skattefördel som efterställda lån idag har jämfört med eget kapital för kapitaltäckningsändamål. Lagändringen syftar i klartext egentligen i första hand till höja beskattningen i finansbranschen för att Regeringen anser att de är underbeskattade. En smidig hackkyckling efter finanskrisen och folket kommer inte protestera mot att man klämmer åt bankerna, speciellt inte efter deras senaste skandal med penningtvätt åt rika personer. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna per år med cirka 1,4 miljarder kronor och är en riskfri skattehöjning jämfört med att höja inkomstskatterna som riskerar att utlösa en revolution i Sverige. Det pratas på fler och fler håll om att ta över makten med våld i Sverige för att styra in landet på rätt kurs, så Regeringen måste balansera på en fiskelina när man ska finansiera massinvandringen av analfabeter och terrorister (det Bidragsdemokraterna tror är deras räddning nu när deras egentliga väljarkår tynar bort på ålderdomshemmen).

Överkurs: Efterställda skuldförbindelser, vid sidan av eget kapital, får ingå i kapitalbasen enligt tillsynsförordningen och Solvens II-direktivet. Vid sådant förhållande bör nu aktuella efterställda skuldförbindelser behandlas som eget kapital vid beskattningen. Mot den bakgrunden bör ränteutgifter på de aktuella efterställda skuldförbindelserna inte kunna dras av. Det gäller banker och andra kreditinstitut, värdepappersbolag, Svenska Skeppshypotekskassan, vissa fondbolag, betalningsinstitut, vissa AIF-förvaltare, försäkringsföretag och motsvarande utländska företag. Förslaget ökar den skattemässiga neutraliteten mellan finansiering med eget kapital och finansiering med efterställda skuldförbindelser i finanssektorn som det heter i promemorian. Förslaget ger dessutom företag i finanssektorn skäl att öka soliditeten. Det ökar i sin tur finanssektorns motståndskraft i finanskriser, vilket är ett bra säljargument, men i praktiken kommer detta öka svårigheterna för småföretag att få lån hos bankerna vilket är en analys man helt missat i promemorian där man drar slutsatsen att "För övriga företag blir påverkan obetydlig".

Sänkt reklamskatt för tryck

Detta gäller bara er som gör reklam i papperstidningar. Sänkning av skattesatsen för annonser i periodiska publikationer innebär en sänkning från 3% till 2,5%. Vidare föreslås att gränsen för återbetalning av reklamskatt avseende dessa annonser höjs från ett belopp motsvarande en skattepliktig omsättning om högst 50 miljoner kronor per år till 75 miljoner kronor. För annonser i annonsblad, katalog, program eller annan form som inte utgör periodisk publikation samt för reklam föreslås att skattesatsen sänks från 8 procent till 7,65 procent. Vidare föreslås att gränsen för redovisningsskyldighet för reklamskatt på denna typ av annonser och reklam höjs från 20 000 kronor till 60 000 kronor.

Skattesänkningen för 2019 föreslås hanteras genom en sänkning av skattesatsen för annonser i periodiska publikationer från 2,5 procent till 1 procent samt en sänkning av skattesatsen för övriga annonser och reklam samt import av annonsblad från 7,65 procent till 6,9 procent. http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2016/04/sankt-reklamskatt/

Blygsam satsning på entreprenörer bland flyktingarna

Vårbudgeten anger att 18 miljoner går till nyanlända med företagarbakgrund så att dessa ska kunna starta företag. Dessa pengar hade varit bättre använda om man översatt Momsens.se till arabiska, kurdiska, turkiska och armeniska så att alla syrier kunnat komma igång snabbt med företagande.

Notera: En del av förslagen är bara remitterade av Finansdepartementet och förslagen ska granskas av Lagrådet innan de lämnas till riksdagen, förslagen kan alltså ändras eller försvinna.

14 Apr 2016


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Musikdistributör som gillar AI-genererad musik från t.ex. Suno och Udio.


Alternativ skatteadministration för Amazon-säljare


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se