Stäng
Bokföra försäljning när momsen redovisas i OSSRedovisning av OSS-försäljning. Hur bokförs försäljning till andra länder med lokal moms? Vilket konto ska man bokföra tysk moms på? Hur ska momsen bokföras efter 1 juli 2021 vid försäljning till andra länder? Hur bokförs försäljning med lokal moms? Är OSS samma sak som MOSS?

"Har en snabb fråga kring OSS. Vi importerar varor från Kina till Sverige och säljer dessa varor runt om i Europa, samt utanför EU."

"När man registrerat sig för OSS, måste man då hålla koll på varje enskild transaktion till vilket EU land dessa säljs till och bokföra varje enskilt EU lands moms olika?"

Ja, antingen direkt på olika anpassade konton, eller så summerar man allt i Excel-ark och bokar totalsummor. Hur det ska gå till egentligen och hur man ska uppfylla befintliga bokföringsregler är det ingen som har tänkt på tydligen, så alla får blunda och kasta pil på tavlan och hoppas att det blir rätt, när det om några år kommer ställningstaganden på hur man borde ha gjort osv.

"Exempel, försäljningar till Tyskland bokförs med en momssats, och Spanien med en annan, etc."

Ja.

"Känns väldigt bökigt och tidskrävande då man säljer till väldigt många olika EU länder per kvartal."

Ja, maximering av byråkratin är EU:s paradgren och man går hela tiden den extra milen för att se till att företagen tvingas göra allt annat än det som ger intäkter.

Bokföra försäljning med lokal moms i annat land

Ja nu börjar EU-vansinnet spåra ur totalt, jag har varnat för detta sedan 2014 och worst-case-scenariot blir nu verklighet sett från ett småföretagsperspektiv. Det byråkratiska haveriet når nya nivåer.

MOSS som funnits för att redovisa lokal moms per land för elektroniska tjänster döps nu om till OSS, och nu ska du även redovisa all distansförsäljning (varuförsäljning) till privatpersoner i andra EU-länder i detta system. Tysk moms 19% till tysk privatkund, Spansk moms 21% till spansk privatkund osv.

BAS-kontoplanen för 2021 är ej anpassat för dessa nya regler som träder i kraft 1 juli 2021.

Det finns inget bra sätt att lösa detta på för dessa regeländringar fungerar helt enkelt inte i praktiken, och man öppnar ett ännu större hål i systemet för momsbedrägerier än det som redan finns i det "temporära EU-moms-systemet" - som varit temporärt i några årtionden nu. Man byter ut ett dåligt momssystem mot ett ännu värre, tyvärr är det faktiskt så.

I teorin blir det dock enklare på sätt och vis. Du fakturerar med den moms som gäller där kunden finns. Säljare från lågmomsländer har inte längre någon fördel då kunden alltid beskattas med sin lokala moms oavsett varifrån någon säljer, men i praktiken blir det en byråkratisk mardröm för företagen.

Förslag på hur man kan lösa detta med bokföring av lokal moms finns här

Denna guide på engelska kan också vara till hjälp

Lösning: Sluta sälja inom EU?

"Tack för ett ordentligt svar, läser din sida ofta.

Då är den bästa lösningen om man ligger just nu något över brytpunkten att totalt utesluta försäljning inom EU för att undvika problemet och endast sälja inom Sverige, samt utanför EU."

Ja, tyvärr är detta samma "lösning" som många småföretagare kom fram till 2015 när moms enligt kundens land infördes på försäljning av elektroniska tjänster. Det var också en bidragande faktor till BREXIT eftersom det just i UK med sin höga momsregistreringsgräns (motsvarande ca 1 miljon SEK) gjorde massor av småföretagare skitförbannade - de hade inte behövt hantera moms alls innan.

Trots EU-politikernas ständiga tjat om hur många miljoner varje beslut de tar sparar in åt företagen så är resultatet ute i verkligheten ofta det motsatta, dvs att politikerna skapar mer kostnader och administration för företagen, trots att det marknadsförs som förenklingar och kostnadsbesparingar för företagen.

"Det känns som det vettigaste för stunden då det skapar mer huvudvärk med dem nya reglerna än vad man får ut."

Låter som en vettig strategi om du inte är beredd att "flyga under radarn" av praktiska skäl och utnyttja kryphålet som jag beskriver längre ner. I mina ögon är det berättigat att ignorera EU-regler om de inte fungerar i verkligheten. Lagen om länkskatt drunknade i sin egen orimlighet då verkligheten fungerade tvärt om mot lagstiftningen. När politiken och byråkratin hamnat för långt ifrån verkligheten lämnar man bara en enda möjlighet till folket och företagen - att ta saken i egna händer och definiera sina egna regler som fungerar i praktiken. Det är med andra ord berättigat med lite civil olydnad på detta område tills politikerna hinner ikapp verkligheten.

"Om man då håller sig under brytpunkten på 10.000€ per år inom EU, då behöver man ej ändra något utan kan köra på som vanligt?"

Precis, du lägger på svensk moms som vanligt och bokför det som inrikesförsäljning (omsatt i Sverige ej kundlandet).

Det nya momskryphålet

KRYPHÅL (detta är en del av det nya momshålet): Förändringarna av momssystemet 1 juli 2021 gör det möjligt att flyga under radarn för den som vill:

 

  • Ingen bokföring hos mottagaren. Försäljning till privatpersoner registreras inte i mottagarlandet eftersom privatpersoner inte har någon bokföring, och de är inte är föremål för någon revision annat än sin vanliga deklaration där inköp av varor från andra EU-länder naturligtvis inte behöver redovisas. Därmed kan inte det lokala Skatteverket i kundlandet känna till om en privatperson köpt något som borde ha lokal moms. Det tyska Skatteverket kan alltså gå miste om massor av moms utan att veta om det, samma sak för det svenska när svenska privatpersoner köper från företag i andra EU-länder = momshål.

 

  • Fri rörlighet för varor. Försäljning av varor till annat EU-land redovisas inte till Tullverket. Det finns ingen automatisk kontroll av hur mycket varor ett företag levererar till andra EU-länder (undantag finns för t.ex. livsmedel av animaliskt ursprung, levande djur och andra saker som är belagda med införselbegränsningar på nationell nivå och som måste deklareras till Tullverken i både avsändar- och mottagarlandet). Skatteverket kan alltså inte via Tullverket se om något företag passerat gränsen då lokal moms måste läggas på = momshål. 

 

  • 10000 Euro tröskeln. Försäljning under 10000 Euro till andra EU-länder per år omfattas fortfarande av det gamla regelverket (förenklingsregel). Med andra ord får du sälja med svensk moms upp till den brytgränsen om du vill. Denna typ av bokföring bokförs som svensk inrikesförsäljning med svensk moms. Det går alltså inte se i bokföringen om ett företag sålt för mer än 10000 till övriga EU-länder och borde börja redovisa lokal moms för respektive land. Detta kan endast upptäckas vid ev. skatterevision där man manuellt summerar alla fakturor som är utställda till en privatkund i annat EU-land. Det krävs alltså en mycket grundlig och tidskrävande revision där, i många fall, ALLA fakturor måste kontrolleras för att Skatteverket ska kunna upptäcka om ett företag passerat denna brytgräns. För företag med hög omsättning kan man kontrollera ett statistiskt urval för att se om andelen av den totala försäljningen kan ligga över brytgränsen, men då måste man ändå gå vidare till det manuella steget och bevisa att brytgränsen är passerad genom att faktiskt summera ihop minst det antal fakturor som tillsammans kommer över brytgränsen. Det ligger heller inte i svenska Skatteverkets intresse att lägga resurser på att jaga denna typ av ”bokföringsfel” då det innebär att man får in mindre svensk moms, och måste hantera administrationen med att fördela ut momsen retroaktivt till respektive skatteverk i andra EU-länder = omvänt momshål. Det är teoretiskt möjligt att upptäcka detta om skatteverken tänker till. Man kan samköra Tullverkets registrerade värde på export utanför EU för ett specifikt företag med hur mycket svensk moms ett företag sålt för inom Sverige. Därmed är det matematisk möjligt att räkna baklänges till hur mycket försäljning ett företag kan ha haft till andra EU-länder. För ett säkert värde krävs dock att Tullverket särredovisar export till privatpersoner och företag, samma sak för inrikesförsäljning där det idag inte går att se via momsdeklarationer om man sålt med svensk moms till privatperson eller företag. Det går heller inte se hur stor andel av den svenska momsen som kommer från försäljning till privatpersoner i andra länder. Det finns alltså betydande svårigheter för skatteverken att implementera en automatisk kontrollfunktion för att upptäcka om detta tröskelvärde överskridits = momshål.

Världen går mot destinationsprincipen

Hela världen går dock mot ett system med moms enligt destinationsprincipen. Även om Norge är utanför EU kan du ändå behöva lägga på lokal moms även dit:

https://www.momsens.se/salja-varor-pa-natet-till-norge-med-eller-utan-moms

Eftersom länder utanför EU har riktiga tullkontroller är det lättare för dem att upptäcka om det kommer in varor som är sålda utan lokal moms. Detta kommer allt fler länder utanför EU ta efter. På sikt måste man alltså ställa in sig på att hantera lokal moms till varje land man säljer till -även för tjänster. Detta medför givetvis att småföretag måste fokusera på ett fåtal länder och växa land för land i den takt man klarar av att hantera den ökande byråkratin. Men dagens moderna företag är inte utvecklade för att sälja i ett land i taget, man säljer globalt till hela världen redan från dag ett. Det blir ett steg tillbaka till 1900-talet för ekonomin och handeln, bara på grund av momssystemet..

Läs även:

Destinationsprincipen för moms

Aktuella momssatser inom EU (tabell)

Nya momsregler 2021

Skapa konto för utländsk moms

Vad innebär nya reglerna för moms inom EU 2021 och 2022?

Sälja lokalt utomlands vs Distansförsäljning

Global försäljning av varor i webbshop med nya Destinationsprincipen för moms

Bokföra intäkt utan underlag från USA

Bokföra försäljning i EUR via webbshop

Bokföra försäljning via Amazon i Tyskland

Försäljning via Etsy i USA

EU sätter tak för moms men maxar byråkratin - No Account(ability) Casino á la EU!

EUs Tullunion vs EUs Momsområde

EU-Momskarusellen - Hur fungerar bedrägeriet med EU-momsen?

EU:s nya planer för att förenkla för e-ekonomin

EU gör en pudel för Elektroniska Tjänster

Hur vet man vilket land fakturan kommer ifrån?

MOSS-deklaration

Registreringen för momsredovisning i MOSS systemet ett fiasko -som väntat!

EU:s momsområde

 

 

 

 

4 Jun 2021


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se