Stäng
Ny momslag 1 juli 2023 

Nya lagen om moms 2023. Vilka förändringar medför den nya momslagen 1 juli? Vilka nya regler kommer 1 juli 2023? Ändringar i momslagen 2023 förklaring? Viktigaste förändringarna för moms i år? Vilka är det viktigaste nyheterna i nya momslagen?

Vilka ändringar innebär den nya momslagstiftningen?

Ny mervärdesskattelag 1 juli 2023 (NML)

 • NML - Hänvisningar till gamla momslagen skrivs som ML, medan paragrafer i den nya hänvisas via förkortningen NML.

 

 • Modernare språk - Bibelsvenskan från 1800-talet försvinner

 

 • Förenkling - Mervärdesskattelagen kommer att ses över för att bli mer lättförståelig. Ambitionen är inte att ändra den egentliga betydelsen av reglerna utan snarare hur paragraferna är formulerade

 

 • EU-anpassning - Bättre anpassning till EU:s mervärdesskattedirektiv. Skatteverket och momslagen från 94 har seglat fram lite för sig själva på vissa områden, som om Sverige aldrig gått med i EU. Nu försöker man komma till rätta med det.

 

 • Begreppsförändringar:

  Skattskyldighet => ”En verksamhet där transaktionerna medför avdragsrätt”, ”transaktioner som medför avdragsrätt 

  Skattskyldig => Beskattningsbar person 

  Frivillig skattskyldighet => Frivillig beskattning 

  Omsättning => ”Leverans av varor mot ersättning”, ”Tillhandahållande av tjänster mot ersättning” (avseende avgränsningen av tillämpningsområdet)

  Omsättning => “Leverans av varor”, “Tillhandahållande av tjänster

  Den nuvarande mervärdesskattelagens uttryck “verksamhet”, “leverans av vara” och “export” slopas. 

 • Omsättningen i mikroföretag med låg årsomsättning (<80000 SEK) ska nu beräknas baserat på värdet av momspliktiga transaktioner exkl. moms, vilket skiljer sig från Skatteverkets nuvarande hemmasnickrade uppfinning "beskattningsunderlag"; som inte har någon tydlig motsvarighet i EU:s momsdirektiv, utan där Skatteverket plockat ihop lite kriterier mellan tummen och pekfingret efter eget tycke och smak.

 

 • Konsolidering - Momslagar som klämts in i andra lagar flyttas över så att alla momsparagrafer hamnar i samma lag

 

 • Effektivitet - Den nya momslagen syftar till att effektivisera momssystemet och minska den administrativa bördan för företagen (vi får väl se hur det blir med den saken..)

 

 • Momsregistrering - Ändringarna kan påverka kraven för momsregistrering för vissa företag

 

 • EU-handel - Den nya lagen kan påverka reglerna för beskattning av gränsöverskridande transaktioner, inklusive försäljning av varor och tjänster till kunder i andra EU-länder. Termen export kommer avskaffas i NML. 

 

 • Spridningseffekter - 14 andra lagar kommer påverkas t.ex. inkomstskattelagen. Massor av ställningstaganden, vägledningar och hänvisningar måste uppdateras i olika dokument.

 

 • Internmoms - Interna tjänster i ideella föreningar förtydligas. Det kommer leda till att fler interna försäljningar måste faktureras med moms, om dessa tjänster hade kunnat köpas på den vanliga marknaden och är momspliktiga där. Riksdagens ambition är att avskaffa internmomsen men Skatteverket har redan flaggat för att man inte tänker ändra sin tolkning på området.

 

 • Avsaknaden av ändringar - Den största nyheten i den nya momslagen är egentligen att det saknas så många välbehövliga förändringar och förtydliganden. När man ändå gör om momslagen borde man passat på att fixa en hel del till, t.ex. otydligheten i hur omsättningsgränserna ska beräknas för när man ska ändra momsredovisningsperiod (1 miljon) och när man måste byta från bokslutsmetoden till faktureringsmetoden (3 miljoner). Det är rimligt att båda dessa omsättningsgränser beräknas på samma sätt; vilket inte sker idag i t.ex. Verksamts formulär för ändring av momsredovisningsperiod - där försäljning till kund utanför Sverige inte ingår i gränsen på 1M - men ska räknas in i gränsen på 3M. Nu tar man bort begreppen export och omsättning och inför nya definitioner, men detta räcker inte för att göra själva beräkningen tillräckligt tydlig. Sluta dribbla på med termen "beskattningsunderlag" när man egentligen menar företagets omsättning. Så här blir det när folk som inte har praktisk erfarenhet av bokföring ska bestämma om regler som är kopplade till bokföringen. Har man en gräns som är kopplad till företagets omsättning ska den definieras så här: Den bokförda nettoomsättningen som framgår av företagets resultaträkning, enligt den bokföringsmetod företaget tillämpar, ska styra alla omsättningsgränser. Då är värdet redan framräknat och klart av bokföringsprogrammet. Då kan företagaren själv snabbt se om man är över eller under en gräns i sitt bokföringsprogram, istället för att sätta igång med en doktorsavhandling för att försöka lista ut vilka transaktioner som ska räknas in och vilka som måste plockas bort från det bokföra värdet man ser i RR - och efter många timmars utredande ändå komma fram till att lagtexten är för otydlig för att kunna slutföra beräkningen.. 

Nya momslagen 2023

Den nuvarande momslagen är ursprungligen från 1994 och man har gjort så många ändringar och justeringar att det bokstavligen är ett lapptäcke som är svårt att överblicka. Det har tagit 7 år att göra om lagen för momsen. Så här ser strukturen på den nya momslagen (NML) ut:

1 kap. Lagens innehåll

2 kap. Definitioner och förklaringar

3 kap. Mervärdesskattens tillämpningsområde

4 kap. Beskattningsbara personer

5 kap. Beskattningsbara transaktioner

6 kap. Platsen för beskattningsbara transaktioner

7 kap. Beskattningsgrundande händelse och redovisning

8 kap. Beskattningsunderlag

9 kap. Skattesatser

10 kap. Generell skatteplikt och undantag

11 kap. Varor i vissa lager

12 kap. Frivillig beskattning för fastighetsupplåtelser

13 kap. Avdrag för ingående skatt

14 kap. Återbetalning av skatt

15 kap. Justering av avdrag för ingående skatt som är hänförlig till

investeringsvaror

16 kap. Vem som är betalningsskyldig

17 kap. Fakturering

18 kap. Särskild ordning för beskattningsbara personer med liten års-

omsättning

19 kap. Särskild ordning för resebyråer

20 kap. Särskild ordning för begagnade varor, konstverk, samlarföremål

och antikviteter

21 kap. Särskild ordning för investeringsguld

22 kap. Särskilda ordningar för distansförsäljning av varor och vissa

tillhandahållanden av tjänster

23 kap. Särskild ordning för deklaration och betalning av mervärdes-

skatt vid import

24 kap. Överklagande

 

 

23 May 2023


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Musikdistributör som gillar AI-genererad musik från t.ex. Suno och Udio.


Alternativ skatteadministration för Amazon-säljare


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se