Stäng
Moms på försäljning av tavlor och konstVilken moms ska man använda när man säljer tavlor? Vad är det för momssats på försäljning av konst och målningar? När måste konstnärer fakturera med moms? Vad är det för moms om man säljer tavlor i ett galleri? Hur gör man med momsen när man säljer konst utomlands? 

Momssatsen beror på konstnärens omsättning

Är det du själv som säljer är det 0% moms upp till 336000 Kr omsättning (om du gjort tavlan själv). Säljer man för mer än för 336K/år blir det 12% PÅ ALL FÖRSÄLJNING av tavlor under året.
(Dessa regler gäller också för dödsbo, så säljer du din mans konst från dödsboet så är det 0% eller 12% på allt beroende på hur mycket du säljer för).

Säljer du via ditt eget företag eller via galleri (där galleriet står som säljare) är det 25% från första kronan. Står du själv som säljare och galleriet bara förmedlar tavlan gäller 0%/12%.

Håller du en presentation där du som konstnär/artist berättar om ditt konstnärskap och visar upp din konst fakturerar du med momssatsen 25%.

Vid början på året får man ta hänsyn till hur mycket man sålde under förra året och försöka uppskatta hur mycket man kommer sälja för under det kommande året så att man vet vilken momssats man ska sälja med. Lite konstigt system. Det är givetvis svårt att veta i förväg hur mycket  man kommer sälja för..
Skatteverkets info till bildkonstnärer

Det är också en snedvriden konkurrens mellan konstnärer från olika länder. Franska konstnärer som säljer själva kan sälja med bara 5,5% moms (giltigt fr.o.m 1 jan 2015), Malta 5%, Italien 22%. Tyska konstnärer säljer själva i egen studio med 7% moms men i gallerier med 19%. Holland 6%/21%. Flyttar du till England och har en försäljning under £82000 (drygt 1 miljon Kr) per år SLIPPER DU MOMSREGISTRERA DIG! Därmed säljer du utan moms till hela världen. Du kan alltså hålla mycket bättre prisnivå än andra länders konstnärer om du skriver dig i Storbritannien. Som konstnär som säljer tavlor runt om i världen har man alltså mycket att vinna på att skriva sig i UK istället. Vi har en så kallad "gemensam marknad" i EU men spelreglerna är extremt olika och orättvisa mellan företagare från olika länder.

Moms i momsfri verksamhet

Att du har en momsfri verksamhet innebär att DU FAKTURERAR utan moms till andra, men det påverkar inte HUR ANDRA FÖRETAG fakturerar Dig. Du skapar alltså fakturor utan moms men måste betala moms på dina inköp. Du kan inte kräva att andra företag och organisationer ska fakturera Dig utan moms för att din verksamhet är momsbefriad. Momsbefrielsen gäller bara DET DU SÄLJER.

Det spelar ingen roll att din verksamhet är momsfri i Sverige, det är varje land du köper saker i och deras moms-regler som styr momsen på tjänsterna och produkterna du köper utomlands.

Moms för konstnärer vid mässor utomlands

När man som svensk företagare/artist/konstnär har utgifter utomlands kan man inte dra av momsen i Sverige. Du kan ej dra av tysk moms på avgiften för en monter i en mässhall i Berlin. Det man kan göra är att i efterhand begära "VAT Refund"/momsåtervinning. Antingen måste man vända sig till varje lands skatteverk och fylla i deras blanketter och skicka med fakturor och kvitton och sedan få igen den moms man betalat. Eller så kan man använda Skatteverkets tjänst för VAT Refund här. Läs den här texten så kommer du förstå hur det fungerar med kostnader utomlands

Har du ett momsregistreringsnummer (SE-VAT-nr) ska du uppge det för alla utländska företag som ställer ut fakturor till dig. Då kan dom fakturera dig utan moms eftersom varor och tjänster faktureras utan moms mellan företag i olika länder. Men när det gäller mässor, biljetter och andra saker som är knutna till en plats i annat land kommer det utländska företaget oftast vara tvungen att fakturera dig med sitt lands moms och sin momssats. Händelsen anses omsatt i det aktuella landet ej i Sverige.

Vissa tjänster du köper från andra länder kommer inte anses omsatta i det landet utan i det land köparen finns registrerad med sitt företag (Sverige). Då måste du ha ett SE-VAT-nr (momsregistreringsnummer) som dom ställer ut fakturan till. Försäljning av tjänster från företag i land A till företag i land B görs utan moms (omvänd skattskyldighet).
Har du inget SE-VAT nr (t.ex. SE700101123401) kommer det säljande företaget behöva behandla dig som privatperson och då måste företaget lägga på sitt lands moms på fakturan. T.ex. Franskt företag fakturerar dig med fransk moms, hela beloppet blir en kostnad för dig.

De kostnader som du betalar utomlands kommer ofta ha utländsk moms, detta blir en extra kostnad för dig om du inte kan/vill göra "VAT Refund" i efterhand. Men till att börja med måste du bokföra kostnaden+utländsk moms på ett kostnadskonto, allt blir en kostnad.

Du betalar moms enligt det aktuella landets regler. En mässa i Kraków kommer resultera i kvitton och fakturor med polsk moms som du ej kan dra av i Sverige. Vissa länder har precis som Sverige regler om att hyra av lokal kan vara momsfritt, men det beror på varje lands moms och skatteregler. Du ser på fakturan/kvittot i varje land om det är moms eller inte.

Sälja på mässa utomlands med svenskt företag

Har du utländskt företag (alltså ett svenskt företag men säljer på plats utomlands) måste du momsregistrera dig direkt från första försäljningen i de flesta EU-länder. Eftersom försäljningen normalt anses omsatt i det land försäljningen sker på mässor så blir det fråga om inrikesförsäljningar i respektive land. Därför måste man i princip momsregistrera sig i varje land som man gör försäljning om man inte hanterar det som distansförsäljning, dvs att man har en säljmonter men exporterar varorna från Sverige i ett andra skede så att det blir fråga om distansförsäljning (oftast har man dock en situation som innebär att man för att få bedriva försäljning på plats i ett EU land måste vara momsregistrerade där innan affärsverksamheten börjar). Inom EU råder fri rörlighet för varor, människor och tjänster, med vissa undantag, så inga tillstånd krävs om du inte säljer speciella typer av varor eller tjänster.

All vinst beskattas i Sverige om du har väsentlig anknytning till Sverige, vilket man alltid har om man har företag registrerat i Sverige. Det räcker med att du äger en bostad eller fastighet i Sverige för att få väsentlig anknytning. Det är alltså mycket svårt att slippa få vinsten beskattad i Sverige.

Konstnär som själv säljer sina tavlor utomlands

Eftersom företaget/konstnären är registrerad i Sverige blir försäljningen en transaktion från det svenska företaget till ett utländskt företag. Svenska konstnärer som säljer sina verk till företag i EU eller utanför EU fakturerar alltid utan moms. Det är bara försäljning inrikes i Sverige som måste vara under 336000 för att det ska vara momsfria fakturor. All försäljning utomlands görs utan moms (om det inte är till privatperson inom EU = svensk moms om du säljer för >336K under året). Men om din totala omsättning inklusive utländska intäkter kommer över gränsen 336K så måste du fakturera med 12% moms på allt du sålt i Sverige, hur man nu ska göra det på försäljning man redan gjort under året med 0%.. och sedan märker att man kommer över brytgränsen och borde ha fakturerat med 12%..

Inom EU måste ni skriva kundens EU-VAT nr på fakturorna (om försäljning till företag).

Säljer ni tjänster som del av ert konstnärskap (föredrag, konsultjobb, rådgivning, översättning, beskrivningar, artiklar etc) utomlands blir det mer komplicerat. Läs på mer här om tjänsteförsäljning utomlands.

Import av konst

När du köper konstverk, samlarföremål eller antikviteter från andra länder är det 12% importmoms oavsett vilken säljaren är. Det är Tullverket som avgör om föremålet tillhör 12% kategorin. Har Tullverket felaktigt lagt 25% när du anser att det borde vara 12% kan du inte få igen momsen från Tullverket utan anger helt enkelt 25% som ingående moms på inköpet och får igen den via vanliga momsdeklarationen. Du får alltså dra av hela momsen även om det är fel momssats - ett unikt undantag. Läs detaljerad info här om avdragsrätt för importmoms.

Lokal, monter och marknadsföring utomlands

Det blir precis som taxi och hotell utomlands. Du får betala det landets moms och du kan ej dra av det i Sverige. Allt blir en kostnad men du kan återvinna hela eller delar av momsen via "VAT Refund".

Kanske du säljer mycket just i Tyskland? Då kan det vara bra att registrera bolag/momsregistrera sig i Tyskland för att kunna lyfta momsen i Tyskland direkt på inköp och hantera försäljning till privatpersoner smidigare. Det kan också vara lämpligt att registrera ett vanligt AB om man har mycket inköp och omkostnader i verksamheten, detta för att hantera ingående/utgående moms som ett vanligt företag. Det kan vara en ekonomisk nackdel att bedriva momsbefriad verksamhet som konstnär/artist.

Det kan vara problematiskt att vara en momsbefriad verksamhet och fakturera utan moms men samtidigt vara tvungen att betala mycket moms på inköp. Du kan ej kvitta utgående och ingående moms (moms på inköp) som i ett vanligt företag när du har momsfri verksamhet eftersom du då ej har någon utgående moms (moms på försäljning).

I Sverige är artistiska framträdanden (uppträdande av konstnär/artist) momsbefriade, men du kan ändå vara tvungen att redovisa moms om du säljer en föreställning TILL ETT ANNAT LAND. Eller att du uppträder i ett annat land där det är lag på att artister och konstnärer måste lägga på moms på sina tjänster.

Om du säljer en föreställning inom EU behöver du inte betala svensk moms, men du måste ändå momsregistrera din organisation/företag för att sedan ta upp försäljningen på momsblanketten i deklarationen. Du måste alltså redovisa omsättningen utan moms även vid försäljning till andra länder.
I vissa länder kan du behöva betala moms för att DET LANDET har andra regler för konstnärer och artister än Sverige.

Om du säljer en föreställning till ett land utanför EU behöver du inte heller betala in någon svensk moms till Skatteverket utan momsen betalas i mottagarlandet enligt det landets skattebestämmelser.

När det gäller biljetter, programblad eller andra produkter som säljs i samband med föreställningen betalas moms i det land där de säljs. I Sverige är det 6% moms på biljetter, andra länder har ofta reducerad momssats för detta också men med andra momssatser.

Varför är revisorns fakturor med moms när jag har momsbefriad verksamhet?

Revisorn har en momspliktig verksamhet och måste fakturera sin tjänster MED MOMS. Men Du som, antagligen, har MEST MOMSBEFRIAD VERKSAMHET SOM KONSTNÄR kan ej dra av denna ingående moms, momsen blir då en extra kostnad för Dig. Du ska bokföra hela summan/totalen på fakturan som en kostnad på ett kostnadskonto. T.ex "6530 Redovisningstjänster".

Du kan sälja egna konstverk momsfritt för högst 336000 kronor per år. Om din försäljning uppgår till mer än 336000 Kr ska du betala moms på all försäljning under året. Frigränsen gäller inte om du säljer rättigheten till ditt konstverk. Då är skattesatsen 6 procent. Exempel på överlåtelse av själva rättigheten kan vara när du upplåter rätten att reproducera/återskapa konstverket i någon form.

Att du har rätt att sälja konst för upp till 336K betyder inte att du slipper moms på fakturorna från Revisorn. Revisorn måste lägga på moms och du måste bokföra detta som en kostnad.

Om du har blandad verksamhet där vissa delar är momspliktigt t.ex. 20% av din omsättning, då får du dra av 20% på den ingående momsen om det går att koppla inköpet till den delen av verksamheten. Revisorns kostnader för bokföringen omfattar allt du gör och du kan därför ha rätt att dra av (lyfta) en viss del av den ingående momsen på fakturan från revisorn. Detta kan revisorn hjälpa dig med så att bokföringen blir rätt.

Tips: Vissa bokföringsprogram t.ex. Visma har funktioner för att justera momsen i rapporter och deklarationer. Du bokför alltså moms, hela momsen, precis som vanligt på ett momskonto och sedan tar bokföringsprogrammet hand om justeringarna. T.ex. om du angivit i inställningarna att 80% av din verksamhet är momsbefriad, då har du rätt att bokföra 20% av den ingående momsen på leverantörsfakturor eftersom 20% av din verksamhet är momspliktig. Här finns ett exempel på en sådan situation.

Förtydligande angående försäljning i/via Gallerier

Det är vanligt förekommande att Gallerier förmedlar konstverk åt respektive konstnär (förmedling i annans namn). I den här situationen är alltså Konstnären den verklige säljaren och du måste då redovisa och bokföra moms på hela försäljningssumman (om man säljer över 336K/år eller har registrerat sig frivilligt för moms). Galleriet måste i en förmedlingssituation tydligt deklarera på fakturorna att det är konstnären själv som är säljare mot kunden. Galleriet måste i sin tur redovisa moms på den provision man tagit ur vid försäljningen.


6 Oct 2015


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se