Stäng
Polens momssatserPolsk moms (PTU - Podatek od Towarów i Uslug). Vad är momsen i Polen? Vilka är de polska momssatserna? Vad är det för moms på elektroniska tjänster i Polen? Polen är ett ofta förbisett land i affärssammanhang, men faktum är att Polen är ett av Europas folkrikaste länder (närmare 40-miljoner). Dessutom har man en stadig tillväxt i ekonomin på mellan 3-5% årligen, vilket gör att de polska konsumenterna blir en allt viktigare del av EU. Det är därför du som säljer digitala tjänster som appar, musik och spel på din webbplats allt oftare ser Polska kunder som lägger ordrar i ditt system. Eftersom de nya reglerna för elektroniska tjänster, som trädde i kraft 2015, kräver att du som säljare samlar in och redovisar moms åt kunden, enligt den momssats som gäller i kundens hemland, måste nu allt fler svenska företagare sätta sig in i de polska momssatserna.

Är det Polsk Riksdag även i momslagstiftningen? Nej, tack vara att Polen är en "ny ekonomi" har man inte samma lapptäcke av momsvansinne som i gamla ekonomier. Men ger du dig in på bostadsområdet, välfärdsområdet eller journalistik och publikationsområdet bör du anlita en expert på Polsk moms. En tidning kan ha 5%, 8% eller 23 procent moms i Polen beroende på omständigheterna.

Format för EU-VAT nummer: PL0000000000

Notera att Euro-området inte är samma sak som EU:s momsområde. Precis som Sverige står Polen utanför €-sammarbetet och har egen valuta (PLN - Zloty) men ingår i EU:s momsområde.

Hur hög är momsen som standard i Polen?

Normal momssats: 23%

Finns det inget specifikt undantag angivet för en vara eller tjänst (dvs ej listad under 8% eller 5%) gäller 23%. Polska regeringen har också meddelat att man vill försöka sänka standardmomsen från 23% till 22% under flera år men ännu (2019) har inget hänt på det området. Momsen i Polen låg på 22% förut, men höjdes 2011 p.g.a. av nedgången i ekonomin under finanskrisen. 

Finns det några reducerade momssatser i Polen?

Två Reducerade momssatser: 8% | 5%

2020: (1 April 2020): Alla typer av bröd och kakor, soppor, buljonger, homogeniserade och diet-livsmedel kommer få 5% moms från 1 April 2020. Alla frukter kommer också att få 5% (vissa har 8% idag). Barnmat, småbarn, nappar, blöjor, hygienprodukter och bilstolar för barn kommer att sänkas från 8% till 5%. Senap, paprika, vissa bearbetade kryddor kommer att sänkas från 23% till 8%. Andra kryddor som kummin och gurkmeja (obearbetade kryddor) kommer att höjas från 5% till 8%. Hummer, bläckfisk, kräftdjur, blötdjur, krabbor, kräftdjur, räkor och deras beredningar, kaviar och rätter som säljs av cateringföretag kommer att höjas till 23% moms.

8% moms i Polen:

Vissa medicinska produkter och en del matvaror, dagstidningar, radio- och TV-sändningar, catering samt byggen och anläggningsarbeten.

5% moms i Polen:

Basvaror som bröd, mjölk, kött och specialiserade tidningar (ej alla typer av publikationer, max 15000 i upplaga) och tryckta böcker. Även e-böcker får 5% fr.o.m. 1 april 2019.

Ändringar av momssatsen i Polen 2024

Den tillfälliga sänkningen av momssatsen till 0% för livsmedel (tidigare 5%), som har varit i kraft sedan den 1 februari 2022, kommer att upphöra den 31 mars 2024. De baslivsmedel som anges i punkterna 1-18 i bilaga 10 till den polska momslagen kommer återigen omfattas av mervärdesskattesatsen på 5%. Här är en sammanfattande lista:

 • Kött och biprodukter av kött, färska, kylda eller frysta
 • Fisk och skaldjur, färska, kylda eller frysta
 • Mjölk och grädde, smör, ost, kvarg och kefir
 • Ägg
 • Spannmål (andra spannmålsprodukter än de som avses i punkt 9 i detta tillägg)
 • Bageriprodukter
 • Färska grönsaker, utom potatis
 • Färsk frukt
 • Grönsaker och fruktjuicer
 • Salt (av livsmedelskvalitet); kryddor; smaktillsatser; smaksättare och soppor samt buljonger
 • Socker; honung; sirap; choklad- och sockerkonfektyr
 • Kaffe, te, maté och yerba maté
 • Barnmat

Nollmomssatsen för dessa produkter infördes som en åtgärd för att bekämpa inflationen. Den reducerade skattesatsen var tänkt att gälla till slutet av 2023, men förlängdes så småningom med ytterligare tre månader. Det polska finansministeriet har meddelat att detta inte längre kommer att gälla från och med den 31 mars 2024.

Enligt preliminära data från Central Statistics Office (CSO) sjönk inflationen till 3,9 procent i januari i år, vilket är den lägsta uppskattade årliga konsumentprisökningstakten sedan mars 2021. Livsmedelsprisinflationen var också särskilt låg. Den årliga livsmedelsprisinflationen förväntas fortsätta sjunka.

För detaljerad information om vilka produkter som påverkas, se bilaga 10 i den polska mervärdesskattelagen:

LISTA ÖVER VAROR SOM HAR 5% MOMS I POLEN

Artikel CN eller PKWiU Namn på varan eller tjänsten (grupp av varor eller tjänster)
  CN Livsmedel
1 02 Kött och ätbara slaktbiprodukter
2 ex 03 Fisk och kräftdjur, Blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur - utom hummer och bläckfisk och andra produkter enligt KN 0306 - KN 0308
3 04 Mjölkprodukter; Fågelägg; naturlig honung; Ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
4 0504 00 00 Tarmar, urinblåsor och magar av djur (andra än fisk), hela eller i bitar, färska, kylda, frysta, saltade frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta
5 07 Vegetabilier och vissa rötter och stamknölar, ätbara
6 08 Ätbara frukter och nötter; Skal av citrusfrukter eller meloner
7 10 Flingor
8 11 Malningsindustriprodukter; malt; stärkelse; Inulin; vetegluten
9 ex 12 Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse spannmål, frön och frukter; växter för industriellt eller medicinskt bruk; Halm och foder - endast för humankonsumtion
10 ex 15 Animaliska, vegetabiliska eller mikrobiella fetter och oljor samt deras klyvningsprodukter; ätbara bearbetade fetter; Vaxer av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung - endast ätbara
11 ex 16 Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur eller insekter, utom: 1) kaviar och kaviarersättning som omfattas av KN 1604,2) beredningar av hummer och bläckfisk och andra produkter som omfattas av KN 1603 00 och KN 1605
12 19 Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller mjölk; Bageriprodukter
13 ex 20 Beredningar av grönsaker, frukt, nötter eller andra växtdelar, utom produkter med en verklig alkoholhalt av mer än 1,2 viktprocent
14 2104 Soppor, buljonger och beredningar för tillredning av soppor, buljonger och buljonger; sammansatta homogeniserade livsmedelsberedningar
15 2105 00 Glass och annan ätbar glass, även innehållande kakao
16 ex 2106 Fetter erhållna från vegetabiliska eller animaliska produkter (blandningar), ostliknande produkter (ostanaloger) och modersmjölksersättning, inklusive modersmjölk, tillskottsnäring, mjölk och modifierad mjölk för barn, i enlighet med lagen av den 25 augusti 2006 om livsmedelssäkerhet och livsmedel avsedda för humankonsumtion.
17 ex 2202 Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, och andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt-, bär- och grönsaksjuice enligt KN-nr 2009 - endast produkter: 1) yoghurt, kärnmjölk, kefir, mjölk som inte omfattas av kapitel 04 i KN - utom produkter som innehåller kaffe och extrakt, essenser eller koncentrat av kaffe,2) alkoholfria drycker i vilka andelen frukt, grönsaker eller frukt- och grönsaksjuice är minst 20 viktprocent av råvarans sammansättning, 3) modersmjölksersättning, inklusive modersmjölk, tillskottsnäring, mjölk och modifierad mjölk för spädbarn i enlighet med rättsakten av den 25. augusti 2006. 4) som inte innehåller produkter enligt KN-nummer 0401-0404 eller fetter som härrör från produkter enligt KN-nummer 0401-0404: (a) Sojabaserade drycker med ett proteininnehåll på minst 2,8 viktprocent (KN 2202 99 11). b) Sojabaserade drycker med ett proteininnehåll på mindre än 2,8 viktprocent; Drycker baserade på nötter enligt kapitel 08 i KN, spannmål enligt kapitel 10 i KN eller frön enligt kapitel 12 i KN (KN 2202 99 15)
18

Oavsett

KN

dietiska livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt lagen av den 25 augusti 2006 om livsmedelssäkerhet och livsmedel för humankonsumtion (KN 2202 99 15).
Bilaga 10 till den polska mervärdesskattelagen med en momssats på 5%

2023 ändringar av Moms i Polen

Momsfritt på frukt, grönsaker, kött, mejeriprodukter och spannmålsprodukter förlängs under 2023.

Sänkningarna av momsen på 0% för energi, värme och gas kommer upphöra efter ett ingripande från Europeiska kommissionen som varnade Polen för att energi enligt EU:s momsdirektiv måste beskattas med minst 5%.

2019 ändringar av Moms i Polen

 • Alla bageriprodukter får reducerad momssats.
 • E-böcker omklassificeras från 23% till 5%.
 • Onlineversioner av nyhetstidningar får 8% momssats.

Momsbefriade varor och tjänster i Polen:

I Polen finns det, som i de flesta andra länder, också tjänster och produkter som är undantagna från moms

Man kan alltså säga att det finns ytterliggare en momssats i Polen som ligger på noll procent. Dessa är ganska lika de vi har i Sverige och andra EU-länder:

Finansiella tjänster, försäkringar. utbildning, bostäder (inklusive uthyrning), posttjänster, vissa kulturella tjänster, sjukvård och vissa välfärdstjänster.

Momsåtervinning

Du kan inte begära momsåtervinning för: HotellCateringMotorfordon och relaterade kostnader (begränsad återbetalning, bilhyra 60% av betald moms, max 6000 PLN).

Moms på digitala produkter och tjänster i Polen

Det nya regelverket för moms på "elektroniska tjänster" som säljs från ett företag till en konsument (privatperson) i ett EU-land medför att många svenska företagare nu måste ta reda på den polska momsen på elektroniska tjänster som normalt ligger på 23% (normala momssatsen). Sändningstjänster (radio/TV) är dock 8%. Är en Pod-cast eller Internetradio en tjänst på 8%? - grattis, lär dig polska och ring polska skatteverket. Det är detta som är problemet med skiftet till att allt mer ska faktureras med kundens lands moms. Hur ska en företagare ha tid och språkliga kunskaper att kunna ringa runt till skattverken ialla länder där man får kunder? Säljer du digitala tidningar är det extra krångligt i Polen.

Övriga EU-ländernas momsnivåer

Gränsvärdet för distansförsäljning till Polen

Vilket är gränsvärdet när man säljer produkter till polacker? Om du handlar med Polen och överstiger 160000 PLN måste du momsregistrera dig och redovisa och betala in moms i Polen till det polska skatteverket

Tröskelvärde för registrering vid distansförsäljning: 160000 PLN (ca 38K EUR)

Hur registrerar man sig för moms i Polen?

Det finns en speciell avdelning som behandlar momsregistreringar för företag som har sin bas i andra EU-länder men som säljer på den polska marknaden: 

Head of Second Tax Office Warszawa

Śródmieście,

(15 Jagiellońska St.,

03-719 Warszawa,

telefon: 048225113500;

e-post: [email protected]).

Gränsen för ett lokalt företag i Polen är 150K PLZ eller ca 350K SEK, under det slipper man vara momsregistrerad. Detta ska höjas till 40000 Euro 2018.

Här kan du läsa mer om momsregistrering i Polen

Hur bokför man försäljning/inköp med Polen?

Här kan du se bokföringsexempel för handel med ett EU land

Var ser jag om ett Polskt VAT-nummer är korrekt?

Kontrollera VAT nummer för EU-företag

Vilka områden är en del av EU:s momsområde?

Se fullständig lista med hela EU:s momsområden

6 Mar 2015


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Musikdistributör som gillar AI-genererad musik från t.ex. Suno och Udio.


Alternativ skatteadministration för Amazon-säljare


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se