Stäng
Beskattningsbar personVad innebär beteckningen beskattningsbar person? Termen Beskattningsbar person finns i ML (Mervärdesskattelag (1994:200)) och definierar vilka affärshändelser som ska omfattas av kravet på moms. Denna beteckning används också för att reglera vem det är som är skyldig att betala in momsen till Skatteverket.

Definitionen Beskattningsbar person omfattar alla som bedriver självständig ekonomisk verksamhet oberoende av var verksamheten bedrivs. Syftet och resultatet av verksamheten har ingen betydelse för denna definition. Den är också oberoende av i vilken form företaget bedrivs. Termen inkluderar alltså både privatpersoner, aktiebolag, handelsbolag men även föreningar och andra juridiska personer som är beskattningsbara personer.

Det här betyder i praktiken att en privatperson kan vara en beskattningsbar person om man har en ekonomisk verksamhet. En fysisk person som bedriver en ekonomisk verksamhet och som säljer saker som köpts in och använts endast för privat bruk ska ej betala moms på denna typ av försäljning.

Om man kan visa att man har en intention att driva en självständig ekonomisk verksamhet kan man betraktas som en beskattningsbar person redan innan man har haft sina första utgifter

Läs också artiklarna:

Ekonomisk verksamhet ersätter yrkesmässig verksamhet

Hobby eller Företag?

8 jan 2015


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.