Stäng
Safari - 6% eller 25% moms?Moms på Safari. Vad är det för moms på guidade turer i naturen? Vad är det för moms på stadsvandringar? Vad är det för moms på upplevelser? Vilken momssats är det på ekoturism? Vad är det för moms på Safari? Omfattar kulturmomsen upplevelseindustrin i naturen? Vilken momssats ska upplevelsebolag fakturera med?

Uppdatering: Regeringen tänker sänka momsen för guidade turer i naturen från 25% till 6% med start 1:a januari 2018. 

(Detta förslag kan dock vara oförenligt med EU:s momsdirektiv)

Vad är det för momssats på örn- & sälsafari? Är det att ses som ett nöjesevenemang (25%) eller är det en persontransport med båt där guide ingår (6%)? 

Det där är en mycket intressant fråga som belyser det absurda momssystemet som det ser ut idag. Den kortfattade slutsatsen blir:

Kort svar: Det borde vara 25% men ni kan antagligen med gott samvete fakturera med 6% moms om ni åker runt i lite större båt(ar) med motor. Då ses det som persontransport = 6%. Om det är lite mer småskaligt och ni åker runt i kanoter, kajaker eller små roddbåtar då blir det upplevelse och 25% moms.

Som utgångspunkt kan man säga att Transport av människor har 6% om syftet är att förflytta personerna, men om transporten är mer av en Upplevelse är det 25%. De flesta har hört att Turism har 12% moms men det är alltså i huvudsak det som är kopplat till logi och uthyrning av övernattningsmöjligheter som får 12 procent.

Småskalig natur- och ekoturism har nästan alltid 25% moms.

Jag skulle säga att Örn och Säl-safari borde ha 25% moms då det rimligen bör bedömas som en upplevelse och inte en transport från punkt A till B. MEN.. det är lite mer komplicerat än så på grund av rådande praxis. Det som gör det hela mer komplicerat är att man har lite olika bedömningar runt om i landet inom Skatteverket, dessutom finns det EU-direktiv (2006/112/EG) som Sverige måste följa på momsområdet som bl.a. säger att naturturism, eller guidning av naturen, eller guidade turer i naturen inte ska omfattas av den reducerade momssatsen. Vilket betyder att guidade turer i naturen måste ha 25% moms om man ska följa den EU-lagstiftning/momsdirektiv som Sverige förbundit sig till.

Det som krånglar till det ännu mer är att om den guidade turen görs i ett transportfordon som en Buss, Vagn som är dragen av häst (häst-o-vagn), Tåg eller riktig Båt blir det 6% eftersom det då ses som persontransport trots att syftet inte i första hand är att transportera personerna.. görs turen i kajak, kanot, till fots eller på cykel blir det 25%.

Praxis och tolkningar gör att typen av båt blir avgörande för momsen

Enligt den bedömningspraxis som råder måste man alltså basera beslutet om moms på vilken typ av båt ni åker med. Detta är förstås helt orimligt och mycket kritik har framförts i både media och skrivelser till Skatteverket angående den förvirrande momsdjungeln inom turism (se länkar till artiklar längst ned). Men om ni åker runt i en "riktig" större båt så kan ni lugnt hävda 6% moms och få igenom det pga av att det ska ses som persontransport. Är det en roddbåt, kanot eller kajak eller motsvarande som ni åker runt med och tittar på sälar och örnar måste ni fakturera med 25% moms eftersom det då hamnar under upplevelse.

Har båten fler platser än en roddbåt och drivs av en motor kan man med rådande praxis dra slutsatsen att momsen blir 6% pga det ses som persontransport med båt. Baserat på en paragraf i mervärdesskattelagen kan man också dra slutsatsen att en båt som kan vara föremål för persontransport måste vara minst 7,5m lång. Jag skulle säga att praxis gör att guidade turer på RIB-båtar (Rigid Hull Inflatable Boat) och liknande blir persontransport och får 6% moms fast min personliga bedömning är att detta borde klassas som upplevelse och få 25%, om man ska gå efter vad som verkligen står i regelverk och lagar. Men den tolkningspraxis som utvecklats av Skatteverket gör att man kan fakturera detta lite fördelaktigare med bara 6% moms tills någon driver detta till EU-domstolen, då min bedömning är att domen kommer bli att allt som klassas som upplevelse, oavsett vilket fordon upplevelsen sker i, kommer få 25%.

Den här soppan av förvirrade tolkningar åt olika håll utan någon vettig logik gör det naturligtvis extra kämpigt för små naturturismföretagare och "vildmarksentreprenörer" som oftast inte är några momsexperter själva. Att branschkompisens verksamhet på andra sidan länsgränsen får en annan momssats enligt Skatteverket där, än vad företagaren i det här länet får av Skattemyndigheten här gör det givetvis inte enklare..

Men med hjälp av den här sidan bör de flesta kunna läsa och resonera sig fram till vilken momssats som är rimligast just för er typ av verksamhet. Som extra hjälp har jag givit exempel i sammanfattningen längre ned där du kanske hittar just din turismtyp definierad som antingen 6% eller 25%.

Kryphålet finns för att det ligger i Sveriges egenintresse

Risken för att kryphålet med persontransportsmoms på guidade turer tas upp i EU-domstolen är relativt låg, eftersom det både ligger i branschens och Sveriges egenintresse att hålla momsen så låg det går på denna typ av turism som är så viktig i områden där andra jobb och affärsverksamheter lyser med sin frånvaro. Intressant att man är rädd för att höjd moms och skatt kan leda till färre jobb när Bidragsdemokraterna samtidigt höjer skatten på ungdomars arbete i hopp om att ÖKA sysselsättningen.. Mycket märkligt det där. Ingen vill alltså driva frågan om 25% moms på allt som är upplevelse från svenskt håll. Det är om något utländskt större företag vill få detta prövat som det kommer hamna i domstol och "rättas till". Men samtidigt blir det också väldigt orättvist att ha kvar nuvarande praxis för kanotföretaget som har turer i samma älv som båtföretaget som också guidar runt folk i samma älv. Kanotföretaget måste hålla högre pris gentemot kund för att dom måste lägga på 25% utgående moms, medan båtföretaget kan hålla förhållandevis lägre prisnivå då dom bara behöver samla in 6% moms åt Skatteverket. En konflikt mellan två konkurrerande företag inom samma geografiska område skulle också kunna leda till att detta åtminstone söker sig upp i Kammarrätten.

Fler exempel för att sätta momssatserna inom guidade turer i ett större sammanhang

Persontransport = 6% t.ex. Sightseeing (men Turridning har 25% för att det räknas som en upplevelse snarare än transport och inte sker i ett motorfordon). Sightseeing är väl oftast mer upplevelse än transport men Skatteverket ser det som persontransport.

Att åka häst och vagn på en marknad och liknande är också persontransport och man ska sälja det med 6% moms, vilket jag tycker är orimligt det borde vara upplevelse och 25% moms.

Är transporten mest för nöje som karuseller och ponnyridning m.m. då är det dock 25%. Vilket gör det ännu mer orimligt att häst-och-vagn på en marknad får 6% men så ser det ut i dagens praxis.

Hur är det då med transport av människor i skidliftar?, är det för roligt för att vara 6% eller är det mer nöje än transport så är det 25%? Skatteverket tycker inte att skidliftar är tillräckligt roliga för att vara beskattade med 25% utan det är faktiskt bara 6%. Det bedöms som mer transport än upplevelse.

Stadsvandring får 25% moms. För guidade turer i sightseeingbuss är momsen 6%. Guidade cykelturer i städer eller ute i naturen får 25% moms. Båttur på Göta kanal får 6% moms. Kajakturer längs kusten eller i älvar osv får 25% moms.

Större sightseeingarrangörer som arrangerar rundturer i buss och båt räknas som persontransporter och momssätts med 6%.

Guidade turer till fots, på cykel, med kanot, i roddbåt eller kajak är däremot upplevelser och då gäller en moms på 25 procent. 

Varför får taxi med hundspann 25% medan vanlig motordriven taxi har 6%?

Ett annat exempel är taxi där man inte bedömer momsen utifrån att syftet är transport utan man fokuserar på vilket färdmedel som används. Företaget Aurora Borealis Adventures kör hundspannstaxi från flygplatsen i Lycksele till hotellet. I det fallet ses inte taxiverksamheten som persontransport utan man får 25% moms medan taxibolagen som kör folk med bilar bara har 6% moms. Detsamma gäller bussföretagen som också kan sälja biljetter med 6% moms. Skatteverket i Västerbotten har här en annan uppfattning än Skatteverket för Jämtland/Härjedalen. Det som gäller är att det blir 25% moms på transport med hundspann för att det ses som en upplevelse och transporten inte sker med ett motorfordon. Praxis har blivit så att det bara är transporter med motordrivna färdmedel som kan klassas som persontransport. Undantaget är häst- och vagn som har 6% moms. Om Häst- och vagn räknas som persontransport kan naturligtvis hundspann också klassas som persontransport - inget av färdmedlen är motordrivna! Här har vi alltså exempel på en fördomsfull tolkning av momslagstiftning där Häst- och vagn av tradition setts som ett färdmedel likställt med bil, båt, flyg, buss och tåg för att det var det primära färdmedlet innan motorfordonen. Men då har man glömt bort det primära färdmedlet i norra Sverige och bland samerna innan skotern - hundspann! Det finns alltså ingen logik i Skatteverkets bedömning av hundspann som upplevelse snarare än transport. Om taxibolaget hämtar personer i en limousin så blir det också mer av en upplevelse än bara en transport och borde då få 25% moms med samma logik som Skatteverket kommer fram till att hundspann har 25%.

I England har man t.ex. specificerat att persontransporter bara kan ske med fordon, fartyg eller flygplan. Åsnor kan inte användas i avseendet persontransport. Men man motiverar inte varför åsnor inte kan innebära persontransport. Man har också uttryckligen definierat att luftbalonger inte kan vara persontransport. Men inget sägs om transport med hundar. Däremot specificerar man att momsbefriad persontransport inte kan göras om antalet sittplatser understiger 10 (I UK är persontransport med t.ex. buss momsbefriad). Taxi, hyrbilar, limousin och alla andra fordon som inte har 10 platser eller mer har alltså standardmomssatsen i Storbritannien. Men här har man också en väldigt hög tröskel för momsregistrering, £82000 (drygt 1 miljon Kr), vilket gör att privata taxi-bilar inte fakturerar med moms och därmed i praktiken har noll-moms på sina priser till kunder.

I EU:s momsdirektiv står bara att reducerad momssats får tillämpas på "persontransporter" men man definierar inte ytterligare vad en persontransport innebär. Det betyder alltså att så länge varje lands Skattemyndighet inte uttryckligen har definierat t.ex. hundspann som en persontransport med reducerad momssats gäller alltså standardmomsen i landet. Det finns alltså inget juridiskt hinder för Skatteverket att tolka hundspann som en persontransport. Man har bara helt enkelt, och fördomsfullt, valt att inte ta med hundspann och liknande transportlösningar inom ramen för persontransporter. Det är bara för Skatteverket att gå ut med ett förtydligande att hundspann ÄR en persontransport så är det klappat och klart. En förutsättning är dock att transporten inte är en del av ett större arrangemang eller paket. Är transporten från flygplatsen en del av paketet med hotell och aktiviteter så blir transporten med hundspann en upplevelse. Men om just den transporten sker med buss eller taxi så får dessa ändå reducerad moms.. trots att det är en del av ett paket..

i domstolar har man kommit fram till att t.ex. skoterturer ej kan vara persontransport om deltagaren framför fordonet själv. När det gäller forsfärder, hundspann etc har man kommit fram till att resemomentet varit av underordnad betydelse och upplevelsen det primära och därför blir det 25% moms. Men i situationen med hundspann som taxitransport från Lycksele flygplats till hotell finns inget av de förbehåll som domstolarna lutat sig mot med. Deltagaren kör ej själv och det är inte i första hand en upplevelse utan just en PERSONTRANSPORT. Det finns alltså inget prejudicerande stöd för Skatteverket att bedöma just denna typ av transport med hundspann som en upplevelse. Domstolarna skriver uttryckligen i flera fall att syftet med resan är avgörande vid bedömningen av personbefordran och därmed blir det ännu mer uppenbart att det i fallet med Aurora Borealis Adventures rör sig om persontransport och om man tar detta till domstol har man troligen stora möjligheter att tvinga fram en ny tolkning via domslut.

Se s220-221 för ytterligare redovisning av resonemangen när dessa fall prövats i domstol.

Sammanfattning moms på Safari

25% moms: fjärilssafari, fågelsafari, örnsafari, sälsafari, bäversafaritakvandring, stadsvandring, kanotsafari, kajaksafari, hundspannsturer, skoterturer, färder med luftballongerälgsafari, vildmarkssafari, naturguidningarforsränningsamiska upplevelser, björnskådning, hummersafaricykelsafari. Allt som sker inom en nöjespark får 25%. Åker man ett "disneyland-tåg" som en guidad tur inom en nöjespark eller nöjesfält blir det alltså 25% moms på den åkattraktionen, ej persontransport.

6% moms: Safari med Buss, Bil, Häst- och vagnBåt (motordriven, >7,5m) och Tåg får 6% för att det ses som persontransport. Skatterättsnämnden s.222 kom den 26:e april 2001 fram till att bergbana/linbana är persontransport när syftet i huvudsak är att transportera personer mellan två olika platser. Det som sker inom en djurpark får också 6%, även om det har 25% momssats om det görs ute i naturen. Bondgårdar räknas ej som djurparker så Ko-safari på bondgård får 25%.

 

Avslutande diskussion

När man går igenom denna moms-soppa så kommer man tillslut onekligen fram till den enda logiska slutsatsen: Avskaffa moms helt eller gör som Danmark och sätt 25% på allt så är det sluttjafsat!

Det är så här på massor av områden jag gått igenom, bristande logik, inkonsekvens, orimlig administration, obegripliga tolkningar, bristfälliga eller saknade definitioner för att möjliggöra korrekta tolkningar av lagar och regler osv. Ett avskaffande av momssystemet skulle tjäna in miljoner arbetstimmar som går åt bland företagare för att försöka ta reda på vilken moms man ska fakturera med. Dessa miljoner timmar kan istället användas för att öka tillväxt, lönsamhet och skapa mer jobb och skatteintäkter via vinstbeskattningen/inkomstbeskattning istället. Tar vi bort momsen så kan vi också banta ned Skatteverket betydligt och spara in många miljoner den vägen. Då måste dessa som blir friställda från Skatteverket söka sig till mer produktiva jobb som skapar tillväxt och mervärde istället, vilket blir en win-win situation för samhället.

MOMS är ett modernt påfund och ingen självklarhet. Om folket vill kan vi avskaffa momsen (Det kräver dock ett utträde ur EU eftersom vi måste följa massor av EU-lagstiftning nu också). Det minsta man kan begära är att det blir samma moms på allt. Dagens momsdjungel har nått vägs ände..

Artiklar som behandlar problematiken med moms inom turism

Vilka momssatser finns det i Sverige och vad ingår i varje kategori?

Moms på vilda djur förvånar företag

Orättvis moms slår mot hästturismen

Fråga till Skatteverket angående de olika momssatser vi har inom turismen och de olika svar vi får beroende på var vi har vår bas (Mejlat brev till finansministern Magdalena Andersson den 16 april 2015)

Galen turistmoms i Sommarsverige

Olika moms kritiseras av samiska turistföretagare

Sveriges nationalparker

Turistmomsen slår blint

Momsundersökning gav eko

Livsstilsföretag med dålig lönsamhet

SVENSKA EKOTURISMFÖRENINGEN - Medlemstidningen SAFARI

Skatteverkets kategorisering av vad som har 6% moms

Naturturismen bromsas av orättvis moms

Momsdjungel snedvrider konkurrensen

Småföretagare vilse i momsdjungeln

Danmark skiljer på persontransporter och turismtransporter

Info på svenska om Tysklands momsregler för persontransporter

Exempel på stadsvandringar och guidade turer som har 25% moms

Turism i naturen missgynnas

Hundspann, hästturer, snöskoter mm har bara 10% moms i Finland

Mervärdesskattelag (1994:200)

Svårdödad missuppfattning om moms!

Skatteverkets skrivelser - Hästverksamhet - gränsdragningen mellan hobby- och näringsverksamhet

Momsen på restaurang- och cateringtjänster 

Moms på glass, godis, drinkar och vatten (Café moms) 

5 Nov 2015


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Musikdistributör som gillar AI-genererad musik från t.ex. Suno och Udio.


Alternativ skatteadministration för Amazon-säljare


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se