Stäng
Stafettläkarnas guldålder är över efter domslut om moms i HFDStafettläkare och moms. Vilken moms ska uthyrd sjukvårdspersonal faktureras med? Ska bemanningsföretag lägga på moms när de hyr ut personal till en momsbefriad verksamhet? Ska sjuksköterskor som hyrs ut till en privat vårdcentral faktureras med 25% moms eller är det momsbefriat? Kan privata aktörer inom sjukvården dra av ingående moms? Vad händer om ett bemanningsföretag fakturerar uthyrningen med moms när vårdgivaren är momsbefriad?

Nytt domslut om moms slutet för stafettläkarna?

Den definitiva dödsstöten för den cyniska rovdriften som de giriga stafettläkarna bedrivit genom sin osmakliga utsugning av de gemensamma samhällsresurserna kan nu äntligen upphöra helt.

Nådastöten kommer via ett moms-domslut i HFD

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har kommit fram till att uthyrning av vårdpersonal av bemanningsföretag är momspliktigt. Det är i HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS dom Mål nr 7270-17 från den 7:e juni 2018 som Skatterättsnämndens förhandsbesked (dnr 30-16/I 8:e december 2017) fastställs av HFD. Det var bemanningsföretaget Medcura AB som begärde ett förhandsbesked gällande moms på uthyrning av vårdpersonal till privata och offentliga vårdgivare. Den vampyrlika utsugningen av sjukvården från de empatilösa blodsugarna kan nu upphöra nästan helt. Varför?

HFD skriver i domen:

“Bolaget ansåg att uthyrningen omfattas av undantaget för sjukvårdstjänster eftersom de tjänster som den uthyrda personalen utför enligt bolagets uppfattning är att bedöma som sjukvård.

Skatterättsnämnden fann att uthyrningen inte omfattas av undantag från skatteplikt. Nämnden ansåg att vissa av de åtgärder som de uthyrda läkarna utför visserligen kan karaktäriseras som sådan sjukvård som skulle kunna omfattas av sjukvårdsundantaget. Enligt nämnden saknade detta emellertid betydelse eftersom den tjänst som bolaget tillhandahåller är skattepliktig personaluthyrning.”

Skatteverket hade samma åsikt som Skatterättsnämnden och HFD.

Man kan säga att båda parter i målet har rätt eftersom det enligt den gamla momslagen (1968:430) om mervärdeskatt fanns en uttrycklig bestämmelse att sjukvårdsundantaget även omfattade tjänster som någon på uppdrag av en vårdgivare utförde för dennes räkning. Det är alltså inte någon orimlig tolkning som Medcura gjort, men efter EU-inträdet förändrades den svenska momslagstiftningen i grunden. Detta medförde att situationen då t.ex. en läkare hyrs ut för att göra ett uppdrag i momsbefriad verksamhet inte längre omfattas av undantaget från moms. Dagens regler för moms inom sjukvårdsområdet finns i EU:s momsdirektiv artikel 132.1 a–q, där artikel b och c har betydelse för momsen vid uthyrningen av sjukvårdspersonal:

KAPITEL 2

Undantag för vissa verksamheter av hänsyn till allmänintresset

Artikel 132

1.   Medlemsstaterna skall undanta följande transaktioner från skatteplikt:

b)

Sjukhusvård och sjukvård samt transaktioner nära knutna till dessa, som utförs av offentligrättsliga organ eller under jämförbara sociala betingelser av sjukhus, centrum för medicinsk behandling eller diagnos och andra i vederbörlig ordning erkända inrättningar av liknande art.

c)

Sjukvårdande behandling som ges av medicinska eller paramedicinska yrkesutövare såsom dessa definieras av medlemsstaten i fråga.

RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG

Privata vårdbolag som enbart har momsbefriad verksamhet är inte momsregistrerade. Även om de har momsregistrering för blandad verksamhet kan de inte dra av ingående moms på leverantörsfakturor i sin momsbefriade verksamhet, t.ex. faktura från bemanningsföretag för uthyrning av sjuksköterskor eller läkare, alltså den avskydda kategorin stafettläkare och stafettsjuksköterskor, som visat hur många olämpliga personer det jobbar inom vården som bara är fokuserade på att tjäna pengar på det allmännas bekostnad. Detta egoistiska missbruk av skattebetalarnas pengar kan nu upphöra över en natt.

Stafettläkarna och stafettsjuksköterskorna får nu lägga ifrån sig stafettpinnen och rätta in sig i ledet eller byta bransch. Eller?

Kryphål som räddar Stafettvampyrerna

HFD-domen som är ett dråpslag för de privata vårdbolagen och bemanningsföretagen, som fokuserar på att hyra ut vårdpersonal, är också i samma stund ett införande av konkurrenshinder/konkurrenssnedvridning och en lönndörr för stafettvampyrerna.

Stafettläkarvampyrerna kan lugnt fortsätta med sin utsugningsverksamhet inom vårdinrättningar som drivs av Kommun och Landsting där just problemet med vampyrerna är som störst. Detta beror på det speciella momskompensationssystemet, även kallat kommunmomssystemet eller tidigare Kommunkontosystemet, som gör att den offentliga vården i många fall sipper 25% extra kostnad på grund av momsen som de privata vårdaktörerna nu tvingas hantera.

De privata aktörerna kan inte kompensera sig på det sätt som den offentliga vården kan och momsen blir en extra kostnad för de privata vårdgivarna. De privata bemanningsföretagen får en betydligt tuffare marknad när deras pris går upp 25% då momsen inte är avdragsgill för kunderna. Det blir nu bättre och billigare för privata vårdaktörer att anställa vårdpersonal på egen hand i egen regi jämfört med att hyra in arbetskraft från bemanningsföretag. En utveckling som säkert välkomnas av många inom sjukvården och framför allt av patienterna som kan få lite mer långsiktighet och kontinuitet i sin kontakt med vårdpersonal. Melodin med nya läkare varje besök klingar nu snabbt ut.

Varför har det blivit så här?

Det är samma problematik som inom utbildningsområdet som nu drabbat vårdområdet. Det kommer ursprungligen från en tolkning av EU-direktiv och EU-domstolens praxis. Man ska bedöma momsen utifrån att det är tjänsten som hyrs ut som styr momssatsen, inte vilken miljö den uthyrde kommer befinna sig i. Att den uthyrda stafettvampyren tar en annan läkares plats på t.ex. en vårdcentral där hela verksamheten är momsbefriad saknar nu betydelse. Precis som när ett bemanningsföretag hyr ut en lärare till ett Universitet så ska det alltid läggas på moms på uthyrningen för att tjänsten som säljs är en uthyrning av arbetskraft. Att den uthyrde kommer vara verksam inom ett momsbefriat område saknar därför betydelse enligt HFD och EU-domstolens praxis. Detta är natuligtvis helt sunt och riktigt. Den som säljer en vara eller tjänst ska aldrig bry sig om kundens situation eller miljö, vilket i förlängningen kommer medföra att Skatteverket får ändra sin tolkning av många andra saker som t.ex. att säljaren av havre ska ta hänsyn till vad kunden ska använda havret till när man bestämmer vilken momssats man ska fakturera med.

Det stora problemet med detta är dock när marknadsekonomin kommer i kontakt med den momsbefriade utbildningen och vården samtidigt som man ska ha konkurrens på lika villkor för privata och offentliga aktörer. De stora förlorarna på denna situation som uppkommer efter HFD-domen är stafettläkarna och de privata bemanningsföretagen som är verksamma inom sjukvård.

Precis som inom utbildningsområdet finns även en annan möjlighet att kringgå regelverket och fakturera utan moms. Men då måste den uthyrde läkaren, precis som en lärare från ett bemanningsföretag, lägga upp och planera utbildningen/sjukvården på egen hand, vilket antagligen är betydligt svårare att göra inom sjukvården än inom utbildningssektorn.

Kommunkontosystemet

Det system för att hantera de offentliga verksamheternas ökade kostnader på grund av momsen kallades tidigare Kommunkontosystemet. Det ersattes 2003 av ett system där kompensationen finansieras genom en nivåsänkning av de generella statsbidragen.

År 1991 infördes en generell avdragsrätt för momsen för de inköp som kommuner gjorde av momspliktiga varor och tjänster. Detta gjorde det enkelt för kommunerna att få tillbaka all ingående moms så att det inte blev en kostnad, ungefär som företag får igen moms på inköp via momsdeklarationen om man inte har mer utgående moms på försäljningen. Detta system fick inte vara kvar när Sverige olyckligtvis gick med i EU 1995.

Efter EU-medlemskapet var man tvungen att dela upp verksamheten i en momspliktig del och en momsbefriad del. Kommuner kunde nu inte dra av moms på inköp som gjordes till den momsbefriade verksamheten. Istället infördes ett speciellt kompensationssystem "Momsersättning till kommuner" för den offentliga verksamheten som var momsbefriad.

Grundtanken är dock densamma, att Kommuner, Landsting och Kommunalförbund slipper få ökade kostnader även i momsbefriad verksamhet genom att man får igen den moms man betalat så att det inte blir en extra kostnad. Detta system fungerar i grunden precis som momsdeklarationerna för vanliga företag som inte heller ska drabbas av ökade kostnader på grund av momsen. Moms är en kostnad för slutkonsumenten (privatpersoner) inte för organisationer eller företag. Nu finns det tyvärr en hel del situationer, konstiga tolkningar, snåriga regler och märkliga domslut samt EU:s momsdirektiv som gör att momsen ändå blir en kostnad i vissa fall för både företag och offentliga verksamheter. Just detta ska vi inte gå in på nu men är en orsak till varför denna webbplats har över 500 sidor i skrivande stund..

Externa analyser beträffande konsekvenserna av HFD-domen

Enligt PWC påverkar domen inte personal som hyrs ut av en momsbefriad verksamhet, t.ex. om ett sjukhus hyr ut en läkare till en vårdcentral. Detta blir i sig en paradox eftersom det är momssatsen på uthyrningen av själva tjänsten som styr momssatsen inte den miljö som man hyr ut till, eller ifrån. Ändå ska alltså ett sjukhus fakturera sin uthyrning av en läkare utan moms trots att uthyrningen av en läkare har 25% moms enligt domslutet..

Detta beror på att läkaren i detta fall är en del av en momsbefriad verksamhet och anställd inom den momsbefriade verksamheten, inte av ett momspliktigt bemanningsföretag.

Även för offentliga vårdgivare får detta konsekvenser enligt PWC eftersom beräkningen skiljer sig åt för inköp av momsbefriade och momspliktiga tjänster.

Detta betyder också ytterligare ett konkurrenshinder för de privata bemanningsföretagen som då får konkurrera med 25% högre pris jämför med momsbefriade aktörer som hyr ut sin arbetskraft momsfritt till andra vårdinrättningar.

 

 

 

14 Jun 2018


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se