Sälja varor på nätet till Norge - Med eller utan moms?Moms på varor till Norge. Vad är momsen om man skickar varor till Norge? Ska man fakturera med norsk moms om man säljer grejer från sin webbplats? Hur fakturerar man till kunder utanför EU?

"Om jag öppnar ett företag i Sverige (Ska sälja smycke) och jag vill sälja mina produkter på nätet. Om jag vill sälja till kunder i Norge, ska jag fakturera med moms eller utan moms?"

Norge är ej med i EU = Export utanför EU.

Om vara fraktas från Sverige->Norge är det utan moms. Detta gäller både för privatkunder och företagskunder.

Så bokför export av vara till Norge: 

Beskrivning Konto Debet Kredit
Försäljning varor till land utanför EU 3105   5000
Företagskonto 1930 5000  

https://www.momsens.se/hur-bokfor-man-export-av-varor-utanfor-eu

 

Så du menar att vi betalar inte moms i Sverige utan momsen betalas av kunden?

Hur ska vi fakturera det då? Vad ska det stå på fakturan?

 

Ja den som tar emot vara än skyldig att betala (import)momsen. Eftersom varan inte skickas till kund i Sverige är den inte omsatt i Sverige utan utanför EU (hos kunden). Då ska du inte lägga på någon svensk moms.

Om varans värde är mindre än 350 NOK (inkl. frakt och försäkring) slipper kunden betala både moms och tullavgifter i Norge.

OBS! Idag kan svenska företag sälja till norska kunder utan moms upp till 350 NOK per paket. Den regeln ändras 2020 så att all import in i Norge beläggs med moms. Detta för att svenska e-handlare konkurrerade ut norska företag som var tvungna att lägga på norsk moms medan de svenska kunde sälja utan. Med andra ord hårdsatsa på Norge under 2019 medan kryphålet fortfarande finns kvar!

Här kan man beräkna vilken moms och tullavgift som ska betalas för olika varor vid import i Norge (betalas av den norska kunden). Det är oftast 25% moms men för mat och alkoholfria drycker blir importmomsen 15%.

Säljer du för (omsätter) varor inom Norge för mer än 50K NOK ska du registrera dig hos norska Skatteverket. Detta gäller alltså om du har FÖRETAG REGISTRERAT INOM NORGE/NUF och liknande. Denna gräns gäller ej dig som bara har företag i Sverige och exporterar till Norge. Passerar varan gränsen mellan Sverige och Norge gäller alltså inte 50K regeln. Det verkar råda stor förvirring kring detta vilket jag kan förstå när jag själv läser norska skatteverkets info. Dom är väldigt otydliga på den här punkten. Jag bad därför om ett förtydligande direkt från norska Skatteverket:

"Du henviser til en registreringsgrense tilsvarende som i EU-land. I norsk merverdiavgiftsrett er reglene slik at dersom du har avgiftspliktig omsetning som passerer kr 50 000 i en periode på 12 måneder (ikke kalenderår), skal du la deg (din virksomhet) registrere i Merverdiavgiftsregisteret, jf. mval. § 2-1 første ledd. Hvis du ikke har omsetning i Norge (kun eksport til), vil ikke denne registreringsplikten utløses."

För dig som tycker norska är svårt har jag översatt det till svenska:

"Ni hänvisar till en registreringsgräns som liknar den i EU-länder. I norsk skattelagstiftning är reglerna sådana att om du har omsättning som passerar 50 000 NOK under en period av 12 månader (ej kalenderår), kan du (ditt företag) registreras i momsregistret, jf. mval. § 2-1, första stycket. Om du inte har omsättning i Norge (endast export Sverige->Norge), kommer inte detta registreringskrav utlösas."

Som motivering till att Du fakturerar utan moms skriver du detta:

Hänvisning till svensk lag:

"Export, 5 kap 3 a § mervärdesskattelagen (1994:200)"

Eller hänvisning till EU lag:

"Export of goods, article 146 Council Directive 2006/112/EC"

Så här fyller du i momsdeklarationen

Tullfaktura

Du kan också behöva fylla i tulldeklarationer som du bifogar på paketet i en plastficka. Det här hjälper Posten/din speditör dig med. Viktigt är att priset syns direkt på paketet så att norska tullen kan beräkna importmoms för mottagaren i Norge.

OBS! Vid enbart varuexport till Norge

Det finns lite olika åsikter och uppgifter om vad som gäller här. Vissa anser att man behöver en filial eller annan typ av registrering när man säljer varor till kunder i Norge. Detta stämmer inte.

Vid enbart EXPORT AV VARA. Alltså du har inga anställda eller personer som jobbar åt dig på norsk mark. Du har med andra ord ingen verksamhet på plats i Norge. Eller formulerat på annat sätt:

En export av vara från svenskt företag i Sverige där varan fraktas från Sverige till norsk kund. 

I detta fall är reglerna solklara - du behöver ej momsregistrera dig i Norge, inte registrera någon filial, inte anmäla dig till Enhetsregistret, inte registrera företaget i Brønnøysundregistrene och du behöver inte något norskt organisationsnummer. Detta gäller både om du säljer till norska privatpersoner eller företag.

Info från Norska Skatteverket

Skattekontorets vurdering

Skattekontoret antar at varene som eksporteres fra Sverige ikke medfører registreringsplikt i Norge for det svenske foretaket, men at mottaker (kundene) i Norge må beregne innførselsmerverdiavgift etter merverdiavgiftsloven (mval.) § 3-29.

Begrunnelsen for vår vurdering, og dens forbehold, følger av drøftelsen under.

Vi vil bemerke at uttalelsen er veiledende og gir kun uttrykk for etatens syn på de fremsatte spørsmål basert på fremlagt faktum. Dette innebærer at konklusjonen ikke er bindende verken for innsender eller Skatteetaten.

Skattekontorets merknader

Det skal i utgangspunktet beregnes merverdiavgift ved all omsetning av varer og tjenester etter mval. § 3-1, med mindre det foreligger spesifikke unntak (i mval. kap. 3) eller fritak (i mval. kap. 6 og 7), jf. mval. § 1-3 første ledd bokstav a til c.

Side 1 / 3

Hovedregelen om avgiftsplikt gjelder i merverdiavgiftsområdet, jf. mval. § 1-2. I mval. § 1-2 annet ledd defineres 'merverdiavgiftsområdet' som "det norske fastlandet og alt område innenfor territorialgrensen, men ikke Svalbard, Jan Mayen eller de norske bilandene". Sverige er følgelig utenfor merverdiavgiftslovens geografiske virkeområde.

Du henviser til en registreringsgrense tilsvarende som i EU-land. I norsk merverdiavgiftsrett er reglene slik at dersom du har avgiftspliktig omsetning som passerer kr 50 000 i en periode på 12 måneder (ikke kalenderår), skal du la deg (din virksomhet) registrere i Merverdiavgiftsregisteret, jf. mval. § 2-1 første ledd. Hvis du ikke har omsetning i Norge (kun eksport til), vil ikke denne registreringsplikten utløses.

Mottaker av varene, dvs. norske kunder, skal imidlertid beregne merverdiavgift ved innførsel av varer til merverdiavgiftsområdet, jf. mva. § 3-29. Avgiftsplikten utløses først når varene fysisk ankommer merverdiavgiftsområdet.

Mval. § 4-11 fastslår i første ledd hovedregelen for beregningsgrunnlaget for merverdiavgift ved innførsel av varer. Beregningsgrunnlaget skal fastsettes etter tolloven kapittel 7 om grunnlaget for beregning av toll. Hovedbestemmelsen i tollverdireglene fremgår av tl. § 7-10 om varens transaksjonsverdi, dvs. den pris som faktisk er betalt eller skal betales for varen ved salg for eksport til Norge, justert i samråd med bestemmelsene i § § 7-17 og 7-18.

Du lurer på om eksportøren må fylle ut tolldeklarasjon eller andre papirer når varene sendes til Norge. Eksportøren må legge med faktura/følgeseddel, slik at speditør (posten eller privat speditør) ser varens faktiske pris (varens transaksjonsverdi). På denne måte kan innførselsmerverdiavgiften korrekt beregnes overfor mottaker i Norge. Vi antar at dette er tilstrekkelig fra ekspeditøren sin side. For helhetens skyld henviser vi til Tollvesenets hjemmeside www.toll.no for beregning av toll.

Mval. kap. 7 omhandler varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av ved innførsel. Det følger av mval. § 7-2 første ledd at det ikke skal beregnes merverdiavgift ved innførsel av varer som nevnt i flere bestemmelser i tolloven kapittel 5, deriblant bestemmelsen i § 5-9. Tolloven 5-9 omhandler vare av mindre verdi. I bestemmelsen fremgår det at varer som sendes til mottaker i Norge er tollfrie dersom den enkelte sendingen har en verdi under 350 kr inkludert transport- og forsikringskostnader. Gitt at nevnte vilkår er oppfylt, er det følgelig korrekt som du antyder at disse varene er fritatt for merverdiavgift.

Läs även:

Hänvisning på fakturan vid export

Bokföring vid försäljning av produkter utanför EU

Moms i Norge

 

Så här bokför du försäljning av tjänster inom och utanför EU

26 feb 2017


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.

Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRING


Sök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)


www.momsens.se


 

 

 

 

 

 


Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.

Starta firma på 5 min!


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu

bloggar om ekonomi, bokföring och finans 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Sekretesspolicy för Momsens.se