Stäng
Inkomst, Intäkt och InbetalningInkomst, intäkt och inbetalning

Inkomst: När ditt företag säljer någonting som en tjänst eller vara uppstår det en inkomst. När du skapar fakturan till kunden skapar du också inkomsten. Med andra ord innebär det att du bokför inkomsten då (faktureringsmetoden).

Intäkt: Intäkter hänger ihop med inkomsten, men intäkten är en periodiserad inkomst. Man fördelar inkomsten till den eller de perioder som intäkten tillhör. En intäkt kan också uppstå då en vara levererats eller när tjänsten har blivit utförd. En periodiserad intäkt kan t.ex. vara när man har fått förskottsbetalt för ett konsultjobb som sträcker sig över flera månader. Men man vet inte exakt hur länge det kommer ta. Enligt avtalet har kunden köp t.ex. produktionen av en hemsida och betalat ett fast pris för tjänsten i förskott. Du beräknar att det tar tre månader att färdigställa webbplatsen och då vill du periodisera inkomsten så att en tredjedel hamnar i respektive månad som du kommer att jobba med hemsidan.

Inbetalning: Den uppstår när kunden betalar för fakturan du skickat till dom. Detta innebär att du minskar kundfordringarna när du bokför inbetalningen om du använder Faktureringsmetoden. Om du använder Kontantmetoden har du inget kundreskontra och inget leverantörsreskontra. Då uppstår Inkomst, Intäkt och Inbetalning samtidigt när du bokför inbetalningen.

Se även Utgift, Kostnad och Utbetalning

 

6 aug 2014


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.