Stäng
Problem med Regeringens lagförslag om sänkt moms på guidade turer i naturen - det är olagligt!Moms på förevisning av naturområden. Vad är momsen på guidade turer utanför tätort? Vilken moms är det för safari i naturreservat? Vad blir momsen för Natura 2000 områden från 2018? Vad är momsen på naturturism?

Eftersom jag tidigare gjort en omfattande research angående moms på guidade turer och naturturism inklusive safari här reagerade jag med stor förvåning över detta förslag, då det inte verkade möjligt att genomföra på grund av krock med vad jag läst i EU:s momsdirektiv. Jag har dessutom gått igenom alla EU-ländernas momssystem samt reducerade momssatser under flera års tid och inget land inom EU har någon momslagstiftning som omfattar reducerad moms på naturupplevelser, om det inte handlar om persontransporter i olika tolkningar eller just hotel och logi delen. Att alla former av turer ute i naturen skulle kunna faktureras med lägsta momssatsen lät för mig som en gitarr som inte blivit stämd på ett årtionde..

"Regeringens förslag: Mervärdesskatten på förevisning av naturområden utanför tätort samt av nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden sänks från 25 procent till 6 procent."

Regeringen: Budgetpropositionen för 2018 (s. 594)

Regeringens tolkning av termen "förevisning": "Med förevisning likställs visning eller uppvisning av ett område. Den förevisning som omfattas av förslaget kan vara en rundvandring eller tur med en person som förmedlar särskild kunskap eller upplevelse längs rundvandringen eller turen eller i ett specifikt naturområde. Förevisningen kan också innebära att en person förevisar vägen genom ett område. Det kan t.ex. vara för att leda personer längs en säker väg. Naturområden kan exempelvis förevisas i samband med vandring, cykling, ridning, skridsko- och skidåkning, paddling, jakt- och fisketurer, och fågelskådning i naturområden" (s. 596).

Min slutsats: Ett positivt initiativ av Regeringen att man äntligen börjar nysta upp i den här röran med moms i naturen, men precis som det blir i en påse med sladdar eller snören blir det ofta bara värre desto mer man drar i det. Tyvärr är EU:s momsdirektiv (RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG, BILAGA III, punkt 7) skrivet på ett sådant sätt att man uttryckligen anger ganska specifikt vad som får ha reducerad momssats i EU-länderna. Inget kommer riktigt i närheten av Regeringens förslag. Det närmaste är "Djurparker" och "liknande kulturella evenemang och anläggningar":

7.

Tillträde till föreställningar, teatrar, cirkusar, marknader, nöjesparker, konserter, museer, djurparker, biografer, utställningar och liknande kulturella evenemang och anläggningar.

Hur ska företagarna hantera detta?

"En mycket märklig juridisk gråzon uppstår nu som medför hög osäkerhet hur detta ska hanteras i praktiken för småföretagare. Risken är att företagarna tar ut 6% moms men sedan när EU ger bakläxa till SosseZombie-regeringen måste småföretagarna betala in de saknade 19% ur egen ficka och ta detta från sin vinstmarginal.

Rådet till naturföretagare är därför att inte sänka sina priser utan öka marginalerna för att kunna betala 19% extra moms senare om det skulle bli så.

Risken finns för en liknande situation som uppstod med kaoset i tryckeribranschen när momsen ändrades retroaktivt."

Regeringens förslag kan vara olagligt

EU:s momslagstiftning är klart landsbygsdsrasistisk, då i princip alla aktiviteter med reducerad moms är typiska för stadsmiljö och i synnerhet inhägnad eller avgränsad yta eller mänskligt konstruerad anläggning. Guidade turer som erbjuds i den öppna fria naturen ser inte ut att kunna omfattas av detta. Det är positivt om Regeringen lyfter upp frågan på EU-nivå, men man gör ändringen i fel ordning. Först måste det gå genom EU sedan kan man införa det i Sverige. Men det är positivt att Regeringen börjar agera som om vi var en självständig nation igen som har rätt att stifta våra egna lagar efter de behov vi har i just vårt land. Då kryper ett SWEXIT allt närmare även för oss om Sossarna redan börjat tänka så omedvetet.

Min bedömning är därför att Regeringen antingen kommer få backa på detta eller att EU tar ett beslut om utökade aktiviteter som får faktureras med reducerad momssats. Som lagförslaget ser ut idag är det inte giltigt.


Löser problemet med olika momssats i samma fors och älv

Istället för att gå mot en enhetlig moms på 25% på allt som är det enda logiska och rätta om man inte avskaffar momssystemet helt, så väljer man att strula till det ännu mer. Detta kan leda till ännu mer gränsdragningsproblem men löser i alla fall problemet med att guidade båtturer och guidade kanotturer hade olika momssats (båtturer har ofta felaktigt haft 6% p.g.a. en feltolkning av Skatteverket som tolkat det som persontransport trots att det är syftet med resan som ska avgöra momsen och kanot=25% för att det inte ansetts vara persontransport), båda får nu 6% moms i samma älv utanför tätort om detta går igenom.

Det som egentligen gäller om man läser lagen och domslut är att alla upplevelser oavsett fordon och färdmedel har 25%, så tyvärr har Skatteverket gått vilse när man är på safari i naturen..

Gränsdragningsproblem i naturen

Det nya lagstiftningsförslaget om naturturism avhjälper bara delvis detta tolkningsfel, eftersom transport med släde, hundspann etc. fortfarande får 25% för att det inte är persontransport enligt Skatteverket om den startar eller slutar i tätort. Om färden görs med upphämtning av folk i stadsmiljö blir det först 25% moms till tätortsgränsen, enligt SCB:s gränslinje för när tätorten slutar, och sedan 6% för att det är "förevisning i naturområde". Man skapar alltså nya gränsdragningsproblem för naturturismen. 

Turer på bondgårdar har av Skatteverket definierats som ej djurpark vilket medför 25% moms istället för som 6% på djurparker. Men med nya förslaget kommer en tur på en bondgård ofta innebära en tur i naturmiljö utanför tätort och bör därför rimligen också kunna omfattas av den nya reducerade momsen för "förevisning av naturområden" men det kräver antagligen en omformulering av lagförslaget.

Lösning: 25% på alla upplevelser

Den enda snabba och verkliga lösningen på problemet som är förenligt med EU:s momsdirektiv är att sätta 25% på alla upplevelser (steg 1) där det inte är uppenbart att syftet enbart är frakt av människor från A till B. Denna lösning analyseras inte alls i budgetpropositionen och remisserna trots att Regeringen är så skattehöjarvänlig i alla övriga sammanhang. Steg 2 är att sätta 25% moms på allt som idag är momspliktigt i någon form utan undantag och steg 3 är att avskaffa och begrava momssystemet som inte hör hemma i en modern ekonomi.

Läs en utförlig granskning av moms på safari och guidade turer i naturen samt olika typer av naturturism här

Tunga remissinstanser kritiska

En majoritet av remissinstanserna som man inte ens visste att dom fanns, myndigheter som ingen någonsin hört talas om, och diverse organisationer som inte har med saken att göra, var positiva. De tunga remissinstanserna som folk vet vilka de är och som berörs av förslaget var kritiska, t.ex.:

Kammarrätten i Stockholm, Skatteverket och Företagarna "avstyrker förslaget och är av uppfattningen att mervärdesskattesänkningen strider mot EU- rätten." ... "Kammarrätten i Stockholm anser att det finns stora problem med att förutse vilka tjänster som omfattas. Företagarna är av uppfattningen att det behövs förtydliganden av begreppen förevisning och naturområden."

Ekonomistyrningsverket (ESV) tycker inte siffrorna och beräkningarna för kostnader och inkomster av momsförändringen stämmer "anser att det bör framgå hur regeringen har gjort bedömningen angående omfattningen av försäljningen i branschen." ... "ESV avstyrker förslaget med motiveringen att antalet undantag i mervärdesskattesystemet inte bör öka utan i stället minska. ESV anser vidare att förslaget medför gränsdragningsproblem som i sin tur torde öka det s.k. skattefelet, samt att konkurrensmöjligheterna mellan olika branscher kommer att försämras. ESV är också av uppfatt- ningen att det bör utredas vilka konsekvenser som kan uppstå om det vid ett senare tillfälle visar sig att förslaget inte är förenligt med EU- rätten."

Svenskt Näringsliv anser "att förslaget torde ha ytterst begränsade effekter för sysselsättningen och konstaterar att förslaget kan medföra avgränsningsproblem".

Tjänstemännens central- organisation (TCO) tycker precis som mig och "avstyrker förslaget och är av uppfattningen att skattesystemet så långt som möjligt ska präglas av likformighet och enighet".

SKL tycker förslaget är ok men "efterlyser vidare en närmare analys av förslagets förenlighet med EU-rätten".

Lagrådet vill dra i handbromsen eftersom förslaget är "mycket oprecist och att det inte är lämpligt att, utan ytterligare överväganden, lagstifta på det underlag som presenterades i lagrådsremissen".

Men eftersom Socialteokraterna är ett prästerskap som fått sin makt direkt av Gud behöver man inte lyssna på folket eller remissinstanserna. Detta kommer drivas igenom tills det tar stopp i EU-domstolen och allt måste reverseras med ofantliga administrativa merkostnader och tidsförluster ute hos företagarna. 

 

 

22 Oct 2017


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se