Stäng

Stäng
Båt - bokföra import av båtarBåtimport. Hur bokför man import av båtar? Vad är importmomsen på båtar? Vilken varukod har båten hos Tullverket?

Värdet på en båt överstiger ofta gränsvärdet för hur stort belopp man får bokföra som en kostnad direkt. Därför behöver man ofta lägga upp inköpet av båten som en anläggningstillgång som man sedan skriver av.

Importmoms på båtar

Momsen du ska lägga på priset du betalat för importen av båten är 25% (importmoms).

Läs mer om hur du hanterar nya importmomsen på varor fr.o.m 2015 här

Varukod för Båtar

Varukoden för båtar är 8903 hos Tullverket.

Importavgift för Båt

Importavgiften (tullsatsen) varierar mellan 0 till 2,7% (2015) beroende på båttyp.

Hur bokför man import av Båt?

Du bokför båten som en anläggningstillgång på konto 1247 om den har ett större värde än halva prisbasbeloppet. Annars kostnadsför du båten direkt som en förbrukningsinventarie t.ex. på konto 5411.

Se exempel på hur man bokför import av varor här

15 jun 2015


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.