Stäng
Ska man betala arbetsgivaravgifter när man köper tjänster från privatpersoner utanför EU?Arbetsgivaravgifter för utländska säljare. Behöver man betala arbetsgivaravgifter när man köper tjänster från frilansare utan företag från andra länder? Ska man beräkna och betala sociala avgifter för privatpersoner utomlands som säljer tjänster till svenska företag? Hur blir det med arbetsgivaravgifterna vid inköp av tjänster från utländska frilansare? 

Inköp av tjänster från privatpersoner bosatta utanför EU

Detta hamnar utanför det regelverk och lagar som det skrivits idag - både i den svenska och amerikanska lagstiftningen, och säkerligen de flesta andra länder också. Ingen tänkte på att företag skulle köpa tjänster av privatpersoner i andra länder innan frilansarvågen på internet dök upp. Fortfarande har inte mycket hänt och Skatteverkets info om detta är minst sagt obefintlig.

"Har fått en faktura från privatperson i USA som utfört tjänst för vårt svenska aktiebolag. Kan vi betala den som den är? Eller skall detta anses som en anställd där vi behöver betala arbetsgivaravgifter? Tack på förhand och hälsningar Anna"

Kort svar: Arbetsgivaravgifter behöver ej betalas för att den som säljer tjänsten räknas som näringsidkare eller "independent contractor", vilket man kan likställa med ett företag även om man inte har ett registreringsbevis eller momsregistreringsnummer på det utländska företaget utanför EU. Då slipper man skyldighet att betala sociala avgifter i USA, man är dessutom inte etablerad där med sitt svenska företag vilket ytterligare försvårar för IRS i USA att kräva att man ska betala arbetsgivaravgifter för den amerikanska personen. Tjänsten kommer anses omsatt i Sverige från ett moms-perspektiv men från ett arbetsgivaravgiftsperspektiv är tjänsten ej omsatt i Sverige eftersom säljaren, med största sannolikhet, ej kommer anses få fast driftställe i Sverige. Slutsats: Beräkna moms JA, Betala arbetsgivaravgift NEJ Om ersättningen är under 1000 Kr/år slipper ni skatt men måste lämna in kontrolluppgift (>100 Kr) oavsett omständigheter i Sverige. Detta gäller dock inte för utlandsbosatta som omfattas av A-SINK. För privatpersoner utanför EU saknas uttryckliga krav i skrift på lämnande av kontrolluppgift eftersom personen inte utför arbete på plats i Sverige. Även här hamnar alltså situationen mellan stolarna. Skyldigheten för kontrolluppgift gäller i första hand personer med svenskt personnummer och personer som arbetar på svensk mark, krav finns även på kontrolluppgift för personer med EU-medborgarskap. Man kan dock vara skyldig att betala sociala avgifter i säljarens hemland men om något land i världen har lagstiftning som passar in på den här situationen är oklart - finns inga regler så finns inget krav kan man säga.

Ska man betala A-SINK/särskild inkomstskatt på frilansartjänster från utlandet?

Om personen bor i USA och arbetet anses utfört i Sverige/omsatt i Sverige ska man ibland betala särskild inkomstskatt på 20%. Detta gäller oftast artister/idrottare och liknande som haft uppträdande, show, spelning eller deltagit i ett event i Sverige på svensk mark. A-SINK som det också kallas är inte riktigt tillämplig på inköp av frilansartjänster från privatpersoner i andra länder eftersom dom oftast aldrig sätter sin fot i Sverige vid utförandet av tjänsten. Det kan dock uppstå i situationer där en utländsk konsult kommer hit för att installera ett system eller liknande på svensk mark. Oftast behöver man ej betala arbetsgivaravgifter på inköp av tjänster från privatpersoner UTANFÖR EU, det är bara om säljaren anses få fast driftställe i Sverige någon gång i framtiden som man kan bli skyldig att betala arbetsgivaravgifter även i efterhand. Den info som Skatteverket har online syftar mest på om utländska företag eller enskilda näringsidkare gör uppdrag I SVERIGE: Skatteverkets info om skatt på tjänster från utlandsbaserade säljare. Det går i skrivande stund ej hitta någon info alls om hur man hanterar inköp från frilansande privatpersoner som bor och arbetar utomlands. Fast driftställe får man om man har ett kontor i Sverige, en säljare som är verksam här minst 3 månader och kontinuerligt återkommer eller att man har en representant i Sverige som är i Sverige i minst ett halvår. Utländska frilansare får i princip aldrig fast driftställe i Sverige. Definitionen av vad ett fast driftställe finns i inkomstskattelagen. Det är de faktiska omständigheterna, att affärsverksamheten bedrivs från platsen, som bestämmer om det finns ett fast driftställe. Lagen nämner alltså inget om försäljning till eller inköp från utlandet.
Skatteverkets info om fast driftställe Läs också en ingående genomgång av hur man bedömer vad som är ett fast driftställe (se slutet av artikeln) Skatteverkets info och lagar och regler är inte anpassade efter den explosionsartade ökningen av privata frilansare. I USA jobbar över en tredjedel som frilansare som extra knäck eller på heltid. De flesta av dessa registrerar ej företag p.g.a. USA:s regelverk där man kan vara "typ företagare" men ändå inte registrerad (denna problematik återfinns i många andra länder också), dessutom finns inte moms och momsregistrering på samma sätt där. Det blir ett problem för företag inom EU som i princip behöver ett bevis på att man handlar med ett företag för att inte hamna i en riskzon att behöva betala arbetsgivaravgifter. Här krockar regelverken i olika länder med EU och Sveriges system. Det som gäller är att Arbetsgivaravgifter/sociala avgifter ska betalas i det land där arbetet utförs, därför måste man ta reda på var den inköpta tjänsten anses utförd. Man kan vara skyldig att betala arbetsgivaravgifter åt den utländska privatpersonen i den personens hemland. Detta har oftast de säljande frilansarna noll koll på själva och det kan vara svårt att få något svar från respektive lands Skatteverk. Får du ett svar är det kanske inte på ett språk som Du förstår. Som det ser ut idag så betalar man normalt inte arbetsgivaravgifter i ett land där man inte är etablerad. Därför blir det inte aktuellt att betala arbetsgivaravgifter i USA eftersom man inte har företaget där utan i Sverige. Man slipper alltså betala arbetsgivaravgifter för att det helt enkelt saknas regelverk för situationen Privatperson land1->Företag land 2. Frilansarwebbplatser försöker avtala bort problemet med att frilansare/hobbyverksamhet varken är anställda eller företag genom att kalla dom för “independent contractors”, vilket är företag fast ändå inte företag. Eller som amerikanska skatteverket skriver:
IRS: "Generally, you must withhold income taxes, withhold and pay Social Security and Medicare taxes, and pay unemployment tax on wages paid to an employee. You do not generally have to withhold or pay any taxes on payments to independent contractors.” När en utländsk privatperson säljer tjänster till ett svenskt företag kommer tjänsten anses vara konsumerad/omsatt i Sverige. Det betyder att du måste beräkna svensk moms på inköpet:
Se konteringsexempel på hur du bokför inköp av tjänst från säljare utanför EU Men det är ändå bäst att ni kontaktar Skatteverket för att få reda på var dom anser att just er typ av tjänst är omsatt. Det finns en del undantag på tjänsteområdet.

Myndigheternas ointresse skapar ett kryphål

Skatteverket vill inte riktigt ta tag i situationer som denna och hänvisar oftast frågeställaren till att "det är bäst att den som säljer registrerar sig för skatt i sitt hemland", "Det svenska företaget kan inte betala ut regelrätt lön, arbetsgivaravgifter samt sociala avgifter för frilansaren eftersom denne är bosatt i annat land och inte har utfört själva jobbet i Sverige", "Du borde kanske ringa skatteverken i respektive land och höra dig för där om vilka regler som gäller, men det är egentligen upp till varje frilansare att sköta skattebetalningen i sitt land" och liknande. Men verkligheten har förändrats. Frilansandet på Internet har skapat ett nytt område i ekonomin där man varken är anställd eller företagare. I synnerhet uppkommer problemet vid försäljning av tjänster mellan privatpersoner i ett land och företag i andra länder. Det är inte verkligheten som ska anpassa sig till IRS och svenska Skatteverkets regler och policy utan det är helt enkelt myndigheterna som måste anpassa sig till hur verkligheten ser ut. Fram till dess hamnar denna typ av inköp av tjänster i en gråzon som inte riktigt omfattas av några regler i respektive land. Detta gör att det har uppstått ett berömt kryphål. Man kan helt enkelt "anställa" privatpersoner utomlands som säljer sina tjänster till företaget i Sverige så slipper man arbetsgivaravgifter! Detta fungerar alltså för alla som har informationsbaserade eller digitala verksamheter.

Så här anställer du privatpersoner helt skattefritt

Exempel är t.ex. att man har översättare (privatpersoner) i USA som översätter mellan t.ex. Spanska-Engelska. Privatpersonerna i USA säljer översättningen till det svenska företaget. Sedan säljer man dessa översättningar via sitt svenska företag. Inköpen av översättningarna som görs av privatpersoner hamnar mellan stolarna och ingen arbetsgivaravgift betalas i något land.. som det ser ut i skrivande stund. Läs också: Hur bokför man försäljning via frilansarwebbplatser?  


Läs en uppdaterad vägledning (2019) här

Slutsatsen är fortfarande den att man inte betalar arbetsgivaravgifter för privatpersoner utomlands som gör jobb åt ditt svenska företag från sitt hemland, t.ex. frilansare i USA som gör något åt dig på distans.

Det har tillkommit ett förtydligande att om utomlands boende och utomlands arbetande person omfattas av svensk socialförsäkring så ska du betala arbetsgivaravgift. Så se upp med svenskar som sitter och jobbar 6 månader i Thailand etc, då behandlas de som om de var i Sverige = du kan bli skyldig att betala arbetsgivaravgiften.

 

24 Nov 2015


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se