Stäng
Bokföra provision till utländska privatpersoner bosatta utomlandsAnta att vi har ett par privatpersoner (innebandyproffs) från andra länder än Sverige (både inom och utom Europa) som får provision av oss för att de hjälper till att locka spelare till att köpa våra produkter. Hur redovisar vi provisionen vi ger till de givet att de inte har några egna bolag?

Ersättningar till personer som är bosatta och registrerade utanför Sverige kan ni helt enkelt betala ut (bokföra) som skattefri lön (konto för skattefri ersättning till privatperson utomlands?) eller provision (t.ex. konto 6050) utan att lägga på moms eller arbetsgivaravgifter. Enklast är nog att hantera detta som en typ av självfakturering där ni betalar ut en kostnad för inköp av tjänst från enskild näringsidkare utomlands, eftersom mottagaren av ersättningen formellt är skyldig att betala social avgifter i sitt hemland. Privatpersonen blir därmed från ett bokföringsperspektiv en företagare som ni köpt in en tjänst av. Då kan man bokföra så här:

Privatperson utanför EU:

Beskrivning Konto Debet Kredit
Inköp tjänst 4531 1000  
Utgående moms omvänd skattskyldighet 2614   250
Ingående moms utland (fiktiv) 2645 250  
Företagskonto 1930   1000

https://www.momsens.se/kontering-av-import-av-tjanst-utanfor-eu

Privatperson inom EU:

Beskrivning Konto Debet Kredit
Inköp tjänst 4535 1000  
Utgående moms omvänd skattskyldighet 2614   250
Ingående moms utland (fiktiv) 2645 250  
Företagskonto 1930   1000

Har du momskoder i ditt bokföringsprogram så att du kan välja "inköp tjänst inom/utanför EU" kan du bokföra på 6050 Försäljningsprovisioner istället så blir redovisningen lite tydligare och bättre uppdelad. Har du ej momskoder måste du använda 4531/4535 i många program för att momsdeklarationen ska fyllas i korrekt. Se mer om hur detta bokförs i olika program under EU-MOMS i huvudmenyn.

Du behöver inte betala arbetsgivaravgifter på inköp av tjänster från privatpersoner baserade UTOMLANDS, det är bara om säljaren anses få fast driftställe i Sverige någon gång i framtiden som man kan bli skyldig att betala arbetsgivaravgifter även i efterhand.

"Fast driftställe får man om man har ett kontor i Sverige, en säljare som är verksam här minst 3 månader och kontinuerligt återkommer eller att man har en representant i Sverige som är i Sverige i minst ett halvår. Utländska frilansare får i princip aldrig fast driftställe i Sverige. Definitionen av vad ett fast driftställe finns i inkomstskattelagen. Det är de faktiska omständigheterna, att affärsverksamheten bedrivs från platsen, som bestämmer om det finns ett fast driftställe. Lagen nämner alltså inget om försäljning till eller inköp från utlandet."

https://www.momsens.se/ska-man-betala-arbetsgivaravgifter-nar-man-koper-tjanster-fran-privatpersone

Däremot ska du enligt regelverket lämna en kontrolluppgift till Skatteverket på den utbetalda ersättningen. Detta gäller både för personer inom EU och utanför EU som utför arbete åt ert företag. Skatteverket vidarebefordrar sedan denna uppgift till många Skatteverk i andra länder. Det betyder att den som jobbar åt er och får provision kan få betala sociala avgifter i sitt hemland på den ersättning den får.

"Tack för dina svar! Dock står svaren i direkt motsatsförhållande till Skatteverkets och Tullverkets kommentarer.

De menar på att filialer måste öppnas och att sociala avgifter måste betalas till respektive lands Skatteverk (avseende provisionerna).

Är du redovisningskonsult?"

Det låter väldigt märkligt, jo jag är civilekonom och har jobbat både inom media och fordonsindustri med multinationell organisationsstruktur och filialer. Med distribution av varor och momshantering över landsgränserna. Det är några år sedan men det har inte kommit några fundamentalt nya regler för detta vad jag förstår.

 

Men filialer använder man när man tänker sälja varor på plats i landet, du behöver ej öppna filial om du säljer på en mässa. Inte heller om produkten finns i Sverige och fraktas till kunden i t.ex. Norge (export).

 

Det låter som att myndigheterna uppfattat att era säljare/innebandyproffs kommer att bedriva ert företags verksamhet på plats i varje land och vara formellt anställda av er, då behöver man ha en filial/lokalt org nr för att anställa personer lokalt. Men som jag uppfattat det ska era kontaktpersoner agera fristående som privatpersoner och marknadsföra era produkter men försäljningen sker från ert svenska företag med lager i Sverige via er webbplats, då ska inte filialer behövas. Däremot kan Skatteverken i andra länder dra av sociala avgifter baserade på den provision ni betalat ut till privatpersonerna i deras deklarationer i hemlandet, men det innebär inte att ni har anställda eftersom dom är privata frilansare.

 

Skicka de frågor du ställt och de svar du fått från myndigheterna så jag kan se vem som tänkt fel och vad som blivit feltolkat.

 

Här har du en sekundär källa som bekräftar att du inte betalar sociala avgifter för “privata frilansare” i andra länder.
Därmed behöver du ingen filial heller eftersom du inte har några anställda:
http://www.skatter.se/?q=node/3449


Den text du hänvisar till från ekonomernashus.se är olyckligt, eller medvetet, dåligt formulerat. Dom försöker antagligen sälja in sin tjänst att skapa filial i Norge. Ett säljsvar alltså. 
Källa: Ekonomernashus.se
 
1 Det är korrekt att du behöver registrera en filial i Norge för att sälja till privatpersoner. OM DU SÄLJER PÅ PLATS I NORGE SKULLE JAG VILJA LÄGGA TILL.
2 Ska du ha personer från Norge för exempel  som ska promotera produkterna i Norge hanteras provisionen som lön i den norska filialen. 


Är personen anställd i Sverige rapporteras antal arbetade dagar i Norge till de norska myndigheterna genom filialen. Sociala avgifter behöver alltid betalas någonstans. Om personen inte är anställd av dig behöver du bara säkerställa att personen har f-skatt i respektive land. Annars är det svartarbete.

Export av vara till Norge

För att göra det lite tydligare så tar vi först och tittar på situationen då man bara säljer varor. Alltså du har inga anställda eller personer som jobbar åt dig på norsk mark. Du har med andra ord ingen verksamhet på plats i Norge
En export av vara från svenskt företag i Sverige där varan fraktas från Sverige till norsk kund. 


I detta fall är reglerna solklara - du behöver ej momsregistrera dig i Norge, inte registrera någon filial, inte anmäla dig till Enhetsregistret, inte registrera företaget i Brønnøysundregistrene och du behöver inte något norskt organisationsnummer. Detta gäller både om du säljer till norska privatpersoner eller företag.


“För dig som har en befintlig verksamhet i Sverige, och säljer varor eller tjänster till en kund i Norge utan att utföra något arbete i Norge, räknas det som export av varor eller tjänster. Någon registrering i Norge är då inte nödvändig.”
http://www.grensetjansten.com/sv/foretag/planera/syfte/salja-fran-sverige-till-norge/


Grensetjänsten arbetar för att med hjälp av ett heltäckande myndighetsnätverk kunna lämna fullständig information till de som har frågor som rör gränsöverskridande sysselsättning för både privatpersoner och företag.”


Har du varit i kontakt med dem? Ibland får man olika svar från olika handläggare hos Skatteverket. Om du kontaktar Grensetjänsten direkt så kan du få ett bättre svar då dom är experter på just handeln mellan Norge och Sverige och antagligen är mer insatt i udda gråzoner som din situation än en generell handläggare på Skatteverk eller Tullmyndighet.


Grensetjänsten
Morokulien Infocenter
Fredsgatan 1
673 93 Morokulien
Tel: 0571-239 03
[email protected]

När arbete utförs på plats i Norge

När det även utförs arbete i Norge blir det mer komplicerat. Privata frilansare som inte är formellt anställda är att betrakta som hobbyister. Därför hamnar man i en gråzon som inte riktigt omfattas av regelverket. Därmed bör inte filial behövas i ditt fall. 
Problemet ligger kring tolkningen av vad som omfattas av utsänd personal, men du sänder inte formellt ut någon utan de agerar självständigt i Norge. Ditt företag är inte verksamt i Norge. Detta är ett typfall där man skulle behöva få det prövat i domstol. Skulle vara bra om norska och/eller svenska Skatteverket kunde peka på ett sådant fall - och vad domslutet blivit. Alternativt att Grensetjänsten kan ge ett säkert och tydligt svar för din situation.


Du kan alltid skapa en filial om du vill och då är du så att säga säker på att allt är ok juridiskt, men det innebär betydligt mer kostnader och admin för ett småföretag. Därför skulle det vara en klar fördel för dig om norska myndigheter kunde acceptera och bekräfta att detta är en situation som inte omfattas av regelverket idag och därmed är du inte formellt skyldig att skapa en filial.
 
Om myndigheterna insisterar på att dina hobbysäljare i Norge ska ses som formellt anställda av ditt företag kan man inte göra så mycket utan att dra det till domstol med stora extra kostnader och risk för att förlora. En domstolsprocess är inte något jag kan rekommendera för ett småföretag, detta är något som ett större företag måste pröva rättsligt som har resurser att ta in juridisk expertis som kan argumentera för företagets perspektiv på ett övertygande sätt. När regelverket är oklart eller otydligt är det den som "pratar bäst som vinner”. Att som småföretagare driva ett fall själv mot en myndighet kan lätt leda till förlust även om man har rätt för att man inte kan alla regler, processrutiner och teknikaliteter etc.


Alternativ

Ett alternativ skulle kunna vara att dina innebandykillar i Norge fakturerar sin provision via faktureringsbolag som t.ex. cool company eller liknande:


coolcompany.com


Då får ditt svenska företag formellt en faktura av det norska faktureringsföretaget som du bokför som inköp av tjänst från företag i Norge. Därmed slipper ditt företag problematiken med att ha personer i Norge som kan bli bedömda som anställda av ditt företag med all extra administration som det medför med filial och registreringar och deklarationer som ska fyllas i och lämnas in för aktiviteten i Norge.


Läs även:

Ska man betala arbetsgivaravgifter när man köper tjänster från privatpersoner utanför EU?


 

1 Aug 2017


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Musikdistributör som gillar AI-genererad musik från t.ex. Suno och Udio.


Alternativ skatteadministration för Amazon-säljare


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se