Stäng
Sälja varor på nätet till Norge - Med eller utan moms?Moms på varor till Norge. Vad är momsen om man skickar varor till Norge? Ska man fakturera med norsk moms om man säljer grejer från sin webbplats? Hur fakturerar man till kunder utanför EU?

"Om jag öppnar ett företag i Sverige (Ska sälja smycke) och jag vill sälja mina produkter på nätet. Om jag vill sälja till kunder i Norge, ska jag fakturera med moms eller utan moms?"

Norge är ej med i EU = Export utanför EU.

***** UPPDATERING *****

"Hej,

hänvisar till information på denna sida:

https://www.momsens.se/salja-varor-pa-natet-till-norge-med-eller-utan-moms

 

Vi vill uppmärksamma reglerna för försäljning till

Norska konsumenter ändrades 1.4.2020, så att en del av informationen

på den här sidan är inte längre korrekt. När den säljs till norska konsumenter

I vissa fall är skyldigheten att registrera och

samla in norsk moms för leverantören av varorna. Mer om detta

finns på www.skatteetaten.no/voec.

Företag som har frågor om registrering kan kontakta

[email protected].

Vennlig hilsen
Øyvind Gjengaar,
Skatteetaten
"

 

Ursprunglig text på norska:

"Hei,
viser til informasjon på denne siden:
https://www.momsens.se/salja-varor-pa-natet-till-norge-med-eller-utan-moms

Vi ønsker å gjøre oppmerksomme på at regelverket for salg til
norske forbrukere ble endret 1.4.2020, slik at noe av informasjonen
på denne siden ikke lenger er riktig. Ved salg til norske forbrukere
er det nå i visse tilfeller innført plikt til å registrere seg og
kreve inn norsk merverdiavgift for tilbyderen av varen. Mer om dette
ligger på www.skatteetaten.no/voec.
Virksomheter som har spørsmål om registrering kan ta kontakt på
[email protected].

Vennlig hilsen
Øyvind Gjengaar,
Skatteetaten" 

Vad innebär detta då?

Svenska säljare och onlinemarknadsplatser måste från och med den 1 april 2020 registrera, deklarera och betala momsförsäljning av varor med lågt värde (under 3 000 NOK) till norska konsumenter (B2C).

Hejsan!

Ett bolag som säljer varor från sverige till Norge genom klarna för
privatpersoner. Behöver det läggas på någon norsk moms då? 

Varorna skickas från svensk mark till norsk mark och bolaget är
placerat i sverige.

Och försäljning till företag, fungerar det som vanligt "utanför Eu
försäljning" ?
 

Ja, nu är jag inte uppdaterad på alla Klarnas betalningsalternativ, men som jag förstår det tar de inte hand om momsen utan det måste varje butik sköta.

Det blir alltid moms på ett eller annat sätt numera, antingen importmoms eller att butiken lägger på norsk moms.

Varor med värde över 3000 NOK hanteras som traditionell export och det blir importmoms och tullavgifter, men försäljning utan norsk moms i din nätbutik. Varor under 3000 NOK kräver att norsk moms läggs på i din nätbutik och du behöver en VOEC-registrering. Säljer du för under 50000 NOK per år till Norge kan du sälja utan norsk moms (som vid vanlig export utanför EU), det blir då importmoms och tullavgifter för kunden på samma sätt som för varor över 3000 NOK. Företagsförsäljning B2B är utan moms som vanligt vid export.

https://www.klarna.com/no/blogg/her-er-de-nye-momsreglene/

Den 1 april 2020 ändrades reglerna så att samtliga varor som säljs till norska konsumenter omfattas av norsk moms (OM säljaren kommer över omsättningströskeln på 50000 NOK).

Varor med lägre värde (under 3000 NOK) omfattas av tullfrihet även i fortsättningen.

Sedan tidigare finns ett system i Norge som kallas VOES (VAT on Electronic Services). I VOES deklarerar utländska bolag norsk moms på försäljning av elektroniska tjänster till konsumenter i Norge. För att ”underlätta”momsrapporteringen för utländska bolag som omfattas av de nya bestämmelserna har VOES utökats till VOEC (VAT On E-Commerce). I VOEC kan både försäljning av elektroniska tjänster och varor med lägre värde till norska konsumenter deklareras. 

Utländska företag som distanssäljer varor med värde under 3000 NOK kan välja att registrera sig i VOEC för att deklarera försäljningarna där, istället för i en vanlig momsregistrering. 

Skillnaden mellan en VOEC-registrering och en vanlig momsregistrering i Norge är att det inte går att lyfta ingående moms i VOEC-systemet

De som redan är registrerade i VOES behöver inte registrera sig i nya VOEC. 

Den som säljer varor in i Norge blir skyldig att hantera norsk moms när den årliga omsättningen kommer över 50000 NOK. De som säljer varor med lägre värde till privatpersoner i Norge behöver registrera sig i VOEC senast när omsättningströskeln överskrids.

Säljer man under 50K NOK blir det importmoms och tullavgifter (som vid vanlig export till andra länder).

Företag som är momspliktiga i Norge för andra varor eller tjänster än elektroniska tjänster och varor av lägre värde kan inte använda VOEC, utan de behöver göra vanlig momsregistrering i Norge.

OBS! Livsmedel och och varor som omfattas av tull och/eller punktskatt kan ej hanteras i VOEC.

Vad händer om webbutiken inte ingår i VOEC-systemet?

Alla paket som köps från en butik som är med i VOEC-systemet får ett eget märke. Paket som förs in i Norge utan detta märke kommer beläggas med norsk moms och tull vid gränsen. Det måste också betalas en förtullningsavgift för denna administration.

***** UPPDATERING *****

Om vara fraktas från Sverige->Norge är det utan moms. Detta gäller både för privatkunder och företagskunder.

Så bokför export av vara till Norge: 

Beskrivning Konto Debet Kredit
Försäljning varor till land utanför EU 3105   5000
Företagskonto 1930 5000  

https://www.momsens.se/hur-bokfor-man-export-av-varor-utanfor-eu

 

Så du menar att vi betalar inte moms i Sverige utan momsen betalas av kunden?

Hur ska vi fakturera det då? Vad ska det stå på fakturan?

 

Ja den som tar emot vara än skyldig att betala (import)momsen. Eftersom varan inte skickas till kund i Sverige är den inte omsatt i Sverige utan utanför EU (hos kunden). Då ska du inte lägga på någon svensk moms.

Om varans värde är mindre än 350 NOK (inkl. frakt och försäkring) slipper kunden betala både moms och tullavgifter i Norge.

OBS! Idag kan svenska företag sälja till norska kunder utan moms upp till 350 NOK per paket. Den regeln ändras 2020 så att all import in i Norge beläggs med moms. Detta för att svenska e-handlare konkurrerade ut norska företag som var tvungna att lägga på norsk moms medan de svenska kunde sälja utan. Med andra ord hårdsatsa på Norge under 2019 medan kryphålet fortfarande finns kvar!

Här kan man beräkna vilken moms och tullavgift som ska betalas för olika varor vid import i Norge (betalas av den norska kunden). Det är oftast 25% moms men för mat och alkoholfria drycker blir importmomsen 15%.

Säljer du för (omsätter) varor inom Norge för mer än 50K NOK ska du registrera dig hos norska Skatteverket. Detta gäller alltså om du har FÖRETAG REGISTRERAT INOM NORGE/NUF och liknande. Denna gräns gäller ej dig som bara har företag i Sverige och exporterar till Norge. Passerar varan gränsen mellan Sverige och Norge gäller alltså inte 50K regeln. Det verkar råda stor förvirring kring detta vilket jag kan förstå när jag själv läser norska skatteverkets info. Dom är väldigt otydliga på den här punkten. Jag bad därför om ett förtydligande direkt från norska Skatteverket:

"Du henviser til en registreringsgrense tilsvarende som i EU-land. I norsk merverdiavgiftsrett er reglene slik at dersom du har avgiftspliktig omsetning som passerer kr 50 000 i en periode på 12 måneder (ikke kalenderår), skal du la deg (din virksomhet) registrere i Merverdiavgiftsregisteret, jf. mval. § 2-1 første ledd. Hvis du ikke har omsetning i Norge (kun eksport til), vil ikke denne registreringsplikten utløses."

För dig som tycker norska är svårt har jag översatt det till svenska:

"Ni hänvisar till en registreringsgräns som liknar den i EU-länder. I norsk skattelagstiftning är reglerna sådana att om du har omsättning som passerar 50 000 NOK under en period av 12 månader (ej kalenderår), kan du (ditt företag) registreras i momsregistret, jf. mval. § 2-1, första stycket. Om du inte har omsättning i Norge (endast export Sverige->Norge), kommer inte detta registreringskrav utlösas."

Som motivering till att Du fakturerar utan moms skriver du detta:

Hänvisning till svensk lag:

"Export, 5 kap 3 a § mervärdesskattelagen (1994:200)"

Eller hänvisning till EU lag:

"Export of goods, article 146 Council Directive 2006/112/EC"

Så här fyller du i momsdeklarationen

Tullfaktura

Du kan också behöva fylla i tulldeklarationer som du bifogar på paketet i en plastficka. Det här hjälper Posten/din speditör dig med. Viktigt är att priset syns direkt på paketet så att norska tullen kan beräkna importmoms för mottagaren i Norge.

OBS! Vid enbart varuexport till Norge

Det finns lite olika åsikter och uppgifter om vad som gäller här. Vissa anser att man behöver en filial eller annan typ av registrering när man säljer varor till kunder i Norge. Detta stämmer inte.

Vid enbart EXPORT AV VARA. Alltså du har inga anställda eller personer som jobbar åt dig på norsk mark. Du har med andra ord ingen verksamhet på plats i Norge. Eller formulerat på annat sätt:

En export av vara från svenskt företag i Sverige där varan fraktas från Sverige till norsk kund. 

I detta fall är reglerna solklara - du behöver ej momsregistrera dig i Norge, inte registrera någon filial, inte anmäla dig till Enhetsregistret, inte registrera företaget i Brønnøysundregistrene och du behöver inte något norskt organisationsnummer. Detta gäller både om du säljer till norska privatpersoner eller företag.

OBS! Notera ändringen under 2020 som medför att du nu måste lägga på norsk moms på export av vara till norge.

https://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/vat-and-duties/vat/foreign/e-commerce-voec/

Info från Norska Skatteverket

Skattekontorets vurdering

Skattekontoret antar at varene som eksporteres fra Sverige ikke medfører registreringsplikt i Norge for det svenske foretaket, men at mottaker (kundene) i Norge må beregne innførselsmerverdiavgift etter merverdiavgiftsloven (mval.) § 3-29.

Begrunnelsen for vår vurdering, og dens forbehold, følger av drøftelsen under.

Vi vil bemerke at uttalelsen er veiledende og gir kun uttrykk for etatens syn på de fremsatte spørsmål basert på fremlagt faktum. Dette innebærer at konklusjonen ikke er bindende verken for innsender eller Skatteetaten.

Skattekontorets merknader

Det skal i utgangspunktet beregnes merverdiavgift ved all omsetning av varer og tjenester etter mval. § 3-1, med mindre det foreligger spesifikke unntak (i mval. kap. 3) eller fritak (i mval. kap. 6 og 7), jf. mval. § 1-3 første ledd bokstav a til c.

Side 1 / 3

Hovedregelen om avgiftsplikt gjelder i merverdiavgiftsområdet, jf. mval. § 1-2. I mval. § 1-2 annet ledd defineres 'merverdiavgiftsområdet' som "det norske fastlandet og alt område innenfor territorialgrensen, men ikke Svalbard, Jan Mayen eller de norske bilandene". Sverige er følgelig utenfor merverdiavgiftslovens geografiske virkeområde.

Du henviser til en registreringsgrense tilsvarende som i EU-land. I norsk merverdiavgiftsrett er reglene slik at dersom du har avgiftspliktig omsetning som passerer kr 50 000 i en periode på 12 måneder (ikke kalenderår), skal du la deg (din virksomhet) registrere i Merverdiavgiftsregisteret, jf. mval. § 2-1 første ledd. Hvis du ikke har omsetning i Norge (kun eksport til), vil ikke denne registreringsplikten utløses.

Mottaker av varene, dvs. norske kunder, skal imidlertid beregne merverdiavgift ved innførsel av varer til merverdiavgiftsområdet, jf. mva. § 3-29. Avgiftsplikten utløses først når varene fysisk ankommer merverdiavgiftsområdet.

Mval. § 4-11 fastslår i første ledd hovedregelen for beregningsgrunnlaget for merverdiavgift ved innførsel av varer. Beregningsgrunnlaget skal fastsettes etter tolloven kapittel 7 om grunnlaget for beregning av toll. Hovedbestemmelsen i tollverdireglene fremgår av tl. § 7-10 om varens transaksjonsverdi, dvs. den pris som faktisk er betalt eller skal betales for varen ved salg for eksport til Norge, justert i samråd med bestemmelsene i § § 7-17 og 7-18.

Du lurer på om eksportøren må fylle ut tolldeklarasjon eller andre papirer når varene sendes til Norge. Eksportøren må legge med faktura/følgeseddel, slik at speditør (posten eller privat speditør) ser varens faktiske pris (varens transaksjonsverdi). På denne måte kan innførselsmerverdiavgiften korrekt beregnes overfor mottaker i Norge. Vi antar at dette er tilstrekkelig fra ekspeditøren sin side. For helhetens skyld henviser vi til Tollvesenets hjemmeside www.toll.no for beregning av toll.

Mval. kap. 7 omhandler varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av ved innførsel. Det følger av mval. § 7-2 første ledd at det ikke skal beregnes merverdiavgift ved innførsel av varer som nevnt i flere bestemmelser i tolloven kapittel 5, deriblant bestemmelsen i § 5-9. Tolloven 5-9 omhandler vare av mindre verdi. I bestemmelsen fremgår det at varer som sendes til mottaker i Norge er tollfrie dersom den enkelte sendingen har en verdi under 350 kr inkludert transport- og forsikringskostnader. Gitt at nevnte vilkår er oppfylt, er det følgelig korrekt som du antyder at disse varene er fritatt for merverdiavgift.

Analys av krav på att redovisa norsk importmoms i svenskt bolag för ett NUF i Norge

"Hej, Jag sköter bokföringen åt en kund som bedriver e-handel. De är momsregistrerade i Norge. Jag undrar om jag gör rätt när det gäller bokföringen för Norge. Vi har en norsk momsrepresentant, som jag trodde skötte den norska bokföringen. Jag bokför efter Klarna vid varje utbetalning mot ett speciellt konto för Norsk försäljning samt ett eget konto för den norska momsen i SEK. Jag använder mig av ett Excelark för avstämningen där jag fyller i både norsk och svensk valuta. Jag mejlar alla underlag till den norska byrån en gång i månaden. Nu fick jag från den norska byrån att de vill att jag skulle bokföra beräkning av importmoms i vårt svenska bolag. Vilket kändes jätte konstigt. Det är väldigt svårt att hitta något på nätet hur den norska bokföringen ska göras och inte ens revisorn kunde ge mig ett svar. Ska jag ha en helt egen bokföring för Norge eller hur gör jag?"

Hantering a e-handel till Norge med norskt NUF från svenskt huvudbolag

Det är lite svårt att ge ett klart svar med den begränsade info jag har tillgång till. Min analys är dock som följer:

Kort svar: Den norska representanten bör sköta bokföringen för NUF och ert avtal (eller snarare avtalet mellan er klient och den norska momsrepresentanten) kan behöva ändras för att reflektera detta. Sedan 2017 ska försäljning från norskt NUF hanteras som inrikesförsäljning i Norge. Du bokför redan momsen på omsättningen till Norge på speciella konton varför jag ställer mig frågande till den info du fått att norsk importmoms ska bokföras i det svenska bolaget, detta går emot regeländringen 2017 som anger att det ska behandlas som inrikesförsäljning i Norge och det inte är fråga om importmoms längre utan inrikesmoms i Norge. Längre än så kommer jag inte med den information jag har tillgång till nu.

Analys av bokföring för NUF 

Du bokför redan den norska “importmomsen” (som inte längre är importmoms..) som utgående moms på norsk försäljning på ett speciellt konto, så den momsen är bokförd i ditt svenska bolag som jag förstår det.

Möjligtvis innebär ändringen för 2020 att kravet på separat bokföring förstärks för det norska MVA-nr om fakturering till Norge sker från detta nr, vilket det ska göra om man har NUF. Fakturerar man från det svenska SE-nr så är det export utanför EU och kunden betalar importmoms, men samtidig förekomst av webbplats med .no ändelse och/eller NUF tolkar Norge som att man är verksam i Norge på norsk mark och då ska försäljningen göras från norska MVA-nr som också måste framgå på utställningen av fakturan. Kravet på separat bokföring för NUF finns alltså redan även innan regeländringen 2020. Varorna kan fortfarande skickas från Sverige men Norge tolkar detta som en inrikesförsäljning i detta fall, och speciellt efter 2020. Hela världen går nu mot ett momssystem som mer liknar det norska än det vi just nu har i Sverige och EU, vilket innebär att all försäljning ska anses omsatt där kunden finns (destinationsprincipen).

På grund av detta kan jag förstå att man från norskt håll anser att det behövs en separat bokföring i NOK för den norska inrikesförsäljningen.

Ansvarsfördelning mellan ditt företag och momsrepresentanten

Ni som företag ska föra norsk bokföring för den verksamhet som ni driver i Norge. Ni kan också låta en norsk momsrepresentant sköta bokföringen åt er. Ditt företag är ansvarigt för att bokföringslagen följs och ska spara varsitt exemplar av fakturor.”

https://www.grensetjansten.com/sv/foretag/etablera/norsk-moms/momsrepresentant/

“Bokföringsskyldighet för alla momsregistrerade företag

De företag som inte har ”regnskapsplikt” kan ändå uppfylla ”bokførings- og dokumentasjonskravene”, bokföringsplikt. Alla som är momsregistrerade och därmed lämnar ”mva-melding”(momsdeklaration) är bokföringsskyldiga. Läs mer om detta i Bokföringslagen."

https://www.grensetjansten.com/sv/foretag/driva/redovisning/

FÖRTYDLIGANDE AV NORSKA REGLER

“Merverdiavgiftsregistrerte virksomheter rapporterer fra 2017 merverdiavgift ved innførsel av varer til Skatteetaten, i stedet for å beregne merverdiavgift på tolldeklarasjonen.

Fra 2017 deklarerer ikke merverdiavgiftsregistrerte (mva-registrerte) virksomheter mva i tolldeklarasjonen ved selve innførselen. I stedet egenfastsettes innførselsmva på samme måte som for innenlandsk mva. Tidligere omsetningsoppgave for mva er erstattet av skattemelding for merverdiavgift, eller mva-melding som den heter i kortform.”

https://www.toll.no/no/bedrift/import/mva-ved-innforsel-til-skatteetaten-i-2017/

"Deklarering av varer

Varer skal fortsatt rapporteres, fremlegges og deklareres til tollmyndighetene. Mva-registrerte virksomheter skal ikke lenger deklarere mva ved selve innførselen.

Dette innebærer at innførselsmerverdiavgift er fjernet fra tolldeklarasjonen. Rubrikk 47 på tolldeklarasjonen viser ikke lenger beregningen av innførselsmerverdiavgift for merverdiavgiftsregistrerte virksomheter. TVINN kontrollerer automatisk hvorvidt virksomheten er mva-registrert. Eventuelle tolldeklarasjoner for mva-registrerte som inneholder mva-grunnlag eller merverdiavgift, vil bli avvist."

"Inkomstdeklaration för enskilda näringsidkare

Du som driver enskild näringsverksamhet i Norge ska lämna in 'selvangivelse for naringsdrivende', inkomstdeklaration för näringsidkare, för den verksamhet som du drivit i Norge. Är du svenskboende ska denna inkomst även deklareras i Sverige på din svenska inkomstdeklaration.

För att undvika dubbelbeskattning i Sverige för den del som beskattas i Norge, ska du som enskild näringsidkare begära avräkning på blanketten Avräkning av utländsk skatt (SKV 2703) för enskilda näringsidkare [Skatteverket]

https://www.toll.no/no/bedrift/import/mva-ved-innforsel-til-skatteetaten-i-2017/informasjon-til-registrerte-merverdiavgiftspliktige-gjelder-de-fleste-naringsvirksomheter/

SLUTSATS

Det rimliga är alltså att den norska momsrepresentanten sköter den norska bokföringen för försäljning från MVA-nr till norska kunder (inrikesförsäljning i Norge). Du måste kontrollera ert avtal och vid behov ändra detta så att bokföringsskyldigheten för er norska momsrepresentant framgår.

Med bakgrund av detta är det märkligt att det nu kommer krav på att bokföra norsk importmoms i det svenska bolaget. Sedan 2017 ska försäljningen inte beläggas med importmoms utan istället hanteras som inrikesförsäljning om jag förstått det norska regelverket korrekt. Det innebär alltså att all försäljning av varor till norska kunder ska bokföras och redovisas som inrikesförsäljning i Norge för er som har NUF och norskt MVA-nr. Detta görs då i en separat bokföring som om det norska NUF var ett helt eget bolag.

Överföringar mellan NUF och svenskt företag hanteras med avräkningskonton fordringar/skulder i vardera bolag. Men här kommer vi in på "bokföring i koncern" med flera bolag inblandade och det är tyvärr lite utanför mitt kompetensområde. Här måste jag hänvisa till någon som är kunnigare inom denna typ av bokföring.

"Hej,

Tack för ditt svar! Jag antar att den norska byrån gör ändringen nu inför 2020, eftersom de tidigare inte bett mig göra detta.

I vårt  avtal så står det att vi, kunden ska skicka fakturajournal, huvudbok på norsk omsättning och moms samt bokföring av tullfaktura.

Och de vill ha denna bokföring helt plötsligt."

Balansekontoer

 

XXXX Innførselsmerverdiavgift 25%

-

125000

XXXX Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 25%

 

125000

 

Varekjøpskontoer

 

XXXX Innførsel varer grunnlag 25%

 

 500000

XXXX Motkonto innførsel varer grunnlag 25%

-

 500000

Ja, som jag tolkar detta så syftar det på bokföringen i det norska NUF, från dess perspektiv (NUF) blir varorna en import till kund i Norge och därför redovisas det enligt nedan i det norska bolaget NUF. Jag har mycket svårt att se att detta skulle föras in i det svenska huvudbolagets bokföring.

"kunden ska skicka fakturajournal, huvudbok på norsk omsättning och moms samt bokföring av tullfaktura." - detta syftar också på det norska bolaget NUFs bokföring och omsättning som jag tolkar det, ett tecken på att detta borde vara bokfört som ett separat bolag i bokföringsprogrammet. Om det står så så borde ni gjort bokföring för norska NUF bolaget också. Bokföringen av tullfakturan är från det norska perspektivet, så den ska inte in i den svenska bokföringen.
Om de (momsrepresentanten) inte gjort bokföringen och nu inser att de behöver bokföringen för NUF så borde de behövt det ända sedan 2017, som jag tolkar det. Om dom begär detta för regeländringen 2020 borde den bokföringen först börja 1 jan 2020, de skulle då inte ha behov av det för räkenskapsår 2019. Så det är lite märkligt det här måste jag säga, förstår att du är brydd.
Så här kanske det blivit någon kommunikationsmiss mellan er vad arbetsfördelningen egentligen innebär och hur den ska göras.

Läs även:

Hänvisning på fakturan vid export

Bokföring vid försäljning av produkter utanför EU

Moms i Norge

 

Så här bokför du försäljning av tjänster inom och utanför EU

26 Feb 2017


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se