Stäng
Hur ofta måste man rapportera moms i enskild firma?

Momsrapporteringen för Enskild NäringsidkareDu kan välja att bokföra moms enligt Bokslutsmetoden (Kontantmetoden) eller Faktureringsmetoden. Det styr också hur momsen hanteras i ditt företag. Ibland används termen Bokslutsmetoden lite slarvig i dagligt tal och man menar då egentligen Kontantmetoden. Termen Bokslutsmetod syftar egentligen bara på momshanteringen i ett bolag som använder Kontantmetoden. Bokslutsmetoden betyder att du redovisar moms när pengarna gå in eller ut från bankkontot. Kontantmetoden innebär att du bokför verifikationerna för all typ av bokföring i företaget när pengarna går in eller ut från bankkontot.

Den här sidan innehåller frågor och svar om momshantering i första hand för enskilda firmor och småföretag. Några punkter som behandlas är:

 • Momsrapportering
 • Moms
 • Redovisningsperiod
 • Bokföring
 • Datum för momsredovisning
 • EU-moms
 • Regler för momsredovisning
 • Enskild firma
 • Enskild näringsverksamhet

Söker du efter exempel på hur man fyller i momsdeklarationen? Se här

Måste man rapportera moms varje månad?

Nej, du som har enskild firma och omsätter mindre än 1 miljon per år kan redovisa och betala in momsen till Skatteverket årsvis eller varje kvartal.

 

Kan jag rapportera moms en gång per år?

Ja, om ditt företag inte säljer varor och/eller tjänster till ett värde (exklusive moms) som överstiger en miljon så kan du tjäna mycket tid och även pengar på att bara redovisa momsen en gång per år.

 

Kan jag välja att redovisa moms varje månad oavsett vilken omsättning företaget har?

Ja, du har alltid möjlighet att rapportera och betala moms månadsvis. Momsdeklarationen ska då vara inne den 12:e månaden efter den aktuella månaden som ska redovisas.

 

Påverkar min omsättning hur ofta jag måste redovisa moms?

Ja absolut. Reglerna för momsredovisning är kopplade till din omsättning i företaget. Man har gjort detta för att mindre företag ska slippa extra administration. Det är också en mindre risk för staten och Skatteverket att låta små företag redovisa årligen eftersom belopen är så små.

 • Du har rätt att rapportera moms årligen (1 gång per år): om ditt företag omsätter mindre än 1 miljon om året.

 

 • Du har rätt att rapportera moms kvartalsvis (4 gånger per år): om ditt företag omsätter mindre än 40 miljoner om året.

 

 • Men om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner: måste du redovisa moms varje månad.

Hur ofta måste man rapportera moms i aktiebolag?

Om du omsätter över 1 miljon kr får du inte redovisa momsen 1 gång per år utan du måste göra det kvartalsvis eller per månad. De bolag som har omsättningar på över 40 miljoner kronor måste redovisa skattedeklaration och betala moms senast den 26:e i månaden efter den månad som deklarationen gäller. Dessa bolag måste också redovisa momsen varje månad och kan inte välja ett längre intervall.

 

Vad är Periodisk sammanställning för enskild firma?

En Periodisk sammanställning eller periodisk rapportering är en summering av värdet för varor och/eller tjänster som du sålt eller köpt inom EU. Det är en speciell rapportering som gör det möjligt för EU-länder att se hur stor handel som sker mellan olika länder. Det är också ett kontrollsystem som olika länders Skatteverk kan använda sig av för att kontrollera om företag som ska beräkna momsen själv på inköp från andra EU länder faktiskt gör det. Du kanske har hört talas om "reverse charge" eller "omvänd skattskyldighet". I korthet innebär det att ett företag som köper en vara eller tjänst från ett annat företag inom EU ska redovisa och betala in momsen själv till det egna landets Skatteverk. Du kan läsa mer om EU-moms och dess hantering här. Det normala är ju annars att det är säljaren som rapporterar och betalar in momsen till Skatteverket.

 

Hur gör jag med den Periodiska sammanställningen om kunden är ett företag inom EU, men jag saknar köparens VAT-nr?

Om kunden som köper tjänsten av dig finns i ett EU-land och av ena eller andra anledningen saknar eller inte ännu har fått sitt VAT-nr, då kan du inte och ska inte lämna någon periodisk sammanställning för den transaktionen. Tjänsten anses vara omsatt utomlands då kunden är näringsidkare. Alltså ska du inte heller lägga någon svensk moms på fakturan till kunden. Du bör dock begära in en handling som styrker att kunden är ett företag.

 

Hur ofta måste man göra periodisk rapportering?

Du måste lämna en periodisk sammanställning för:

 • varor varje kalendermånad
 • tjänster varje kalenderkvartal
 • både varor och tjänster varje kalendermånad.

Här kan du logga in direkt och rapportera sammanställningen

Det går att få undantag från regeln om rapportering varje månad för varor om du inte säljer för mer än 500 tusen per kvartal. Läs mer om undantagsreglerna för månadsvis redovisning här.

När det gäller tjänster är huvudregeln redovisning varje kvartal, men även där går det att få undantag och redovisa per månad om man vill. Detta tycker jag personligen är smidigare och mer praktiskt, att man gör all rapportering för varje månad (månadsvis rapportering) så har man det klart. Men om du skyr administration som djur flyr elden kan du låta standardvalet kvatalsvis vara kvar, men då måste du ha bra koll och ordning och reda så att det är lätt att plocka fram uppgifterna för flera månader bakåt när det är dags för den periodiska sammanställningen. Det är lätt att man glömmer den också (=1000 Kr straffavgift!) om man bara gör den var 3:e månad. Jag tycker personligen att det är lättare att rapportera varje månad när man ändå gör rapporteringen för allt annat för den månaden. Men det är en personlig smaksak. Bra att det finns möjlighet att välja. Man måste också väga administrativ tidsvinst kontra ekonomisk vinst av att rapportera oftare eller mer sällan.

OBS! Den periodiska sammanställningen behöver inte registreras/lämnas in om du saknar inköp eller försäljning till/från andra EU-länder under aktuell period. Detta skiljer sig från momsrapporteringen för inrikes/svensk moms som måste rapporteras även om det är noll i alla rutor! 

 

Ska moms vid handel med EU länder rapporteras månadsvis eller kvartalsvis?

Den periodiska sammanställningen ska vara registrerad hos Skatteverket antingen den 20:e eller den 25:e månaden efter aktuell period. Detta innebär i praktiken att den periodiska rapporteringen för augusti ska vara registrerad hos Skatteverket dessa datum:

 • Periodisk sammanställning på papper den 20:e september.
 • Periodisk sammanställning direkt online den 25:e september.

Om du valt/får redovisa den periodiska EU-momsen kvartalsvis ska även den vara rapporterad den 20:e eller den 25:e månaden efter aktuellt kvartal, dvs juli, augusti, september redovisas senast 20:e/25:e oktober.

Måste jag göra Intrastatrapportering i Enskild Firma?

Nej. Normalt inte. För det första gäller Intrastatrapporteringen bara varor. För det andra är det sällsynt att enskilda näringsidkare kommer upp i de belopp för import och export som triggar igång skyldigheten att göra Intrastat rapportering. Du måste ta emot varor för över 4,5 miljoner, eller skicka iväg varor utomlands till annat EU-land för över 4,5 miljoner. Då kommer SCB automatiskt att skicka ett brev om att du är skyldig att redovisa Intrastat. Men innan man kommer upp i så stora bolag har man normalt redan ombildat till AB.

Intrastat statistik begärs in med stöd av 7 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2010:15) om uppgifter till statistik avseende Sveriges handel med EU:s medlemsländer och (SCB-FS 2010:16) om uppgifter till statistik över vissa särskilda förflyttningar av varor. Detta innebär att företaget är skyldigt att lämna begärda statistikuppgifter, när man kommer över gränsvärdet 4500000 Kr under ett år.

Vilket intervall är smartast att välja för moms och periodisk sammanställning i en enskild firma som säljer tjänster?

Om du har ett företag som mest säljer tjänster till EU länder och resten av världen och gör större delen av dina inköp i Sverige, då är det ekonomisk sett mest optimalt att rapportera både moms och periodisk sammanställning månadsvis, eftersom du då får igen den ingående momsen varje månad. Men det blir ju mycket administration också. Den gyllene medelvägen är nog att satsa på kvartalsvis rapportering. Tjänster inom den periodiska sammanställningen rapporteras som standard kvartalsvis. Därmed är det då lämpligt att också rapportera momsen kvartalsvis så gör du allt på en gång 4 gånger om året istället för 12 ggr. Du får vänta lite längre på att få igen din ingående moms hela tiden men ränteförlusten är inte så stor om du inte omsätter några större belopp, och att reducera administrationen av dessa administrativa sysslor till 25% kanske är värt dom där kronorna du förlorar på utebliven ränta/gratis utlåning till staten under ett par månader? Det är upp till dig hur du väger vinst av tid jämfört med vinst i kronor och ören. Personligen föredrar jag månadsvis, administrativt föredrar jag årsvis och rent logiskt om man tar med alla variabler i bedömningen hamnar man, som så ofta i andra sammanhang också, på den gyllene medelvägen -kvartalsvis rapportering för allt.

Kan jag rapportera momsen en gång per år?

Ja om du säljer (omsätter) mindre än en miljon per år. I detta belopp ingår inte momsen, utan det är värdet exklusive moms alltså ditt interna försäljningspris som måste vara mindre än en miljon.

 

Vilket datum redovisar Enskild näringsverksamhet moms 2015?

Enskilda näringsidkare (enskild firma) och även dödsbon som lämnar momsdeklaration för ett beskattningsår och som inte bedriver handel med andra länder (dvs du håller inte på med import och export av varor och tjänster) ska redovisa momsen den 12:e maj året efter beskattningsårets utgång. Så för kalenderåret 2014 redovisar du alltså momsen den 12:e maj 2015. OBS! Har du handel med EU-länder är deadline för momsen redan 26:e februari.

 

Vilken momsredovisning är bäst: årsvis eller månadsvis?

Normalt är det smartast att redovisa momsen årsvis om du kan och får göra det. Den optimala momsredovisningsperioden är i de flesta fall så sällan som möjligt. Detta eftersom du då lånar pengar av staten skattefritt, eftersom du kan sitta på pengarna som ska betalas in eller låta dom jobba i investeringar fram tills att de ska betalas. Desto längre tid mellan redovisningstillfällena desto bättre. Dessutom förbättras likviditeten under året då det finns extra pengar som kan smörja maskineriet. Detta gäller för normala företag som har mest handel inrikes där man säljer mer än man köper, man går alltså med vinst.

Du kan välja att rapportera moms årligen (1 gång per år) om ditt företag inte omsätter mer än en miljon om året.

Du kan välja att rapportera moms kvartalsvis (4 gånger per år) om ditt företag inte omsätter mer än 40 miljoner om året.

Har du en situation där du oftast får igen moms från staten för att du har mer ingående än utgående moms varje period ska du försöka välja så kort redovisningsperiod som möjligt (annars lånar Du ut pengar till staten skattefritt och så generös behöver du inte vara mot Skatteverket). Den här situationen kan uppkomma oftare idag än förr i tiden eftersom många småföretag idag är internetbaserade, de har kostnader för konstorsgrejer, hyror, material, bläck till skrivaren osv som innebär ingående moms. Men sen säljer man kanske inte så mycket till Svenska kunder utan man har försäljning till hela världen. Man kanske ofta har nästan all försäljning till andra länder. Du exporterar tjänster till andra länder med andra ord. Det kan vara översättningstjänster, webdesign, artikelförfattande osv. Då har du fakturering där du normalt inte lägger på någon svensk utgående moms. Du fakturerar oftast helt utan moms i dessa fall (om köparen i annat land är privatperson inom EU måste du dock lägga på svensk moms). Detta innebär i praktiken att Skatteverket varje månad betalar igen den ingående momsen du haft för perioden till ditt företag, men du har ingen,  eller väldigt lite, utgående moms att kvitta det emot. Då vill du naturligtvis få igen den ingående momsen så fort som möjligt dvs du ska byta till att redovisa moms varje månad.

Sammanfattning: Vilken är den optimala redovisningsperioden för moms?

Gå igenom din bokföring och se om du har mest utgående svensk moms eller mest ingående svensk moms. Utgående moms finns på alla fakturor du skickar till kunder (inkomster). Ingående moms finns på alla leverantörsfakturor och reseersättningar (utgifter).

> betyder att det som står till vänster om tecknet är större än det som står till höger om tecknet.

< betyder att den vänstra termen är lägre än den högra termen.

Utgående moms > Ingående moms = Välj att redovisa moms årsvis (eller i alla fall kvartalsvis).

Ingående moms > Utgående moms = Välj att redovisa moms månadsvis.

Eller kanske enklare uttryckt:

Försäljningsvärdet till kunder i Sverige < Inköpsvärdet från leverantörer i Sverige

eller:

Inköp i Sverige > Försäljningen i Sverige

Man kan också se det ur ett annat perspektiv, nämligen om du mest importerar eller exporterar:

Optimal momsredovisningsperiod för Exportföretag:

Ditt företag köper varor och/eller tjänster i Sverige men säljer mest utomlands, då är det mest fördelaktigt att redovisa moms varje månad.

Optimal momsredovisningsperiod för Importföretag:

Ditt företag köper varor och/eller tjänster utomlands men säljer mest i Sverige, då är det mest fördelaktigt att redovisa moms en gång per år.

OBS! EU-handel påverkar också deklarationen

Om ett företag bedrivit EU-handel ska årsvis moms redovisas senast den 26:e i andra månaden efter räkenskapsårets slut. Det innebär alltså 26:e februari för de flesta. Om ett företag vare sig köpt eller sålt något till EU kan bolaget vänta med att lämna momsdeklarationen till samma månad som inkomstdeklarationen senast ska lämnas (maj).

Notera att även om du har noll i moms att rapportera för en redovisningsperiod (månad, kvartal, årsvis) så måste du ändå lämna in en noll-rapportering. Du måste alltså alltid lämna in en momsdeklaration även om det är noll i alla rutor.

 

Kan jag deklarera momsen med blankett som är förifylld från mitt bokföringsprogram?

Nej, Skatteverket accepterar inte momsdeklarationer på blanketter som du själv skrivit ut från bokföringsprogram. Det innebär att du manuellt måste föra över siffrorna från den automatisk ifyllda momsdeklarationen från ditt bokföringsprogram till originalblanketter för momsrapportering du fått från Skatteverket. Sedan kan du posta den. Om du däremot deklarerar elektroniskt så kan du i många fall ladda ned en fil från ditt bokföringsprogram som kan laddas upp online hos Skatteverket. Moderna bokföringsprogram har ofta en funktion som automatiskt fyller i en momsblankett precis som den som du har online på Skatteverkets sida. Då kan du också enkelt klippa och klistra varje ruta direkt in i onlineformuläret.

 

När ska jag rapportera momsen om jag valt att redovisa varje månad?

Väljer du att göra månadsredovisning för momsen ska den vara inne senast den 12:e varje månad (i januari och augusti har man lite längre tid nämligen den 17:e som deadline). Momsen för februari, mars, april osv redovisar du därmed senast den 12:e i månaden efter. För riktigt stora bolag är det den 26:e i månaden efter som gäller.

 

Kan jag redovisa momsen för mitt företag i inkomstdeklarationen?

Nej, momsen ska nu redovisas i en separat momsdeklaration. Förut kunde man redovisa momsen i inkomstdeklarationen. Detta är en relativt ny regel och det är fortfarande många som inte känner till detta. Vilken tur att du hittade den här sidan!

Omsätter över 1 miljon, måste jag nu rapportera momsen kvartalsvis eller kan jag fortsätta rapportera momsen en gång om året?

Skatteverket drar olika slutsatser i olika sammanhang om hur omsättningsgränser ska beräknas och vad som ska ingå och inte. I detta sammanhang gäller detta:

"Avgörande för vilken redovisningsperiod som ska tillämpas är den deklarationsskyldigas beskattningsunderlag, se 26 kap. 10 och 11 §§ SFL. Ändringar i beskattningsunderlagets omfattning kan därför innebära att den deklarationsskyldiga måste byta till en annan redovisningsperiod. Ett sådant byte – på grund av beloppsgränserna – kan göras på initiativ av den deklarationsskyldiga eller på Skatteverkets initiativ."

Tillsvidare (tills lagtexten blir tydligare, eller domslut av något slag kommer) arbetar Skatteverket efter denna princip:

Hur beräknas beskattningsunderlag för mervärdesskatt?

Nedanstående affärshändelser ingår inte i beskattningsunderlaget när det handlar om hur ofta du ska redovisa moms:

Momsfri försäljning i Sverige

• Försäljning till annat EU-land som omfattas av omvänd skattskyldighet

• Försäljning utanför EU (export)

• Försäljning inom Sverige där köparen ska redovisa momsen (omvänd skattskyldighet)

Med andra ord är det bara inrikesförsäljning med svensk moms som ingår i beräkningen av omsättningen, fast själva momsen ska ej räknas med i omsättningsbeloppet. Det är alltså nettoomsättningen som styr.

Skatteverket motiverar inte denna princip ytterligare utan man verkar helt enkelt ha "tagit ett beslut" att så här är det. Kanske för att man från Skatteverkets perspektiv tycker att det bara är försäljning där man lägger på svensk moms som är viktig i sammanhanget (momsredovisningsperiod), eller att man vill förenkla för de mindre företagen så att export utan svensk moms inte behöver räknas med i omsättningen, när det gäller just gränsen för att börja redovisa moms varje kvartal eller månad.

Är Skatteverkets slutsats om beskattningsunderlag korrekt?

Det råder en del förvirring kring hur omsättningen och omsättningsgränser egentligen ska beräknas. Detta beror på att det saknas en klar och tydlig definition i lagstiftningen av hur beskattningsunderlag för mervärdesskatt ska beräknas.

Så här står det i Skatteförfarandelag (2011:1244):

Kalenderkvartal och beskattningsår för mervärdesskatt

11 §   Om beskattningsunderlaget för mervärdesskatt, exklusive unionsinterna förvärv och import, beräknas sammanlagt uppgå till högst 40 miljoner kronor för beskattningsåret, ska redovisningsperioden för mervärdesskatt vara ett kalenderkvartal. Om samma underlag beräknas sammanlagt uppgå till högst en miljon kronor, ska redovisningsperioden vara ett beskattningsår.

MEN.. det är den lagtexten som förvirrar många, den pratar om att import inte ska räknas in i beskattningsunderlaget, men säger inget om export. Import innebär dessutom ett inköp och det är ju värdet på försäljningen (omsättningen) som styr när man måste byta momsredovisningsperiod (1M) och när man måste börja bokföra enligt faktureringsmetoden (3M). Dessutom är termen beskattningsunderlag inte tydligt definierat, det finns ingen definition på hur export utanför EU ska hanteras vid uträkningen av beskatningsunderlaget. Därav denna förvirring.

Jag menar att INTENTIONEN i lagstiftningen egentligen är att det är den BOKFÖRDA NETTOOMSÄTTNINGEN i resultaträkningen som bör styra när man ska byta period för moms eller redovisningsmetod. Där ingår export av tjänst utanför EU och försäljning som är helt omsatt i land utanför EU. Dvs allt du sålt från ditt företag som är registrerat i Sverige, oavsett vart det är sålt. Därför måste du byta till redovisning per kvartal för moms om nettoomsättningen i resultaträkningen kommer över 1 miljon, enligt mig.

Som lagen är skriven idag går det dock att argumentera för att "slippa byta" till kvartal om det är din önskan. Eftersom lagtexten pratar om "exklusive...import" kan man argumentera för att även export ska exkluderas. Ställningstagandet från 2022 som jag inkluderar nedan talar dock emot denna tolkning när man läser hur SKV resonerar med avseende på bokslutsmetoden.

Utredning av omsättningsbegreppet med avsende på redovisningsmetod

För att få redovisa mervärdesskatt enligt bokslutsmetoden får den sammanlagda årliga omsättningen här i landet normalt uppgå till högst tre miljoner kronor. Denna omsättningsgräns infördes i syfte att samordna mervärdesskattereglerna med reglerna om kontantredovisning (kontantmetoden) i BFL. Genom att redovisningsreglerna i ML och BFL är samordnade kan de mindre företagen bokföra sina affärshändelser och redovisa mervärdesskatt enligt samma principer. Det innebär att bara den som får bokföra sina affärshändelser enligt kontantmetoden får tillämpa bokslutsmetoden vid sin redovisning av mervärdesskatt. På så sätt uppnås lagstiftarens syfte att förenkla redovisningsreglerna för de mindre företagen.

Vad som närmare avses med begreppet omsättning här i landet framgår inte av ML. Men mot bakgrund av den nära kopplingen och samordningen med redovisningsreglerna måste det ha samma innebörd som begreppet nettoomsättning i BFL. Av förarbetena framgår dessutom att avsikten var att ett och samma begrepp – intäkter – skulle införas i såväl BFL som i ML. Flera remissinstanser framförde dock invändningar mot begreppet ”intäkter”, varför ”nettoomsättning” i stället kom att användas i BFL. För bestämmelsen i ML valdes sedan ”omsättning här i landet”, eftersom det begreppet dels har en tydligare koppling till mervärdesskattesystemet, dels överensstämmer med det begrepp som används i motsvarande bestämmelse i BFL.

Skatteverket anser därför att det i begreppet omsättning här i landet inte bara ska ingå omsättningar som det ska beräknas utgående skatt på. Precis som vid beräkningen av nettoomsättningen enligt BFL ska man alltså inte ta hänsyn till om omsättningen är mervärdesskattepliktig eller inte. Både värdet av den skattepliktiga omsättningen exklusive mervärdesskatt och den från skatteplikt undantagna omsättningen ska därmed ingå.

Värdet av exportomsättning ingår vid beräkningen av nettoomsättningen enligt BFL. Skatteverket anser därför att värdet av exportomsättningen också ska ingå vid beräkningen av omsättningsgränsen enligt ML. Export är dessutom enligt definitionen i ML en omsättning av varor eller tjänster i en ekonomisk verksamhet som bedrivs här i landet. Den omständigheten att uttrycket ”här i landet” förekommer i ML:s bestämmelse om bokslutsmetoden får ses mot den bakgrunden, d.v.s. att det ska vara fråga om en omsättning som görs från en ekonomisk verksamhet som bedrivs här i landet. Om verksamheten bedrivs här i Sverige ska exportomsättningen därmed ingå i omsättningsgränsen trots att själva omsättningen har skett utomlands enligt bestämmelserna om omsättningsland i 5 kap. ML. En beskattningsbar person som bara omsätter varor eller tjänster genom export till ett värde som normalt årligen överstiger tre miljoner kronor har därmed inte rätt att redovisa mervärdesskatt enligt bokslutsmetoden. Det gäller även om den enda mervärdesskatt som personen ska redovisa är ingående skatt för förvärv i verksamheten.

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/410691.html?date=2022-04-21

Slutsats: All försäljning, både inrikes, utrikes och helt omsatt utomlands ingår i beräkningen av omsättningsgräns (3 miljoner) därmed bör samma regler gälla för gränsen på 1 miljon när man måste börja momsredovisa per kvartal.

(därmed verkar Verksamts onlineräknare för ändring av momsredovisningsperioden vara felaktigt programmerad.. den drar bort exportförsäljning från summan och det går emot SKV:s resonemang om hur man ska beräkna omsättningsgränser ovan) 

Verksamts onlineformulär för uträkning av omsättningsgräns när man ska byta momsperiod

Man har trott att termen "försäljning här i landet" syftar bara på inrikesförsäljning. Men vad det egentligen betyder är "försäljning från fast driftställe i Sverige".

Slutsatsen förstärks av att man här är tydliga vad som gäller för Bokslutsmetoden (kontantmetoden): 

Skatteverket anser att beräkningen av omsättningsgränsen på tre miljoner kronor för redovisning enligt bokslutsmetoden ska omfatta

 • värdet av den skattepliktiga omsättningen
 • värdet av den omsättning som är undantagen från skatteplikt
 • värdet av exportomsättningen.

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2023.5/338162.html

4 Aug 2014


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se