Stäng
Ersättningsfond

Ersättningsfond. Vad är egentligen en Ersättningsfond? Det här är ofta lite överkurs för dig med Enskild Firma. En ersättningsfond är en form av obeskattad reserv. Ersättningsfond ger dig möjlighet att sätta av större engångsbelopp som man fått från försäkringar och liknande vid brand eller olyckshändelser så att skatteeffekten inte blir orimlig under det år man får ersättningen.

Avdrag för avsättning till ersättningsfond får göras av den som har en inkomst från näringsverksamhet och som fått ersättning för t.ex. inventarier eller byggnader som skadats eller förstörts i en brand eller andra olyckshändelser.

Avsättning till ersättningsfond kan också göras vid expropriation (då ägaren tvingas överlämna äganderätten).

Andra exempel på när Ersättningsfond används är när t.ex. staten konfiskerar/köper ut ägaren till fastigheter som ligger i vägen för en planerad järnväg eller annat större projekt i nationens intresse.

Har inte ersättningsfonden utnyttjas inom en treårsperiod återförs den till beskattning, men förlängning kan medges i vissa fall. Det är även möjligt att under vissa omständigheter överlåta en ersättningsfond. 

Läs också om de närliggande avsättningarna Expansionsfond och Periodiseringsfond.

23 nov 2014


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.