Stäng
ROT Varning: Du kan förlora ROT avdraget om en delägare betalar alltRot-avdrag. Måste varje delägare få en egen faktura? Kan en av delägarna betala alla fakturor? Vad gäller för ROT-avdraget när det är flera delägare inblandade?

ROT-avdrag med flera delägare

Är det verkligen ok att ge rotavdrag till 2 personer på samma faktura eller borde delägare 2 egentligen få en separat faktura utställd till honom?

Detta eftersom det vid eventuell skattekontroll måste kunna bevisas att varje delägare som får rotavdrag betalat från sitt eget konto. Ni som köpare måste kunna styrka att Ni betalat Er andel från Er själva för att rotavdraget ska anses giltigt.

Exempel på när man ej kan få rotavdrag

Olle äger en del av sitt barndomshem men hans mamma bor kvar i huset. Olle och hans mamma låter byta taket på huset. Eftersom Olle är bortrest och inte kommer att kunna betala för arbetet inom rimlig tid, ber han firman som utför arbetet att fakturera sin mamma. Firman avslutar arbetet och Olles mamma betalar omgående fakturan med sina egna pengar.

Kan Olle få rotavdrag för det arbete som är utfört och betalat?

Nej, Olle kan inte få skattereduktion för det arbete som firman har utfört på huset eftersom han inte har haft utgiften för arbetet.

Om Olle hade haft utgiften för arbetet så hade han kunnat få rotavdrag eftersom han är delägare till förälderns bostad.

-Skatteverket

Enligt ovanstående text från Skatteverket måste man tolka det som att delägaren som inte betalar något direkt riskerar att förlora rätten till rotavdrag om denne inte får en faktura utställd till honom/henne för sin andel som delägaren betalar själv. Detta bekräftas också av sekundära källor.

"En annan förutsättning − som kanske inte är lika känd av alla − är att det bara är den som har betalat arbetet som kan få rot- eller rutavdrag. Om någon annan betalar räkningen förfaller rätten till skattereduktion även om skulden regleras senare."

"Samma sak gäller fastigheter som barn samäger med sina föräldrar. En person som är delägare i sitt barndomshem kan inte få rotavdrag för ett arbete som någon av föräldrarna betalat. Rotavdrag medges bara om barnet själv betalar för rotarbetet."

Dom från Kammarrätten i Stockholm (mål nr 6038-13): Byggbolaget fakturerade 3 delägare men alla fakturorna betalades av EN delägare. Enligt domstolens mening ska köparen ha haft en utgift redan när utföraren begär utbetalning från Skatteverket. Att de andra delägarna därefter ersatte den delägare som betalat alla fakturorna påverkade inte bedömningen. Byggbolaget var tvunget att återbetala beloppet till Skatteverket för de två delägarna som inte själva hade betalt sina fakturor.

Slutsatsen blir att varje delägare måste få en EGEN FAKTURA för SIN ANDEL och även BETALA DENNA FAKTURA SJÄLV från SITT BANKKONTO eller sitt BETALKORT/KREDITKORT.Kort sammanfattning av ROT-avdraget 

* Man kan få ROT-avdrag på max 50K/år/person

* Varje delägare, oavsett ägarandel, har rätt att få 50K/person/år

(kräver att man betalat >50K i skatt)

* Ni som ska får ROT måste vara skrivna på fastigheten (som ägare).

* Du ska svara entreprenören att ALLA delägare som äger fastigheten ska vara med och få ROT och ALLA har rätt till maximalt ROT-avdrag, det lönar sig mest

(Du kan till entreprenören behöva styrka detta genom att visa att ingen redan fått ROT-avdrag för andra byggen under året, samt ett utdrag från Lantmäteriet som bekräftar vilka som är ägare i fastigheten. Detta kan få enkelt via Min Fastighet.)

* Om arbetskostnaden inte räcker för 50K i ROT-avdrag för alla delägare, börja med delägaren som har mest inkomst/betalar mest skatt, sedan delägare med lägre lön och sedan delägaren som bara har kapitalinkomster. Du får faktiskt ROT-avdrag även om du bara betalat skatt på kapitalinkomster under året, det behöver alltså inte vara arbetsinkomster.

* För att få ROT måste man ha betalat skatt på lön/inkomst/kapital på minst det belopp man får avdrag på

* Delägarna måste alltså också BETALA någon faktura utställd till vardera delägare från era egna bankkonton

(om Skatteverket begär in underlag vid deklarationen måste ni kunna visa att betalning gjorts från varje delägare)

* Entreprenören behöver varje delägares pers nr och adress

Bra att veta om ROT

Ibland kan ni behöva lägga upp ett lån från den rikaste delägaren till övriga (och skriva ett enkelt avtal mellan er) på det som ska betalas eftersom betalningen måste göras från varje person och vid kontroll måste ni kunna visa att alla delägare betalt sin del själv.

Även om ingen är folkbokförd på adressen där arbetet utförs kan ni ändå få ROT-avdrag om alla delägare är skrivna som ägare.

"För att man ska få skattereduktion för ROT-arbeten krävs det att man äger huset och att man också använder det för bostadsändamål"

Har du enskild firma och har avsatt pengar i periodiseringsfonder men har låg vinst under året, kan du alltså trixa lite och lösa upp flera tidigare års periodiseringsfonder under året då ROT-arbetet utförs och på så sätt skramla ihop tillräckligt med skatt för innevarande år för att kunna få maximalt ROT-avdrag. Du som har AB kan se till att dela ut mer eller ge dig själv större lön det år du har byggarbete som ger ROT för att försäkra dig om att du betalar tillräckligt med skatt för att kunna maxa ROT-avdraget.

Optimera ROT-avdraget

Eftersom maxbeloppet är 50000/person kan man få mer avdrag om man splittar ut det på olika personer som var och en kan få 50K i avdrag.

Enligt Expressen kan man få 50K/person i avdrag. 

50000 Kronor per person

"Rotavdraget är kopplat till den enskilda individen. Är man två delägare i huset/bostadsrätten kan hushållet få en maximal skattereduktion på 2 x 50 000 kronor/år, precis som tidigare. Tidigare var du tvungen att köpa arbete för 100 000 kronor för fullt utnyttjande av rotavdraget, från 2016 måste du ha en arbetskostnad på 167 000 kronor för att utnyttja rotavdraget fullt ut."

Bekräftat av Skatteverket:

Så här fungerar rot- och rutavdraget

"Du som köper rot- eller ruttjänster ansöker inte själv om rot- eller rutavdraget. Det gör den som utfört arbetet. Hen drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig. Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gjort."

fr Skatteverkets chat enligt Privata affärer:

"lars wetterling: huset jag bor i ägs av mina två döttrar -vem får göra rotavdrag och hur mycket
Pia: För att man ska få skattereduktion för ROT-arbeten krävs det att man äger huset och att man också använder det för bostadsändamål. Man kan även få skattereduktion för arbeten utförda i en bostad där ens förälder bor. Dina döttrar kan få skattereduktion med hälften av den arbetskostnad som var och en har betalat. Det maximala beloppet är 50 000 kr i skattereduktion.

Johan: Har ROT-avdraget någon koppling till om personen betalar någon skatt eller inte? Om det inte finns någon skatt att kvitta ROT-avdraget mot, kommer då beloppet att betalas ut via skattekontot?

Pia: Hej, för att man ska kunna få skattereduktion krävs det att man har skatt att betala. Man kan bara få skattereduktion med så stort belopp som man har debiterats i slutlig skatt. Man kommer inte att få någon utbetalning via skattekontot på belopp som inte kan kvittas mot slutlig skatt. 

Jonas Haak: Får man göra avdrag med 50 000 kr även om man bara äger en del av huset, t ex 10 %?
Pia: Hej, du kan få skattereduktion med 50 000 kr, avseende arbetskostnad som du själv har betalat, även om du bara äger en liten del av huset."

Rätt till rotavdrag

För att ha rätt till rotavdrag måste köparen ha

  • varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret
  • fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång, och
  • haft utgifter för rot- och rutarbete.

Förutom att köparen måste äga fastigheten, måste han eller hon använda den som bostad. Det krävs att byggnaden är utrustad med installationer och bekvämligheter som är grundläggande för en bostad

Hur stort ROT-avdrag kan man få?

Det är 30 procent av arbetskostnaden som ger rätt till rotavdrag. Kostnader för material, resor, utrustning eller administration i samband med arbetet ger alltså inte rätt till avdrag.

Skattereduktion

För den som vill utnyttja den maximala skattereduktion på 50000 Kr per person och år för rotarbeten, måste arbetskostnaden uppgå till minst 166667 Kr (30% x 166667 Kr = 50000 Kr).

Tips: Om Byggentreprenören frågar dig om det finns fler delägare som har rätt till ROT kan du alltså anta att entreprenören beräknar att arbetet (bara arbetskostnaden) kommer kosta mer än 166667 Kr… annars hade det räckt med bara fakturor på EN delägare som har utrymme att göra maximalt ROT-avdrag

 

 

20 May 2018


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se