Stäng
Skapa konto för utländsk momsMomskonto för utländsk moms. Vilka konton kan man använda för moms i utlandet? Hur hanterar jag momsen på utländsk inrikesförsäljning? Hur bokförs annat EU-lands moms när man sålt i annat land och ska redovisa detta i den svenska bokföringen? Hur skapar man ett nytt konto för utländsk moms i Promikbook?

Hantera moms i andra länder i svensk bokföring

"Min försäljning för förra året omfattar bara privata kunder i andra EU länder än Sverige. Eftersom jag är momsregistrerad både i Sverige och Tyskland, och hela lagret är i Tyskland redovisar jag bara tysk moms till den tyska skattemyndigheten. Är Promikbook som du rekommenderat lämplig för denna typ av transaktioner där utländsk moms är inblandat? Eller finns det en annan lösning i det här fallet?"

Hur kan man sätta upp ett konto som hanterar moms för omsättning i annat EU land?

Inga bokföringsprogram är speciellt bra på att hantera utländsk moms för varor eller tjänster som omsätts lokalt i annat land. Det kan vara smidigare att göra bokföringen för det tyska momsnumret separat, antingen i ett tyskt bokföringsprogram eller som ett separat fiktivt bolag bredvid din vanliga bokföring (om och när du har aktivitet i Sverige) och sedan slå ihop RR och BR för redovisning i deklarationen. Det går dock att lägga till egna konton i Promikbook t.ex. ett speciellt för just tysk moms som inte ska komma in i den svenska momsdeklarationen.

Klicka på Bokföring / Mina konton:

Skapa ett momskonto t.ex. 2651 för tysk moms med 19%:

Ändra setup för momskontot i Promikbook

Du bör också skapa ett speciellt intäktskonto som börjar på 3 och kalla det för t.ex. 3351 "Tyska intäkter". Detta för att underlätta den tyska momsredovisningen. Men detta är egentligen en fråga som du måste ta upp med supporten för det bokföringsprogram du väljer.

Destinationsprincipen

EU började gå över till destinationsprincipen för moms redan 2015 för elektroniska tjänster. För B2C (försäljning till privatpersoner) i andra EU länder börjar denna princip gälla 1 juli 2021 (för både varor och tjänster). 2022 är det tänkt att även B2B (företag som säljer till företag) ska omfattas av detta, men det blir troligen möjligt att fakturera med omvänd moms även i fortsättningen till företag i andra länder. När detta skrivs är det dock fortfarande oklart exakt hur detta kommer fungera för B2B-transaktioner.

Detta innebär att du måste hantera utländsk moms i ditt bokföringsprogram. Framöver måste du kunna hantera moms för alla länder i världen du säljer till och det finns det inte plats för i BAS-kontoplanen. Förslagsvis skapar du då egna intäktskonton och momskonton i 9-serien (interna konton) - detta är givetvis inte en optimal lösning för att hantera momsen men just nu är det svårt att hitta bra lösningar för detta. Annars får du ha en separat sammanställning i Excel och bara boka totalsummor på "riktiga" konton i bokföringsprogrammet. 

9001 Belgien intäkt

9501 Belgien moms 21%

9002 Bulgarien intäkt

9502 Bulgarien moms 20%

...

9150 Sydkorea intäkt

9650 Sydkorea moms 10%

På detta sätt har du 500 intäktskonton och lika många momskonton så att du kan hantera intäkter för alla världens länder och momssatser. Men om man räknar med att varje land har minst 3 momssatser så räcker knappt kontoplanen till för detta. Enligt IMF finns det 160 länder med moms, till detta kommer ett antal separata regioner och områden. Om vi utgår från att vi måste hantera 200 regioner och 3 momssatser per region blir det 600 momskonton. Så frågan är hur detta ska hanteras i framtiden, man får inte göra bokföringen i Excel, men var ska man bokföra alla länder och momssatser?

Ett alternativ är att bara skapa konton för EU-länderna och sedan ett konto för alla länder utanför EU och hantera detta manuellt eller i ett Excel-blad för landsuppdelning.

EU-försäljning med lokal moms

3370-99 EU-land intäkt

2670-99 EU-land moms X%

(ska ej kopplas/föras in i den vanliga momsdeklarationen, utan i OSS-deklarationen)

Försäljning med lokal moms i övriga länder

9499 Utanför EU intäkt

9999 Utanför EU moms X% 

(ska ej kopplas/föras in i den vanliga momsdeklarationen, utan i varje lands separata momsredovisningstjänst)

Då har man i alla fall bokfört intäkt och moms på korrekt sätt och sedan har man en mer detaljerad uppdelning i ett Excel-blad. 

Anpassning av bokföringsprogram

I dagsläget blir det svårt att följa detta. I t.ex. Bokio kan du inte lägga till egna konton så du måste kontakta supporten för att få detta inlagt åt dig, om det ens går. I Acconomy (tidigare Promikbook) kan man skapa egna konton t.ex. i 9-serien som jag visat ovan. Men det blir en sanslös administrativ börda för en småföretagare. Dessutom måste du komma ihåg att flytta intäkterna (vid årsbokslut) som är bokade i 9-serien till t.ex. 3399 för att Resultaträkningen ska bli korrekt. Du måste också komma ihåg att tömma 95XX-9599 momskontona manuellt varje gång du deklarerar momsen för de olika länderna. Nu återstår det att se om de olika bokföringsprogrammen själva kommer på någon fiffig lösning för att hantera detta.

 

 

2 May 2019


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Musikdistributör som gillar AI-genererad musik från t.ex. Suno och Udio.


Alternativ skatteadministration för Amazon-säljare


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se