Stäng
Momssatser i SpanienMoms i Spanien (IVA). Vilka momssatser har Spanien? Vad är momsen i Spanien? Hur här är den spanska momsen? Vilka momssatser är det på Kanarieöarna? Ingår alla spanska öar i EU:s momsområde?

Det bor en hel del svenskar i Spanien, många av dom pensionärer. Det gör också att det svenska företagandet i Spanien är relativt högt och många undersöker möjligheter att etablera ett företag i Spanien med fokus på utflyttade svenskar, eller så funderar man på att utöka sin verksamhet till områden som södra Spanien där det finns många svenskar. Det kan också vara så att en del av företagets kunder har flyttat utomlands och när man säljer till privatpersoner i andra EU-länder uppstår ofta frågan om var tjänsten är omsatt. Sverige eller Spanien? Det kan uppstå situationer då det du säljer anses omsatt i Spanien fast du säljer från Sverige. Säljer du digitala tjänster till utflyttade svenskar (privatpersoner) måste du fakturera med Spansk moms till privatkunden i Spanien. Du ska också samla in den Spanska momsen, redovisa den och betala in den till Sveriges Skatteverk via tjänsten MOSS och sedan skickar Skatteverket vidare momsen till Spaniens Skattemyndighet (Agencia Tributaria). Alternativt så momsregistrerar du ditt företag i Spanien och säljer från ditt Spanska VAT-nr till kunder i Spanien så att det blir som en inrikesförsäljning fast i Spanien. Hur som helst har det blivit allt fler situationer där svenska företag behöver sätta sig in i momssatserna i Spanien. Här kan du se aktuella momssatser för Spanien: 

Spanska VAT nummer

Format för EU-VAT nummer: ESX0000000X

Vilken är standard momssatsen i Spanien?

Vanligaste momssatsen: 21%

1 jan 2021: Drickor med hög sockerhalt får 21% moms.

Vad ligger de reducerade momssatserna på i Spanien?

Reducerade momssatser: 10% | 4%

10%: Läkemedel, passagerartransport, sport och kulturevenemang, hotell (1-4 stjärnor har 10%, 5-stjärniga hotell har 21%), mat och dryck för människor och djur (ej söta drycker), importerad mat och restaurangmoms, viss medicinsk utrustning för funktionshindrade, jordbrukstjänster t.ex. plantering, renhållningstjänster, renovering av privatbostad (max 40% materialkostnad).

4%: Baslivsmedel (mjölk, ägg, frukt, bröd, grönsaker), böcker, tidningar, handikapputrustning

2020: E-böcker och hygienprodukter för kvinnor sänks till 4% moms.

0%: Baslivsmedel (t.o.m. 30 juni 2024)

Mjölk (producerad av alla djurarter, naturlig, certifierad, pastöriserad, koncentrerad, skummad, steriliserad, UHT, indunstad eller pulveriserad)
Bröd (inklusive fryst bröd)
Ägg
Ost
Frukt
Baljväxter
Knölar
Spannmål
Grönsaker
Mjöl avsett för bakning
Olja (olivolja och fröolja)

Baslivsmedel kommer även i fortsättningen ligga på 0% moms.

Momsåtervinning

Du kan inte få igen momsen för: Representation, Mat, Alkohol, Tobak, Smycken, Ädelstenar, Gåvor, Motorfordon och Bensin (delvis).

Momssats på digitala tjänster i Spanien

(elektroniska tjänster - appar, mp3-filer, e-böcker, sändningstjänster m.m.)

I de allra flesta fall gäller 21% på elektroniska tjänster i Spanien. Man har också anpassat sig till majoriteten av övriga EU-länders tolkning av moms på e-böcker (att dessa ska ligga på den normala momsnivån) och därmed har Spanien nu 21% på e-böckerna. För dig som var in på den här sidan tidigare var den lägre momssatsen alltså fel och baserad på en föråldrad källa. Har du funderingar kring sammansatta tjänster och vilken moms din tjänst får om de olika delarna har olika momssatser? Grattis du får gå en kurs i spanska och ringa Agencia Tributaria. Det är detta som EU-byråkraterna inte förstått. Hur ska en enskild företagare kunna sätta sig in i momssatsen som gäller för den digitala produkt man säljer om det inte är kristallklart? Svenska Skatteverket kommer inte kunna hjälpa dig på detta område. Du kommer bli hänvisad till Spanien. Har du testat att prata engelska med en spanjor? precis. Lycka till.. och du vet väl att vissa öar som tillhör Spanien inte ingår i EU:s momsområde? = export utanför EU.

Speciella regler finns för småföretag i Spanien som även kan bli momsbefriade

Lista med alla momssatser för alla EU länder

Gränsvärde för distansförsäljning till Spanien

Vilket gränsvärde är det på försäljning till spanien? Om du har handel med Spanien och försäljningen passerar €35000 måste du registrera dig för moms i Spanien och betala och redovisa moms i Spanien. Detta gäller fysiska produkter som du säljer från Sverige till Spanska kunder. Säljer du tjänster fakturerar du antingen svensk moms (tjänsten omsatt i Sverige) eller så fakturerar du utan moms (när du säljer tjänster till företag i Spanien) eller så måste du fakturera kunden med spansk moms (försäljning av digitala tjänster). Har du mycket försäljning till Spanska kunder är det ofta bäst och enklast att helt enkelt momsregistrera dig i Spanien och "sälja inrikes" inom Spanien.

Gränsvärde för registrering vid distansförsäljning: €35000

Hur registrerar man sig för moms i Spanien?

En kortfattad genomgång av de Spanska reglerna för momsregistrering finns här

Du kan också vända dig direkt till Agencia Tributaria (det spanska skatteverket men dom har bara ett fåtal sidor och dokument på engelska). Det smidigaste är nog att ta hjälp av Business Sweden här som hjälp många svenska företagare att komma igång i Spanien.

Undantag för moms i Spanien

Det finns några undantag för moms i Spanien. En del av de spanska öarna ingår inte i EU:s momsområdeCeuta, Melilla (enklaver i Marocko) och Kanarieöarna (Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera och El Hierro), men andra räknas med Balearerna (Mallorca, Ibiza, Menorca och Formentera). Krångligt och förvirrande som vanligt med EU-momsen. Säljer du till något av dessa områden eller öar i röd text räknas det därför som export utanför EU (precis som för Finska Åland). Men de i grön text är inom EU:s mervärdesskatteområde och då ska du fakturera kunder på dessa öar som försäljning inom EU.

Kanarieöarna speciell skattezon

Momsen på Kanarieöarna har en helt separat modell från övriga Spanien och området är ej med i EU:s momsområde. Det blir som ett land utanför EU. Har man ett företag på Kanarieöarna betalar man bara 4% skatt på vinsten (!) och man har helt andra lokala momssatser 7% (sänktes till 6,5% 2019 och höjdes till 7% igen 1 januari 2020) för de flesta varor och tjänster, men det finns också 0%/3%/7%/9,5%/15% (lyxmomsen på 13,5% höjdes till 15% 1 januari 2020)/20%/25%. Vill du göra ett djupdyk i detta kan du läsa mer här om IGIC systemet för moms och skatt på Kanarieöarna.

Gran Canaria är en del av Spanien och EU, men är utanför EU:s momsområde:
https://www.momsens.se/vilka-omraden-ingar-i-eus-momsomrade
Det betyder att du ska behandla inköpen därifrån som import från land utanför EU i bokföring och momsdeklarationer.
Du ska betala importmoms (som du får dra av i företaget). Eftersom Kanarieöarna är medlem av EU:s tullunion, men utanför momsområdet, blir momshanteringen som ett inköp från t.ex. USA.
Momsen blir alltså inte en kostnad utan du betalar importmomsen och får igen den samtidigt. Detta kräver två rader extra i konteringen för att momsdeklarationen ska bli rätt ifylld.
Så här blir bokföringen:
Bokföra inköp från Kanarieöarna

 

Kanarieöarna är alltså inom frihandelsområdet (“den inre marknaden”) och då får varor föras fritt mellan länderna utan tullavgifter. Reglerna blir som för land inom EU när det gäller förflyttningen av varor.

 

Det finns flera märkliga regioner inom EU som både är inom och utanför EU på olika sätt. Samma som för finska Åland som också är med i EU men utanför EU:s momsområde, men ingår i Finlands momsområde..

 

Kanarieöarna och Åland ligger inom EU och tillhör tullunionen men ingår inte i EU:s skatteområde. Detta innebär att du inte behöver betala någon tull för varor från dessa områden, men däremot moms.”
Läs mer hos Tullverket
"Om din vara kommer från ett område som ingår i EU:s tullunion men inte i skatteunionen – till exempel Kanarieöarna – ska du använda statusbeviset T2LF.Du ska fylla i det som kallas Enhetsdokumentet på sidan 4.
Läs mer om statusbeviset T2LF

 

T2-transitering = intern transitering, används t.ex. när en vara går från ett område inom EU genom ett område utanför EU och sedan slutdestination inom EU. 

Kan jag få ROT-avdrag i Spanien?

Ja, även om det kanske låter märkligt har du rätt till svenskt ROT-avdrag för renovering i Spanien för att lagstiftaren tagit hänsyn till den fria rörligheten inom EU, ROT-avdraget måste därför kunna tillämpas överallt inom EU.

Du måste dock ha en beskattningsbar inkomst i Sverige eftersom det är en svensk skattereduktion. Samma regler gäller som om du begärde ROT-avdrag för renovering i Sverige. Det finns dock några extra saker att tänka på för utländska företagare som ska ta med ROT-avdrag på fakturan.

Om företaget saknar en svensk e-legitimation men har en godkänd e-legitimation från ett annat land kan de begära utbetalning via e-tjänsten Rot och rut – företag. För att ta reda på om företaget har en godkänd utländsk e-legitimation väljer de inloggningsalternativet Foreign eID på väg in i e-tjänsten.

Om företaget saknar godkänd e-legitimation ska de begära utbetalning via den digitala blanketten Begäran om utbetalning – Preliminär skattereduktion rotarbete (SKV 4542).

Beloppen på begäran ska anges i svenska kronor, med valutakursen från dagen då du som kund betalade fakturan. Aktuell kurs hittas på den svenska riksbankens webbplats.

Företaget ska skicka med ett giltigt skuldfrihetsintyg (Certificado de agt de obligaciónes y declaraciones deudas) som visar att företaget genomgår motsvarande kontroll av skatter och avgifter som företag godkända för F-skatt i Sverige. Intyget ska vara utfärdat av behörig myndighet i hemlandet.

Momssats 10% på renovering av privatbostad i Spanien

Artículo 91. Tipos impositivos reducidos

10.º Las ejecuciones de obra de renovación y reparación realizadas en edificios o partes de los mismos destinados a viviendas, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el destinatario sea persona física, no actúe como empresario o profesional y utilice la vivienda a que se refieren las obras para su uso particular.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, también se comprenderán en este número las citadas ejecuciones de obra cuando su destinatario sea una comunidad de propietarios.

b) Que la construcción o rehabilitación de la vivienda a que se refieren las obras haya concluido al menos dos años antes del inicio de estas últimas.

c) Que la persona que realice las obras no aporte materiales para su ejecución o, en el caso de que los aporte, su coste no exceda del 40 por ciento de la base imponible de la operación.

Svensk översättning:

10.º Renoverings- och reparationsarbeten som utförs på byggnader eller delar av byggnader avsedda för bostäder, när följande krav är uppfyllda:

a) Mottagaren är en fysisk person som inte agerar som företagare eller yrkesutövare och använder den bostad som verket avser för sitt eget privata bruk.

Utan hinder av bestämmelserna i föregående stycke skall ovannämnda verk också ingå i detta nummer när mottagaren är en ägargemenskap.

b) Att byggandet eller renoveringen av den bostad som arbetena avser har slutförts minst två år innan arbetena påbörjas.

c) Att den person som utför arbetena inte tillhandahåller material för utförandet eller, om han tillhandahåller material, att kostnaden för detta inte överstiger 40% av beskattningsunderlaget för projektet.

Om denna gräns överskrids (>40% materialkostnad) kommer renoverings- eller reparationsarbetet att behandlas som en leverans av varor och kommer därför att beskattas med den vanliga momssatsen på 21 procent.

En specialregel finns där momssatsen på 10 procent är tillämplig om det är fråga om en total renovering av byggnaden där kostnaden överstiger 25 procent av byggnadens inköpspris (om den införskaffats under de 2 föregående åren innan renoveringen) eller marknadsvärde före renoveringen, exklusive markens värde

Hur bokför man inköp och försäljning till Spanien?

Här kan du se bokföringsexempel för handel med Spanien

Var kontrollerar jag Spanska VAT-nummer?

Kontrollera VAT nummer för spanska företag i Spanien

Vilka områden ingår i EU:s momsområde

Här kan du se den fullständiga listan över EU:s momsområden

Nyckelord: spansk momssatsmomssats Spanien, spansk moms, moms i Spanien, Spanien moms och Spaniens momssatser.

20 Feb 2015


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se