Stäng
W-8BEN-E förklaringFylla i W-8BEN-E. Vad är W-8BEN? Hur fyller jag i IRS W-8 dokument? Vilka rutor måste fyllas i formuläret W-8BEN-E? Vad är W8BENE? 

"Hej! Vet du om man skall fylla i W-8BEN eller W8BEN-E-blanketten när man har enskild firma? (gäller anmälan till DistroKid)."

Måste du fylla i W-8BEN-E?

Privatpersoner och enskilda firmor måste formellt fylla i W-8BEN även om ni inte begär någon skattereduktion. Det som händer om den saknas är att det dras 30% källskatt från utbetalningarna från USA till Sverige. W-8BEN-E behöver inte fyllas i av företag som inte begär skattereduktion. DistroKid har en instruktionssida med hjälp om hur man ska fylla i formuläret här. Det är det utbetalande företaget som är skyldig att samla in och arkivera detta formulär. Det ska inte skickas till den amerikanska skattemyndigheten, utan företaget som betalar dig måste bara ha detta dokument hos sig - om du ska slippa 30% extra skatt. Det står också tydligt på formulär W-8BEN(-E) att det inte ska skickas in till IRS – varken av dig som får pengarna eller av den som betalar ut det. Revisorerna för det utbetalande företaget vill se detta dokument för att kontrollera att man har rätt att betala ut ersättning till en person utan att dra av 30% skatt. Finns detta dokument kan företaget betala ut pengar med 0% (eller i vissa fall 15% skatt). Saknas det måste företaget dra av 30% skatt på utbetalningen. Denna skatt kallas för Withholding tax (källskatt).

För personer/företag som är registrerade i ett land som har dubbelbeskattningsavtal med USA, där utbetalaren samlat in W-8BEN(-E)-formuläret sänks den här källskatten till 0% (i vissa fall 15%). Sverige har detta avtal enligt Lag (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater.

Ordförklaringar:

W-8BEN-E: För företag (E står för ”Entities”)

W-8BEN: För privatpersoner/hobbyverksamhet/enskilda firmor

W-8: Alla formulär som börjar med W-8 har att göra med källskatt och intygande om skattehemvist.

W-9: Enbart USA-medborgare (motsvarar W-8BEN-E för utlänningar)

Foreign tax identifying number: Ditt SE-VAT-nr (momsregistreringsnummer SEXXXXXXXXXX01)

Withholding tax: Källskatt (kan jämföras med arbetsgivaravgifter som dras av före löntagaren får pengarna)

FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), som antogs som en del av HIRE-Act, kräver i allmänhet att utländska finansinstitut och vissa andra icke-finansiella utländska enheter rapporterar om de utländska tillgångar som innehas av deras amerikanska kontoinnehavare eller att de blir föremål för källskatt på betalningar som ska innehållas (Withholding tax). HIRE-Act innehöll också lagstiftning som kräver att amerikanska personer rapporterar, beroende på värdet, sina utländska finansiella konton och utländska tillgångar.

FFI: Foreign Financial Institute (utländskt finansiellt institut). Om detta berör dig hade du vetat det. Inget för enskilda firmor att bry sig om.

Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities)

Ska jag fylla i W-8BEN eller W-8BEN-E?

Om du är privatperson, författare, artist eller hobbyverksamhet och får pengarna/royalty som privatperson rekommenderar jag starkt att du fyller i W-8BEN för den har bara en sida. Även om du har en enskild firma och ett momsregistreringsnummer kan du ändå få royalty utbetald till dig som privatperson. Enligt University of Oregon tolkas dessutom Sole Traders (alltså enskild firmor i Sverige) också som en "private individual" i detta fall. Om detta är fallet använder du W-8BEN. Om det är uppenbart att det är ditt företag (Ltd/AB) som får royalty, och inte du som privatperson eller din enskilda firma, då ska du använda formuläret med E på slutet. E:et står för Entity, alltså syftande på företag och organisationer. Företagsformuläret W-8BEN-E är 8 sidor och MYCKET mer komplicerat att förstå sig på. Det är ett skolboksexempel på när byråkratin spårat ur och om du frågar mig borde det vara olagligt för stater att utsätta företagare för denna typ av byråkratisk terrorism, som det faktiskt är frågan om.

Att man dessutom skriver ut tydligt på formuläret att det granskats enligt "Paperwork Reduction Act" gör det ännu mer skrattretande. Enligt denna lag ska t.ex. detta undvikas:

 • We want to be good stewards of the public’s time, and not overwhelm them with unnecessary or duplicative requests for information.
 • The PRA clearance process involves calculating burden hours. It’s important to understand how long it will take members of the public to complete your request.

Hur som helst, de flesta rubriker kan hoppas över av en liten firma eller AB, men det kan vara svårt att veta vad man ska fylla i och hur man ska fylla i det.

För de flesta småföretag räcker det med att fylla i Part I och Part III, samt Part XXX med underskrift.

ENSKILDA FIRMOR (sole trader eller sole proprietorship på engelska) fyller alltså i W-8BEN.

Varför behövs W-8BEN(-E)?

Det krävs för att bevisa var du är skatteregistrerad och för att säkerställa att du inte är en amerikansk medborgare. Då slipper du den högre skatten på 30%. Formuläret är giltigt i 3 år sedan måste det förnyas. Vissa utbetalare kan ha en policy som kräver att formuläret uppdateras varje år.

Exempel på ifylld W-8BEN-E

W-8BEN-E (Sida 1)

Hur fyller man i W-8BEN-E blanketten? (sida 1)

Här (sektion 5) behöver du fylla i antingen Active NFFE eller Passive NFFE. Gör du det måste du fylla i följdfrågorna i XXV eller XXVI. Om din utbetalare kräver en "chapter 4 status" för att göra utbetalningar ska de flesta småföretag välja Active NFFE eller eventuellt Passive NFFE. Om din verksamhet främst består av provisionsinkomster från t.ex. musik, böcker eller liknande royalties ska du välja PASSIVE NFFE.

Aktivt NFFE vs Passivt NFFE

Vill du också testa att göra en AI-video?
(Jag är partner med Synthesia)

Active NFFE

Ett företag uppfyller kraven för att vara ett aktivt NFFE om det är ett företag och om mindre än 50 procent av dess bruttoinkomst under det föregående kalender- eller räkenskapsåret är passiv inkomst. Dessutom är det vägda genomsnittet av den procentuella andelen tillgångar som innehas av enheten och som producerar eller innehas för produktion av passiv inkomst (viktat av de totala tillgångarna och mätt kvartalsvis) mindre än 50 procent. Värdet av en NFFE:s tillgångar bestäms på grundval av det verkliga marknadsvärdet eller det bokförda värdet av de tillgångar som återspeglas i NFFE:s balansräkning (enligt antingen en amerikansk eller en internationell redovisningsstandard).

Passive NFFE

I allmänhet avses med passiv inkomst den del av bruttoinkomsten som består av utdelning, ränta, inkomst som motsvarar ränta, annuiteter, hyror och royalties (utom hyror och royalties som erhålls i aktiv utövning av en affärsverksamhet eller verksamhet som åtminstone delvis bedrivs av anställda) och andra passiva typer av inkomster. 

W-8BEN-E (Sida 2)

Hur fyller man i W-8BEN-E blanketten? (sida 2)

Part III - 14

14 b) Kryssa för rutan vid 14 b, och sedan rutan för “Company that meets the ownership and base erosion test”. Det betyder att mer än 50% av ditt företag ägs av en person (du) som är skriven i samma land (Sverige) som ditt företag (registrerat i Sverige). Det här handlar mest om att försöka motverka att personer från ett 3:e land försöker komma åt fördelar genom ett annat land (t.ex. Sverige) som har skatteavtal med USA. Det är något oklart om en person som är skriven i samma land som företaget verkligen behöver fylla i 14 b, men jag rekommenderar att du gör som jag föreslagit för att vara övertydlig.

Part III - 15

Det finns motstridiga uppgifter om man måste motivera på raderna under 15 när det står som det står i formuläret och instruktionerna. När man läser instruktionerna hos IRS för formuläret verkar detta dock överflödigt. Min tolkning är att du redan motiverat detta i 14 a och därför inte behöver motivera ytterligare på raderna i punkt 15:

Line 15. Line 15 must be used only if you are claiming treaty benefits that require that you meet conditions not covered by the representations you make on line 14 (or other certifications on the form). This line is generally not applicable to claiming treaty benefits under an interest or dividends (other than dividends subject to a preferential rate based on ownership) article of a treaty or other income article, unless such article requires additional representations. For example, certain treaties allow for a zero rate on dividends for certain qualified residents provided that additional requirements are met, such as ownership percentage, ownership period, and that the resident meet a combination of tests under an applicable LOB article. 

https://www.irs.gov/instructions/iw8bene

MEN.. vad som står i instruktionerna och hur praxis är i verkligheten verkar skilja sig åt på denna punkt. Revisionsfirman KPMG har kommit fram till att rad 15 trots allt måste fyllas i:

"Complete Line 15 and indicate that the income is not attributable to a permanent establishment in the United States. Line 15 must be completed when the beneficial owner is claiming treaty benefits that require it to meet conditions not covered by the representations otherwise included on the Form W-8BEN-E. As the business profits treaty clauses require that the income for which the treaty claim is made is not attributable to a permanent establishment in the United States, the beneficial owner must certify to this on Line 15. While some may argue that this is not required, experience reveals—both from tax audits and based on discussions with IRS examination teams—that Line 15 must be completed."

Det viktigaste är att lyfta fram att ditt företag har fast driftställe i Sverige och att det är i Sverige företaget betalar skatt t.ex. 

“I work from Sweden, and my company has a permanent establishment only in Sweden, where the company pays taxes on its revenue.”

Om du har vanliga affärsintäkter kan du fylla i övriga fält under punkt 15 så här:

ARTICLE 7(1), 0, Business profits

 

W-8BEN-E (Sida 3)

Hur fyller man i W-8BEN-E blanketten? (sida 3)

W-8BEN-E (Sida 4)

Hur fyller man i W-8BEN-E blanketten? (sida 4)

W-8BEN-E (Sida 5)

Hur fyller man i W-8BEN-E blanketten? (sida 5)

W-8BEN-E (Sida 6)

Hur fyller man i W-8BEN-E blanketten? (sida 6)

W-8BEN-E (Sida 7)

Hur fyller man i W-8BEN-E blanketten? (sida 7)

W-8BEN-E (Sida 8)

Hur fyller man i W-8BEN-E blanketten? (sida 8)

Ladda ner alla sidor av den ifyllda exempelblanketten W-8BEN-E här

Exempel på ifylld W-8BEN

Hur fyller man i W-8BEN-E blanketten? (sida 8)

Ladda ner den ifyllda exempelblanketten W-8BEN här

Får man använda digital signatur?

Nej, digital signatur får inte användas. Amerikansk lag kräver fortfarande manuell underskrift. Har du ingen skrivare och scanner kan du ta en bild med mobilen på din underskrift med vit bakrund. Använd sedan valfritt bildprogram och gör den vita bakgrunden transparent. Sedan klistrar du bara in bilden på din riktiga manuella underskrift där den ska placeras i din PDF-editor. Om ditt PDF-program inte stödjer infogande av bilder kan du konvertera formuläret till ett Word-dokument med t.ex. Clever PDF. Sedan lägger du in din underskrift där och skriver ut som PDF. På detta sätt kan du komma runt stenåldersregeln med manuell signatur på papper som sedan måste scannas tillbaka in i datorn..

Vilka inkomster berörs av USA-skatt?

Utländska medborgare (sett från ett USA-perspektiv) som inte är bosatta i USA måste betala amerikansk skatt på 30% på inkomster som de får från amerikanska källor och där inkomsterna tillhör en eller flera av dessa kategorier:

 • Ränta (inklusive OID).
 • Utdelningar
 • Hyror
 • Royalties
 • Premier
 • Livräntor
 • Ersättning för, eller förväntad inkomst från utförda tjänster
 • Ersättningsbetalningar för en transaktion av utlåning av värdepapper.
 • Periodiska inkomster. Andra fasta eller fastställbara årliga eller periodiska inkomster eller vinster.

Definition på inkomster som berörs av amerikansk källskatt

Mer information om W8BEN-E

Utförlig info på engelska från amerikanska skatteverket (IRS) angående W-8BEN(-E)-formulären finns här

 

 

 

26 Oct 2021


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se