Stäng
Eget Kapital i enskild firma

Eget Kapital. Vad innebär eget kapital i enskild firma? Det egna kapitalet (EK) är helt enkelt Tillgångar minus Skulder. Den berömda formeln för att räkna ut Eget Kapital är:  • EK = T - S

Det Egna Kapitalet är skulden till dig som ägare, alltså det bolaget är skyldig dig. Om du sätter in pengar på företagskontot så ökar det egna kapitalet, och därmed också skulden till dig som ägare eftersom du så att säga lånat ut mer pengar till företaget.

Vad ingår i Eget Kapital?

Det är Tillgångarna-Skulderna plus tidigare års vinster samt justering för egna uttag och egna insättningar. Du kanske har hört talas om att det egna kapitalet ska delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital samt ansamlad förlust men detta gäller inte dig med Enskild Firma. Dessa termer och uppdelningar krävs bara för aktiebolag och ekonomiska föreningar enligt årsredovisningslagen.

Är Eget Kapital den verkliga skulden till ägarna?

Eftersom Tillgångar kan bokföras till ett lägre värde än det verkliga och att det i en del fall även kan vara svårt att uppskatta det verkliga värdet på en tillgång i balansräkningen innebär det att det verkliga värdet på EK kan skilja sig från det bokförda beloppet av eget kapital. Skulderna brukar vara mer rättvisande. Eftersom man tar Tillgångar minus Skulder för att få fram hur stort det egna kapitalet är kan man alltså få ett för stort eller för litet värde på EK i förhållande till vad EK borde vara i verkligheten.

Vad är justerat Eget Kapital?

JEK eller justerat eget kapital är företagets skattade EK plus de övervärden som finns i bokförda tillgångar. Man måste alltså räkna bort den skatt som kommer på de belopp man satt av i obeskattade reserver. Eftersom marknadsvärdet ofta är högre än det bokförda värdet på en tillgång måste man vid analys och företagsvärdering ta hänsyn till mellanskillnaden, eller övervärdet, i olika tillgångar. Detta är också ett populärt begrepp inom aktievärdering då man ofta räknar på kvoten Aktiepriset/JEK eller Price-to-Book (P/B) som man ser i engelska texter. Men också den omvända kvoten är intressant eftersom JEK/Aktiepriset (JEK/P) är en bra indikator på hur hög eller låg en värdering av ett bolag är. På engelska kallar man detta för Book-to-Market, B/P, BV/P, BV/MV eller (B/M-ratio). Har aktien eller företaget ett högt bokfört värde i förhållande till aktiekursen eller marknadsvärdet på bolaget så innebär detta naturligtvis att bolaget är billigt i förhållande till sina tillgångar. Men på börsen finns mycket psykologi också så att en låg värdering av aktiekursen i förhållande till det bokförda värdet i bolaget kan indikera att framtidsutsikterna för bolaget och/eller branschen är dåliga.

Hur beräknas justerat eget kapital (JEK)?

JEK = Eget kapital + ((1- skattesats) x Obeskattade reserver)

I din enskilda firma består obeskattade reserver av periodiseringsfond, expansionsfond, ersättningsfond, upphovsmannakonto, skogskonto och skogsskadekonto. För aktiebolag är bolagsskatten 22% så ersätt skattesats med 0,22 i formeln ovan. Har du enskild firma blir det svårare. Då måste du räkna ut din exakta skattesats här, eller så kan du schablonmässigt räkna med att din vinst i enskild firma kommer få en slutgiltig skattesats på mellan 30-40%, så räkna med 0,35 som skattesats så hamnar du någorlunda nära verkligheten. Har du satt av i Expansionsfond så har redan 22% skatt dragits vid insättning vilket du måste ta hänsyn till vid beräkningen. Du måste alltså dra bort den ytterliggare beskattningen som kommer när du återför expansionsfonden.

Värdeinvestering (Value investing)

Just kvoten JEK/Pris är grunden i det som kallas value investing vars främsta företrädare är den berömda finansmannen Warren Buffett. Det har visat sig att om man konsekvent investerar i företag med höga resultat på uträkningen JEK/Aktiepris får man konsekvent bättre avkastning än vad man kan förvänta sig enligt de rådande ekonomiska teorierna. Du kan alltså lätt slå index med en mycket enkel uträkning och sorteringsmetod för investering i aktier. Detta i sig är också ett bevis på att marknaden inte är effektiv, vilket i sin tur innebär att flera kända ekonomiska teorier och modeller som belönats med Nobelpris faller eftersom premisserna som teorierna bygger på därmed blir ogiltiga. Vilket i förlängningen innebär att du läser bullshit under Magisteråret i Finans på Universiteten eftersom de flesta avancerade modeller bygger just på att människan är rationell och att marknaden är effektiv. Att sitta och räkna på modeller som inte stämmer med verkligheten är kanske akademiskt intressant men i praktiken slöseri med tid, varför du med gott samvete kan fokusera på att festa och leva studentliv istället för att plugga under magisteråret :)

Nobelpristagarnas modeller är felaktiga

Jag bevisade faktiskt själv i min Magisteruppsats att marknaden inte är effektiv och att JEK/P har kunnat användas för att få överavkastning under flera olika tidsperioder på den svenska börsen och att effekten inte försvinner med tiden, vilket är en förutsättning för att marknaden ska kunna vara effektiv. JEK/P-kvoten var signifikant även på Stockholmsbörsen också i modern tid långt efter att de rådande ekonomiska teorierna från nobelpristagare lanserats. Enligt nobelpristagarnas teorier ska det inte vara möjligt att sortera ut aktier med hjälp av denna ratio och kunna få bättre avkastning än index år efter år efter år, vilket är precis det som händer i verkligheten. Det är detta Warren Buffett har förstått vilket gjort honom till en av världens rikaste personer. Därmed bevisade jag och min kollega också att Chikagoskolans etablerade sanningar för ekonomisk teori är felaktiga och att använda modeller som förutsätter att marknaden är effektiv blir därmed meningslösa uträkningar eftersom resultaten inte är giltiga när premisserna för modellernas uppbyggnad är ogiltiga! Att dessa modeller lärs ut som sanningar på Universiteten är också under all kritik. 

Vill du djupdyka inom ämnet kan du läsa min Magisteruppsats här:

Be SMART and create a portfolio that will beat the market in both theory and practice - The Development and Evalutation of the SMART Investment Model

En riktigt bra förklaring till varför "Efficient Market Hypothesis" är fel har också formulerats av Martin Armstrong:

"Efficient market theory does not work because markets always overshoot and undershoot. Markets can remain undervalued for decades as was the case for the Dow Jones between 1934 and 1985. Then they play catch-up all of a sudden. Commodities also perform in such a manner others claim are manipulations. Behavioral economic theory, which many are just now starting to realize, states that markets trade on anticipation, and not necessarily on facts — buy the rumor, sell the news. This is all behavior oriented. We panic not always understanding why, just following the herd. Investing becomes a herd mentality or behavioral economics."

Sveriges svar på Warren Buffett

Jag jobbade en period på Investerum som grundats av Joakim Huth som nog kan sägas vara Svergies mest brinnande anhängare av Warren Buffetts value investing teorier. Han drillade mig personligen i både säljteknik (bl.a. SPIN-metoden som jag kan rekommendera till alla som jobbar med försäljning) och investeringsteori. Orkar du inte läsa min långa Magisteruppsats på engelska eller hålla på med investeringar och placeringar själv kan du sätta in pengarna i Investerums BASIC portfölj så har du ett "Warren Buffett-sparande", även om det naturligtvis alltid är billigare att sköta depå och investeringar helt själv.

Läs också artiklarna om:

Balansräkning i Enskild Firma

Resultaträkning i Enskild Firma

31 Dec 2014


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se