Stäng
Nya momsregler kommer 2015 för elektroniska tjänsterOmsättning av elektroniska tjänster får nya regler 2015

Efter årsskiftet, den 1 januari 2015, kommer momsreglerna för försäljning av telekommunikationstjänster, elektroniska tjänster men även sändningstjänster till privatpersoner inom EU att ändras. Nu ska beskattningen istället ske i det land där köparen är bosatt. Just nu (2014) är det säljaren som blir beskattad i det land där säljaren är registrerad.

OBS! Den här ändringen gäller bara försäljning till privatpersoner inom EU. Du kan läsa mer om de generella principerna för försäljning av varor och tjänster till privatpersoner här.

Läs på om de nya "förenklingsreglerna" från 2019 och brytgränserna 10000 och 100000 Euro då du slipper fakturera med mottagarlandets momsregler och momssats.

Rekommendation: Om du säljer elektroniska tjänster och digitala filer till kunder i hela världen blir det för komplicerat för en småföretagare att hantera idag. Du behöver ta hjälp av en sådan här tjänst i så fall.

Vem påverkas av de nya reglerna?

Har du ett företag som säljer de ovannämnda tjänsterna till privatpersoner inom EU:s momsområde kan du eventuellt omfattas av de nya reglerna fr.o.m 2015.

Vad innebär dessa nya regler i praktiken?

När du säljer elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster eller sändningstjänster till privatpersoner i andra EU-länder fr.o.m 2015 blir dessa beskattade i det land där köparen är bosatt. Men det är du som säljare som ansvarar för att betala in momsen! Det kan du göra via Skatteverkets frivilliga e-tjänst Mini One Stop Shop (MOSS). Där kan du redovisa och betala moms till Skatteverket för dessa tjänster och Skatteverket skickar sedan vidare den momsen du betalar in till det land som berörs. Innebär detta mer eller mindre krångel? Det återstår att se hur det fungerar, men som tur är blir det nog inte många småföretagare som berörs av detta. Men det kommer beröra allt fler. Eftersom antalet småföretag som helt sysslar med internetbaserade saker kommer det bli en växande skara som får brottas med dessa nya regler. Många unga entreprenörer och enmansföretag och konsulter kommer beröras eftersom reglerna omfattar försäljning av applikationer, programvaror och musik som görs tillgängligt online.

Vilken momssats är det på elektroniska tjänster i Sverige?

I Sverige är det alltid 25% på elektroniska tjänster eller fysiska produkter som digitaliserats genom att man scannat in t.ex. en bok och lagrat den som pdf. Säljer man pdf filen online har den 25% istället för den tryckta upplagans momssats på 6%. Det företag som är baserat i något annat EU-land och som säljer elektroniska tjänster till en privatperson i Sverige ska alltså fakturera med 25% svensk moms till den svenska kunden. Dessutom måste den som säljer till svenska privatkunder samla in denna moms, rapportera den till sitt lokala skattekontor i sitt eget land genom tjänsten MOSS och sen skickas det vidare till det svenska skatteverket. Men de kan också momsregistrera sig direkt i Sverige, men att varje litet företag i EU ska momsregistrera sig i varje EU-land och göra momsrapportering för 28 länder varje månad eller kvartal är praktiskt omöjligt. Då återstår bara att använda tjänsten MOSS för rapportering, men då blir det istället en mardröm i bokföringen.

Det är rent praktiskt mycket svårt i de flesta enklare bokföringsprogram att lägga in momskoder och nya konton för olika momstyper för 28 olika länder, och ännu värre att försöka hålla ordning och bokföra korrekt med så många alternativ! Jag vet själv hur mycket fel det blir i bokföringen på Nordiska huvudkontor i Stockholm där man ska göra bokföringen för Norge, Finland, Danmark och Sverige -och då är det bara 4 länder och utbildade ekonomer som bokför! Tänk då hur det blir när enskilda näringsidkare ska sköta momsrapportering och bokföring för 28 länder, ofta med 3 olika momssatser i varje land, 3x28 = 84 olika momssatser! Oftast är det dock standardsatsen som gäller för elektroniska tjänster, men det räcker med att det finns ett undantag för att alla ska behöva lägga till även den reducerade momssatsen för att vara "tax compliant" i sitt bokföringssystem. Detta system kommer att haverera i praktiken. Många kommer börja sälja sin tjänster på andra sätt och enbart ta betalt med t.ex. paypal vars konton Skatteverket ej har insyn i (ännu..), och ta betalt under bordet för att komma undan denna vansinnesadministration.

Ett snabbt och enkelt sätt att undvika denna administration är att sälja sina appar och spel via Google Play och liknande marknadsplatser, då blir det marknadsplatsen som får ta hand om momsproblematiken gentemot EU-kunden, men då förlorar du en del av vinsten i provision till Google m.fl. Dom som orsakade kaoset genom att momsregistrera sig i Luxemburg för att sälja med bara 3% moms belönas och vinner alltså på det nya regelverket som kom till för att sätta dit dom, ironiskt.

Explanation of Swedish VAT on electronic services in English

Alla EU ländernas momssatser för digitala tjänster

Tabell med digitala momssatser inom EU

Fördelar med det nya moms-systemet

Med det här förslaget kan svenska företag konkurrera på samma villkor som företag från EU-länder som har lägre momssatser. Ett MobilApp företag etablerat i Luxemburg (momssats 3% för digitala produkter) måste nu samla in svensk moms när dom säljer appar till svenska privatpersoner. Det gör att Du som svensk företagare som säljer appar i Sverige till svenska privatkunder kan hålla samma prisnivå som företaget i Luxemburg, i teorin, eftersom båda måste lägga på 25% svensk moms ovanpå priset. Just nu kan företaget i Luxemburg sälja med bara 3% påslag. Detta hjälper dock inte priskonkurensen på övriga områden eftersom man kan hyra in billiga programmerare i Rumänien och sälja appar därifrån till den svenska marknaden mycket billigare ändå.. 

Kryphål i det nya momssystemet

Eftersom detta kommer medföra att vi svenska privatpersoner inte kan köpa lika billiga digitala produkter som mobilappar från Luxemburg längre kommer det blir dyrare priser för oss svenskar som köper på nätet. Eller inte? Regelverket har så stora kryphål att du kan köra flera stycken norrländska malmtåg genom hålen i systemet. Vill du beställa billigt från Luxemburg kör du bara igång en VPN tunnel med Luxemburg IP, sen skriver du in en faktureringsadress i Luxemburg. Du laddar ju ändå ner appen digitalt så ingen produkt kommer skickas dit och ingen fysisk faktura heller eftersom den kommer digitalt till din e-post. Så har du köpt appen som en Luxemburgare med bara 3% moms! Grattis!

(detta är givetvis bara ett utbildningsexempel för att illustrera vansinnet med hela skiten, Momsen.se uppmuntrar givetvis inte våra läsare att kringå regelverket på detta busenkla sätt bara för att det går..)

Vilka tjänster omfattas av de nya reglerna 2015?

Detta gäller enligt Skatteverket:

  • Elektroniska tjänster: Vilket innebär tjänster som säljs online via Internet. Mer specifikt ingår Applikationer (mobilappar), Webhostingtjänster, Filmer, Böcker, Tidningar, Program och Musik
  • Telekommunikationstjänster: Fast och mobiltelefoni och Internetleverantörer.
  • Sändningstjänster: Radio och TV. 

Men läser man direkt i lagtexten och vad lagtexten kommer uppdateras med ser man detta:

16 §/Träder i kraft I:2015-01-01/ Telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster som förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person är omsatta inom landet, om förvärvaren är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige.

Med telekommunikationstjänster avses tjänster för
1. överföring, sändning eller mottagning av signaler, skrift, bilder och ljud eller information i övrigt med hjälp av tråd, radio eller optiska eller andra elektromagnetiska medel, eller
2. överlåtelse eller upplåtelse av en rättighet att utnyttja kapacitet för sådan överföring, sändning eller mottagning.

Elektroniska tjänster omfattar tjänster såsom tillhandahållande av
1. webbplatser, webbhotell samt distansunderhåll av programvara och utrustning,
2. programvara och uppdatering av denna,
3. bilder, texter och uppgifter samt databasåtkomst,
4. musik, filmer och spel, inklusive hasardspel och spel om pengar, samt politiska, kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga eller underhållningsbetonade sändningar och evenemang, och
5. distansundervisning. Lag (2014:940).

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Mervardesskattelag-1994200_sfs-1994-200/

Låter som i princip allting skulle kunna ingå i "texter och uppgifter", det måste förtydligas väldigt mycket mer utförligt av lagstiftarna och Skatteverket annars kommer det bli ett kaos utan dess like den 1:a januari.

Enligt lagtexten "Elektroniska tjänster omfattar tjänster såsom tillhandahållande av texter och uppgifter" utan ytterligare motivering. Detta är på tok för dåligt och för luddigt, det håller inte. 

Om man läser den här lagtexten som verkligen träder i kraft 1:a januari 2015 kan man lätt göra tolkningen att även översättningar och artikelskrivande skulle kunna ingå i elektroniska tjänster, speciellt om kunden beställer tjänsten via ett formulär på en webbsida.

I väntan på att Skatteverket förtydligar regelverket måste Momsens.se rycka ut och hjälpa allmänheten. Vad står det egentligen i EU:s egna förklarande dokument som ligger till grund för denna nya lagstiftning?

"Electronically supplied services (hereinafter ‘electronic services’) shall include services which are delivered over the Internet or an electronic network and the nature of which renders their supply essentially automated and involving minimal human intervention, and impossible to ensure in the absence of information technology (see more under point 2.3.3)."

(P. 13, Explanatory notes on the EU VAT changes to the place of supply of telecommunications, broadcasting and electronic services that enter into force in 2015 (Council Implementing Regulation (EU) No 1042/2013), Explanatory notes on the EU VAT changes 2015)

Om man tar med detta i analysen så är min bedömning att det verkar vara mindre sannolikt att artikelskrivande och översättningar och liknande tjänster, där en människa måste utföra en del av arbetet för att färdigställa innehållet i den levererade tjänsten, kommer att inkluderas av det nya regelverket för elektroniska tjänster. Intentionen verkar vara att inkludera automatiska tjänster där man skriver in något, systemet bearbetar datan och sedan levererar ett svar eller ett dokument till kunden utan att en människa är inblandad i framställningen av det elektroniska dokumentet och dess innehåll (vid tidpunkten för köpet).

Här är en sida som specificerar vilka tjänster som är elektroniska tjänster allteftersom det blir klart vilka tjänster som berörs..

Säljer du tjänster till en marknadsplats eller en privatperson?

Om du har direktkontakt med kunden då anses du sköta leveransen av tjänsterna, t.ex. vi mail eller att du säljer på din egen webbplats.

Men om du säljer tjänster via en marknadsplats på nätet, en mellanhand så att säga, då är det marknadsplatsen som säljer till privatpersonen inte du, och därmed berörs du inte av de nya reglerna.

Detta ser ut att kunna bli en bredare gråzon än hela Sahara och Skatteverket kommer antagligen bli nedringt för att förklara var gränserna går inom detta område. Hur kan du t.ex. vara säker på att den som köper är inom EU eller utanför EU när du säljer över nätet? Du kommer behöva samla in uppgift om vilket land kunden bor i, och hur gör du det på ett säkert sätt? Köparen kan ju teoretiskt ange vilket land som helst, den kan använda VPN-tunnel så att det ser ut som man befinner sig i ett annat land än där man bor, Om du tar betalt med PayPal är det Du eller PayPal som är säljare till privatpersonen? osv osv. Det blir kul att se hur Skatteverket kommer försöka hantera detta. Jag säger det redan nu DET KOMMER BLI TOTALT KAOS! Eftersom Skatteverket själv inte verkar kunna precisera detta närmare ännu gör jag ett eget försök till bedömning nedan. 

Exempel på när det är en marknadsplats som säljer:

Du har lagt upp ett Excel-macro< på Freelancer.com som en privatperson i annat EU-land köper på freelancer.com siten. Då är av allt att döma inte du säljaren utan det är freelancer.com som berörs av de nya reglerna eftersom transaktionen sker mellan dom och privatpersonen (kunden).

Exempel på när det är en Du som säljer direkt till kunden:

Du har mobilappar på din hemsida som kunder kan ladda ner när dom skickat en betalning till ditt bankkonto.

Exempel på gråzoner som kommer skapa kaos om inte Skatteverket förtydligar regelverket:

Paypal - Om du säljer via PayPal är det du eller PayPal som har direktkontakt med privatpersonen?

Andra utmaningar som reglerna medför:

Du måste nu som företagare hålla kolla på alla de andra EU-ländernas momssatser! Vansinne! Eftersom det är Du som säljare som ska betala in momsen för kundens räkning enligt den skattesats som gäller i kundens land måste du veta vilka momssatser som gäller i kundens land och vilken procentsats just din elektroniska tjänst hamnar under i just det landet.

Tänk bara på förvirringen inom kulturmomsen i Sverige, du kan ju tänka dig vilka mardrömmar det finns i de sydeuropeiska momssystemen. Titta bara hur rörigt det är med momssatserna i Sverige här, om det är så rörigt eller värre i alla andra länder hur ska du då kunna bedöma vilken momssats du ska använda i ett annat land? Detta är ju helt sjukt! Testa att Googla några länders momssatser, hittar du det du söker? Kan du förstå språket som beskriver momssatserna? Om det här ska fungera måste EU ta fram en dokumentantion för hela EU och alla länder som sedan respektive Skatteverk i varje land får tolka och översätta till de lokala språken. Ett enormt jobb! Detta innebär att du måste lägga upp massor med nya momskoder i ditt bokföringsprogram, flera för varje land du säljer till. Om du ens kan det i ditt bokföringsprogram? Är du småföretagare och har ett simpelt program kanske inte den möjligheten finns och då ska du hantera detta manuellt! Har du råd att anställa? Har du råd att lägga över redovisningen på en redovisningsbyrå som har system för att kunna hantera detta på ett smidigare sätt? Men det kan väl inte bli så många momskoder att hålla reda på? Inte det? Tänk dig fortsättningen på den här ramsan Norge (25%, 15%, 8%)..nä just det Norge är ju inte med i EU! Det måste man också hålla koll på. Dessutom måste du kunna skilja transaktionerna åt i redovisningen. För att hjälpa alla en bit på vägen har jag sammanställt EU-områdets momssatser, eftersom det är en hel del som kommer behöva veta dessa nu nästa år för att kunna bokföra korrekt (R1,R2=reducerade momssatser):  

Letar du bara efter momssatserna för elektroniska tjänster? se här istället

Land Momssats R1 R2 Xtra Noll Term Beteckning lokalt

Belgien 

Belgien

21% 6% 12% ja BTW
TVA
MWSt

Belasting over de toegevoegde waarde

Taxe sur la Valeur Ajoutée
Mehrwertsteuer

Bulgarien

Bulgarien

20%  9% -- ДДС Данък върху добавената стойност

Cypern

Cypern

19% 9% 5% ja ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Danmark

Danmark

25% ja moms Meromsætningsafgift

Estland 

Estland

20% 9% -- km Käibemaks

Finland 

Finland

24%  14% 10% ja alv
moms
Arvonlisävero
mervärdesskatt

Frankrig

Frankrike

20% 10% 5,5% 2,1% -- TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée

Grækenland

Grekland*2

23% 
(öar: 16,1%)
13%
(öar: 9,1%)
6,5%
(öar: 4,6%)
-- ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Irland 

Irland

23% 13,5% 4,8% 9% ja VAT
CBL
Value Added Tax (engelsk)
Cáin Bhreisluacha (gaelisk)

Italien 

Italien

22% 10% 4% ja IVA Imposta sul Valore Aggiunto

Kroatien

25% 13% 5%   -- PDV Porez na dodanu vrijednost

Letland 

Lettland

21% 12%  ja PVN Pievienotās vērtības nodoklis

Litauen 

Litauen

21% 9% 5% -- PVM Pridetines vertes mokestis
LuxembourgLuxemburg 17% 8% 3% 14% -- TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée

Malta 

Malta

18% 7% 5% ja VAT Taxxa tal-Valur Mizjud

Holland 

Holland

21% 6% -- BTW Belasting toegevoegde waarde

Polen 

Polen

23% 8% 5% ja

PTU

VAT

Podatek od towarów i uslug

Portugal 

Portugal

23%
(Madeira:16%)
13% 6% -- IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado
RumænienRumänien 24% 9% 5% -- TVA Taxa pe valoarea adaugata
SlovakietSlovakien 20% 10% -- DPH Dan z pridanej hodnoty
SlovenienSlovenien 22% 9,5% -- DDV Davek na dodano vrednost

Spanien 

Spanien*1

21%

10% 4% -- IVA
IGIC
Impuesto sobre el valor añadido
Impuesto General Indirecto Canario

Storbritannien 

UK

20% 5% ja VAT Value Added Tax

Sverige 

Sverige

25% 12% 6% ja moms Mervärdesskatt

Tjekkiet 

Tjeckien

21% 15% 10% -- DPH Dan z pridané hodnoty

Tyskland

Tyskland

19% 7% ja

MwSt

USt.

Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer

Ungarn 

Ungern

27% 18% 5% -- ÁFA Általános forgalmi adó

Østrig

Österrike

20% 10% 12% -- USt. Umsatzsteuer

 

Tabellen uppdaterades: 2015-01-12.

Bokmärk den här sidan istället som uppdateras kontinuerligt:

Här finns samma tabell för EU:s momssatser som uppdateras löpande

*1) Kanarieöarna har 7% men ingår ej i EU:s momsområde

*2) Egeiska öarna har 30% rabatt på momsen, gäller dock ej Kreta

EU:s momsområde - undantag

Tänk också på att det finns en hel del undantag av områden inom det geografiska Europa som faktiskt räknas vara utanför EU när det gäller moms och skatter. Några lite mer kända exempel är Finska Åland som räknas vara utanför EU när det gäller moms och skatter. Ett annat exempel är de brittiska kanalöarna (Jersey, Guernsey, Alderney, Sark och Herm) men även Gibraltar söder om Spanien. Sedan har vi givetvis Andorra, San Marino och Vatikanstaten vilket kanske är lite mer uppenbart att de inte ingår i EU:s momsområde. Säljer du elektroniska tjänster till privatperson inom dessa områden räknas det alltså som export av tjänst utanför EU och berörs därmed inte av de nya reglerna fr.o.m 2015 för försäljning av elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU. Island ingår numera varken inom EU eller EU:s momsområde. Men det finns fler undantag:

Lista över undantag från EU:s momsområde

Hur vet du när köparen är privatperson?

Enligt Skatteverket kan man utgå från att köparen är en privatperson om den inte lämnat uppgift om VAT-nummer och inte angivit på annat sätt att det är företag.

Hur vet man i vilket land köparen är bosatt i?

Skatteverket tror att dom löser problemet med att sätta upp dessa punkter:

  • "Om tjänsterna säljs på en särskild plats som kräver fysisk närvaro, till exempel en telefonkiosk eller ett internetcafé, antas köparen bo i det land där exempelvis internetcaféet finns."
  • "Om tjänsterna säljs via en fast marklinje, antas köparen vara bosatt där den fasta marklinjen är installerad."
  • "Om tjänsterna säljs via mobilnät, antas köparen vara bosatt i det land som framgår av landskoden för det SIM-kort som köparen använder."
  • "Om köparen måste använda en dekoder eller ett programkort för att kunna ta emot tjänsterna antas köparen vara bosatt i det land dit dekodern eller programkortet skickas."

Personligen tror jag inte att detta håller, det kommer bli stor förvirring efter årsskiftet.

Du måste dessutom få in två olika bevishandlingar som visar var köparen bor. Exempelvis: Köparens faktureringsadress, IP-adress (som om det skulle vara en säker indikator på var någon bor..) för köparens dator eller bankkortsuppgifter. Som jag ser det är det bara kreditkortsuppgifterna som är tillräckligt säkra och tillräckligt knutna till den specifika köparen för att kunna användas seriöst i detta sammanhang. Det finns en anledning till att Google Adwords bara accepterar Kreditkort som inbetalningsmetod, det är nämligen betydligt svårare att förfalska dessa urkundsuppgifter.

Vad händer kring årsskiftet?

Om du har sålt en tjänst före nyår omfattas försäljningen av det nu gällande regelverket (2014). Får du betalt i förskott innan året är slut men levererar tjänsten efter nyår ska du ändå behandla denna försäljning enligt 2014 reglerna. 

Bokföring vid tjänsteförsäljning

Det kan vara ganska förvirrande att bokföra även "vanliga" tjänster beroende på om kunde är i Sverige, inom EU eller utanför EU och vilken typ av tjänst det handlar om. 

 

18 Aug 2014


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se