Stäng
Vad är unionsinternt förvärv?Unionsinternt förvärv innebär att ett företag med EU-VAT nummer köper en vara från ett företag i annat EU-land som också har ett giltigt EU-VAT nummer. Normalt flyttas då skyldigheten att beräkna och rapportera moms från säljaren till köparen (omvänd skattskyldighet).

Vilka villkor måste uppfyllas vid unionsinternt förvärv?

• Säljaren måste skriva köparens VAT-nummer på fakturan

• Köparen och säljaren måste verifiera varandras VAT-nummer här.

• Varan transporteras från ett EU-land till ett annat EU-land. Transporten kan gå genom icke-EU länder och ändå klassas som unionsinternt förvärv så länge köparen och säljaren befinner sig i EU-länder. En speciell situation som kan uppstå är s.k. trepartshandel.

Vad säger lagen om unionsinterna förvärv?

"4 a §
[6007] Vid unionsinterna förvärv inträder skattskyldigheten vid tidpunkten för förvärvet. Denna tidpunkt ska anses vara densamma som den då skattskyldighet inträder enligt 3 § första stycket vid motsvarande omsättning av varor inom landet. Vid unionsinterna förvärv av varor som levereras kontinuerligt under mer än en kalendermånad inträder skattskyldigheten för förvärvet vid utgången av varje kalendermånad, om inte leveransen upphört innan dess. Lag (2012:342)."

Läs mer om detta hos Tullverket

Vad innebär trepartshandel, moms triangulering och mellanman?

Det här är en av de mest komplicerade och ofta missförstådda områdena inom EU-momshanteringen. För att förstå vad trepartshandel och mellanman innebär ur ett momsredovisningsperspektiv måste du först ha bra koll på vad moms är, sedan måste du läsa på mer om EU-moms, omvänd skattskyldighet och vad som gäller när man köper och säljer varor och tjänster inom EU. När du börjat få grepp om det kan du läsa vidare här om trepartshandel och momstriangulering.

24 sep 2014


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.