Stäng
Digitala tidningar och böcker får sänkt moms 1 juli 2019Sänkt moms från 25% till 6% på e-tidningar. Vilka digitala publikationer får sänkt moms 2019? Vilken typ av böcker får 6% moms i juli 2019? Vad är momsen på prenumerationer av onlinetidningar? När sänks momsen på digitala tidningar? Vilket datum sänks momsen för elektroniska medier? Vilken momssats får e-tidningar 2019?

Momssänkning på elektroniska publikationer

Regeringen leker följa John med Finland och går i samma fotspår. Nu har regeringen beslutat att det ska bli en momssänkning på digitala medier från 25% till 6%. Tanken är att lagen ska träda i kraft redan 1:a juli 2019. Men innan det ska förslaget på remiss till Lagrådet. Motivet är att både tryckta böcker och elektroniska motsvarigheter ska få samma momssats. Det ska inte vara någon skattemässig skillnad mellan en fysisk tidning och den digitala versionen. Det är S+MP+L+C som gemensamt kommit överens om förslaget. Runt om i Europa har ett flertal länder redan gjort denna typ av förändring efter att EU förändrat momsdirektivet för att tillåta jämlik moms på både fysiska och digitala publikationer. Det har under flera år varit momskaos på e-böcker inom EU där olika länder gått åt olika håll och EU har hållit linjen att digitala versioner ska ligga på den högsta (normala) momssatsen i alla länder. Men det struntade flera länder i t.ex. Italien, Frankrike och Luxemburg som hade reducerad momssats på bl. a. e-böcker. Polen tryckte också på för att få till den här förändringen. När det blev klart att det skulle bli möjligt var Finland snabba med att lansera en sänkning 1:a juli 2019, precis samma datum som nu Sverige gör samma sak.

Tycker du att det verkar svårt och krångligt med momsen när du säljer till andra länder? Ja, det är det! Om du ska hantera detta själv idag så har du skaffat dig ett par extra heltidsjobb utöver att sköta ditt företag. Men nu finns det äntligen en lösning på denna byråkratiska mardröm. Läs mer här.

Vad omfattas av momssänkningen till 6%?

Det är elektroniska motsvarigheter till fysiska publikationer som är aktuella för den lägre momssatsen på 6%. Som exempel anges tidningar, tidskrifter och böcker.

Vad får inte sänkt moms?

Digitala medier där innehållet huvudsakligen består av reklam (enligt Skatteverkets liknande tolkningar kan man anta att detta innebär 50% reklaminnehåll eller mer). Rörlig bild och musik är inte heller aktuella för lägre moms. Det blir alltså inte sänkt moms på Netflix eller Spotify.

Komplikationer av sänkt e-moms

Problemet är att momssystemet blir allt snårigare inom EU. Den här momssänkningen krockar med EU:s direktiv för elektroniska tjänster som specificerar att alla elektroniska tjänster ska säljas med standardmomsen i landet (25% i Sverige). Den här momssänkningen är alltså ett undantag från både EU:s vanliga momsdirektiv och det nya direktivet från 2015 om momsen på digitala tjänster och nedladdningsbara filer. Det blir ännu mer rörigt och ännu fler gråzoner att ta hänsyn till. Dessutom är momssänkningen inte permanent, utan tillfällig. Den gäller bara fram tills dess att "EU:s nya permanenta momsgalenskap" är på plats preliminärt 2021-2022.

Nya e-tidningar. Om du startar en digital tidning som inte har en fysisk motsvarighet, gäller då 6% moms för den? Vi får se vad lagrådet kommer fram till i sin utvärdering och det är bråttom. Bara några månader har dom på sig för att analysera alla dominoeffekter som denna förändring medför och de gränsdragningsproblem som kommer uppstå efter 1 juli.


Digital publikation. Hur definieras en digital publikation? Är en vanlig webbsida en digital publikation? Är min egen e-bok "Starta Eget Guide - Internetföretag" en e-bok som omfattas av den sänkta momsen? Med hög sannolikhet JA, eftersom den även finns i en fysisk version här. Den har alla attribut som en fysisk bok har med ISBN nr m.m. I Italien krävs det att den digitala boken har ett ISBN för att den ska få sänkt moms. Kommer Lagrådet rekommendera det även för Sverige? Krävs det att verket är utgivet av någon speciell organisation eller medieföretag för att det ska räknas som en e-bok som har 6% moms eller är det en digital PDF med 25% moms? Många frågor uppstår för Lagrådet och Skatteverket att ta ställning till på mycket kort tid. Jag undrar om man verkligen kommer hinna analysera alla aspekter och konsekvenser av detta. Kanske kan man fuska lite och titta på den finska utredningen.


Reklam. Ska reklamplatser (banners) också faktureras med 6% moms inuti e-tidningar eller ska de ligga kvar på 25% moms? Min slutsats är att reklam kommer fortsätta ligga på 25% men då blir det ett gränsdragningsproblem mellan vad som är reklam, sponsrat innehåll, gästartiklar, affiliateartiklar, redaktionella artiklar som egentligen är reklam i någon form etc. 


Moms vid byten. Om en kund köper en ebok innan 1:a juli och sedan använder bytesrätten för att lämna igen boken eller byta till en annan bok uppstår ett problem med hur momsen ska hanteras. Det troliga är att man under övergången kommer kunna tillämpa förenklade regler så att man bara behöver betala mellanskillnaden av den nya momsen om kunden bytt bok till en annan efter första juli. Man behöver då bara bokföra skillnaden och inte rätta tidigare momsdeklarationer. Lämnas en bok igen som köptes med 25% ska krediteringen ske med 25% moms också, även om den lämnas igen när e-boken har 6% moms. Den här problematiken är mindre för eböcker än den varit vid liknande situationer för tryckta motsvarigheter, eftersom de digitala filerna ofta inte är återlämningsbara på samma sätt, eller inte alls. Möjligheten att lämna tillbaka en e-bok eller byta en felköpt e-bok brukar avtalas bort i samband med att kunden godkänner det digitala köpet.


Prenumerationstjänster. Här får man problem om utbudet innehåller mer än bara tidningar och böcker t.ex. musik, filmer och video. Då måste man dela upp sortimentet efter momssats och det blir lite extra administration i bokföring och faktureringssystem. Men ett dilemma uppstår om man har ett prenumerationspris som ger tillgång till obegränsat med digitalt material med både 25% och 6% moms, vilken momssats ska egentligen prenumerationstjänsten faktureras med? Ska man dela upp bokföringen efter antal klick på olika filer, efter datamängd, efter värde eller ett vägt genomsnitt? Gränsdragningen mellan hur stor del av prenumerationspriset som innehåller bara 6% moms kan bli knepig misstänker jag.


Interaktiva böcker. Böcker som är ett mellanting mellan en skriftlig bok och en VR-värld där du kan påverka handlingen blir problematisk. Hur mycket interaktivitet får en e-bok innehålla innan den får 25% moms? Ett klick? Två klick? Fem klick? När man byter sida måste man klicka eller svepa, redan där har du interaktivitet. Om det finns en animation på en sida som man kan trycka på för att sätta igång är det då mer en film eller ett spel med 25% moms istället för 6% moms? Hur många GIF-bilder med animation får det vara i en bok med 6% moms? Ska regeln vara att om 50% av innehållet är interaktivt/rörlig bild så är det 25%? 


Ljudböcker. Är en ljudbok en traditionell bok fast med ljud som får 6% moms? Eller är det mer likt musik som har 25%? Nedladdningsbara filer ska enligt EU:s direktiv för elektroniska tjänster ligga på högsta momssatsen så var går gränsen mellan ett ljudspår, en sång, en dikt en sagoberättelse med sång och musik, musikalböcker etc. Det blir en svår gränsdragning att avgöra vilken datafil som har 6% moms och vilken som ska få 25% moms. Är ISBN-nr lösningen på gränsdragningsproblemet mellan digital bok och övriga digitala publikationer som inte är böcker? Det här blir nog jobbigt för stackars Skatteverket att hantera.


Får konsumenterna sänkta priser?

Tyvärr kommer nog bara en del av momssänkningen märkas för konsumenter. De som säljer fysiska tidningar och tryckta böcker kommer behöva den nya marginalen för att överleva och författare, frilansare, utrustning, maskiner och förlag kommer behöva använda de 19-procentenheterna som frigörs för att finansiera sin sjunkande fysiska marknad. Priset som konsumenten får betala kommer nog inte sjunka speciellt mycket. Det finns många hål att stoppa den ökade marginalen i för de som kämpar med fysisk utgivning.     

 

22 Feb 2019


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Musikdistributör som gillar AI-genererad musik från t.ex. Suno och Udio.


Alternativ skatteadministration för Amazon-säljare


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se