Rätt moms 2021

Stäng

Stäng
Utgift, Kostnad och UtbetalningUtgift, Kostnad och Utbetalning


Utgift: När ditt företag köper en tjänst eller en vara uppstår det en utgift. När du betalar en leverantörsfaktura bokförs utgiften (enligt kontantmetoden) och blir då en kostnad (periodiserad utgift). Vid användning av faktureringsmetoden bokas kostnaden in på fakturadatumet (eller delas upp på flera perioder) och utgiften blir då ofta separerad från kostnaden tidsmässigt. 

Kostnad: Kostnader hänger ihop med utgifter, men kostnaden är kopplad till en viss period. Inom bokföringen kallar man det för att man periodiserat. En kostnad är alltså en periodiserad utgift. Man fördelar kostnaden till den eller de perioder som kostnaden avser. Ett vanligt exempel är hyror som måste fördelas varje månad även om man betalt t.ex. ett kvartal i förväg. Då måste man dela upp kostnaden i tre delar som hamnar i respektive månad. En kostnad kan också uppkomma när man fått en vara levererad eller när en tjänst blivit utförd. 


Utbetalning: Detta inträffar när du betalar din leverantörsfaktura. Samtidig minskar leverantörsskulden i bokföringen när du använder faktureringsmetoden. De som använder kontantmetoden bokar inte upp några leverantörsskulder eftersom all bokföring sker vid betalningstillfällena.
När du använder kontantmetoden bakas alla tre termerna ihop och inträffar samtidigt, alltså när du gör Utbetalningen. Det innebär också att momsen registreras och bokförs i den period utbetalningen sker enligt Bokslutsmetoden.

Se även Inkomst, Intäkt och Inbetalning

6 aug 2014


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.