Undantag från huvudregeln vid fakturering

Huvudregeln när man säljer tjänster till privatpersoner innebär att tjänsterna anses omsatta i det land säljaren är etablerad. Är du ett svenskt företag etablerat i Sverige ska du alltså fakturera med svensk moms enligt huvudregeln för privatpersoner.

Läs mer om momshantering vid fakturering inom EU här

Undantag från huvudregeln vid försäljning till privatpersoner

När du säljer tjänster inom följande områden gäller inte huvudregeln. Du måste då kontakta Skatteverket på 0771-567567 för att kontrollera hur du ska göra exakt i ditt fall beroende på vad ditt företag säljer, till vem och hur. När man börjar gräva lite i de svenska momsreglerna och undantag från momsreglerna i Sverige (och EU..) så kan man lätt få intrycket att hela momssystemet är ett enda jättestort undantag i sig. Dessa tjänster är i alla fall undantagna från huvudregeln:

• Förmedlingstjänster

• Fastighetstjänster

• Persontransporter

• Varutransporter

• Lastning och lossning

• Kulturella, idrottsliga, pedagogiska
och liknande tjänster

• Värdering av och arbete på vara som är
lös egendom

• Restaurang- och cateringtjänster

• Korttidsuthyrning av transportmedel

• Långtidsuthyrning av transportmedel

• Diverse tjänster

Diverse tjänster betecknas också som intellektuella tjänster av Skatteverket. Här räknar man in tjänster för översättning, artikelskrivande, programmering, webdesign, grafisk design, SEO-optimering, dubbning, reklam och annonsering, datatjänster, information, bank- och finansieringstjänster, försäkringar, uthyrning av arbetskraft, telekommunikation, elektroniska tjänster och radio- och televisionssändningar. Alla tjänster som kräver kreativitet och/eller problemlösningsförmåga blir en intellektuell tjänst och därmed ett undantag från huvudregeln. Man skulle faktiskt kunna säga att undantaget är huvudregeln eftersom de flesta tjänster idag är just intellektuella tjänster. Att kalla något för en huvudregel när de flesta tjänster hamnar under undantagsregeln är bara ett av många problem med dagens EU-moms-system som gör att alla blir väldigt förvirrade. 

Om man säljer någon av dessa tjänster till privatpersoner utanför EU anses den vara omsatt utomlands (om tjänsten också används utomlands). Du ska då ej lägga på svensk moms trots att huvudregeln för tjänster säger att tjänster anses omsatta i det land där säljaren (Du) är etablerad. De angivna tjänsterna är alltså undantag från huvudregeln.

Läs denna guide för hur du hanterar moms vid försäljning av intellektuella tjänster

Läs även denna handledning till hur man bokför och hanterar moms vid tjänsteförsäljning

Särskilda regler gäller vid omsättning av elektroniska tjänster, telekommunikation och radio- och televisionssändningar.

Vid försäljning av diverse tjänster till personer inom EU som inte är näringsidkare (alltså till privatpersoner) gäller huvudregeln. Den som exempelvis säljer översättningstjänster från Sverige till privatpersoner i andra EU-länder ska alltså ta ut svensk moms.

• Tjänster som avser fartyg eller luftfartyg
i utrikes trafik

• Tjänster avseende export eller viss import

Mer info i Skatteverkets infoblad Moms vid utrikeshandel SKV 560

Undantag vid vidarefakturering

Om du ska fakturera vidare utgifter eller kostnader är det också läge att tänka till hur du hanterar momsen. Det är inte helt uppenbart hur momsen ska hanteras när man gör en vidarefakturering. Läs därför också den här artikeln om Moms vid vidarefakturering.

3 nov 2014


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.

Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRING


Sök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)


www.momsens.se


 

 

 

 

 

 


Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.

Starta firma på 5 min!


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu

bloggar om ekonomi, bokföring och finans 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Sekretesspolicy för Momsens.se