Stäng
Momsnyheter 2019Moms 2019. Momsnyheter 2019. Vilka ändringar av momsen träder i kraft fr.o.m. första januari 2019? Vilka ändringar av momssatserna blir det 2019? Vilka varor och tjänster får förändrad moms 2019?

Ändringar av moms 2021 finns här

Ny momsregel för vouchers

Värdebevis och s.k. vouchrar får förändrade regler. Dessutom definieras enfunktions- och flerfunktionsvoucher i momslagstiftningen i Sverige. 

Vad är en voucher?

Ett typiskt exempel på en voucher är helt enkelt ett presentkort. Man kan även beskriva det som ett betalningsbevis eller en form av värdepapper, något som kan användas som, eller omvandlas till, pengar relativt enkelt. Ett intyg som visar att något är betalt i förväg med andra ord. Det kan även handla om refill-kort till mobiler och telefonkort men även de berömda Rikskupongerna förstås. Korten måste vara utfärdade fr.o.m. 1 januari 2019 för att det nya regelverket ska gälla.

Abonnemangsavtal (telefonabonnemang) omfattas inte av ändringen. Beskattningsunderlag och det belopp som momsen ska beräknas på är det belopp som betalats för vouchern. Så om voucher-värdet är 399 men du betalat 200 Kr ska momsen beräknas på 200.

"För en enfunktionsvoucher har skattskyldigheten inträffat i samband med att vouchern såldes och någon justering av tidigare redovisad mervärdesskatt ska inte göras även om vouchern inte används innan voucherns utgångsdatum. För en flerfunktionsvoucher har skattskyldigheten inte inträffat eftersom vouchern inte lösts in och någon mervärdesskatt ska därför inte redovisas trots att betalning har erlagts för vouchern."

Ny lagtext om vouchers

20 § /Träder i kraft I:2019-01-01/  "Med voucher avses ett instrument för vilket det finns en skyldighet att godta det som ersättning eller partiell ersättning för leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster. De varor som ska levereras eller tjänster som ska tillhandahållas eller de potentiella leverantörernas eller tillhandahållarnas identitet måste anges antingen på instrumentet eller i tillhörande dokumentation som inbegriper villkoren för användning av instrumentet. Lag (2018:1333)."

Förenklingsregel för lager i Tyskland

Tyskland inför den 1:a januari 2019 en s.k. förenklingsregel för leveranser via ett lager baserat på tysk mark. Detta innebär att det nu kommer gå att bokföra och momsdeklarera en försäljning av vara från tyskt lager till tyskt företag som en "momsfri försäljning inom EU". Därmed slipper en del svenska företag vara momsregistrerade i Tyskland. Före 2017 angav äldre regeltolkningar att lagerleveranser från tyska lager alltid innebar krav på tysk momsregistrering. Detta har varit lite avvikande från den övergripande EU-lagstiftningen och man försöker nu harmonisera regelverket, vilket är byråkratisnack för att säga att man rättar till en feltolkning som förekommit i lagtexten i Tyskland.

Uthyrning av personal inom vård 25%

Fr.o.m. 1 juli 2019 ska alla som hyr ut personal till vården lägga på 25% moms på fakturorna. Detta gäller även läkare som är enmansföretagare och hyr ut sig själva. Det spelar ingen roll om läkaren har AB eller enskild firma, så länge personen som hyrs ut till vårdinstans inte är anställd av det vårdgivande företaget/organisationen ska moms läggas på med 25%. 

Offentliga vården får ersättning för den moms de betalar så problemet med stafettvampyrer kan fortsätta där. De privata köparna får 25% högre kostnad när de driver en momsbefriad verksamhet som inte kan dra av ingående moms.

Uthyrning av personal till vården ska egentligen ha fakturerats med 25% moms ända sedan EU-inträdet då Sveriges momssystem förändrades i grunden. De flesta i Sverige har dock varit lyckligt ovetande om de långtgående konsekvenserna och förändringarna av Sverige som EU-medlemskapet faktiskt innebär. Skatteverket (och många andra) har på diverse områden inte förstått hur fundamentalt genomgripande förändringar som EU-lagstiftningen inneburit och man har fortsatt att göra tolkningar som om vi inte gått med i EU. 

Övriga ändringar som preliminärt kommer 1 juli 2019

Elektroniska tjänster

EU-Pappskallarna i Bryssel har krupit till korset och sent om sider insett att dom måste ändra reglerna för försäljning av elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder. När massor av småföretag redan lagt ned sin verksamhet för att det inte var värt besväret att sälja nedladdningar inom EU längre kommer då ändringen tillslut. Man inför på tok för sent ett golv för när man måste börja fakturera med mottagarlandets momssats och säljaren behöver ej följa kundlandets fakturaregler. Ändringarna träder i kraft 1 januari 2019.

Detta gäller nu för er som säljer e-tjänster för under 10000 Euro till EU-kunder (privatkunder):

  • Under brytgränsen fakturerar du med svensk moms och svenska regler.
  • Du behöver bara ETT bevis på vilket land kunden köper ifrån upp till 100000 Euro.

Över denna gräns måste du registrera dig i MOSS-systemet och fakturera med kundens lands momssats. Något oklart i skrivande stund om du även i fortsättningen måste utforma fakturorna efter kundlandets regler över brytgränsen. Gränserna på 10000 och 100000 Euro är försäljningen exklusive moms.

Det är tillåtet att fakturera med kundlandets moms redan från första försäljningen om man så vill.

Efter 1 januari 2019 kan du avregistrera dig från MOSS om du ligger under brytgränsen. Det är då en karensperiod på 2 kvartal innan du får registrera dig igen i systemet.

Här ser du vilka momssatser du ska fakturera med till olika EU-länder

Frankrike inför extra digital skatt

Denna skatt är tänkt för multinationella företag som Google, Facebook och Amazon som genom sofistikerade bolagsstrukturer undviker att betala skatt som t.ex. småföretag måste betala. Det är inte rimligt att stora gigantiska företag får betala mindre skatt än SME:s. Denna skatt införs efter mars 2019 om inte EU gemensamt inför denna digitalskatt.

Ändringar av momssatser inom EU 2019

Holland höjer sin reducerade momssats från 6% till 9%.

Irland höjer den reducerade momssatsen på 9% till 13,5% för turism-relaterade aktiviteter. Men sänker momsen på e-böcker till 9%.

Polen sänker momsen på e-böcker från 23% till 5% den 1 april 2019. Digitala nyhetstidningar sänks från 23% till 8%. Bageriprodukter får reducerad moms.

Kroatien sänker momsen från 25% till 24% år 2019. Momsen på e-böcker sänks till 5%.

Ungern sänker momsen på ESL och UHT till 5% (mjölkmomsen).

Tyskland gör digitala marknadsplatser ansvariga för all moms som inte debiteras. Om du som frilansare säljer tjänster på en tysk marknadsplats kommer marknadsplatsen kunna kräva dig på moms som du inte har, eller inte vet, att du ska lägga på försäljningen. Läs därför på om de tyska momssatserna här.

Tjeckien sänker momsen på diverse grejer till 10% med preliminär start 1:a juli 2019.

Finland sänker momsen på e-böcker och e-tidningar till 10% den 1:a juli 2019.

Litauen sänker momsen på böcker till 5%.

Aktuella momssatser inom EU (tabell)

Tabell för digitala momssatser

Utvalda momsändringar 2019 i övriga världen

Island sänker momsen från 24% till 22,5%, dessutom omklassificeras e-böcker och onlinejournaler till noll moms. De blir alltså momsbefriade.

Norge sänker också momsen på e-böcker till 0% men från 1 juli 2019.

Kanarieöarna är en del av EU men utanför EU:s momsområde. De har ett lokalt momssystem och momssatsen på 7% sänks till 6,5% med start 2019.

Turkiet höjer momsen på digitala publikationer till 18%, detta gällde faktiskt redan från 18:e december 2018. Du som säljer digitala tjänster till Turkiet måste fakturera med turkisk moms till turkiska privatkunder sedan 2018. 

Ryssland höjer momsen från 18% till 20%. För dig som säljer digitala tjänster till ryska privatpersoner blir det en momshöjning till 16,67%. Nytt är även att B2B-transaktioner omfattas av momsskyldighet och momsregistrering. Undvik därför att sälja elektroniska tjänster till Ryssland om du inte förfogar över en hel ekonomiavdelning samt en stab av ryska tolkar och har ett gäng ryska jurister till ditt förfogande. Det är fortfarande oklart om det finns något golv för när man måste registrera sig i Ryssland om man säljer e-tjänster dit. Detta är givetvis ett svar på EU:s idiotiska införande av mottagarlands-moms på elektroniska tjänster.

Japan höjer momsen till 10% fr.o.m. 1 oktober 2019 men mat, dryck och dagstidningar kommer ligga kvar på 8%.

 

 

 

1 Jan 2019


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se