Stäng
Vilka momssatser har Norge?

Moms Norge. Momssatser i Norge (MVA). Var hittar man info om norsk moms? Vilka är de norska momssatserna? Hur blir det med höjningen av de reducerade norska momssatserna? Här finns en beskrivning av norsk moms på svenska. Sverige och Norge har av naturliga skäl en hel del kontakt med varandra även på det ekonomiska området. Det är många svenska småföretag som startar sin internationella expansion i Norge som ett första test av en större multinationell satsning. Därför finns det ett stort intresse för vilka momsregler som gäller i Norge och när man måste registrera sitt företag i Norge om man säljer varor och tjänster till det landet.Norska VAT nummer

Format för EU-VAT nummer: Norge är ej med i EU

Det norska formatet för momregistreringsnummer är NO000000000

Vilken är den normala momssatsen i Norge?

Moms och momssatser i Norge

Momssats standard: 25%

Vilka reducerade momssatser finns det i Norge?

Reducerade momssatser: 15% | 12%

15% moms:

Mat.

12% moms:

Hotell, Museum, Persontransport, Bio, Nöjesparker, Stora sportevenemang.

(momssatsen 10% höjdes till 12% fr.o.m. 1:a januari 2018)

(Norge höjde tidigare den reducerade momssatsen 8% till 10% med start 1:a januari 2016 för att finansiera en sänkning av bolagsskatten från 27% till 22% - alltså samma nivå som Sverige)

Momsbefriade:

Böcker, Tidningar (inklusive e-tidningar), Överlåtelse av näringsverksamhet, Bank och finanstjänster, Försäkring, Fastigheter, Sjukvård, Utbildning, Sport- och kulturevenemang.

Mer specifikt:

Hälso- och sjukvårdstjänster (t.ex. läkare, tandläkare, psykologer, kiropraktorer, fysioterapeuter, tandtekniker och ambulanstjänster).

Sociala tjänster (t.ex. barnomsorg på privata eller kommunala daghem, vård och omsorg på äldreboenden och hemtjänst) 

Utbildningstjänster (skolutbildning, fritidsutbildning och körkortsutbildning). 

Kulturtjänster (inklusive teater, opera, balett, cirkus och dansföreställningar med levande musik) 

Konstnärliga framföranden av immateriella rättigheter och spridning av sådana tjänster. Undantaget omfattar även tjänster som är en integrerad och nödvändig del av detta framförande

Guidetjänster 

Finansiella tjänster (t.ex. försäkring, finansieringstjänster, utförande av betalningsorder, giltiga betalningsmedel, finansiella instrument och förvaltning av gemensamma fonder). Undantaget omfattar även mäklartjänster med anknytning till finansiella tjänster) 

Lotteritjänster

Ceremoniella tjänster i samband med begravning och begravningstjänster.

Utövande av offentlig makt (t.ex. fastighetsregistrering och utfärdande av pass och körkort). 

Försäljning och uthyrning av fast egendom och rättigheter till fast egendom. Det finns ett antal viktiga undantag från det senare undantaget, vilket innebär att försäljningen ändå kan vara skattepliktig. Detta gäller bland annat försäljning av rumsuthyrning på hotell, kommersiell uthyrning av semesterfastigheter, uthyrning av parkeringsplatser på parkeringsplatser och uthyrning av förvaringsboxar. Det är också möjligt att frivilligt registrera uthyrning av fast egendom för användning i momspliktig verksamhet.

På den här sidan hittar du momssatser för EU-länder

NYA REGLER FRÅN 2024

Från och med den 1 januari 2024 kommer en viktig förändring i Norges tullregler. Den tillfälliga tulldeklarationsbefrielsen, som tidigare gällde för försändelser vars värde understeg 350 NOK, kommer inte längre att gälla. Detta gäller även för varor som köps 2023 och levereras först 2024.

Du måste nu från 2024 ange ditt unika VOEC-nummer digitalt till den enhet som ansvarar för transporten av dina varor. När transportören får ditt VOEC-nummer är denne skyldig att överföra detta nummer digitalt till den norska tullen.

Förutom ditt VOEC-nummer är det viktigt att du lämnar detaljerad information om innehållet i försändelsen. Denna information ska omfatta varornas värde, en omfattande beskrivning av varorna och mängden varor som transporteras. 

Om man inte följer regeländringen kan moms tas ut dubbelt, dels av säljaren och sedan när varan korsar norska gränsen. Det är ditt ansvar som säljare att korrigera och återbetala den norska moms som din kund betalade dubbelt i samband med sitt köp. Du är också ansvarig för att dokumentera återbetalningen av momsen, och du kan sedan dra av denna återbetalning i din nästa kvartalsmomsdeklaration.

Du måste också få dokumentation från din kund som visar att de har betalat mervärdesskatt en andra gång när varorna passerade gränsen.

Momsåtervinning

Minsta momsbelopp 200 (företag). Lite krångliga regler. ca 300 NOK för privatpersoner eller faktura på minst 250 eller 1000 NOK. Om du är privatperson bosatt i Sverige, Finland eller Danmark så är det svårare att få igen moms Läs detta.

Du kan inte begära momsåtervinning för: 

FörtäringRepresentationBensinBilhyraVägkartaBiltvätt och Vägavgifter.

Gränsvärde för distansförsäljning till Norge

Vilket är tröskelvärdet vid försäljning till Norge? Eftersom Norge inte är medlem av EU gäller inte de tröskelvärden för distansförsäljning som många andra EU länder har. I Norge finns istället en regel som säger att du måste sälja för över 50000 NOK innan du får registrera dig där, men kommer du över den gränsen så måste du registrera dig i Norge. Detta gäller även utländska företag, men du får alltså inte registrera dig innan du kommer över denna gräns vilket kan tyckas vara lite märkligt. Gränsen är mycket högre för välgörenhetsorganisationer och allmännyttiga organisationer och för dom gäller tröskelvärdet 140000 NOK.

Notera att det finns ett undantag som kallas pre-registrering men då måste du förvärvat saker för minst 250000 NOK som måste vara kopplat till företagets momspliktiga omsättning, alternativt att du är säker på att de momspliktiga intäkterna överstiger 50000 NOK redan 3 veckor från första försäljningsdag.

Idag kan svenska företag sälja till norska kunder utan moms upp till 350 NOK per paket. Den regeln ändras 2020 så att all import in i Norge beläggs med moms. Detta för att svenska e-handlare konkurrerade ut norska företag som var tvungna att lägga på norsk moms medan de svenska kunde sälja utan.

Hur registrerar man sig för moms i Norge?

Du registrerar dig elektroniskt för norsk moms på:


 


www.altinn.no

Här kan du kontrollera om du måste momsregistrera ditt företag i Norge med hjälp av en interaktiv tjänst

Hur bokför man försäljning till Norge?

Säljer du varor eller tjänster till Norge från ditt svenska företag räknas det som export utanför EU. Du bokför alltså som en vanlig exportförsäljning.

Så här bokför du försäljning av tjänster till Norge

Så här bokför du försäljning av varor till Norge

Säljer du varor som du skickar till norska kunder? Då ska du läsa detta angående fribelopp, importmoms och momsregistreringsregler

Hur bokför man inköp från Norge

Om du köpt en vara eller en tjänst från Norge så räknas detta som import från land utanför EU. Det ska alltså bokföras som en vanlig import kontering precis som om du köpt något från USA eller Australien.

Så här konterar du import av tjänst från Norge som inte är med i EU

Så här konterar du import av varor från Norge som ej är medlem av EU

Hur får man igen moms på köp i Norge?

Om du vill begära VAT Refund, alltså att få igen moms du betalat i Norge, så kan du använda dig av denna blankett som ska skickas till Norska skatteverket (Skatteetaten):

Søknad om refusjon av MVA til utenlandske næringsdrivende

Var kontrollerar jag norska MVA-nummer?

Här kontrollerar du momsregistreringsnummer för norska företag i Norge

Vilka områden är undantag från EU:s momsområde?

Norge är givetvis undantaget från EU:s momsområde eftersom man inte är medlem av EU, men det finns en hel del mer eller mindre uppenbara undantag som du kan läsa om här:

Här kan du se den fullständiga listan över EU:s momsområden

Grundläggande information om momsregistrering i Norge

http://www.ab.se/foretag-utland/norge/norsk-moms-merverdiavgift-mva

Säljare i Norge

Tänker du använda dig av norskar som säljare i Norge? Då kan du behöva upprätta en filial. Har du bara deltidssäljare eller privatpersoner som får provision för att marknadsföra dina produkter kan du komma runt regelverket för filial genom att läsa denna artikel och säljare i Norge.

Säljer du elektroniska tjänster till Norge?

Om du säljer elektroniska tjänster till Norge kan det vara bra att läsa på mer på den här sidan:

Moms på e-tjänster i Norge. Norska skatteverkets information om moms på elektroniska tjänster och digitala tjänster som säljs till privatpersoner i Norge.

(Det är först när du säljer för mer än 50K NOK som du måste börja rapportera, redovisa och samla in norsk moms på försäljningen av elektroniska tjänster till norska privatpersoner).

 

12 Nov 2014


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Musikdistributör som gillar AI-genererad musik från t.ex. Suno och Udio.


Alternativ skatteadministration för Amazon-säljare


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se